Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jelenec
Obec Jelenec
Gímes község

Rok 2012

Rok 2012

 

Číslo Rok Dodávateľ Predmet Úhrada Suma Mena Poznámka
2012/7 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 19.1.2012 2551.00  
2012/14 2012 LE CH. Dejeuner BA stravné lístky 24.1.2012 1535.00  
02212 2012 Ing. P. Viršík, Nitra Sprac. CO dokum. 1/12 19.1.2012 66.39  
110589 2012 Ekostaving, Ing. Jozef Vy Spracovanie žiadosti 24.1.2012 19.06  
1200002 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce Občerst. - kultúr.poduj. 12.1.2012 18.72  
25262012 2012 RZPO Branč Konferencia -poplatok 17.1.2012 100.00  
2012002 2012 Jozef Vadovič - Vadas, Bo Kontr. hasiacich prístr. OcÚ, KD, NB 20.1.2012 179.10  
2128022029 2012 Poradca podnikateľa, Žili vyúčt. za rok 2011 30.1.2012 21.19  
2012005 2012 Štefan Miškolci, Istra, O Oprava plynového kotla NB 7.2.2012 61.60  
20120010 2012 Štefan Miškolci, Istra, O Oprava plynového kotla NB 7.2.2012 151.60  
1235200038 2012 PETIT PRESS inzercia 30.1.2012 48.00  
2121101392 2012 SOZA Bratislava Pop. za licenciu na verejné použitie hud. diel 30.1.2012 14.28  
720120279 2012 VEMA, s.r.o. Bratislava Aktualizácia programu 30.1.2012 196.80  
12003 2012 Ing. L. Billik ABP, Hloho sprac. a kontr. dokumentácie PO, BOZP 30.1.2012 160.00  
254667945 2012 Orange Slovensko, a.s. Br Hovorné 30.1.2012 176.86  
4200141 2012 ZSE, a.s. Bratislava Zaistenie NN sietí - Hlavná ulica 31.1.2012 92.51  
112001 2012 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 30.1.2012 51.95  
7445740646 2012 ZSE, a.s. Bratislava Zálohová faktúrya-ATC 1.2.2012 213.43  
7445740645 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 1.2.2012 1039.01  
7445744553 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha PZ a DS 8.2.2012 280.68  
7445764550 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha Spoloč. dom 1.2.2012 55.35  
7207415936 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- SOI 1.2.2012 557.00  
7207415650 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 1.2.2012 853.00  
7207415602 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 1.2.2012 17.00  
7207415618 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 7.2.2012 2472.00  
7207415657 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn-telocvičňa 7.2.2012 612.00  
2012016 2012 Štefan Miškolci, Istra, O Odborná prehl. a skúška PZ a kontrola kotlov 6.2.2012 451.00  
7445738764 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 6.2.2012 49.34  
12012 2012 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 1/2012 16.2.2012 901.71  
430120006 2012 Veolia Transport, a.s. Ni Dopravné 1/12 6.2.2012 16.13  
2012011 2012 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov 9.2.2012 143.34  
7416301232 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha NB 6.2.2012 45.66  
7416298302 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 6.2.2012 55.35  
7445796883 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 21.2.2012 158.10  
2107022008 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 02/2012 9.2.2012 27.52  
2107012008 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 02/2012 16.2.2012 27.52  
0142015846 2012 LE CH. Dejeuner BA jedálne kupóny 9.2.2012 1535.00  
21022011253 2012 Region. združ. podzobor. Prac.stretnutie obcí 9.2.2012 80.00  
6735054480 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC 20.2.2012 48.80  
8735054158 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné a internet OcÚ 20.2.2012 116.16  
1122201766 2012 ŠEVT, a.s. B.Bystrica Osvedčenie o absol. predprimárneho vzdelávania - MŠ 16.2.2012 9.90  
692012 2012 Fresco, s.r.o. Bratislava Dodanie ovocia a šťavy - MŠ 16.2.2012 20.00  
1200004 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 2/2012 16.2.2012 48.40  
1200003 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 2/2012 16.2.2012 107.80  
8260002220 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "B" 20.2.2012 69.42  
8260002219 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" 20.2.2012 42.91  
8260002225 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - OcÚ a bytovky PZ 21.2.2012 109.80  
8260002223 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - kaštieľ 21.2.2012 3.79  
8260002224 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - adm. budova(MNV ) 21.2.2012 13.88  
8260002226 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - CO chata 21.2.2012 1.26  
826000222 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - Interiér Company 21.2.2012 1.26  
8260002230 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné-telocvičňa 21.2.2012 1.26  
8260002231 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné- MŠ 21.2.2012 17.68  
04812 2012 Ing.P.Viršík. Nitra, Slne Sprac. CO dokum. 2/12 16.2.2012 66.39  
420120394 2012 VEMA, s.r.o. Bratislava Seminár PaM 21.2.2012 44.40  
2012000110 2012 Envi-Geos, Korytovská 2, zneškodnenie odpadu 20.2.2012 2133.97  
07032012 2012 RVC Nitra, Farská 7 seminár 20.2.2012 7.00  
88308072 2012 RTVS, s.r.o. Bratislava Služby verejnosti poskyt. rozhlasom a televíziou 16.2.2012 223.96  
201209 2012 Mazy, S. Matušková, Čifár Inž. činnosť - proj. Obytná skupiny Gaštanová 1.3.2012 582.00  
2012002 2012 JUMAS, s.r.o. Vráble servis autobusu 20.2.2012 744.96  
0700212881 2012 Alianz, Slov. poisť. Brat Havarijné poistenie autobus 24.5.2012 370.48  
1030355367 2012 Telefónica Slovakia, s.r. hovorné 21.2.2012 14.99  
8260002237 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - Družstevník Jelenec 20.2.2012 8.83  
7445818320 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 1.3.2012 283.98  
7445818319 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha KD,SOI, VO2, 1.3.2012 1051.62  
7445818318 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3 1.3.2012 317.46  
130120160 2012 Veolia Transport, a.s. Ni Dopravné 2/12 20.2.2012 14.23  
7445819996 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 1.3.2012 177.52  
120005 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce Fašiangy - program 20.2.2012 99.00  
12002 2012 Ivan Fedák, Jelenec 397 pokládka zám.dlažby vrátane materiálu pred obch. stred. 5.3.2012 1704.00  
20120652 2012 Mesto Nitra dopl. za výdavky Spol. staveb.úradu - doplatok r. 2011 27.3.2012 1869.88  
7230387568 2012 ZSE, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra VO 2 5.3.2012 968.38  
5912001062 2012 Poradca podnikateľa, Žili Finančný spravodajca - preddavok 1.3.2012 19.98  
2012 2012 Nitr. Reg. združ. obcí ZM členský príspevok 12.3.2012 101.65  
000962012 2012 OLYMP, J. Šmrhola, Santov dodanie obalov 19.3.2012 179.12  
022012 2012 Ing.A.Štefanková, Proj. s ročné monitor. správy za rok 2011 na Minist. pôd. a RR 19.3.2012 150.00  
01182012 2012 RVC Nitra, Farská 7 Príručka - účtovné súvzťažnosti od 1.1.12 23.3.2012 21.00  
0025467945 2012 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 6.6.2012 103.24  
201203 2012 Hrušovnský Igor, montáž, výkopové práce strojom JCB 3CX 19.3.2012 225.82  
0172012 2012 P. Blaško Nitra - Zobor-T Doprava TJ 19.3.2012 84.00  
201212 2012 Mazy, S. Matušková, Čifár Verejné obst. - oprava strechy ZŠ Jelenec 23.3.2012 300.00  
0109000281 2012 Prvá komun.Finančná Nitra Poistné áut - zodp. za škodu 12.4.1012 53.20  
0109000281 2012 Prvá komun.Finančná Nitra Poistenie majetku 12.4.2012 316.06  
42012 2012 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 2/12 19.3.2012 911.03  
5590009405 2012 Ives Košice Služby STP APV do 2/2013 12.3.2012 25.09  
20120130 2012 Ferex, s.r.o. Nitra smetné nádoby 19.3.2012 457.20  
1200010 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravné 12.3.2012 82.44  
1200007 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravné dôchodcov 2/2012 22.3.2012 327.80  
2112200397 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 03/2012 21.3.2012 27.52  
211200398 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 03/2012 21.3.2012 27.52  
7445276182 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD 21.3.2012 1369.08  
7445876183 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 21.3.2012 283.96  
7445876184 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 21.3.2012 158.10  
7416379288 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha NB 21.3.2012 45.66  
2012039 2012 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov 21.3.2012 103.18  
7272410874 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- SOI 12.3.2012 557.00  
7272410557 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 16.3.2012 2331.00  
7272410595 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn-telocvičňa 19.3.2012 577.00  
7272410589 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 16.3.2012 804.00  
7272410542 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 16.3.2012 17.00  
0112024767 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 27.3.2012 775.00  
7416375334 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 22.3.2012 55.35  
074 2012 Ing. P. Viršík, Nitra Sprac. CO dokum. 3/12 22.3.2012 66.39  
326001202 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - OcÚ a bytovky PZ 22.3.2012 117.38  
8260016898 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "B" 22.3.2012 59.32  
8260016901 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - kaštieľ 22.3.2012 5.05  
8260016902 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné 22.3.2012 13.88  
8260016909 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné- MŠ 22.3.2012 21.46  
8260016897 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" 22.3.2012 26.51  
1532012 2012 Fresco, s.r.o. Bratislava Dodanie ovocia a šťavy - MŠ 19.3.2012 12.50  
5736051225 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné MŠ, ATC, kultúra 19.3.2012 53.95  
7736051225 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné a internet OcÚ 19.3.2012 81.94  
0232012 2012 P. Blaško Nitra - Zobor-T Doprava TJ 22.3.2012 84.00  
7445878803 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 22.3.2012 177.52  
101120053 2012 Veolia Transport, a.s. Ni oprava autobusu 22.3.2012 184.24  
101120052 2012 Veolia Transport, a.s. Ni oprava a údržba autobusu 22.3.2012 189.06  
2012015 2012 Mazy, S. Matušková, Čifár stav. dozor - rekonštrukcia centr.časti obce 12.4.1012 361.80  
1200014 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie a občerstvenie počas volieb 22.3.2012 347.40  
2012000324 2012 Envi-Geos, Korytovská 2, Vývoz a skladov. odpadu 22.3.2012 2180.39  
1031403546 2012 Telefónica Slovakia, s.r. hovorné 22.3.2012 54.11  
1120006 2012 E.Rácz - palivá a stavebn Dodanie lomovej štrkodrte 12.4.1012 155.84  
7230390457 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. faktúra VO 2 22.3.2012 875.77  
430120308 2012 Veolia Transport, a.s. Ni dopravné služby 3/2012 27.3.2012 19.92  
8260016915 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 22.3.2012 7.57  
2012 2012 Ponitr. združenie obcí pr členský príspevok 2012 22.3.2012 203.30  
2012010 2012 Senega, s.r.o. Novozámock Oprava strechy 3. budovy ZŠ 22.3.2012 21310.97  
1120009 2012 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 12.4.1012 223.80  
0272012 2012 P. Blaško Nitra - Zobor-T Doprava TJ 23.3.2012 92.16  
0252012 2012 P. Blaško Nitra - Zobor-T Doprava TJ 23.3.2012 75.60  
2012411268 2012 Technická inšpekcia, Trna Posúdenie projekt. dokument. a konštrukčnej dokumentácie - Studená pažiť 27.3.2012 168.00  
120075 2012 Ekostaving, Ing. Jozef Vy realizácia stavby - Jelenec - kanalizácia 27.3.2012 208582.50  
2012029 2012 Westam Company, s.r.o. Ni Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec 27.6.2012 102390.17  
0025467945 2012 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 6.6.2012 103.24  
1992012 2012 Fresco, s.r.o. Bratislava Dodanie ovocia a šťavy - MŠ 23.4.2012 29.30  
2012061 2012 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov 23.4.2012 105.11  
420120608 2012 VEMA, s.r.o. Bratislava Seminár PaM 23.4.2012 44.40  
7307404570 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 19.4.2012 17.00  
7445980049 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha NB 19.4.2012 45.66  
7307404570 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 19.4.2012 17.00  
7307404601 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn-telocvičňa 19.4.2012 316.00  
7307404596 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 19.4.2012 440.00  
7307404732 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- SOI 19.4.2012 557.00  
7307404579 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 19.4.2012 1276.00  
7445953365 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 19.4.2012 158.10  
7445953365 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 19.4.2012 283.98  
7445953363 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD 19.4.2012 1369.08  
1200018 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 3/2012 23.4.2012 195.80  
7445956318 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 19.4.2012 177.52  
0112032972 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o jedálne kupóny 23.4.2012 1335.00  
2107022008 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 19.4.2012 27.52  
2107012008 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 19.4.2012 27.52  
5212 2012 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 3/2012 25.4.2012 1418.97  
0737044913 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné a internet OcÚ 19.4.2012 81.65  
4737045248 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC 19.4.2012 47.33  
8261129788 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 19.4.2012 20.20  
0112035154 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o jedálne kupóny 23.4.2012 200.00  
8260029782 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné- MŠ 19.4.2012 18.94  
8260029781 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné-telocvičňa 19.4.2012 1.26  
8260029779 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné potraviny pri mlyne 19.4.2012 2.52  
8260029775 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - adm. budova(MNV ) 19.4.2012 22.72  
8260029774 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - kaštieľ 19.4.2012 5.05  
8260029776 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - OcÚ a bytovky PZ 19.4.2012 97.19  
8260029770 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" 19.4.2012 27.77  
8260029771 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "B" 19.4.2012 59.32  
7445974869 2012 ZSE, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 19.4.2012 55.35  
2012000580 2012 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 24.4.2012 3868.37  
10412 2012 Ing. P. Viršík, Nitra Sprac. CO dokum. 4/12 23.4.2012 66.39  
201208 2012 Hrušovnský Igor, montáž, práce strojom JCB 3CX 23.4.2012 326.20  
7140606031 2012 ZSE, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra VO 2 19.4.2012 846.32  
430120478 2012 Veolia Transport, a.s. Ni Dopravné služby 23.4.2012 17.82  
12124 2012 Jaroslav Oprala, Garmond, šekové poukážky 23.4.2012 36.00  
101120092 2012 Veolia Transport, a.s. Ni oprava a údržba autobusu 25.4.2012 666.98  
1032455053 2012 O2, s.r.o. Bratislava hovorné 23.4.2012 45.29  
00308072 2012 RZPO Branč členský príspevok 23.4.2012 282.94  
1204801 2012 Slovgram Bratislava odm.výkon.umelcov a výrobcom zvukových zázn. 23.4.2012 33.50  
012121894 2012 ZSE - distribúcia, a.s. B Návrh zmluvy o pripoj. odb. elektr. zariadenia 4.5.2012 127.87  
25467945 2012 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 26.4.2012 100.00  
201219 2012 Mazy, S. Matušková, Čifár stav. dozor - rekonštrukcia centr.časti obce 26.4.2012 361.80  
72012 2012 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 4/2012 3.5.2012 966.95  
121220173 2012 ZSE - distribúcia, a.s. B pripojenie odber.elektr. zariadenia 3.5.2012 199.80  
2012089 2012 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov 3.5.2012 188.98  
3105103212 2012 Komunálna poisťovňa a.s. úraz.poistenie uchádzačov o zamestnanie 7.5.2012 26.00  
3105103312 2012 Komunálna poisťovňa a.s. úraz.poistenie uchádzačov o zamestnanie 7.5.2012 32.50  
0112043233 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o jedálne kupóny 7.5.2012 1528.40  
120100071 2012 Remek, s.r.o. Nitra používanie SW-2012 7.5.2012 388.37  
0522012 2012 P. Blaško Nitra - Zobor-T Dopravné služby TJ 7.5.2012 108.00  
326003154 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - adm. budova(MNV ) 7.5.2012 93.41  
326003155 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - OcÚ a bytovky PZ 7.5.2012 213.29  
7435915664 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 7.5.2012 55.35  
7435919513 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha NB 7.5.2012 45.66  
10052012 2012 RVC Nitra, Farská 7 školenie - sken.povinných dokumentov 7.5.2012 49.00  
7262478552 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 15.5.2012 489.00  
7262478535 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 15.5.2012 17.00  
7262478590 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn-telocvičňa 15.5.2012 121.00  
7262478584 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 15.5.2012 169.00  
7262478869 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- SOI 15.5.2012 557.00  
0700212881 2012 Alianz, Slov. poisť. Brat Havarijné poistenie autobus 24.5.2012 370.48  
7435897413 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 15.5.2012 158.10  
7435897412 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 15.5.2012 283.98  
7435897411 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, KD, SO 15.5.2012 1369.08  
13512 2012 Ing.P.Viršík. Nitra, Slne Sprac. CO dokum. 5/12 15.5.2012 66.39  
8260045611 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 15.5.2012 17.68  
743500003 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 17.5.2012 177.52  
1033507724 2012 Telefónica Slovakia, s.r. hovorné 21.5.2012 38.08  
7120820476 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fakt. 21.5.2012 751.58  
430120650 2012 Veolia Transport, a.s. Ni dopravné služby 5/2012 21.5.2012 19.92  
1200001 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 21.5.2012 116.60  
120141 2012 Alex, kanc. a školsk. náb materiál pre MŠ 22.5.2012 163.21  
1200023 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 21.5.2012 278.40  
1738039751 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 17.5.2012 44.77  
2012000878 2012 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 24.5.2012 2742.71  
211200792 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 05/12 17.5.2012 27.52  
211200 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 05/12 17.5.2012 27.52  
201200161 2012 Silcom Multimedia, s.r.o. školská multicencia "Čím budem?" 17.05.2012 103.45  
0632012 2012 P. Blaško Nitra - Zobor-T Dopravné služby TJ 24.5.2012 110.40  
201201 2012 Mgr.A.Šimorová, Jelenec 7 Zastupovanie obce na základe uznesenia OZ 31.5.2012 442.55  
12261 2012 Talamon, s.r.o., D. Stred nákup kníh 5.6.2012 54.63  
0025467945 2012 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 6.6.2012 103.24  
1120030 2012 E.Rácz - palivá a stavebn riečny piesok 5.6.2012 62.18  
132012 2012 Ing. V. Púchovská, Nitra Vypracovanie GP - chodníky , park.plochy - k vydaniu kolaud. rozh. 1.6.2012 3590.50  
201221 2012 Mazy, S. Matušková, Čifár stav. dozor - rekonštrukcia centr.časti obce 5.6.2012 361.80  
6802508292 2012 Komunálna poisťovňa a.s. poist. autobusu - zodpovednosť za škodu 5.6.2012 390.01  
112288 2012 Lilium Aurum Galanta nákup kníh do knižnice 5.6.2012 55.00  
1200024 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce Občerst. - kultúr.poduj. 12.6.2012 53.04  
326003531 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - adm. budova(MNV ), OcÚ, MŠ 5.6.2012 237.27  
326003530 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B" 15.6.2012 89.62  
1200026 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 12.6.2012 424.80  
82012 2012 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 5/2012 5.6.2012 1088.11  
476052012 2012 SOFT-GL, s.r.o. Košice servis k programu ŠJ, MŠ 5.6.2012 39.32  
0752012 2012 P. Blaško Nitra - Zobor-T Dopravné služby TJ 5.6.2012 96.00  
2012124 2012 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov 12.6.2012 139.62  
201200993 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 06/12 12.6.2012 27.52  
201200994 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 6/2012 12.6.2012 27.52  
16412 2012 Ing. P. Viršík, Nitra Sprac. CO dokum. 6/12 12.6.2012 66.39  
7292480973 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn-telocvičňa 12.6.2012 51.00  
7292480969 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 12.6.2012 71.00  
7292480928 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 12.6.2012 17.00  
7292480945 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 12.6.2012 205.00  
0112052276 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 12.6.2012 1528.40  
3559008457 2012 PKF, a.s.Nitra zodpovednosť za škodu - autá, traktor 12.6.2012 53.20  
0109000281 2012 PKF, a.s.Nitra Poistenie majetku 12.6.2012 316.06  
7446157735 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 12.6.2012 55.35  
7446139612 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 12.6.2012 158.10  
7446139611 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 21.6.2012 283.98  
7446139611 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD 21.6.2012 1369.08  
7446161516 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha NB 21.6.2012 45.66  
4739032651 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 19.6.2012 49.24  
9739 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné a internet OcÚ 21.6.2012 71.57  
2012001093 2012 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 19.6.2012 3226.38  
632012 2012 Milan Porubský Oprava čerpadla-Zetor 25.6.2012 150.00  
200185057 2012 Slovenská pošta B. Bystri MŠ - predplatné časopisov 19.6.2012 7.60  
7160541031 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fakt. VO2 21.6.2012 687.94  
1034627232 2012 O2 Telefonica, s.r.o. Br hovorné 19.6.2012 22.00  
20120410 2012 RÚVZ Rozbor vody - autocamping 2.7.2012 76.50    
0842012 2012 CK-PB Zobor Travel Nitra Dopravné služby TJ 21.6.2012 110.40  
430120798 2012 Veolia Transport, a.s. Ni dopravné služby 65/2012 25.6.2012 19.92  
24402012 2012 Telesys Slovakia, s.r.o. Stôl - kuchyňa MŠ 25.6.2012 478.80  
201219 2012 Hrušovnský Igor, montáž, práce strojom JCB 3CX 21.6.2012 404.99  
8260056694 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné 5/12 21.6.2012 13.88  
7446142197 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 21.6.2012 177.52  
2012089 2012 Vestam Company, s.r.o. Ni oprava stĺpu VO 25.6.2012 705.00  
121311301 2012 Stiefel Eurocart, s.r.o. magnetky - MŠ 21.6.2012 127.90  
1120042 2012 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 29.6.2012 163.85  
0025467645 2012 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 29.6.2012 115.74  
2012063 2012 Štefan Miškolci, Istra, O ročná kontrola KD, múzeum 29.6.2012 290.00  
102012 2012 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 6/2012 2.7.2012 1162.67  
2122962 2012 Nomiland, s.r.o. , Magnez materiál pre MŠ 5.7.2012 105.20  
7292481220 2012 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- SOI 7.7.2012 557.00  
1200033 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 5.7.2012 292.80  
1200030 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce Občerstveie účinkujúcim - kultúr.podujatie 23.7.2012 24.96  
1200032 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce Občerstveie účinkujúcim - kultúr.podujatie 23.7.2012 46.80  
1200031 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce Občerstveie účinkujúcim - kultúr.podujatie 23.7.2012 37.44  
0112062561 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 23.7.2012 1528.40  
211201188 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 7/2012 20.7.2012 27.52  
211201189 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 07/12 20.7.2012 27.52  
7416746641 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha NB 18.7.2012 55.35  
7446227205 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 20.7.2012 158.10  
7476227202 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, KD, SO 2.7.2012 1369.08  
7446227203 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 2.7.2012 283.98  
7446227204 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha PZ a DS 18.7.2012 280.68  
7302499740 2012 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 18.7.2012 47.00  
7302499713 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 18.7.2012 17.00  
7302499723 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 18.7.2012 190.00  
7302499738 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 18.7.2012 66.00  
7302499844 2012 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- SOI 20.7.2012 557.00  
195 2012 Ing. P. Viršík, Nitra Sprac. CO dokum. 7/12 23.7.2012 66.39  
7446230943 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 20.7.2012 177.52  
6740027323 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 20.7.2012 60.34  
6740027086 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné OcÚ 20.7.2012 78.13  
2012169 2012 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov a prádla 20.7.2012 443.08  
20120511 2012 AD Značenie, s.r.o Prievi dopravné zrkadlo 24.7.2012 223.80  
2012211 2012 Jozef Vadovič - Vadas, Bo Kontrola a spracovanie dokladov PO 24.7.2012 168.00  
12250 2012 J.Oprala Garmond, Nitra múzeum - pohľadnice 26.7.2012 51.00  
1036166987 2012 O2 Telefonica, s.r.o. Br hovorné 20.7.2012 61.73  
1260072005 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - Družstevník Jelenec 23.7.2012 13.88  
7130702944 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fakt. VO2 23.7.2012 649.39  
026003954 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B" 23.7.2012 82.05  
326003955 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B", OcÚ, MŠ, telocvičňa 23.7.2012 185.54  
2012001353 2012 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 24.7.2012 2785.86  
0025467945 2012 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 2.8.2012 102.91  
2107012008 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 08/12   27.52  
2107022008 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 8/2012   27.52  
1200042 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 6-7/2012   1617.50  
326004408 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B"   90.88  
326004409 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - adm. budova(MNV ), OcÚ, MŠ   297.85  
21912 2012 Ing. P. Viršík, Nitra Sprac. CO dokum. 8/12   66.39  
6470010889 2012 Úrad MV SR Bratislava tlačivá-úmrtný, sobášny, rodný list 14.8.2012 29.57  
1232012 2012 CK-PB Zobor Travel Nitra doprava TJ 14.8.2012 84.00  
3412012 2012 Nitr. reg. združenie ZMOS školenie s valn. zhromažď. 10.8.2012 50.00  
1235200657 2012 Petit Press, a.s. Bratisl Nitrianske noviny 14.8.2012 36.72  
2012196 2012 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov a prádla 20.8.2012 230.29  
3452012 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné a internet OcÚ 20.8.2012 77.44  
174102 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 20.8.2012 51.78  
10139 2012 Kníhkupectvo Nitra nákup kníh 22.8.2012 307.59  
10138 2012 Kníhkupectvo Nitra nákup kníh 22.8.2012 203.35  
10137 2012 Kníhkupectvo Nitra nákup kníh 22.8.2012 104.45  
7170538388 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fakt. VO2 22.8.2012 669.91  
1037731681 2012 O2, s.r.o. Bratislava hovorné 20.8.2012 57.11  
7416860788 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 21.8.2012 55.35  
7416864441 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha NB 21.8.2012 45.66  
7446311499 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 21.8.2012 158.10  
7446311498 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 22.8.2012 283.98  
7446311497 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD 22.8.2012 1369.08  
1282012 2012 CK-PB Zobor Travel Nitra doprava TJ 14.8.2012 81.60  
e201211612 2012 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 21.8.2012 3036.98  
7446314051 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 22.8.2012 177.52  
8260085620 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 20.8.2012 29.03  
2012361 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 20.8.2012 1528.40  
201208424 2012 Nitrabus, s.r.o. Štefánik dopravné folkl. skupín na kult. podujatie 24.8.2012 300.00  
201227 2012 Hrušovnský Igor, montáž, výkop.práce s JCB 24.8.2012 288.76  
1120180 2012 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 24.8.2012 88.94  
0700212881 2012 Alianz, Slov. poisť. Brat Havarijné poistenie autobusu 24.8.2012 370.48  
70104061090 2012 ZSE, a.s. Bratislava opravná faktúra el. energ. ATC 7.9.2012 -17.80  
7442117275 2012 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra SOI 7.9.2012 893.66  
7442117274 2012 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra telocvičňa 7.9.2012 239.28  
7442117273 2012 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra MŠ 6.9.2012 -87.19  
74431114293 2012 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra OcÚ do 18.8.2012 6.9.2012 -4846.55  
7443114292 2012 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra DS 6.9.2012 -68.54  
101120199 2012 Veolia Transport, a.s. Ni oprava a údržba autobusu 10.9.2012 256.18  
426000450 2012 ZVS, a.s. Nitra preplatok vodného 26.9.2012 -3.78  
1200046 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 10.9.2012 1487.50  
2012375 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 14.9.2012 1528.40  
1332012 2012 P. Blaško Nitra - Zobor-T doprava TJ 7.9.2012 206.40  
2121126041 2012 SOZA, Rastislavova 3, Bra koncert - futbalový turnaj 14.9.2012 51.24  
0025467945 2012 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 7.9.2012 100.00  
7169235168 2012 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- SOI 7.9.2012 618.00  
7164234915 2012 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 14.9.2012 101.00  
7164234880 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 14.9.2012 247.00  
7164234908 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 14.9.2012 130.00  
7164234862 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 14.9.2012 11.00  
7010407151 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - opravná fa SOI 17.9.2012 -2.86  
7416947294 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha NB 14.9.2012 45.66  
7446366288 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 14.9.2012 158.10  
7446366287 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 14.9.2012 387.02  
7446366286 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD 20.9.2012 1750.46  
7446384112 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 14.9.2012 55.35  
2012224 2012 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov a prádla 14.9.2012 256.84  
24112 2012 Ing. P. Viršík, Nitra Sprac. CO dokum. 9/12 10.9.2012 66.39  
326004889 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - adm. budova(MNV ), OcÚ, MŠ 10.9.2012 220.89  
326004888 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B" 10.9.2012 88.36  
2107022008 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 09/12 10.9.2012 27.52  
211201573 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 9/2012 10.9.2012 27.52  
1442012 2012 CK-PB Zobor Travel Nitra doprava TJ 10.9.2012 212.40  
6742013328 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné OcÚ 10.9.2012 79.64  
1742013639 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 10.9.2012 50.30  
2012001992 2012 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 20.9.2012 3767.29  
8260099924 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 14.9.2012 35.34  
7446368840 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 14.9.2012 177.52  
8260100751 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné potraviny pri mlyne 14.9.2012 1.26  
0109000281 2012 PKF, a.s. Nitra poistenie majetku 28.9.2012 316.06  
3559008457 2012 PKF, a.s. Nitra zodp. za škodu - autá, traktor 28.9.2012 53.20  
7101997970 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fakt. VO2 20.9.2012 725.05  
0039271360 2012 O2 Telefonica, s.r.o. Br hovorné 8/2012 25.9.2012 82.03  
032012 2012 Sándor Pavel, Pohranice 1 ulož. zám. dlažby pri pošte 28.9.2012 637.00  
1120094 2012 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový na cesty 28.9.2012 45.95  
1120091 2012 E.Rácz - palivá a stavebn riečny štrk na cesty 28.9.2012 61.44  
430121202 2012 Veolia Transport, a.s. Ni dopravné služby 9/2012 28.9.2012 19.92  
109120064 2012 Veolia Transport, a.s. Ni nákup filtra do autobusu 28.9.2012 169.58  
1522012 2012 CK-PB Zobor Travel Nitra doprava TJ 28.9.2012 110.40  
2012326 2012 Vamont , s.r.o, Vráble, B prehliadka váhy - ŠJ MŠ 28.9.2012 56.40  
0025467945 2012 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 28.9.2012 70.94  
8120311 2012 Nomi Slovakia, s.r.o. Koš materiál pre MŠ 10.10.2012 55.70  
122012 2012 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravovanie dôchodcov 9/12 9.10.2012 1053.16  
2932012 2012 Fresco, s.r.o. Bratislava dod. ovocia za 9/2012 - MŠ 18.10.2012 15.00  
101120233 2012 Veolia Transport, a.s. Ni oprava a údržba autobusu 9.10.2012 99.79  
0112091635 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 23.10.2012 1528.40  
2012251 2012 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov 23.10.2012 411.17  
7417033372 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha NB 18.10.2012 45.66  
2012304 2012 J. Szonlajtner, Autoservi servis autobusu 9.10.2012 1450.15  
7446461278 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 18.10.2012 55.35  
7446440510 2012 ZSE, a.s. Bratislava opravná faktúra el. energ. ATC 18.10.2012 387.02  
7464440509 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD 22.10.2012 1750.46  
7446440511 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha (fontána) 18.10.2012 70.00  
7446440512 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 18.10.2012 158.10  
211201763 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 10/12 18.10.2012 27.52  
211201762 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 10/2012 22.10.2012 27.52  
1200048 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 9.10.2012 312.50  
2012432 2012 Ing. H.Kováč INKOPP, Žili projektové práce na MŠ 10.10.2012 1417.50  
121222726 2012 Mediatel, s.r.o. Bratisla Online balíček basic 14.10.2012 93.60  
420121030 2012 VEMA, s.r.o. Bratislava seminár 22.10.2012 44.40  
1041790051 2012 O2, Slovakia, s.r.o. Brat hovorné 22.10.2012 55.66  
2012088 2012 L. Gyepes- Trans, Dolné O doprava autobusom 14.10.2012 174.90  
7446443388 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 14.10.2012 177.52  
8260113214 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 14.10.2012 25.25  
26812 2012 Ing. P. Viršík, Nitra Sprac. CO dokum. 10/12 22.10.2012 66.39  
2012002153 2012 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 14.10.2012 2608.22  
326015216 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - adm. budova(MNV ), OcÚ, MŠ 22.10.2012 181.76  
7297583308 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 14.10.2012 11.00  
7297583317 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 18.10.2012 770.00  
7297583333 2012 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 18.10.2012 315.00  
7297583331 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 18.10.2012 405.00  
7297583445 2012 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- SOI 18.10.2012 618.00  
0743001304 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 14.10.2012 50.30  
7102117382 2012 ZSE, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra VO2 22.10.2012 893.16  
4743000909 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné a internet OcÚ 14.10.2012 73.43  
326005198 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B" 22.10.2012 83.30  
1622012 2012 CK-PB Zobor Travel Nitra doprava TJ 23.10.2012 196.80  
43012369 2012 Veolia Transport, a.s. Ni dopravné služby 10/2012 14.10.2012 19.06  
30210182 2012 Alojz Pánik - Stavex, Zl. Dlažba-obrubníky 18.10.2012 505.39  
1201055 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce Občerstvenie-deň úcty k starším 18.10.2012 146.40  
1200054 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce občerstvenie 22.10.2012 43.97  
201202430 2012 Maguita, s.r.o. Nitr. Pra materiál pre MŠ 22.10.2012 153.40  
120350 2012 Alex, Kovov. a školský ná rozpr. stôl, skrinky 22.10.2012 413.40  
6802508460 2012 Komunálna poisťovňa Brati zodp. za škodu - traktor 2.11.2012 55.30  
6802508292 2012 Komunálna poisťovňa Brati zodp. za škodu - autobus 2.11.2012 390.01  
050347 2012 Spoločnosť pre predšk. vý Odborná publikácia - MŠ 25.9.2012 14.90  
2672012 2012 P. Blaško Nitra - Zobor-T doprava TJ 2.11.2012 212.40  
201205 2012 Ing. M.Kováč Inkopp, Žili II. splátka za projekt. práce - MŠ 2.11.2012 945.00  
5182152288 2012 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 2.11.2012 52.96  
4202012 2012 Fresco, s.r.o. Bratislava MŠ - dodávka ovocnej šťavy 2.11.2012 10.00  
1211015 2012 Novplasta, s.r.o., Cerovs Odpadové vrecia 2.11.2012 54.60  
20120538 2012 Ferex, s.r.o. Nitra Nákup kontajnerov 110 l 2.11.2012 375.00  
2012096 2012 J. Kraľovičová, Jelenecká Odovzdanie Centra obce - pohostenie 7.11.2012 239.70  
326005573 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné Ocú, MŠ 7.11.2012 165.35  
326005572 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B" 7.11.2012 92.14  
1792012 2012 CK-PB Zobor Travel Nitra doprava TJ 8.11.2012 188.40  
0112102255 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 8.11.2012 1528.40  
10120545 2012 Peter Jirík Lisa, Čierna Prezentácia obce na Slovakregion 8.11.2012 27.88  
152012 2012 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravovanie dôchodcov 10/12 8.11.2012 1181.31  
1200058 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce pohostenie poslancov z družobnej obce 7.11.2012 251.88  
1200059 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 7.11.2012 402.50  
7317565060 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 9.11.2012 669.00  
7317565061 2012 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 9.11.2012 521.00  
7317565043 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 9.11.2012 1273.00  
7317565032 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn 9.11.2012 11.00  
7317565195 2012 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- SOI 9.11.2012 618.00  
29212 2012 Ing. P. Viršík, Nitra Sprac. CO dokum. 11/2012 9.11.2012 66.39  
7743989292 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 9.11.2012 50.30  
4743988966 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné a internet OcÚ 9.11.2012 89.94  
2012284 2012 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov a prádla 12.11.2012 312.20  
7111078447 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fakt. VO2 12.11.2012 1163.18  
7446567016 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 12.11.2012 55.35  
7446570591 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha bytovka A,B 12.11.2012 45.66  
8260127712 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - adm. budova(MNV ) 12.11.2012 3.79  
7446549380 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 22.11.2012 158.10  
7446549379 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 22.11.2012 387.02  
7446549378 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD 22.11.2012 1750.46  
52543586 2012 Poradca, s.r.o. Žilina predplatné zákonov 2013 I.Q 12.11.2012 27.60  
1043552063 2012 O2, s.r.o. Bratislava hovorné 26.11.2012 53.22  
0700212881 2012 Alianz, Slov. poisť. Brat Havarijné poistenie autobusu 6.12.2012 370.48  
81200937 2012 Datatrade, Zl. Moravce Program Oce info. 22.11.2012 62.40  
8260127194 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 22.11.2012 18.94  
7446551906 2012 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 22.11.2012 177.52  
321250672 2012 Aladin, s.r.o. Levice materiál pre MŠ 26.11.2012 109.20  
2012002454 2012 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 28.11.2012 2911.24  
211201950 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 11/2012 22.11.2012 27.52  
211201949 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 11/2012 22.11.2012 27.52  
7330112109 2012 Ivra Edition, s.r.o. Brat materiál pre MŠ 22.11.2012 56.16  
121447 2012 PRO Solutions, s.r.o. Bra materiál pre MŠ 26.11.2012 100.00  
8320108978 2012 Mira Edition, s.r.o. Brat Účtovníctvo ROPO a obcí 26.11.2012 64.66  
131310589 2012 Stiefel Eurocart, Ružinov Výúčbové CD - dopravné prostriedky- MŠ 28.11.2012 68.00  
20121932 2012 Gumex Slovakia, Inovecká 4x pneumatiky na auto 6.12.2012 208.80  
132012 2012 Autodoprava- F. Tižmovský preprava folklórneho súboru 6.12.2012 195.30  
1120114 2012 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok - zimný posyp 6.12.2012 385.68  
1211302982 2012 Kameňolomy a štrkopiesky Dielenské služby - autožeriav 28.11.2012 152.50  
1812012 2012 CK-PB Zobor Travel Nitra Doprava mikrobusom TJ 28.11.2012 189.60  
0025467945 2012 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 6.12.2012 41.81  
1207338 2012 Ing. J. Szekeres, Jeruzál audítorské služby r. 2011 6.12.2012 600.00  
543 2012 Fresco, s.r.o. Bratislava materiál pre MŠ 6.12.2012 15.25  
2013 2012 Združenie obcí, RVC, Fars Členský príspevok r. 2013 3.1.2013 250.00  
012013 2012 ZMOS, Bezručova 9, Bratis Členský príspevok r. 2013 6.12.2012 325.92  
101120296 2012 Veolia Transport, a.s. Ni Oprava autobusu 6.12.2012 104.20  
201185057 2012 Slov.pošta, Banská Bystri Predplatné časopisov 6.12.2012 23.80  
112012 2012 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravovanie dôchodcov 18.12.2012 806.18  
201303286 2012 Petit Press, a.s. Bratisl MY Nitrianske noviny 2013 18.12.2012 25.00  
2012311 2012 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov a prádla 18.12.2012 125.88  
2012523 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 18.12.2012 768.40  
1200062 2012 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 18.12.2012 525.00  
211202133 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 18.12.2012 27.52  
211202134 2012 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 12/2012 18.12.2012 27.52  
3260059 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B" 18.12.2012 88.36  
326005978 2012 ZVS, a.s. Nitra vodné Ocú, MŠ, budova býv. MNV 18.12.2012 146.40  
31612 2012 Agentúra Virco, Slnečná 1 Sprac. CO dokum. 12/2012 18.12.2012 66.39  
2012002716 2012 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 01/2013 2.1.2013 3750.40  
7744990455 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 14.12.2012 53.60  
5744990093 2012 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné OcÚ 14.12.2012 79.94  
7237671921 2012 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 17.12.2012 1500.00  

 

 

Zverejňovanie

Voľby a referendá

Harmonogram vývozu odpadu

vývoz odpadu 2024

Celý rok 2024 je v tomto odkaze Typ: PDF dokument, Velkosť: 285.54 kB

Múzeum rodu Forgach

Múzeum Jelenec

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Több információért kattintson a képre.

WiFi pre Teba

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenník sadzieb - prenájom kultúrneho domu

Partnerská obec

balaton-vilagos

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Jelenec

EU

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Aktuálne počasie

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý dážď 24 °C 16 °C
slabý dážď, dosť čerstvý severný vietor
vietorS, 5.48m/s
tlak1013hPa
vlhkosť66%
zrážky1.45mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:32
TÝŽDEŇ:2728
CELKOM:1160647

Kontakt

Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126, 
951 73 Jelenec

tel:  037/6313204
        037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30
31 1 2
3 4 5 6 7
8 9
10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30

Hrad Gýmeš

Hrad Gýmeš

Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: