Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.10.2019

2019111

pranie SOI, OcÚ 09/2019

454,84 EUR

PAČ Žitava, s.r.o.

obec

30.10.2019

20191218

kont.plast.čier.5ks 120 l

94,20 EUR

Ferex, s.r.o.

obec

30.10.2019

2019279

reklama na inter.

35,00 EUR

Mgr.Robert Vystrčil

obec

30.10.2019

2191126795

FT o pohar star.-použ.hud

160,80 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

obec

30.10.2019

21901019

MŠ jedáleň - poháre

15,48 EUR

RM Gastro-JAZ s.r.o.

obec

30.10.2019

20191210

kontaj.1100 l - 2 ks

391,20 EUR

Ferex, s.r.o.

obec

30.10.2019

17102019

školenie - k daňov.poriad

15,00 EUR

RCVC Nitra

obec

30.10.2019

7240683783

el.ener. TJ VF 08/19

133,97 EUR

ZSE Energia, a.s.

obec

30.10.2019

8960068593

voda TJ 08/2019

28,51 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

30.10.2019

52000629

materiál mš

120,71 EUR

Nomiland, s.r.o.

obec

30.10.2019

20190961

občerstv.posl.

67,00 EUR

Marián Líška Agentúra Liob

obec

30.10.2019

19003

sprac.žiadost.tech.infraš

3 000,00 EUR

DoqUA s.r.o.

obec

30.10.2019

1900178

kamenivo,piesok

628,96 EUR

SANN s.r.o.

obec

30.10.2019

442019

vytýč.hraníc komun.Ružová

465,00 EUR

Ing.Viera Púchovská

obec

30.10.2019

139197125

hody-toal.kabína

144,00 EUR

TOI TOI & DIXI,s.r.o.

obec

30.10.2019

19180313

tabule 2 ks SOI,kaštieľ

19,20 EUR

Tlačiareň REA s.r.o.

obec

24.09.2019

2712019

zapož.stan,pivn.sety-hody

440,00 EUR

DJ DAVIS s.r.o

obec

24.09.2019

182019

elektromontážne práce OcÚ

269,00 EUR

BKB mont, s.r.o.

obec

24.09.2019

19008

dvojhojdačka,park.lavička

1 452,00 EUR

DAR IHRISKO spol.s.r.o.

obec

24.09.2019

2019991228

vývoz a znešk.odpadu8/19

3 166,59 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

obec

24.09.2019

20192985

DHZ - materiál

364,78 EUR

FLORIAN, s.r.o.

obec

24.09.2019

11931625

DHZ - kombinov.rukavice

83,76 EUR

Dual Trade s.r.o.

obec

24.09.2019

672019

školenie mzdy 11.10.19

30,00 EUR

Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o.

obec

24.09.2019

201911

Rekonštr.a nadst.MŠ

24 809,11 EUR

STAVECH, s.r.o.

obec

24.09.2019

9103005178

poistné školač.MŠ obd.1r.

62,01 EUR

GENERALI Poisťovňa, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: