Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: 1
 • Názov
  Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.05.2023
 • Číslo dodatku k zmluve
  1
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Povinný z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku C-KN parc.č. 3503/3 – trvalý trávny porast o výmere 170651 m2 evidovaného na liste vlastníctva c. 1393 v kat. území Jelenec (zaťažená nehnuteľnosť).
 • Cena
  1 046,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  15.7.2023
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  14.7.2023
 • Dátum zverejnenia
  14.7.2023
 • 1. Zmluvná strana
  Združenie majiteľov skupinového vodovodu v chatovej osade Jelenec- Remitáž
 • IČO
  37 966 766
 • DIČ
 • Adresa
  Jelenec
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Obec Jelenec
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka