Obsah

Kalendár akcií

09.01.2020 - 15.02.2020

Pozvánka na ples

Pozvánka na ples

Dňa 15. februára 2020 sa uskutoční v kultúrnom dome 23. ročník fašiangového plesu, ktorý už tradične organizuje Základná škola - Alapiskola Jelenec. Všetkých srdečne pozývame.

Detail

Správy

21.01.2020

Informácia 1

Informácia

Na dopyt viacerých občanov, ohľadom vývozu bio odpadu, obec zabezpečila mimoriadny zvoz bio odpadu, ktorý sa uskutoční 5. februára 2020 zároveň s komunálnym odpadom.

Detail

21.01.2020

Vývoz čiernej smetnej nádoby 1

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 22.januára 2020, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci.

Detail

21.01.2020

Novootvorená STK v Žiranoch

Novootvorená STK v Žiranoch

Ponuka služieb v blízkom okolí.

Detail

20.01.2020

Omšový poriadok - Miserend - 20.1.2020 - 26.1.2020

Omšový poriadok - Miserend - 20.1.2020 - 26.1.2020

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe. A szentmisék időpontja a mellékletben található meg.

Detail

17.01.2020

Oznam 1

Oznam

MUDr. Števanka nebude ordinovať od 17. januára 2020 do 29. januára 2020. Zastupovať bude MUDr. Šabová.

Detail

17.01.2020

OZNAM! 1

OZNAM!

Žiadame občanov, aby si skontrolovali svoje vodovodné šachty, nakoľko je vysoký odber vody!

Detail

16.01.2020

Vývoz modrej smetnej nádoby - Papier

Vývoz modrej smetnej nádoby - Papier

Dňa 17. januára 2020, t.j. v piatok sa uskutoční vývoz modrej smetnej nádoby - papiera v obci.

Detail

15.01.2020

OZNAM 2

OZNAM

COOP Jednota oznamuje, že dňa 18. januára 2020, t.j. sobotu bude obchod otvorený od 06:00 do 11:00 hodiny. Dňa 19. januára 2020, t.j. v nedeľu bude obchod zatvorený z dôvodu rekonštrukcie.

Detail

10.01.2020

Rekonštrukcia materskej školy - Az óvoda felújítása

Rekonštrukcia materskej školy - Az óvoda felújítása

Prinášame Vám zopár záberov z rekonštrukcie materskej školy. Práce pokračujú podľa plánov. A mellékletben néhány képet találhatnak az óvoda további felújításáról.

Detail

07.01.2020

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad 1

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 8.januára 2020, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci.

Detail

Fotogaléria

13.01.2020

Najstaršia obyvateľka našej obce oslávila 100 rokov - 100 éves lett községünk legidősebb lakosa

Najstaršia obyvateľka našej obce oslávila 100 rokov - 100 éves lett községünk legidősebb lakosa

Dňa 13. januára 2020 sa dožila krásnych 100 rokov naša občianka Terézia Elgyüttová. Pri príležitosti tohto jubilea ju navštívil pán starosta s prednostkou úradu. Okrem želania všetkého dobrého odovzdali jubilantke kyticu a finančný dar. 2020. január 13-án ünnepelte 100-dik születésnapját legidősebb lakosunk Elgyütt Teréz. Otthonában köszöntöttük a százéves Teri nénit.

Detail

07.01.2020

Vianočný koncert - Karácsonyzáró hangverseny

Vianočný koncert - Karácsonyzáró hangverseny

6. januára 2020 sa v kultúrnom dome uskutočnil už tradičný vianočný koncert, na ktorom vystúpili hostia z Nededu a Sládkovičova ako aj domáci zmiešaný zbor Ghymes. 2020. január 6-án megrendezésre került a már hagyományos karácsonyzáró hangverseny községünkben. Meghívásunknak eleget tett a negyedi Napsugár énekkar és a diószegi Nagyboldogasszony plébániatemplom énekkara.

Detail

08.12.2019

Mikuláš v Jelenci - Télapó Gímesen (2019)

Mikuláš v Jelenci - Télapó Gímesen (2019)

Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď, Mikuláš, medzi nás. 8. decembera do našej obce zavítal Mikuláš. Pred jeho príchodom nás zabavil Kúzelník Peter. Édes kedves Mikuláš, köszöntünk most téged. Eljöttél az idén is, ahogy megígérted. December 8-án ellátogatott községünkbe a Mikulás. Eljövetele előtt bűvészműsorra került sor.

Detail

01.12.2019

Posvätenie adventného venca a zapálenie prvej sviečky - Ádventi koszorú megáldása és az első gyertyagyújtás

Posvätenie adventného venca a zapálenie prvej sviečky - Ádventi koszorú megáldása és az első gyertyagyújtás

Advent, advent, štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece. Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá horí stíška tešíme sa na Ježiška. Advent alatt ti földön élő emberek kongassátok az elhallgatott szíveket, legyen csengés - bongás a föld terén át, úgy várjátok az örök Isten szent fiát! Mert jön, mert jön, mert nemsokára itt leszen, az ég fénylő csillagképében megjelen, Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, s az égi fény jelzi: megérkezett!

Detail

01.12.2019

Črepiny našej minulosti - Múltunk töredékei

Črepiny našej minulosti - Múltunk töredékei

Poslednú novembrovú sobotu sa v kultúrnom dome uskutočnilo posedenie s pani Vierkou Peťkovou, ktorá nám v rámci besedy predstavila svoju ručnú prácu, výšivky čipiek z folklórnej oblasti z rôznych kútov Slovenska. Podujatie obohatila o čítanie príbehov z knihy Príbehy jednej dediny a vystúpeniami Lindy Makóovej a Adama Kazíka. Ďakujeme za krásny zážitok. November utolsó szombatján egy kellemes délutánt töltöttünk el Peťková Vierka asszonnyal, aki beszélgetés keretén belül bemutatta kézimunkáit, Szlovákia folklórviseletének csipkéiből. A beszélgetés Makó Linda és Kazík Adam zenés műsorával és könyvolvasással volt meggazdagítva. Nagyon szépen köszönjük a kellemes délutánt.

Detail