Obsah

Ing. Dáša Mozdíková

vCard

Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - poslankyňa, predsedkyňa komisie pre životné prostredie, poľnohostpodárstvo a lesníctvo