Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jelenec
Obec Jelenec
Gímes község

Rok 2018

 

 

Číslo Rok Dodávateľ Predmet Úhrada Suma Mena Poznámka
20181 2018 Slovak Telekom, Bratislav hovorné ATC, MŠ, kult. 1/18 18.1.2018 61.73  
20182 2018 Slovak Telekom, Bratislav hovorné a internet Ocú 1/2018 18.1.2018 49.48  
20183 2018 OZ Žibrica, Štitáre Členské na rok 2018 18.01.2018 25.00  
20184 2018 UP Slovensko, Bratislava Jedálne kupóny 18.01.2018 1528.40  
20185 2018 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 1/2018 18.01.2018 27.52  
20186 2018 NÚ celoživotného vzdeláva Školenie 18.01.2018 20.00  
20187 2018 KOMA Slovakia s.r.o., Nit Prenájom kontajnera MŠ 18.01.2018 216.00  
20188 2018 VEMA s.r.o, Bratislava Verzie 1/2018- 12/2018 18.01.2018 298.80  
20189 2018 FEREX, s.r.o., Nitra Kontajnery 18.01.2018 565.20  
201810 2018 Autoservis, Žirany Údržba autobusu 30.01.2018 1112.56  
201811 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 1/2018 05.02.2018 2626.00  
201812 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 1/2018-DS 12.02.2018 13.00  
201813 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 1/2018-SOI 30.01.2018 443.00  
201811-1 2018 MAZY Matušková, Čifáre 22 Externý manaž. 01.02.2018 350.00  
201814 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra MŠ 1/2018 02.02.2018 1037.00  
201815 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 1/2018- Telocvičňa 21.02.2018 816.00  
201816 2018 OZ Žibrica, Štitáre Spolufinancovanie nákladov MAS 30.01.2018 300.00  
201817 2018 POW-EN, Bratislava Zálohová platba el. energia 1/2018 30.01.2018 1705.92  
201818 2018 ZSE, a.s. Bratislava Opravená faktúra r. 2016 06.02.2018 -0.52  
201819 2018 MS DATA Toner 2 ks 30.01.2018 60.60  
201820 2018 Eurotoner, s.r.o., Nitra Údržba kopírky 30.01.2018 147.43  
201821 2018 Autoservis, Žirany Údržba autobusu 30.01.2018 1034.40  
201822 2018 ZO Mikroregión, Neverice Členský príspevok na rok 2018 02.02.2018 145.18  
201823 2018 Orange, a.s. Bratislava Hovorné 20.01.2018-19.02.2018 30.01.2018 41.48  
201824 2018 Hagleither s.r.o., Bratis Čistiace potreby 02.02.2018 188.40  
201825 2018 Mgr. Oľga Csalová, Nitra Vypracovanie žiadosti o NFP 02.02.2018 840.00  
201826 2018 Sírius Company , Balog na Vypracovanie projekt. štúdie 02.02.2018 960.00  
201827 2018 Ing. A. Miškolci, Obyce 4 Odborná prehl. a skúška PZ+servis kotol 06.02.2018 437.00  
201828 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 2/2018-OcU 12.02.2018 2545.00  
201829 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 2/2018-DS 12.02.2018 13.00  
201830 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 2/2018-SOI 12.02.2018 443.00  
201832 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 2/ 2018- Telocvičňa 19.02.2018 790.00  
201833 2018 St. Florian,s.r.o., Štúro Ročná revízia, kontrola hydrantu 08.02.2018 478.80  
201834 2018 SOZA, Bratislava Rozhlas, hudba reprod. techn. zariadením 08.02.2018 14.28  
201835 2018 ŠJ ako šúčasť ZŠ Jelenec, Stravné dôchodci 1/2018 08.02.2018 1109.08  
201836 2018 Autoservis, Žirany Oprava a údržba autobusu 06.02.2018 1035.89  
201837 2018 Gyepes Trans, Dol. Obdoko Preprava žiakov 06.02.2018 170.93  
201838 2018 Plantex, Veselé ovocie a ovocná šťava MS 06.02.2018 12.25  
201839 2018 VEMA s.r.o, Bratislava Seminár PAM 06.02.2018 54.00  
201840 2018 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo Pranie 06.02.2018 51.19  
201841 2018 UP Slovensko, Bratislava Jedálne kupóny 06.02.2018 1528.40  
201842 2018 PZO pre separ. zber a nak Množstvový zber a biolog. rozl. odpad 1/2018 08.02.2018 683.67  
201843 2018 Slovak telekom a.s., Brat Hovorné MŠ, Kult., ATC 2/2018 08.02.2018 61.73  
201844 2018 Slovak telekom a.s., Brat Hovorné OcÚ, Internet 2/2018 08.02.2018 69.77  
201845 2018 Geodeticca, s.r.o., Kosic Web gis 1/2018 08.02.2018 29.00  
201846 2018 Unimal Borbely, Jelenec 1 Demontáž vian. ozdôb 16.02.2018 420.22  
201847 2018 POW-EN, Bratislava Zálohová faktúra elek. energia 2/2018 16.02.2018 1705.92  
201848 2018 Slovakia Energy, s.r.o. B Vyúčtovacia faktúra 08.02.2018 -2.71  
201849 2018 Ľ. Tichanský, Nitra Poháre KD 16.02.2018 194.76  
201850 2018 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 2/2018 16.02.2018 27.52  
201851 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Tlač poštových poukážok MŠ 16.02.2018 5.51  
201852 2018 ZVS, a.s Nitra Vodné, bytovky 1/2018 16.02.2018 93.34  
201853 2018 ZVS, a.s Nitra Voda, OcU, MS 1/2018 16.02.2018 71.29  
201854 2018 SWAN, a.s., Bratislava Hovorné 01/2018 16.02.2018 40.78  
201855 2018 Unigastro, s.r.o. Vráble Strava, Podz. region 16.02.2018 224.00  
201856 2018 ZO-RVC, Nitra Účtovné súvzťažnosti 2018 16.02.2018 26.00  
201857 2018 RZPO, Kolinany Školenie 19.02.2018 85.00  
201858 2018 RTVS, Bratislava Služby verejnosti poskyt. RTVS 19.02.2018 224.16  
201859 2018 ŠEVT, a.s. B. Bystrica Osvedcenie 19.02.2018 8.60  
201861 2018 POW-EN, Bratislava Preplatok 01/2018 27.02.2018 -46.28  
201862 2018 POW-EN, Bratislava Nedoplatok 01/2018 19.02.2018 114.00  
201863 2018 ZSE, a.s. Bratislava TJ VF 1/2018 19.02.2018 126.10  
201864 2018 ZVS, a.s Nitra Voda, TJ 1/2018 19.02.2018 4.49  
201865 2018 O2 Slovakia, Bratislava Hovorné 01/2018 19.02.2018 56.90  
201866 2018 Obec Velcice, Velcice 73 Vývoz odp. vôd- likvidácia 21.02.2018 288.00  
201867 2018 ZMOS Jelšovce Členské za rok 2018 21.02.2018 105.50  
201868 2018 JF Real, s.r.o., Jelenec Odstavná plocha MŠ 22.02.2018 2697.97  
201869 2018 KOMA Slovakia s.r.o., Nit Prenájom kontajnera MŠ 21.02.2018 216.00  
201870 2018 Mesto Nitra, Nitra Doplatok, stav. urad za r. 2017 27.02.2018 4168.22  
201871 2018 Topset Solutions, s.r.o. Aktualizacia programov r. 2018 26.02.2018 252.00  
201872 2018 INTA, s.r.o. Trencin Odber kuch. odpadu MS 26.02.2018 22.80  
201873 2018 PZO pre separ. zber a nak Vývoz odpadu 1/2018 07.03.2018 2977.05  
201874 2018 Allianz,a.s. Bratislava Poistenie 23.03.2018 370.48  
201831 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra MŠ 2/2018 19.02.2018 1005.00  
201860 2018 ŠJ ako šúčasť ZŠ Jelenec, Stravné dôchodci 1/2018 19.02.2018 144.46  
201875 2018 Lubeh, L. Behál, Nitr. Hr Zemné a výkopové práce 02.03.2018 1155.60  
201876 2018 Lubeh, L. Behál, Nitr. Hr Zemné a výkopové práce 02.03.2018 1185.60  
201878 2018 Orange, a.s. Bratislava Hovorné 20.02.2018-19.03.2018 26.02.2018 41.48  
201879 2018 Poľovnícke združenie, Žir Služby v r. 2017 02.03.2018 478.38  
201880 2018 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo Pranie 2/2018- OcÚ 07.03.2018 71.99  
201881 2018 ŠJ ako šúčasť ZŠ Jelenec, Stravné dôchodci 2/2018 07.03.2018 1551.78  
201882 2018 Plantex, Veselé ovocie a ovocná šťava MŠ 07.03.2018 8.98  
201883 2018 UP Slovensko, Bratislava Jedálne kupóny 19.03.2018 1528.40  
201884 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 3/2018- Telocvičňa 07.03.2018 745.00  
201885 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 03/2018-MŠ 23.03.2018 948.00  
201886 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 3/2018-SOI 23.03.2018 443.00  
201887 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 3/2018-DS 23.03.2018 13.00  
201888 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 3/2018-OcÚ   2399.00  
201889 2018 PB-Zobor travel, Nitra Doprava 07.03.2018 72.00  
201890 2018 PZO pre separ. zber a nak Množstvový zber a biolog. rozl. odpad 2/2018 07.03.2018 683.67  
201891 2018 VEMA, s.r.o, Bratislava Systémové konzultácie 07.03.2018 26.94  
201879-1 2018 Sconto nábytok, Trnava Kancelársky nábytok 26.02.2018 873.70  
201892 2018 VEMA, s.r.o, Bratislava Systémové konzultácie 07.03.2018 33.54  
201893 2018 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 3/2018 07.03.2018 27.52  
201894 2018 PZO pre separ. zber a nak Zneškodnenie odpadov 2/2018 02.03.2018 2545.16  
201895 2018 SWAN, a.s., Bratislava Hovorné 02/2018 14.03.2018 41.53  
201896 2018 Miva Konstrukt, s.r.o., J Zhotovenie odstavnej plochy MŠ 16.03.2018 2979.89  
201897 2018 Ing.V. Púchovská, Nitra Vypracovanie GP Jelenec 14.03.2018 297.00  
201898 2018 Geodeticca, s.r.o., Kosic Služby web gis 14.03.2018 29.00  
201899 2018 T-COM, Bratislava Hovorné MŠ, Kult., ATC 19.03.2018 61.73  
2018100 2018 T-COM, Bratislava Hovorné, Internet- OcÚ 3/2018 14.03.2018 55.07  
2018101 2018 POW-EN, Bratislava Elektrická energia 3/2018 14.03.2018 571.37  
2018102 2018 INTA, s.r.o. Trencin Odber kuch. odpadu MŠ 14.03.2018 22.80  
2018103 2018 Mesto Zl. Moravce, Zl. Mo Dotácia na dieťa 19.03.2018 83.97  
2018104 2018 KOMA Slovakia s.r.o., Nit Prenájom kontajnera MŠ 19.03.2018 216.00  
2018105 2018 ZVS, a.s Nitra Voda, TJ 2/2018 19.03.2018 6.48  
2018106 2018 Petit press, a.s. Bratisl Inzercia v novinách 19.03.2018 93.60  
2018107 2018 Unimal Borbely, Jelenec 1 Oprava 19.03.2018 187.20  
2018108 2018 Asociácia správc. registr Školenie 23.03.2018 39.00  
2018109 2018 Stiefel Eurocart, s.r.o. Materiál MŠ, predškoláci   318.50  
2018110 2018 Benjamin, s.r.o. Buchlovi Materiál MŠ, predškoláci   168.21  
2018111 2018 Unimal Borbely, Jelenec 1 Opilovanie konárov s plošinou 23.03.2018 553.92  
2018112 2018 Dekoravia. s.r.o., Hlohov Závesný systém- Obradná sieň 23.03.2018 416.00  
2018113 2018 ZVS, a.s Nitra Voda, OcÚ, MŠ 2/2018 23.03.2018 88.15  
2018114 2018 ZVS, a.s Nitra Vodné, bytovky 2/2018 23.03.2018 95.92  
2018115 2018 POW-EN, Bratislava VF 2/2018, ATC, SOI, KD, 23.03.2018 43.80  
2018116 2018 O2 Slovakia, Bratislava Hovorné 02/2018   -45.66  
2018117 2018 ZSE, a.s. Bratislava Elekt. energia 2/2018 TJ- VF 23.03.2018 131.36  
2018118 2018 VEMA, s.r.o, Bratislava Aplikačné a systémové konzultácie 23.03.2018 26.94  
2018119 2018 PB-Zobor travel, Nitra Preprava, TJ 27.03.2018 69.00  
2018120 2018 Orange, a.s. Bratislava Hovorné 20.03.2018-19.04.2018 28.03.2018 41.48  
201877 2018 AJ Produkty, Bratislava Jedálenský stôl 5 ks 26.02.2018 774.00  
1 2018 KDM plus Nitra Nákup pyrotechniky 02.01.2018 107.37 pokl.
2 2018 Mgr. Pavol Riecky Kancelárske potreby 08.01.2018 130.64 pokl.
3 2018 Peter Šindler, Internatio Pohonné hmoty 09.01.2018 82.53 pokl.
4 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Nákup známok 09.01.2018 25.00 pokl.
5 2018 Sann s.r.o. Sľažany Kopaný piesok 09.01.2018 139.40 pokl.
6 2018 Ivan Fedák, Jelenec Čistiace potreby 09.01.2018 44.54 pokl.
7 2018 Dakap, s.r.o. Zl. Moravce Stravné dôchodci 10.01.2018 755.00 pokl.
8 2018 Dakap, s.r.o. Zl. Moravce Občerstvenie 10.01.2018 125.00 pokl.
9 2018 Dakap, s.r.o. Zl. Moravce Občerstvenie-vianočné posedenie 10.01.2018 118.50 pokl.
10 2018 Garmond, Nitra Tlač dokumentov 10.01.2018 72.00 pokl.
11 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 10.01.2018 41.35 pokl.
12 2018 Novoplasta, s.r.o. Šenkvi Vrecia na odpad 11.01.2018 159.60 pokl.
13 2018 Metro , s.r.o. Ivanka pri Tombola 11.01.2018 45.59 pokl.
14 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 15.01.2018 260.02 pokl.
15 2018 Nay elektrodom, Nitra Spotrebný materiál 15.01.2018 29.99 pokl.
16 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 16.01.2018 20.00 pokl.
17 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Správne poplatky 17.01.2018 132.00 pokl.
18 2018 Národná diaľničná spoločn Diaľničné známky 18.01.2018 100.00 pokl.
19 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 18.01.2018 85.05 pokl.
20 2018 ŠEVT, a.s. Bratislava Kancelárske potreby-MŠ 18.01.2018 20.50 pokl.
21 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 19.01.2018 180.00 pokl.
22 2018 Pemida s.r.o. Zl. Moravce Spotrebný materiál 19.01.2018 25.65 pokl.
23 2018 Mgr. Pavol Riecky, Levice Kancelárske potreby 22.01.2018 76.45 pokl.
24 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 23.01.2018 28.45 pokl.
25 2018 Nay elektrodom, Nitra Nákup do tomboly 24.01.2018 128.76 pokl.
26 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 25.01.2018 75.30 pokl.
27 2018 Merkury market Slovakia, Spotrebný materiál 25.01.2018 122.80 pokl.
28 2018 KDM plus, s.r.o. Golianov Rukavice 26.01.2018 44.46 pokl.
29 2018 KDM plus, s.r.o. Golianov Spotrebný materiál 26.01.2018 69.10 pokl.
30 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 26.01.2018 79.37 pokl.
31 2018 Robson, s.r.o. Nitra STK vozidiel 29.01.2018 171.00 pokl.
32 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 29.01.2018 215.00 pokl.
33 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Správne poplatky 30.01.2018 132.00 pokl.
34 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 31.01.2018 34.00 pokl.
35 2018 Mesto Nitra, Nitra Parkovacie karty 31.01.2018 170.00 pokl.
36 2018 ŠEVT, a.s. Bratislava Tlačivá 31.01.2018 29.40 pokl.
37 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Správne poplatky 01.02.2018 24.00 pokl.
38 2018 Ivan Fedák, Jelenec Čistiace potreby 01.02.2018 60.39 pokl.
39 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 01.02.2018 242.01 pokl.
40 2018 KAS, Pohranice Nákup štrku 01.02.2018 242.55 pokl.
41 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 01.02.2018 30.75 pokl.
42 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 05.02.2018 140.00 pokl.
43 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 05.02.2018 92.31 pokl.
44 2018 ORTV, Nitra Údržbársky materiál 07.02.2018 87.60 pokl.
45 2018 LIDL, Nitra Čistiace potreby 07.02.2018 84.03 pokl.
46 2018 Metro , s.r.o. Ivanka pri Občerstvenie 07.02.2018 78.98 pokl.
47 2018 Dakap, s.r.o. Zl. Moravce Stravné dôchodci 07.02.2018 1090.40 pokl.
48 2018 Metro , s.r.o. Ivanka pri Občerstvenie 07.02.2018 371.44 pokl.
49 2018 Ing. Zuzana Škrovánková Príspevok pri narodení dieťaťa 07.02.2018 50.00 pokl.
50 2018 DM drogerie, Nitra Nákup materiálu- TJ štadión 08.02.2018 40.41 pokl.
51 2018 Mgr. Pavol Riecky, Levice Kancelárske potreby 09.02.2018 201.11 pokl.
52 2018 H2G, Č. Kľačany Propagačné produkty 09.02.2018 96.00 pokl.
53 2018 LIDL, Nitra Občerstvenie 09.02.2018 136.27 pokl.
54 2018 CS OMV, D. Streda Pohonné hmoty 09.02.2018 81.36 pokl.
55 2018 KAS, Pohranice Štrk na cesty 09.02.2018 184.80 pokl.
56 2018 Haker, s.r.o.Nitra Náhradné diely-traktor 09.02.2018 98.50 pokl.
57 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 09.02.2018 190.00 pokl.
58 2018 Chladfruct, s.r.o. Nitra Občerstvenie 12.02.2018 227.56 pokl.
59 2018 Peter Turčan, Jelenec Oprava vozidla 13.02.2018 159.00 pokl.
60 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Nákup známok 15.02.2018 26.00 pokl.
61 2018 Midas, Sľažany Občerstvenie 15.02.2018 162.89 pokl.
62 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Motorový olej 15.02.2018 28.96 pokl.
63 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 19.02.2018 90.48 pokl.
64 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 19.02.2018 200.00 pokl.
65 2018 Talamon, s.r.o. D. Streda Nákup kníh do knižnice 19.02.2018 173.53 pokl.
66 2018 Elektromat, Nitra Nákup žiaroviek 19.02.2018 70.48 pokl.
67 2018 Michaela Starovičová, Jel Výzdoba a kvety 20.02.2018 521.70 pokl.
68 2018 Dakap, s.r.o. Zl. Moravce Stravovanie 21.02.2018 1487.00 pokl.
69 2018 Pro-nik, s.r.o., Nitra Pracovné oblečenie a obuv 21.02.2018 263.20 pokl.
70 2018 Simona Gálová Príspevok pri narodení dieťaťa 23.02.2018 50.00 pokl.
71 2018 Pro-nik, s.r.o., Nitra Pracovné oblečenie a obuv 26.02.2018 125.20 pokl.
72 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 27.02.2018 83.43 pokl.
73 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 27.02.2018 180.00 pokl.
74 2018 Peter Turčan, Jelenec Oprava vozidla 27.02.2018 219.00 pokl.
75 2018 Nay elektrodom, Nitra Nákup materiálu -MŠ 28.02.2018 21.87 pokl.
76 2018 Lekáreň Minerva, Jelenec Nákup liekov do lekárničky 28.02.2018 37.21 pokl.
77 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 28.02.2018 61.75 pokl.
78 2018 Asko nábytok, Nitra Svietidlá do DS 28.02.2018 45.98 pokl.
79 2018 Marianna Púchovská, Jelen Príspevok pri narodení dieťaťa 01.03.2018 50.00 pokl.
80 2018 ORTV, Nitra Vodoinštalačný materiál 01.03.2018 60.54 pokl.
81 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 01.03.2018 63.55 pokl.
82 2018 Metro , s.r.o. Ivanka pri Kancelárske potreby-MŠ 02.03.2018 68.90 pokl.
83 2018 Metro , s.r.o. Ivanka pri Občerstvenie 05.03.2018 46.39 pokl.
84 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 05.03.2018 122.10 pokl.
85 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 05.03.2018 190.02 pokl.
86 2018 Kantorka, Košice Školenie 06.03.2018 35.00 pokl.
87 2018 Dakap, s.r.o. Zl. Moravce Stravné dôchodci 07.03.2018 997.60 pokl.
88 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Nákup známok 08.03.2018 41.50 pokl.
89 2018 L+Š, Nitra Nákup materiálu 08.03.2018 33.78 pokl.
90 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 08.03.2018 114.55 pokl.
91 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 09.03.2018 83.41 pokl.
92 2018 Ing. Gašperan, D. Krškany Nákup hnojiva- TJ 09.03.2018 76.70 pokl.
93 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 12.03.2018 141.90 pokl.
94 2018 Breno s.r.o. Bratislava Koberec do kancelárie 13.03.2018 101.68 pokl.
95 2018 Mgr. Pavol Riecky, Levice Kancelárske potreby 14.03.2018 164.28 pokl.
96 2018 KDM plus, s.r.o. Golianov Inštalačný materiál 15.03.2018 61.89 pokl.
97 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 15.03.2018 105.20 pokl.
98 2018 Mgr. Pavol Riecky, Levice Kancelárske potreby 15.01.2018 69.89 pokl.
99 2018 Juliána Držíková, Jelenec Príspevok pri narodení dieťaťa 15.03.2018 50.00 pokl.
100 2018 Brojmat, Hronovce Nákup farby - TJ 16.03.2018 51.90 pokl.
101 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 19.03.2018 195.00 pokl.
102 2018 Hamsike, s.r.o. Bratislav Pracovná obuv, viac druhov 19.03.2018 114.00 pokl.
103 2018 Gigaprint, s.r.o. Trenčín Tonery 6 ks 19.03.2018 414.40 pokl.
104 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Tlač poštových poukážok 19.03.2018 32.87 pokl.
105 2018 Martinus,s.r.o., Nitra Nákup kníh 19.03.2018 24.80 pokl.
106 2018 Branislav Sabo, Trenčín Čistiace potreby 19.03.2018 30.00 pokl.
107 2018 Peter Šindler, Internatio Pohonné hmoty 19.03.2018 69.37 pokl.
108 2018 KDM plus, s.r.o. Golianov Spotrebný materiál 19.03.2018 29.00 pokl.
110 2018 Vladimír Uhrecký, Zl. Mor Pracovné oblečenie a obuv 20.03.2018 35.00 pokl.
111 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 20.03.2018 70.95 pokl.
112 2018 Peter Šindler, Internatio Pohonné hmoty 21.03.2018 51.23 pokl.
113 2018 Topmotors, s.r.o. Nitra Nákup žiaroviek 22.03.2018 49.50 pokl.
114 2018 KSM, Nitra Kancelárske potreby-MŠ 22.03.2018 24.87 pokl.
115 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 22.03.2018 42.95 pokl.
116 2018 COOP Jednota, Nitra Občerstvenie 23.03.2018 41.48 pokl.
117 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 23.03.2018 30.05 pokl.
118 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 26.03.2018 83.37 pokl.
119 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 26.03.2018 200.01 pokl.
120 2018 Hutech s.r.o., Hlohovec Doprava 27.03.2018 30.00 pokl.
121 2018 Shell, Nitra Pohonné hmoty 28.03.2018 241.80 pokl.
122 2018 Midas, Sľažany Občerstvenie 29.03.2018 134.40 pokl.
109 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 19.03.2018 36.30 pokl.
123 2018 KDM plus, s.r.o. Golianov Čistiace potreby 03.04.2018 24.14 pokl.
124 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 03.04.2018 23.70 pokl.
125 2018 Shell, Nitra Pohonné hmoty 03.04.2018 77.46 pokl.
126 2018 Dakap, s.r.o. Zl. Moravce Stravné dôchodci 04.04.2018 1621.10 pokl.
127 2018 Dakap, s.r.o. Zl. Moravce Občerstvenie 04.04.2018 713.00 pokl.
128 2018 Elektromat, Nitra LED žiarovky 04.04.2018 67.67 pokl.
129 2018 Mgr. Ivona Nagyová Príspevok pri narodení dieťaťa 05.04.2018 50.00 pokl.
130 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 06.04.2018 31.60 pokl.
131 2018 Mgr. Pavol Riecky, Levice Kancelárske potreby 06.04.2018 96.62 pokl.
132 2018 Mountfield, s.r.o. Martin Traktorová pojazdná kosačka 09.04.2018 3410.00 pokl.
133 2018 Monika Kukučková, Jelenec Spotrebný materiál 09.04.2018 63.60 pokl.
134 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 10.04.2018 38.43 pokl.
135 2018 JSRrec, s.r.o. Tekovské N Edukačné pomôcky- MŠ 10.04.2018 98.78 pokl.
136 2018 Briston s.r.o. Sládkovičo Čistiace potreby-MŠ 10.04.2018 77.00 pokl.
137 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 10.04.2018 49.80 pokl.
138 2018 Slovsoft, Dlhé Klčovo Spotrebný tovar 11.04.2018 71.58 pokl.
139 2018 Hriadeľ, s.r.o. Nitra Náhradné diely-traktor 11.04.2018 44.22 pokl.
140 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 13.04.2018 60.75 pokl.
141 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 13.04.2018 170.00 pokl.
142 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 13.04.2018 85.05 pokl.
143 2018 Soft-Tech, s.r.o. Stropko Toner 13.04.2018 47.51 pokl.
144 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 13.04.2018 29.95 pokl.
145 2018 Elektromat, Nitra Žiarivkové trubice 16.04.2018 19.95 pokl.
146 2018 Hamsike, s.r.o. Bratislav Pracovná obuv 16.04.2018 36.10 pokl.
147 2018 Mgr. Pavol Riecky, Levice Kancelárske potreby 16.04.2018 82.00 pokl.
148 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 18.04.2018 62.70 pokl.
149 2018 JUMA, Nitra Čistiace potreby 18.04.2018 27.63 pokl.
150 2018 Haker, s.r.o.Nitra Náhradné diely - krovinorez 19.04.2018 96.60 pokl.
151 2018 Shell, Nitra Pohonné hmoty 19.04.2018 54.36 pokl.
152 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 23.04.2018 190.00 pokl.
152 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 23.04.2018 190.00 pokl.
153 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 20.04.2018 91.19 pokl.
154 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 24.04.2018 115.90 pokl.
155 2018 Borbély- Elektro, Jelenec Oprava osvetlenia + materiál 23.04.2018 55.00 pokl.
156 2018 Elektromat, Nitra Elektroinštalačný materiál 24.04.2018 31.71 pokl.
157 2018 Agroland, s.r.o., Nitra Olej do traktora 24.04.2018 37.60 pokl.
158 2018 Haker, s.r.o.Nitra Krovinorez Stihl + zacia hlava 25.04.2018 487.90 pokl.
159 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 26.04.2018 54.77 pokl.
160 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 26.04.2018 84.32 pokl.
161 2018 František Pecháček, Trnav Vrátená DZN,+ TKO r.2018 27.04.2018 113.82 pokl.
2018121 2018 Autoservis, Žirany Oprava a údržba autobusu   673.90  
2018122 2018 Plantex, Veselé ovocie a ovocná šťava MS   8.23  
2018123 2018 Lubeh, L. Behál, Nitr. Hr Zemné a výkopové práce   1338.00  
2018124 2018 Lubeh, L. Behál, Nitr. Hr Zemné a výkopové práce   1248.00  
2018125 2018 Slovgram, Bratislava Verejný prenos - rozhlas r. 2018 09.04.2018 38.50  
2018127 2018 Mesto Nitra, Nitra   09.04.2018 473.75  
2018128 2018 Stomon, s.r.o. N. Zámky PD-výstavba parkoviska a chod. 09.04.2018 6252.00  
2018129 2018 Hagleither s.r.o., Bratis Čistiace prostriedky 12.04.2018 227.34  
2018130 2018 Verlag Dashofer, Bratisla Smernice pre obce 18.04.2018 147.00  
2018131 2018 PZO, Výčapy-Opatovce Množstv. zber, biol.rozl. odpad 09.04.2018 683.67  
2018132 2018 Olymp, Santovka 145 Plaketa - Deň učiteľov 09.04.2018 1383.74  
2018133 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 04/2018   1313.00  
2018134 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 04/2018- telocvičňa   408.00  
2018135 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 04/2018-MŠ   519.00  
2018136 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 04/218-SOI   443.00  
2018137 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 04/2018-DS   13.00  
2018138 2018 IVES, Košice Služby - matrika 09.04.2018 25.09  
2018139 2018 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo Pranie- OcÚ, SOI 09.04.2018 129.59  
2018140 2018 Galileo Corporation, Čier Licenčný poplatok 10.04.2018 2160.00  
2018141 2018 UP Slovensko, Bratislava Jedálne kupóny 11.04.2018 1528.40  
2018142 2018 ŠJ ako šúčasť ZŠ Jelenec, Stravné dôchodci 09.04.2018 1199.95  
2018143 2018 Miva Konstrukt, s.r.o., J Montáž oceľovej brány   2499.72  
2018144 2018 JF Real, s.r.o., Jelenec Oplotenie- MŠ 11.04.2018 2500.90  
2018145 2018 Slovak telekom a.s., Brat Hovorné   61.73  
2018146 2018 Geodeticca, s.r.o., Kosic Služby web gis   29.00  
2018147 2018 Autoservis, Žirany Údržba autobusu   216.47  
2018149 2018 Slovak telekom a.s., Brat Hovorné, Internet- OcÚ   53.71  
2018150 2018 POW-EN, Bratislava Elek. energia- OcÚ 04/2018   571.37  
2018151 2018 Nevernet, Neverice 250 Internet MŠ 4/2018   27.52  
2018152 2018 SWAN, a.s., Bratislava Hovorné   45.00  
2018153 2018 Komensky, s.r.o. Košice Sprístupnenie balíčka - MŠ   9.00  
2018154 2018 FEREX, s.r.o., Nitra Kontajnery   113.04  
2018155 2018 ZVS, a.s Nitra Voda, OcÚ, MŠ 3/2018   86.84  
2018156 2018 ZVS, a.s Nitra Voda - bytovky   129.63  
2018157 2018 ZSE, a.s. Bratislava Elektrická energia 3/2018 FC   194.98  
2018158 2018 Peter Duchoň, V. Lapáš Nerezové madlo   108.00  
2018159 2018 PKF, a.s. Bratislava Poistenie majetku   451.58  
2018160 2018 KOMA Slovakia s.r.o., Nit Prenájom kontajnera MŠ   216.00  
2018161 2018 Epic Partner, a.s. Komárn Verejné obstarávanie pre výber dodávateľov   600.00  
2018162 2018 PB-Zobor travel, Nitra Doprava   156.00  
2018163 2018 Miva Konstrukt, s.r.o., J Madlo KD, mreže archív   1670.00  
2018164 2018 O2 Slovakia, Bratislava Hovorné 03/2018   31.58  
2018165 2018 JF Real, s.r.o., Jelenec Zriadenie dets. ihriska   1632.00  
2018166 2018 Obec Velcice, Velcice 73 Vývoz a likv. odpad. vôd   256.00  
2018167 2018 INTA, s.r.o. Trencin Odber kuch. odpadu MS   22.80  
2018168 2018 POW-EN, Bratislava Vyúčtovacia faktúra   -83.66  
2018169 2018 POW-EN, Bratislava Vyúčtovacia faktúra   -27.04  
2018170 2018 ZVS, a.s Nitra Voda, TJ 3/2018   35.00  
2018171 2018 Ing.V. Púchovská, Nitra Zameranie uličného pásu   1071.00  
2018172 2018 PZO pre separ. zber a nak Uloženie a zneškodnenie odpadu   2942.71  
2018173 2018 RRA Novozámocko, N. Zámky Spracovanie žiadosti   400.00  
2018174 2018 FO Arch s.r.o., Zlaté Mor Spracovanie dokumentácie - archív   850.00  
2018175 2018 FEREX, s.r.o., Nitra Kontajnery   963.00  
2018176 2018 Ing.V. Púchovská, Nitra Zameranie uličného pásu   471.00  
2018177 2018 Ing. Jozef Vida, Vinica Komun. plán soc.služieb, zásady   80.00  
2018178 2018 Remek, s.r.o. Nitra Licenčná zmluva   354.00  
2018179 2018 PB-Zobor travel, Nitra Preprava   150.00  
2018180 2018 Unimal Borbely, Jelenec 1 Oprava verej. osvetlenia   248.64  
2018181 2018 KP, a.s. Bratislava Poistenie   230.25  
2018182 2018 Združenie obcí Zobor, Pod Členské za rok 2018   70.00  
2018183 2018 Ekostaving.Nitra Vypracovanie žiadosti na enviro fond   530.88  
2018184 2018 PB-Zobor travel, Nitra Preprava   150.00  
2018185 2018 Vladimír Patúc, V. Záluži Zber a zvoz haluzoviny   4767.00  
2018186 2018 VEMA, s.r.o, Bratislava Aplikačné a systémové konzultácie   26.94  
2018187 2018 Mgr. Oľga Csalová, Nitra Manažment procesu spracovania dokumentácie   840.00  
2018188 2018 ŠJ ako šúčasť ZŠ Jelenec, Stravné dôchodci   1523.82  
2018189 2018 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo Pranie   178.64  
2018190 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 5/2018- Telocvičňa   156.00  
2018191 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 05/2018-MŠ   199.00  
2018192 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 05/2018- SOI   443.00  
2018193 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 5/2018-DS   13.00  
2018194 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 05/2018-OcÚ   503.00  
2018195 2018 Benjamin, s.r.o. Buchlovi Materiál MŠ, predškoláci   163.04  
2018196 2018 UP Slovensko, Bratislava Jedálne kupóny   2288.40  
2018197 2018 VPP, s.r.o. Jelenec 377 Klapka   68.40  
2018198 2018 APM Technik, s.r.o. Milos Projektor MŠ, lampa   176.00  
2018199 2018 PZO pre separ. zber a nak Náklady spojené s nakl. odpadu   683.67  
2018200 2018 Plantex, s.r.o. Veselé 41 ovocie a ovocná šťava MS   5.63  
2018201 2018 Nevernet,s.r.o. Neverice Internet MŠ 5/2018   27.52  
2018202 2018 MAZY Matušková, Čifáre 22 Výkon činnosti vo VO   250.00  
2018203 2018 SWAN, a.s., Bratislava Hovorné 04/2018   41.46  
2018204 2018 PB-Zobor travel, Nitra Preprava   78.00  
2018205 2018 Ing. M. Kučerová, Zvolen Knihy do knižnice   72.00  
2018206 2018 Unimal Borbely, Jelenec 1 Opilovanie konárov s plošinou   806.40  
2018207 2018 Geodeticca, s.r.o., Kosic Web gis 5/2018   29.00  
2018208 2018 POW-EN, Bratislava Dodávka el. energie - 5/2018   571.37  
2018209 2018 T-COM, Bratislava Hovorné   61.73  
2018210 2018 T-COM, Bratislava Hovorné   68.44  
2018211 2018 KOMA Slovakia s.r.o., Nit Prenájom kontajnera MŠ   216.00  
2018212 2018 MVDr. Inštitorisová, Nitr Odchyt psov   172.80  
2018213 2018 Orange, a.s. Bratislava Hovorné   41.48  
2018214 2018 Lubeh, L. Behál, Nitr. Hr Zemné a výkopové práce   1328.40  
2018215 2018 Osobný údaj.sk, Košice Výkon zodpovednej osoby   51.60  
2018216 2018 Benet LTC s.r.o. Bytča Antuka   216.00  
2018217 2018 SOFT-GL s.r.o.Košice Aktualizácia programu MŠ   39.24  
2018218 2018 PB-Zobor travel, Nitra Preprava   72.00  
2018219 2018 JF Real, s.r.o., Jelenec Gumenná bezp. dlažba   1560.00  
2018220 2018 POW-EN, Bratislava Vyúčtovacia faktúra   -27.66  
2018221 2018 POW-EN, Bratislava Vyúčtovacia faktúra   -311.45  
2018222 2018 ZSE, a.s. Bratislava Elektrická energia 4/2018- FK   130.17  
2018223 2018 O2 Slovakia, Bratislava Hovorné   61.55  
2018224 2018 Ekostaving, Nitra Výmena kanal. poklopov   252.10  
2018225 2018 ZVS, a.s Nitra Voda, OcU, MS 4/2018   147.77  
2018227 2018 Ing. A. Miškolci, Obyce 4 Oprava plyn. kotla- bytovky   250.00  
2018228 2018 PZO, Výčapy-Opatovce 204 Výsyp a zneškodnenie odpadu   3381.01  
2018229 2018 ZVS, a.s Nitra Voda - TJ, 04/2018   28.51  
2018230 2018 Hagleither s.r.o., Bratis Čistiace potreby   85.32  
2018231 2018 Houp Taid s.r.o., Nitra Bezpečnostné kovanie+montáž   200.00  
2018232 2018 Unicef, Bratislava Príspevok   20.00  
2018233 2018 PB-Zobor travel, Nitra Preprava, TJ   144.00  
2018234 2018 INTA, s.r.o. Trencin Odber kuch. odpadu MŠ   17.10  
2018235 2018 BOEL, V. Kýr 86 Oprava kosačky   372.05  
2018236 2018 Alex, kovový a šk. nábyto Skrinky na uloženie hračiek - MŠ   398.40  
2018237 2018 UP Slovensko, Bratislava Jedálne kupóny   1528.40  
2018238 2018 Lindstrom, s.r.o., Trnava Prenájom rohoží MŠ   10.50  
2018239 2018 Allianz,a.s. Bratislava Havar. poistenie, autobus   370.48  
2018240 2018 Dextrade, Žilina Ročná kontrola hojdačiek   672.00  
2018241 2018 Hagleither s.r.o., Bratis Čistiace potreby   110.16  
2018242 2018 ŠJ ako šúčasť ZŠ Jelenec, Stravné dôchodci   1677.60  
2018243 2018 RVC, Nitra Školenie   10.00  
2018244 2018 Osobný údaj.sk, Košice Výkon zodpovednej osoby   51.60  
2018245 2018 Orange, a.s. Bratislava Hovorné   41.48  
2018246 2018 FEREX, s.r.o., Nitra Kontajnery   113.04  
2018247 2018 POW-EN, Bratislava Vyúčtovacia faktúra   502.01  
2018248 2018 KP, a.s. Bratislava Poistenie   230.25  
2018249 2018 Generali Bratislava Poistenie, MŠ   47.24  
2018250 2018 SWAN, a.s., Bratislava Hovorné   40.42  
2018251 2018 Kanál servis, Ivánka pri Vysokotl. čistenie kanal. potrubia   155.00  
2018252 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra OcÚ 6/2018   211.00  
2018253 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra DS 06/2018   13.00  
2018254 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 6/2018 SOI   443.00  
2018255 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 06/2018 MŠ   84.00  
2018256 2018 SPP, a.s. Bratislava Zálohová faktúra 6/2018- Telocvičňa   66.00  
2018257 2018 INPROST, s.r.o. Bratislav Doplatok, obec. noviny r. 2018   208.00  
2018258 2018 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo Pranie   99.13  
2018259 2018 Unimal Borbely, Jelenec 1 Oprava verej. osvetlenia   313.80  
2018260 2018 ZSE, a.s. Bratislava TJ-FC 5/2018   122.29  
2018261 2018 ZVS, a.s Nitra Voda - bytovky 05/2018   124.44  
2018262 2018 ZVS, a.s Nitra Voda, OcU, MS 5/2018   117.95  
2018263 2018 ZVS, a.s Nitra Voda   29.81  
2018264 2018 MVDr. Inštitorisová, Nitr Odchyt psov   89.52  
2018265 2018 Geodeticca, s.r.o., Kosic Web gis - program   29.00  
2018266 2018 SLAV-ART s.r.o. Švábovce Video obce   500.00  
2018267 2018 INTA, s.r.o. Trencin Vývoz kuch. odpadu MŠ   22.80  
2018268 2018 PB-Zobor travel, Nitra Doprava   162.00  
2018269 2018 O2 Slovakia, Bratislava Hovorné   57.74  
2018270 2018 JF Real, s.r.o., Jelenec Šmýkalka, bezpeč. dlažba   1560.00  
2018271 2018 Slovak telekom a.s., Brat Hovorné   61.73  
2018272 2018 Slovak telekom a.s., Brat Hovorné   65.08  
2018273 2018 Unimal Borbely, Jelenec 1 Opilovanie konárov, údržba VO   789.12  
2018274 2018 KOMA Slovakia s.r.o., Nit Prenájom kontajnera MŠ   216.00  
2018275 2018 Obec Velcice, Velcice 73 Vývoz odpad. vôd   512.00  
2018276 2018 Seniorka, s.r.o. Zvolen Sociálne služby   156.00  
2018278 2018 KP, a.s. Bratislava Poistenie majetku   451.58  
2018279 2018 ZVS, a.s Nitra Voda, TJ   15.55  
2018280 2018 PZO pre separ. zber a nak Množstvový zber a biolog. rozl.odpad 5/2018   1356.40  
2018281 2018 PZO pre separ. zber a nak Výsyp a zneškodnenie odpadu   4604.73  
2018282 2018 Miva Konstrukt, s.r.o., J Oprava strechy sanit. bunky   983.94  
2018283 2018 Nomiland, s.r.o. Košice Materiál MŠ, predškoláci   208.63  
2018284 2018 PB-Zobor travel, Nitra Preprava, TJ   174.00  
2018286 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Predplatné, Predškolská výchova Včielka   8.60  
2018287 2018 Gyepes Trans, Dol. Obdoko Preprava žiakov   681.84  
2018288 2018 Lindstrom, s.r.o., Trnava Pranie rohoží   84.00  
2018289 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Tlač poštových poukážok MŠ   5.51  
2018290 2018 Orange, a.s. Bratislava Hovorné   44.05  
2018291 2018 Lubeh, L. Behál, Nitr. Hr Zemné a výkopové práce   1675.20  
2018292 2018 Lubeh, L. Behál, Nitr. Hr Zemné a výkopové práce   1296.00  
2018293 2018 MAZY Matušková, Čifáre 22 Poradenská činnosť vo VO   400.00  
2018295 2018 UP Slovensko, Bratislava Jedálne kupóny   2288.40  
2018294 2018 MAZY Matušková, Čifáre 22 Výkon činnosti vo VO   350.00  
162 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 02.05.2018 86.94 pokl.
163 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 02.05.2018 53.65 pokl.
164 2018 Puschapson s.r.o. B. Byst Čistiace potreby   44.00 pokl.
165 2018 Dakap, s.r.o. Zl. Moravce Stravné dôchodci 03.05.2018 1046.90 pokl.
166 2018 Michal Tužinský, Zl. Mora Revízie komínov   100.00 pokl.
167 2018 Mgr. Pavol Riecky, Levice Kancelárske potreby 04.05.2018 78.29 pokl.
168 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné   33.20 pokl.
169 2018 COOP Jednota, Nitra Občerstvenie 09.05.2018 30.22 pokl.
170 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 09.05.2018 179.71 pokl.
171 2018 Haker, s.r.o.Nitra Pohonné hmoty 09.05.2018 93.00 pokl.
172 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 09.05.2018 250.03 pokl.
173 2018 Martinus,s.r.o., Nitra Nákup kníh 10.05.2018 72.92 pokl.
174 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 11.05.2018 300.00 pokl.
175 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 14.05.2018 72.80 pokl.
176 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 14.05.2018 25.00 pokl.
177 2018 NDS a.s. Bratislava Navýšenia mýta 14.05.2018 200.00 pokl.
178 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 14.05.2018 55.36 pokl.
179 2018 KDM plus, s.r.o. Golianov Spotrebný materiál 14.05.2018 31.88 pokl.
180 2018 Michaela Starovičová, Jel Nákup kvetov- Deň matiek 14.05.2018 225.00 pokl.
181 2018 Metro , s.r.o. Ivanka pri Občerstvenie Deň matiek 15.05.2018 124.71 pokl.
182 2018 Lesy SR, B. Bystrica Nákup drevín 15.05.2018 57.00 pokl.
183 2018 Komplet K&K s.r.o. Nitra Pracovné oblečenie a obuv 15.05.2018 37.90 pokl.
184 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 16.05.2018 88.20 pokl.
185 2018 Hamsike, s.r.o. Bratislav Pracovná obuv 16.05.2018 36.00 pokl.
186 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Poštovné 17.05.2018 84.20 pokl.
187 2018 B2B Partner Lavičky na cintorín 17.05.2018 364.80 pokl.
188 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 21.05.2018 40.87 pokl.
189 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 21.05.2018 180.01 pokl.
190 2018 GUMEX Slovakia, Nitra oprava traktora 21.05.2018 53.02 pokl.
191 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Správne poplatky 21.05.2018 132.00 pokl.
192 2018 Monika Králiková, Jelenec Príspevok pri narodení dieťaťa 22.05.2018 50.00 pokl.
193 2018 Inštitút celož. vzdelávan Školenie 22.05.2018 45.00 pokl.
194 2018 Slovenská pošta, a.s. B. Správne poplatky 23.05.2018 132.00 pokl.
195 2018 Ing. Marianna Jakubová, J Príspevok pri narodení dieťaťa 23.05.2018 100.00 pokl.
196 2018 Mgr. Pavol Riecky, Levice Kancelárske potreby 24.05.2018 116.66 pokl.
197 2018 Slovsoft, Dlhé Klčovo Silon do kosačky 24.05.2018 139.46 pokl.
198 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 24.05.2018 65.96 pokl.
199 2018 ŠEVT, a.s. Bratislava Laminovacia fólia 24.05.2018 24.00 pokl.
200 2018 Haker, s.r.o.Nitra Oprava krovinorezu 24.05.2018 22.50 pokl.
201 2018 Chemolak a.s. Smolenice Farba syntetická 24.05.2018 50.30 pokl.
202 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 29.05.2018 220.00 pokl.
203 2018 Dominika Fazekaš, Jelenec Príspevok pri narodení dieťaťa 29.05.2018 50.00 pokl.
204 2018 Ľuboš Hrúz, Jelenec Jednorázový peňaž. príspevok 29.05.2018 50.00 pokl.
205 2018 Kameňolomy a štrkopiesky Štrk na cesty 30.05.2018 143.54 pokl.
206 2018 Borbély- Elektro, Jelenec Oprava verej. osvetlenia 29.05.2018 100.00 pokl.
207 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 31.05.2018 85.58 pokl.
208 2018 SG-servis Nitra Autopožičovňa 31.05.2018 240.00 pokl.
209 2018 Slovnaft,a.s.,Bratislava Pohonné hmoty 31.05.2018 46.87 pokl.
210 2018 Peter Turčan, Jelenec Oprava vozidla 31.05.2018 613.00 pokl.
211 2018 T&J Invest s.r.o. Svidník Tonery 31.05.2018 83.90 pokl.
2018276 2018 Seniorka, s.r.o. Zvolen Sociálne služby   468.00  
2018296 2018 ŠJ ako súčasť ZŠ Jelenec Stravné dôchodci   1745.17  
2018297 2018 Osobný údaj.sk, Košice Výkon zodpovednej osoby   51.60  

 

Zverejňovanie

Voľby a referendá

Harmonogram vývozu odpadu

vývoz odpadu 2024

Celý rok 2024 je v tomto odkaze Typ: PDF dokument, Velkosť: 285.54 kB

Múzeum rodu Forgach

Múzeum Jelenec

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Több információért kattintson a képre.

WiFi pre Teba

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenník sadzieb - prenájom kultúrneho domu

Partnerská obec

balaton-vilagos

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Jelenec

EU

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý dážď 19 °C 9 °C
slabý dážď, mierny južný vietor
vietorJ, 4.32m/s
tlak1015hPa
vlhkosť71%
zrážky0.24mm

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:220
TÝŽDEŇ:3090
CELKOM:1141117

Kontakt

Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126, 
951 73 Jelenec

tel:  037/6313204
        037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10
11
12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27 28 29 30
31 1 2

Hrad Gýmeš

Hrad Gýmeš

Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: