Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.03.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

5/2021

200,00 EUR

Obec Jelenec

ProjektyEurópskychSpoločenstiev,s.r.o

02.03.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 8.1.2021

1/2021-1b

Neuvedené

Obec Jelenec

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 373/20, 95141 Lužianky

26.02.2021

Zmluva o dielo

ZoD č. 6/ENV-L7/2021

2 390,00 EUR

Obec Jelenec

Mgr. Oľga Čalová

04.02.2021

Poistná zmluva

1199001306

180,00 EUR

Obec Jelenec

Komunálna poisťovňa, a.s.

04.02.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2021-003029

204 150,88 EUR

Obec Jelenec

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

26.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

20-514-04067

2 000,00 EUR

Obec Jelenec

Fond na podporu umenia

22.01.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 8.1.2021

4/2021

Neuvedené

Obec Jelenec

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

15.01.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 8.1.2021

3/2021

Neuvedené

Obec Jelenec

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

10.01.2021

Zmluva o poskytnutí služby

2/2021

Neuvedené

Obec Jelenec

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

08.01.2021

Zmluva o dodaní služby

1a/2021

Neuvedené

Obec Jelenec

ENVI-GEOS Nitra

05.01.2021

Licenčná zmluva

1/2021

1 586,99 EUR

Obec Jelenec

3W Slovakia, s.r.o.

17.12.2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo zo dňa 25.7.2019

41/2020

11 516,96 EUR

Obec Jelenec

STAVECH, s.r.o.

17.12.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 25.7.2019

40/2020

33 737,94 EUR

Obec Jelenec

STAVECH, s.r.o.

16.12.2020

Zmluva o výpožičke

39/2020

Neuvedené

Obec Jelenec

Štatistický úrad SR

04.12.2020

Zmluva o dodaní tovarov

38/2020

15 000,00 EUR

Obec Jelenec

NITRANET, s.r.o., Hornočermánska 795/55, 94901 Nitra

24.11.2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat

37/2020

100,00 EUR

Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre, o.z.

Obec Jelenec

19.11.2020

Kúpna zmluva

36/2020

4 940,00 EUR

Obec Jelenec

Starinský Peter a manž. Helena

02.11.2020

Zmluva o dielo

35/2020

2 500,00 EUR

Obec Jelenec

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

28.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

141/2020

1 000,00 EUR

Obec Jelenec

Nitriansky samosprávny kraj

28.10.2020

Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 311239-2019 zo dňa 3.12.2019

33/2020

Neuvedené

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

28.10.2020

Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 311220-2019

32/2020

Neuvedené

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19.10.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci

31/2020

12 313,30 EUR

Obce Jelenec, Neverice, Ladice, Kostoľany p. Tríbečom, Beladice

Združenie obcí Mikroregion Pdtríbečie-Drevenica

09.10.2020

Zmluva

30/2020

Neuvedené

Obec Jelenec

HUMANA People to People Slovakia o.z.

06.10.2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

58/POD-403/20

5 000,00 EUR

Obec Jelenec

Slovenská agentúra životného prostredia

25.09.2020

Dodatok č. 1 k zmluve

34/2020

145 318,58 EUR

Obec Jelenec

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: