Obsah

Alžbeta Borbélyová


Úloha v org. štruktúre

Prednostka - prednostka OcÚ

Zamestnanci - prednostka