Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.10.2018

2018450

Práce hydraulickou zdvíhaciou plošinou

185,40 EUR

Unimal-Borbély Otto

Obec Jelenec

31.10.2018

2018449

Kontrolná prehliadka váhy a výmena závažia MŠ

70,00 EUR

TFA SK, s.r.o.

Obec Jelenec

31.10.2018

2018448

El. energia 08/2018

258,23 EUR

POW-EN, Bratislava

Obec Jelenec

31.10.2018

2018447

Kontajnery

56,52 EUR

FEREX, s.r. o.

Obec Jelenec

31.10.2018

2018446

Služby Web Gis

29,00 EUR

Geodeticca, s.r.o., Kosic

Obec Jelenec

31.10.2018

2018445

Grafické prípavy a šablóny, hodiny

452,88 EUR

Jozef Smrhola-OLYMP

Obec Jelenec

31.10.2018

2018444

Sociálne služby

117,00 EUR

Seniorka, s.r.o. Zvolen

Obec Jelenec

31.10.2018

2018443

Sociálne služby

39,00 EUR

Seniorka, s.r.o. Zvolen

Obec Jelenec

31.10.2018

2018442

Prenájom sanit. kontajnera MŠ

216,00 EUR

KOMA Slovakia s.r.o., Nit

Obec Jelenec

31.10.2018

2018441

Hovorné

39,83 EUR

SWAN, a.s., Bratislava

Obec Jelenec

31.10.2018

2018440

Jedálne kupóny

2 288,40 EUR

UP Slovensko, Bratislava

Obec Jelenec

31.10.2018

2018439

Dodávka, montáž plas. okna a dverí, vybúranie výplní, domurovanie a omietnutie špaliet MŠ

3 334,99 EUR

JF Real, s.r.o., Jelenec

Obec Jelenec

31.10.2018

2018438

Vodné

119,26 EUR

ZSVS, a.s.

Obec Jelenec

31.10.2018

2018437

Vodné

82,96 EUR

ZSVS, a.s.

Obec Jelenec

31.10.2018

2018436

Poistenie vozidiel

230,25 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Jelenec

31.10.2018

2018435

Internet 09/2018

27,52 EUR

Nevernet, s.r.o. Neverice

Obec Jelenec

31.10.2018

2018434

Telekomunikačné služby

61,73 EUR

T-COM, Bratislava

Obec Jelenec

31.10.2018

2018433

Telekomunikačné služby

53,36 EUR

T-COM, Bratislava

Obec Jelenec

31.10.2018

2018432

Preprava osôb

96,00 EUR

PB-Zobor travel, Nitra

Obec Jelenec

31.10.2018

2018431

Dodávka elektriny

502,01 EUR

POW-EN, Bratislava

Obec Jelenec

31.10.2018

2018430

Nakladanie s biol. rozložiteľ. odpadmi

1 356,40 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmii

Obec Jelenec

31.10.2018

2018429

Vývoz komunálneho odpadu

2 385,36 EUR

Envi-geos, s.r.o. Lužiank

Obec Jelenec

31.10.2018

2018428

Pranie

76,87 EUR

PAČ Žitava s.r.o.

Obec Jelenec

31.10.2018

2018427

Osobná doprava

400,00 EUR

Autobus. doprava Antonio

Obec Jelenec

31.10.2018

2018426

Náhradné diely na autobus

629,63 EUR

Autoservis, Žirany

Obec Jelenec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: