Obsah

Kultúra

Knižnica

Knižničný fond vo verejnej knižnici v Jelenci k 31. 12. 2018 tvorilo 12 406 knižničných jednotiek.

Knižničné tituly nakupujeme finančnou podporou Obce a takisto aj zo zdrojov Fondu na podporu umenia.

Výpožičná doba je v stredu v čase od 13:00 do 18:00 hodiny.

Ostatné dni je knižnica pre verejnosť zatvorená.

Zápisné pre čitateľov je do 15 rokov 0,50 € a pre dospelých 1,- € na jeden kalendárny rok.