Obsah

Súčasnosť obce

Posledné sčítanie ľudu bolo v roku 2001. V obci bývalo 1942 obyvateľov, z nich 1217 občanov bolo slovenskej národnosti (62,7 %), 711 maďarskej (36,6 %), 7 českej, moravskej alebo sliezskej (0,4 %) a 3 inej národnosti (0,05%). Z hľadiska vierovyznania najviac bolo rímsko-katolíckych 1876 občanov (96,6%). Najviac aktívne činných obyvateľov pracovalo v priemysle, stavebníctve a poľnohospodárstve. Veková štruktúra bola pomerne vyrovnaná, ale v posledných rokoch sa aj tu ukazuje nový demografický vývoj, ktorý sa prejavuje menším prírastkom mladšej populácie. 

V súčasnosti máme 8 súkromne hospodáriacich roľníkov a 33 zaregistrovaných podnikateľov. Podnikajú hlavne v rôznych oblastiach obchodu a služieb. V obci sú štyri obchody s potravinami, zelenina - ovocie, drogéria, záhradkárske potreby, železiarstvo, pohostinstvo, bistro, kusový textil, cukráreň, predajňa mäsa, oprava obuvi, predaj zmrzliny a mlyn. Nájdeme tu kaderníctvo, pneuservis, autoklampiara, automechanikov, autodopravcov, opravárov elektrických spotrebičov a i. Nachádza sa tu aj pošta, lekáreň a zdravotné stredisko.

Krajinné prostredie obce poskytuje výborné rekreačné možnosti hlavne v nadväznosti na tunajší horský terén, na zrúcaninu hradu a dve jazerá. Sú tu vynikajúce možnosti pre hubárov, poľovníkov a rybárov.
O tom, že ide o významnú rekreačnú oblasť svedčí aj počet rôznych rekreačných zariadení (vyše 180 súkromných a asi 25 podnikových chát).