Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.04.2019

1550049733

hovorné 01/2019

64,66 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

obec

02.04.2019

190800005

pletivo

780,00 EUR

Final Nitra, s.r.o.

obec

02.04.2019

2019990143

vývoz a zneškod.odpadu

3 346,19 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

obec

02.04.2019

1900041

náhrad.diely traktor

74,38 EUR

Agroland Nitra spol.s.r.o.

obec

02.04.2019

19010623

odber kuchyn.odpadu ms

5,70 EUR

INTA, s.r.o.

obec

02.04.2019

1819100975

KD,VO2,ATC VF 01/2019

1 007,33 EUR

POW-EN

obec

02.04.2019

8800308072

224,16 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska

obec

02.04.2019

396000234

voda 01/2019 ocú,ms,ab,..

66,11 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

02.04.2019

396000230

voda bytovky - 01/2019

95,93 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

02.04.2019

40117

členské r.2019

83,96 EUR

Združenie zborov pre obč.zálež.človek človeku

obec

02.04.2019

2019990078

množstv.zber,biol.roz.od.

861,03 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

obec

02.04.2019

10012019

práce s hydraul.zd.ploš.

403,92 EUR

Unimal - Borbély Otto

obec

02.04.2019

20190173

kontajnery plastové 3 ks

56,52 EUR

Ferex, s.r.o.

obec

02.04.2019

201910

likv.odpad.vôd 7/2019

256,00 EUR

Obec Veľčice

obec

02.04.2019

204280806

služby WEB GIS

29,00 EUR

Geodeticca, s.r.o.

obec

02.04.2019

201901

vypr.žiad.o posk.dot.

500,00 EUR

Mgr. Oľga Csalová

obec

02.04.2019

112019

natier.práce ZŠ,Kaštieľ

867,50 EUR

Greppel Tomáš

obec

02.04.2019

7190925275

vyuč.fa TJ 01/2019

43,25 EUR

ZSE Energia, a.s.

obec

02.04.2019

1819200494

opak.dod.02/2019

498,05 EUR

POW-EN

obec

02.04.2019

1819100568

vyúčt.fa SOI 01/2019

603,56 EUR

POW-EN

obec

02.04.2019

610190280

prenájom kontaj.02/2019

216,00 EUR

Koma Slovakia, s.r.o.

obec

02.04.2019

201900413

výdavky spol.stav.úradu

4 249,76 EUR

Mesto Nitra

obec

02.04.2019

1842019

reklamné sl.balík profes.

240,00 EUR

Profesionálny register, s.r.o.

obec

02.04.2019

20190141

kontajner 1100 l

190,80 EUR

Ferex, s.r.o.

obec

02.04.2019

1190212689

hovorné 01/2019

74,24 EUR

SWAN, a.s. Bratislava

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: