Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.09.2019

2712019

zapož.stan,pivn.sety-hody

440,00 EUR

DJ DAVIS s.r.o

obec

24.09.2019

182019

elektromontážne práce OcÚ

269,00 EUR

BKB mont, s.r.o.

obec

24.09.2019

19008

dvojhojdačka,park.lavička

1 452,00 EUR

DAR IHRISKO spol.s.r.o.

obec

24.09.2019

2019991228

vývoz a znešk.odpadu8/19

3 166,59 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

obec

24.09.2019

20192985

DHZ - materiál

364,78 EUR

FLORIAN, s.r.o.

obec

24.09.2019

11931625

DHZ - kombinov.rukavice

83,76 EUR

Dual Trade s.r.o.

obec

24.09.2019

672019

školenie mzdy 11.10.19

30,00 EUR

Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o.

obec

24.09.2019

201911

vývoz odp.vôd - byt.8/19

288,00 EUR

Obec Veľčice

obec

24.09.2019

9103005178

poistné školač.MŠ obd.1r.

62,01 EUR

GENERALI Poisťovňa, a.s.

obec

24.09.2019

2107012008

servis.práce-inter.atc

130,90 EUR

Nevernet ISP, s.r.o.

obec

24.09.2019

201900033

pc služby 08/2019

384,50 EUR

TEAMS, s.r.o.

obec

24.09.2019

19180274

pohľadnice obce

54,00 EUR

Tlačiareň REA s.r.o.

obec

24.09.2019

972019

právna pomoc 09/2019

200,00 EUR

Matejov&Matejovová

obec

24.09.2019

1819105172

VF elektr.elektr.08/2019

1 028,17 EUR

POW-EN

obec

24.09.2019

2019991164

množstv.zber 08/2019

1 705,31 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

obec

24.09.2019

2191126396

hudob.produk.hody 14.9.19

160,80 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

obec

24.09.2019

1920893

predprim.vzdel.MŠ

19,80 EUR

Marian Medlen - JurisDat

obec

24.09.2019

20190008

inž.PD,rozp.-dob.infraštr

4 500,00 EUR

IngDraft s.r.o.

obec

24.09.2019

2019002290

vývoz odpadu-zemina, kam.

458,88 EUR

ENVI-GEOS Nitra

obec

24.09.2019

7565054752

zál.el.recepcia

30,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

obec

24.09.2019

1020190182

dopravné TJ 6.,7.9.19

165,00 EUR

Peter Blaško - PB ZOBOR TRAVEL

obec

24.09.2019

20190590

JAZ pec elektr.EPP03 OcÚ

2 880,00 EUR

PekaStroj, s.r.o.

obec

24.09.2019

396001986

voda bytovky 08/2019

97,23 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

24.09.2019

396001992

voda 08/2019

178,87 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

24.09.2019

19481

hovor.,internet,mobil.

101,23 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: