Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.06.2019

57112019

prenájom kopírky

157,98 EUR

Grenkeleasing s.r.o.

obec

11.06.2019

20190653

kontajnery plastové far.

56,52 EUR

Ferex, s.r.o.

obec

11.06.2019

1069025704

mat. na auto volksw.

83,55 EUR

AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.

obec

11.06.2019

19550389

hrubé drv.kamenivo

20,27 EUR

Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.

obec

11.06.2019

190100346

samolepky na smetné nád.

499,20 EUR

Beáta Jiránková TLAČIAREŇ REA

obec

11.06.2019

1910027

odb.ekonom.služby, porad.

144,00 EUR

Ing. J. Szekeres

obec

11.06.2019

1942300116

PVC SOI

1 425,42 EUR

Limex ČR, s.r.o.

obec

11.06.2019

19007

mikrofón, kábel

48,20 EUR

AUDIOLIGHT, s.r.o.

obec

11.06.2019

1902001252

čistiace a toal.potreby

212,93 EUR

Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o.

obec

11.06.2019

1020190072

doprava TJ 3.,10.52019

156,00 EUR

Peter Blaško - PB ZOBOR TRAVEL

obec

11.06.2019

20190058

manaž.VO- dopl.Kamer.syst

360,00 EUR

PROUNION,a.s.

obec

11.06.2019

8960035623

voda TJ 04/2019

14,26 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

11.06.2019

7141259114

VF elek.ener.TJ 4/2019

71,03 EUR

ZSE Energia, a.s.

obec

17.05.2019

193003

prípr.práce k realiz.stav

408,00 EUR

Jozef Kollár

obec

17.05.2019

1905000569

program MŠ ŠJ - 1 rok

39,24 EUR

SOFT-GL s.r.o.

obec

17.05.2019

20190454

občerstvenie-stav.mája

132,00 EUR

Marián Líška Agentúra Liob

obec

17.05.2019

396000917

voda 4/2019 bytovky

110,19 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

17.05.2019

396000928

voda 4/2019 OcÚ,MŠ,AB,...

142,58 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

17.05.2019

2019990460

množstv.zber 04/2019

1 981,51 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

obec

17.05.2019

472019

právna pomoc 05/2019

200,00 EUR

Matejov&Matejovová

obec

17.05.2019

610190950

prenáj.kont.MŠ 05/2019

216,00 EUR

Koma Slovakia, s.r.o.

obec

17.05.2019

2191600104

použ.hud.prod.maškarný pl

37,44 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

obec

17.05.2019

2190757

zber a odvoz kuch.odp.MŠ

26,10 EUR

Espik Group s.r.o.

obec

17.05.2019

20190552

kontajner plastový 10 ks

229,20 EUR

Ferex, s.r.o.

obec

17.05.2019

119047237

jedálne kupóny

1 832,40 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: