Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.12.2019

201908-0

rekonštruk.MŠ Jelenec

5 934,56 EUR

STAVECH, s.r.o.

obec

30.12.2019

20191080

TJ - mat.občerstv.

46,00 EUR

Marián Líška Agentúra Liob

obec

30.12.2019

190800094

materiál cintorín

51,31 EUR

Final Nitra, s.r.o.

obec

30.12.2019

20024

overenie účt.závier.2018

1 098,00 EUR

RENAUDIT CONSULTING,s.r.o.

obec

30.12.2019

5100013425

oprav.fa el.ener.TJ

-10,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

obec

30.12.2019

1020190223

TJ -preprava futb.

87,00 EUR

Peter Blaško - PB ZOBOR TRAVEL

obec

30.12.2019

8960079710

voda TJ 9/2019

24,62 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

30.12.2019

2019991373

vývoz a zneškod.odpad.

2 638,60 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

obec

30.12.2019

1069055174

materiál-golf

44,64 EUR

AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.

obec

30.12.2019

1900216

štrkopiesok - cintorín

112,52 EUR

SANN s.r.o.

obec

30.12.2019

19008/0

spracov.žiad.-zlepšen.kv.

1 000,00 EUR

DoqUA s.r.o.

obec

30.12.2019

1900106

pren.hliník.brána TJ

650,90 EUR

Biznis inn print, s.r.o.

obec

30.12.2019

2652019

repasacia chlad.boxu cint

820,00 EUR

PETINA Ingrid Lineková

obec

30.12.2019

00308072-1

školenie rozp.pravidlá

50,00 EUR

Agentúra SSH, s.r.o.

obec

30.10.2019

201903009

ITK učebňa ZŠ

28 969,20 EUR

EXTRACOM s.r.o.

obec

30.10.2019

1460257027

hovorné 9/2019

76,33 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

obec

30.10.2019

1900205

cement,pož.vrtáka cintor.

201,75 EUR

SANN s.r.o.

obec

30.10.2019

20190017

mat. k výpočt.tech.

10,00 EUR

Computing s.r.o.

obec

30.10.2019

1069053560

mater.autobus,dodávka

40,63 EUR

AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.

obec

30.10.2019

20191078

občerstv. - úcta starš.

232,00 EUR

Marián Líška Agentúra Liob

obec

30.10.2019

2019385

brúsenie nožov - mulčovač

115,20 EUR

KOVOMONT výrobno-obchodná spol.s.r.o.

obec

30.10.2019

2019482

dodáv.a mont. plast. výr.

834,47 EUR

JIPO, s.r.o.

obec

30.10.2019

396002244

voda bytovky 09/2019

120,55 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

30.10.2019

396002245

voda 9/2019OcÚ,MŠ,AB,...

162,02 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

30.10.2019

2107012008-1

údržba inter. SOI

36,00 EUR

Nevernet ISP, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: