Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.06.2022

DF2022371

kontajner plastový 1100 l - 1ks, a 120 l - 7 ks

396,24 EUR

FEREX, s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022370

Zhotovené kópie 29.03.2022- 28.06.2022

382,33 EUR

KOREKTA, s.r.o., Bartókova 6, 94901 Nitra

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022369

Likvidácia kom.odpadu, zákonný poplatok za 05/2022 zneškodnenie NO

4 839,97 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022368

Prenájom rohoží - MŠ Jelenec

16,80 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022367

Prenájom rohoží - OcÚ

16,80 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022366

Likvidácia odpadu za 05/2022 - BIO a spracovanie na kompostárni

1 449,18 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022365

Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Jelenec smer Remitáž

84,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022364

Doprava mikrobusom: Nitra - Jelenec - Machulince a späť dňa 12.06.2022 - futbalisti

134,40 EUR

Peter Blaško PB ZOBOR-travel, Štefánikova 5, 94901 Nitra

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022363

Občerstvenie pre delegáciu z Maďarska

224,00 EUR

DAKAP, s.r.o., Hviezdoslavova 1748/14, 95301 Zlaté Moravce

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022362

Vývoz odpadových vôd NB 8 x 65 € za mesiac apríl 2022

520,00 EUR

Štefan Mišuta - SeptikTrans, Dolné Sľažany 515, 95171 Sľažany

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022361

Vývoz odpadových vôd NB 9 x 65 € za mesiac marec 2022

585,00 EUR

Štefan Mišuta - SeptikTrans, Dolné Sľažany 515, 95171 Sľažany

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022360

Potraviny MŠ Jedáleň

65,65 EUR

REFKA, s.r.o., Kasalova 16, 94901 Nitra

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022359

Potraviny MŠ Jedáleň

45,29 EUR

REFKA, s.r.o., Kasalova 16, 94901 Nitra

Obec Jelenec

29.06.2022

DF2022358

Komunikačné služby - rozhlas

44,89 EUR

MUNIPOLIS s.r.o.

Obec Jelenec

14.06.2022

DF2022357

telefonne poplatky za 05/2022

89,45 EUR

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Jelenec

14.06.2022

DF2022356

Kosenie v obci a futbalového ihriska, čistenie a údržba verej.priestranstiev, oprava fasády výdajňa

5 264,81 EUR

SP Jelenec, s.r.o., Jelenec 701, 95173 Jelenec

Obec Jelenec

14.06.2022

DF2022355

Práce na zbernom dvore - SAME Explorer

400,00 EUR

SP Jelenec, s.r.o., Jelenec 701, 95173 Jelenec

Obec Jelenec

14.06.2022

DF2022354

Traktorové práce - mulčovanie

1 710,00 EUR

SP Jelenec, s.r.o., Jelenec 701, 95173 Jelenec

Obec Jelenec

14.06.2022

DF2022353

Oprava, údržba ciest-most pri kostole, parkovisko pre autobus

943,68 EUR

SP Jelenec, s.r.o., Jelenec 701, 95173 Jelenec

Obec Jelenec

14.06.2022

DF2022352

Hygienické, čistiace potreby MŠ

111,82 EUR

SMART LOG s.r.o., Pekná 445/12, 94901 Nitra - Dražovce

Obec Jelenec

14.06.2022

DF2022351

Spotreba vody za 05/2022 OcÚ, MŠ, Čabo V, AB budova,kaštieľ,bagetéria

163,34 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Jelenec

14.06.2022

DF2022350

Spotreba vody nájomné byty - 05/2022

127,03 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Jelenec

14.06.2022

DF2022349

Zabezpečenie kult.podujatie - Deň detí

450,00 EUR

mojmaskot s. r. o., Dubová 2652/7, 92401 Galanta

Obec Jelenec

14.06.2022

DF2022348

Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska a multifunkčného ihriska pri ZŠ

386,40 EUR

E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava

Obec Jelenec

14.06.2022

DF2022347

Aktualizačné vzdelávanie v MŠ Predčitateľská gramotnosť v MŠ S 15000

60,00 EUR

Edusteps, Karpatská 754/8, 08901 Svidník

Obec Jelenec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: