Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.09.2018

2018388

Zmluva

3 600,00 EUR

San-Huma, s.r.o., Nitra

Obec Jelenec

06.09.2018

2018387

Výber dodáv. zemného plynu

360,00 EUR

PKF, a.s. Bratislava

Obec Jelenec

06.09.2018

2018386

Voda, TJ 07/2018

45,37 EUR

ZVS, a.s Nitra

Obec Jelenec

06.09.2018

2018385

Vypracovanie PD, protipožiarna bezpečnosť stavby

564,00 EUR

Safetech s.r.o., Nitra

Obec Jelenec

06.09.2018

2018384

Vyúčtovanie el. energie

502,01 EUR

POW-EN, Bratislava

Obec Jelenec

06.09.2018

2018383

Hovorné 07/2018

40,64 EUR

SWAN, a.s., Bratislava

Obec Jelenec

06.09.2018

2018382

Virtuálna prehliadka obce

500,00 EUR

Bellis cosmetics, Švábovc

Obec Jelenec

06.09.2018

2018381

Vývoz odpad. vôd

256,00 EUR

Obec Velcice, Velcice 73

Obec Jelenec

06.09.2018

2018380

Čistiace potreby

60,24 EUR

Hagleither s.r.o., Bratis

Obec Jelenec

06.09.2018

2018379

Oprava autobusu

699,23 EUR

Autoservis, Žirany

Obec Jelenec

06.09.2018

2018378

Hovorné

61,91 EUR

Slovak telekom a.s., Brat

Obec Jelenec

06.09.2018

2018377

Hovorné

61,73 EUR

Slovak telekom a.s., Brat

Obec Jelenec

06.09.2018

2018376

Oprava verej. osvetlenia

153,00 EUR

Unimal Borbely, Jelenec 1

Obec Jelenec

06.09.2018

2018375

Internet MŠ 8/2018

27,52 EUR

Nevernet, s.r.o. Neverice

Obec Jelenec

06.09.2018

2018374

Služby web gis

29,00 EUR

Geodeticca, s.r.o., Kosic

Obec Jelenec

06.09.2018

2018373

Vyúčtovacia faktúra

302,47 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Jelenec

06.09.2018

2018372

Licencia

160,80 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Jelenec

06.09.2018

2018371

Výkon zodpovednej osoby

51,60 EUR

Osobný údaj.sk, Košice

Obec Jelenec

06.09.2018

2018370

Pranie

283,87 EUR

PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo

Obec Jelenec

06.09.2018

2018369

Zálohová faktúra 08/2018- MŠ

77,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Jelenec

06.09.2018

2018368

Zálohová faktúra 08/2018- SOI

443,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Jelenec

06.09.2018

2018367

Zálohová faktúra 08/2018-DS

13,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Jelenec

06.09.2018

2018366

Zálohová faktúra 8/2018-OcU

195,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Jelenec

06.09.2018

2018365

Zálohová faktúra

61,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Jelenec

06.09.2018

2018364

Množstvový zber a biolog. rozl. odpad

1 356,40 EUR

PZO pre separ. zber a nak

Obec Jelenec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: