Obsah

Ing. Dáša Mozdíková


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - poslankyňa, predsedkyňa sociálno-zdravotnej komisie, predsedkyňa pre verejné obstarávanie