Obsah

Súčasnosť obce

Posledné sčítanie ľudu bolo v roku 2011. V obci bývalo 2033 obyvateľov, z nich 1376 občanov bolo slovenskej národnosti , 542 maďarskej , 7 českej,  a 5 rómskej národnosti. Z hľadiska vierovyznania najviac bolo rímsko-katolíckych 1781 občanov. Najviac aktívne činných obyvateľov pracovalo v priemysle, stavebníctve a poľnohospodárstve. Veková štruktúra bola pomerne vyrovnaná, ale v posledných rokoch sa aj tu ukazuje nový demografický vývoj, ktorý sa prejavuje menším prírastkom mladšej populácie. 

V súčasnosti máme 1 súkromne hospodáriaceho roľníka. V obci sú 2 obchody s potravinami, záhradkárske potreby, stavebniny, pohostinstvo, bistro, zmrzlináreň, nechtové štúdio, dve kvetinárstva. Nájdeme tu kaderníctva, pneuservis, automechanikov, autodopravcov, a i. Nachádza sa tu aj pošta, lekáreň a zdravotné stredisko.

Krajinné prostredie obce poskytuje výborné rekreačné možnosti hlavne v nadväznosti na tunajší horský terén, na zrúcaninu hradu a dve jazerá. Sú tu vynikajúce možnosti pre hubárov, poľovníkov a rybárov.
O tom, že ide o významnú rekreačnú oblasť svedčí aj počet rôznych rekreačných zariadení (227 súkromných a 14 podnikových chát)