Obsah

Kultúra

Socha Piety

Socha na kamennom podstavci sa nachádza vedľa cesty na západnom okraji obce (obr. 1). Jej vznik kladie pamiatková literatúra do začiatku 20.storočia, pričom kamenný podstavec pokladá za starší. Socha znázorňuje smútiacu Pannu Máriu s mŕtvym, z kríža sňatým Kristom na lone. Zastrešená je ľudovo poňatou plechovou strieškou a obkolesená mrežovým klasicistickým zábradlím. Podľa datovaní na podstavci bola socha obnovená v rokoch 1891 a 1992. 
 

Zdroj: Alexander Fehér a kol.: Jelenec. Monografia

socha
1. Socha Piety
detailný pohľad
2. Detailný pohľad