Obsah

Bc. Markus Šinka


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - poslanec, predseda komisie pre kultúru, školstvo, vzdelávanie, mládež, šport a TV, školská rada ZŠ