Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.05.2019

2019990460

množstv.zber 04/2019

1 981,51 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

obec

17.05.2019

472019

právna pomoc 05/2019

200,00 EUR

Matejov&Matejovová

obec

17.05.2019

610190950

prenáj.kont.MŠ 05/2019

216,00 EUR

Koma Slovakia, s.r.o.

obec

17.05.2019

2191600104

použ.hud.prod.maškarný pl

37,44 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

obec

17.05.2019

2190757

zber a odvoz kuch.odp.MŠ

26,10 EUR

Espik Group s.r.o.

obec

17.05.2019

20190552

kontajner plastový 10 ks

229,20 EUR

Ferex, s.r.o.

obec

17.05.2019

119047237

jedálne kupóny

1 832,40 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

obec

17.05.2019

22052019

školenie-mzdová účt.

50,00 EUR

RCVC Nitra

obec

17.05.2019

197008

vytv.a mod.odbor.učeb.náb

17 952,70 EUR

eVector s.r.o.

obec

17.05.2019

1935105321

inzercia mš,zš

468,00 EUR

Petit Press,a.s.

obec

17.05.2019

1819102502

VF el.ener. 04/2019

1 089,43 EUR

POW-EN

obec

17.05.2019

20190004

rekonšt.sociálnych zariad

2 600,00 EUR

IngDraft s.r.o.

obec

17.05.2019

201900015

zmluvné IT služby

1 109,47 EUR

TEAMS, s.r.o.

obec

17.05.2019

2019043

pranie OcÚ 4/2019

38,77 EUR

PAČ Žitava, s.r.o.

obec

17.05.2019

1900131

mater.na traktor

92,65 EUR

Agroland Nitra spol.s.r.o.

obec

17.05.2019

1819201212

zál.fa el.ener.052019

498,05 EUR

POW-EN

obec

17.05.2019

8232340015

hovorné OCÚ

155,72 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

17.05.2019

8232339983

hovorné kult.,MŠ,ATC,mob.

141,32 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

17.05.2019

190200611

materiál - knižnica

458,46 EUR

Tuli.sk s.r.o.

obec

17.05.2019

10272019

oprava rozhl.Kost.Potoč.u

204,00 EUR

Unimal - Borbély Otto

obec

17.05.2019

8677577316

zál.fa SOI 05/2019

295,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577315

zál.fa DS

18,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577314

zál.fa OcÚ 05/2019

253,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577317

zál.fa MŠ 05/2019

105,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577318

zál.fa telocvičňa 05/2019

75,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: