Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.05.2019

119047237

jedálne kupóny

1 832,40 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

obec

17.05.2019

22052019

školenie-mzdová účt.

50,00 EUR

RCVC Nitra

obec

17.05.2019

197008

vytv.a mod.odbor.učeb.náb

17 952,70 EUR

eVector s.r.o.

obec

17.05.2019

1935105321

inzercia mš,zš

468,00 EUR

Petit Press,a.s.

obec

17.05.2019

1819102502

VF el.ener. 04/2019

1 089,43 EUR

POW-EN

obec

17.05.2019

20190004

rekonšt.sociálnych zariad

2 600,00 EUR

IngDraft s.r.o.

obec

17.05.2019

201900015

zmluvné IT služby

1 109,47 EUR

TEAMS, s.r.o.

obec

17.05.2019

2019043

pranie OcÚ 4/2019

38,77 EUR

PAČ Žitava, s.r.o.

obec

17.05.2019

1900131

mater.na traktor

92,65 EUR

Agroland Nitra spol.s.r.o.

obec

17.05.2019

1819201212

zál.fa el.ener.052019

498,05 EUR

POW-EN

obec

17.05.2019

8232340015

hovorné OCÚ

155,72 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

17.05.2019

8232339983

hovorné kult.,MŠ,ATC,mob.

141,32 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

17.05.2019

190200611

materiál - knižnica

458,46 EUR

Tuli.sk s.r.o.

obec

17.05.2019

10272019

oprava rozhl.Kost.Potoč.u

204,00 EUR

Unimal - Borbély Otto

obec

17.05.2019

8677577316

zál.fa SOI 05/2019

295,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577315

zál.fa DS

18,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577314

zál.fa OcÚ 05/2019

253,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577317

zál.fa MŠ 05/2019

105,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

8677577318

zál.fa telocvičňa 05/2019

75,00 EUR

SPP,a.s. Bratislava

obec

17.05.2019

25467945

zmluv.pok.za nedodr.podm.

294,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

17.05.2019

1020190060

preprava TJ 28.04.2019

84,00 EUR

Peter Blaško - PB ZOBOR TRAVEL

obec

17.05.2019

52019

stravné dôch.

1 558,77 EUR

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ

obec

17.05.2019

1020519

Veľká noc so zajkom MŠ

150,00 EUR

FUNTASIA s.r.o.

obec

17.05.2019

1019050862

výkon zod.osoby 05/2019

51,60 EUR

osobnudaj, ak, s.r.o.

obec

17.05.2019

2019990388

vývoz a ulož.odpadu 3/19

2 882,16 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: