Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.12.2019

19133245

Led žiarovky VO

488,88 EUR

Reletronic, s.r.o.

obec

30.12.2019

1232019

právne služby 11/2019

200,00 EUR

Matejov&Matejovová

obec

30.12.2019

30807200

spolufin.prev.náklad.MAS

200,00 EUR

Občianske združenie Žibrica

obec

30.12.2019

2019126

pranie SOI, OcÚ 10/19

395,54 EUR

PAČ Žitava, s.r.o.

obec

30.12.2019

119111537

jedálne kupóny

1 608,40 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

obec

30.12.2019

22005916

mat.predšk.MŠ

30,00 EUR

Nomiland, s.r.o.

obec

30.12.2019

8687410018

zál.fa OcÚ 11/2019

1 051,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

30.12.2019

8687410019

zál.fa DS 11/2019

18,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

30.12.2019

8687410022

zál.fa telocvičňa 11/2019

311,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

30.12.2019

8687410021

zál.fa MŠ 11/2019

436,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

30.12.2019

8687410020

zál.fa SOI 11/2019

295,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

30.12.2019

8245223528

hovorné mobil,inter.10/19

101,23 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

30.12.2019

8245223555

hovorné OcÚ 11/2019

124,13 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

30.12.2019

201908-0

rekonštruk.MŠ Jelenec

5 934,56 EUR

STAVECH, s.r.o.

obec

30.12.2019

20191080

TJ - mat.občerstv.

46,00 EUR

Marián Líška Agentúra Liob

obec

30.12.2019

190800094

materiál cintorín

51,31 EUR

Final Nitra, s.r.o.

obec

30.12.2019

20024

overenie účt.závier.2018

1 098,00 EUR

RENAUDIT CONSULTING,s.r.o.

obec

30.12.2019

5100013425

oprav.fa el.ener.TJ

-10,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

obec

30.12.2019

1020190223

TJ -preprava futb.

87,00 EUR

Peter Blaško - PB ZOBOR TRAVEL

obec

30.12.2019

8960079710

voda TJ 9/2019

24,62 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

30.12.2019

2019991373

vývoz a zneškod.odpad.

2 638,60 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

obec

30.12.2019

1069055174

materiál-golf

44,64 EUR

AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.

obec

30.12.2019

1900216

štrkopiesok - cintorín

112,52 EUR

SANN s.r.o.

obec

30.12.2019

19008/0

spracov.žiad.-zlepšen.kv.

1 000,00 EUR

DoqUA s.r.o.

obec

30.12.2019

1900106

pren.hliník.brána TJ

650,90 EUR

Biznis inn print, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: