Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.03.2020

Záväzná objednávka služieb

10/2020

300,00 EUR

Obec Jelenec

Wachumba ck, s.r.o.

02.03.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

9/2020

462,00 EUR

Obec Jelenec

Mikulová Andrea

21.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003459

8/2020

30 000,00 EUR

Obec Jelenec

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20.02.2020

Zmluva o pripojení

7/2020

Neuvedené

Obec Jelenec

Západoslovenská distribučná

19.02.2020

Zmluva o dielo

6/2020

650,00 EUR

Obec Jelenec

PROROZVOJ, s.r.o.

14.02.2020

Dodatok k zmluve

1

Neuvedené

Obec Jelenec

Ján Korienok, Lukáš Čepilek, Mária Pappová, Juraj Ďuriač, Lýdia Ďuriačová

14.02.2020

Dodatok č. 1

5/2020

0,06 EUR

Obec Jelenec

POW-EN, Bratislava

06.02.2020

Licenčná zmluva

U2324/2020

1 049,00 EUR

Obec Jelenec

MADE spol. s r. o.

23.01.2020

Zmluva o výpožičke

4/2020

Neuvedené

Obec Jelenec

Križková Anežka, Ing.

08.01.2020

Návrh kúpnej zmluvy

3/2020

16 920,00 EUR

Obec Jelenec

AGROBOR, s.r.o.

08.01.2020

Návrh kúpnej zmluvy

2/2020

70 080,00 EUR

Obec Jelenec

AGROBOR, s.r.o.

08.01.2020

Návrh kúpnej zmluvy

1/2020

245 316,00 EUR

Obec Jelenec

AGROBOR, s.r.o.

21.12.2019

Dodatok č. 2

25/2019

3 936,30 EUR

Obec Jelenec

STAVECH, s.r.o.

20.12.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

24/2019

1 340,00 EUR

Obec Jelenec

Mikulášová Magdaléna

19.12.2019

Kúpna zmluva

23/2019

1 530,00 EUR

Obec Jelenec

Ján Korienok, Lukáš Čepilek, Mária Pappová, Juraj Ďuriač, Lýdia Ďuriačová

17.12.2019

Zmluva o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR

70/NR/2019

6 000,00 EUR

Obec Jelenec

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra

10.12.2019

Licenčná zmluva

21/2019

350,00 EUR

Obec Jelenec

TENDERnet, s.r.o.

05.12.2019

Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb

22/2019

Neuvedené

Obec Jelenec

O.Z. Fantázia detí

04.12.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/26

324 922,80 EUR

Obec Jelenec

Ministerstvo životného prostredia SR

04.12.2019

Zmluva o bežnom účte

311220-2019

Neuvedené

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

04.12.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 311220-2019

311220-2019

161 693,68 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

04.12.2019

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu 311220-2019

311220-2019

161 691,68 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

04.12.2019

Úverová zmluva

311220-2019

161 691,68 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

03.12.2019

Rekonštrukcia miestnej komunikácie so zabudovaním prvkov zelenej infraštruktúry

3/2019/mas-7.2

1 180,00 EUR

Obec Jelenec

Mgr. Oľga Čalová

03.12.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

311239-2019

440 000,00 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: