Obsah

Podateľňa, evidencia obyvateľstva

Organizačné zaradenie

Obecný úrad

Kontaktné spojenie

Telefón: 037/7764951