Obsah

Kalendár akcií

22.09.2020

RINGATÓ

RINGATÓ

Aj v utorok bude výchovno-vzdelávací krúžok...tešíme sa na Vás.... Kedden ismét Ringató folglalkozás... várunk benneteket....

Detail

17.09.2020

Vývoz žltej smetnej nádoby - Plast 1

Vývoz žltej smetnej nádoby - Plast

Dňa 18. septembra 2020, t.j. v piatok sa uskutoční vývoz žltej smetnej nádoby - plastov v obci.

Detail

14.09.2020

Omšový poriadok - Miserend - 14.9.2020 - 20.9.2020

Omšový poriadok - Miserend - 14.9.2020 - 20.9.2020

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe. A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg.

Detail

14.09.2020

Pracovná ponuka - Munkalehetőség 1

Pracovná ponuka - Munkalehetőség

Viac informácii nájdete v prílohe. Több információt a mellékletben olvashatnak.

Detail

14.09.2020

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 16. septembra 2020, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci.

Detail

11.09.2020

Zmena Oldies diskotéky vrámci hodových slávností 1

Zmena začiatku Oldies diskotéky vrámci hodových slávností

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre s účinnosťou od 12.9.2020 nariaďuje nasledovné: Podľa § 48, ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z.z. všetkým fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Nitra zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Na základe tohto rozhodnutia sa začiatok Oldies diskotéky presúva na 19:00 hodinu a trvať bude do 23:00 hod. Hosť večera skupina SALCO vystúpi o 21:30 hod. Vstup na akciu je bezplatný. Maximálny povolený počet osôb na akcii je 500 osôb. Poprosíme Vás o dodržiavanie všetkých predpísaných hygienických nariadení. Za pochopenie ďakujeme a aj napriek týmto novým opatreniam sa na Vás tešíme.

Detail

Narodili sa

ilustrativny obrázok bábätka

Novotová Dorota

Majšíková Hana Nela

Besedičová Laura

Rebroš Samuel

Kuťka Šimon

Púchovský Matúš

Samko Samuel

Škvareninová Ella

Nagyová Lenka

Opustili nás

ilustratívny pietny obrázok

Mikle Ján, 52 rokov

Dulaiová Eva, 73 rokov

Richterová Beáta, 37 rokov

Koželuh Jiří, 78 rokov

Pavelková Valéria, 74 rokov

Pajer Štefan, 72 rokov

Nagy Ladislav, 85 rokov

Šupejová Veronika, 78 rokov

Tarkay Vojtech, 71 rokov

Elgyüttová Terézia, 100 rokov

Varga Jozef, 63 rokov

Sklenár Jozef, 84 rokov

Gubo Jozef, 80 rokov

Ing. Jedlička Milan, 88 rokov

Fotogaléria

15.09.2020

Ukážky kynológov a policajtov na koňoch PZ SR

Ukážky kynológov a policajtov na koňoch PZ SR

Za nádherné zábery ďakujeme Jozefovi Fehérovi. A felvételekért nagy köszönet illeti Fehér Józsefet.

Detail

14.09.2020

Ringató

Ringató

Aj dnes sme mali výchovno - vzdelávací krúžok.... Ma is volt Ringató foglalkozás....

Detail

14.09.2020

Hodové slávnosti - Búcsú ünnepség

Hodové slávnosti - Búcsú ünnepség

Aj napriek nepriaznivej situácii vo svete sme si hodové slávnosti užili po našom... nech sa páči..... A kedvezőtlen helyzet ellenére mi így ünnepeltük meg a búcsút... íme pár kép...

Detail

08.09.2020

RINGATÓ

RINGATÓ

Prinášame Vám pár záberov z podujatia pre detičky do 3 rokov. Tešíme sa na Vás aj na budúci týždeň. Pár kép a mai Ringató foglalkozásról... Várunk benneteket a jövő héten is.

Detail

16.03.2020

Práce na materskej škole pokračujú - Az óvoda felújítása

Práce na materskej škole pokračujú - Az óvoda felújítása

V prílohe Vám prinášame zábery z prerábky materskej školy. A munkálatok az óvoda épületén továbbra is folytatódnak.

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií