Obsah

Kultúra

Prícestná kaplnka sv. Jána nepomuckého

Kaplnka je situovaná na voľnom priestranstve v severnej časti zástavby obce (obr. 1). Stojí v susedstve potoka vedľa 

celkový pohľad
1. Celkový pohľad na kaplnku sv. Jána Nepomuckého

niekdajšej cesty na hrad. Podľa najstaršej mapy 1. vojenského mapovania z rokov 1782-1784 začínala hradná cesta na križovatke v severnom ukončení námestia niekdajšieho mestečka a pokračovala voľným priestranstvom popri kaplnke cez radovú zástavbu v severnej časti. 

Pamiatková literatúra kladie vznik kaplnky do konca 18. storočia a úpravu jej fasád do konca 19. storočia, pričom vznik sochy sv. Jána Nepomuckého určuje iba rámcovo do 18. storočia. Bližšie datovanie sochy poskytujú doteraz nezverejnené archívne pramene. Podľa nich bola socha sv. Jána Nepomuckého vztýčená na voľnom priestranstve mestečka v roku 1728 a v roku 1738 ju vymaľovali. Zrejme na konci 18. storočia bola osadená do novostavby malej kaplnky, v ktorej sa nachádza dodnes (obr. 2). Obdĺžniková barokovo-klasicistická stavba obdĺžnikového pôdorysu má interiér zaklenutý valenou klenbou. Zakončená je sedlovou strieškou s čelným štítom, pričom jej fasády sú plasticky dekorované lisénovým rámovaním. Posledná obnova tejto pamiatky bola uskutočnená v 90. rokoch 20. storočia.

Zdroj: Alexander Fehér a kol.: Jelenec. Monografia

socha
2. Socha sv. Jána Nepomuckého zo začiatku 18. storočia