Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.04.2019

201901

vypr.žiad.o posk.dot.

500,00 EUR

Mgr. Oľga Csalová

obec

02.04.2019

112019

natier.práce ZŠ,Kaštieľ

867,50 EUR

Greppel Tomáš

obec

02.04.2019

7190925275

vyuč.fa TJ 01/2019

43,25 EUR

ZSE Energia, a.s.

obec

02.04.2019

1819200494

opak.dod.02/2019

498,05 EUR

POW-EN

obec

02.04.2019

1819100568

vyúčt.fa SOI 01/2019

603,56 EUR

POW-EN

obec

02.04.2019

610190280

prenájom kontaj.02/2019

216,00 EUR

Koma Slovakia, s.r.o.

obec

02.04.2019

201900413

výdavky spol.stav.úradu

4 249,76 EUR

Mesto Nitra

obec

02.04.2019

1842019

reklamné sl.balík profes.

240,00 EUR

Profesionálny register, s.r.o.

obec

02.04.2019

20190141

kontajner 1100 l

190,80 EUR

Ferex, s.r.o.

obec

02.04.2019

1190212689

hovorné 01/2019

74,24 EUR

SWAN, a.s. Bratislava

obec

02.04.2019

5031982

stretnutie RZPO

120,00 EUR

RZPO Kolíňany

obec

02.04.2019

8696858690

zal.fa MŠ 02/2019

531,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

02.04.2019

8696858689

zál.fa SOI 02/2019

295,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

02.04.2019

8696858688

zál.fa DS 2/2019

18,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

02.04.2019

8696858687

zal.fa OcÚ 02/2019

1 279,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

02.04.2019

8696858691

zál.fa telocvičňa02/2019

379,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

02.04.2019

1912977

služby-rohože 01/2019

111,00 EUR

Lindstrom, s.r.o.

obec

02.04.2019

19024

revízia RHP

350,40 EUR

ST.Florian Štúrovo, s.r.o.

obec

02.04.2019

20190007

mater.-siet.pc

1 556,10 EUR

Computing s.r.o.

obec

02.04.2019

119015525

jedálne kupóny

1 528,40 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

obec

02.04.2019

8226148007

hovorné ocú, internet

69,06 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

02.04.2019

8226147982

hovorné atc,mš,kult.

99,73 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

02.04.2019

2019002

pranie 1/2019

138,23 EUR

PAČ Žitava, s.r.o.

obec

02.04.2019

201900002

softvér, hardvér

504,90 EUR

TEAMS, s.r.o.

obec

02.04.2019

12019

refund. elektr. energ.

1 708,00 EUR

Základná škola - Alapiskola

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: