Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jelenec
Obec Jelenec
Gímes község

Rok 2011

 

 

Číslo Rok Dodávateľ Predmet Úhrada Suma Mena Poznámka
2271905914 2011 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn v areáli SOI 21. 1. 2011 337.00  
7271905547 2011 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn - MŠ 21. 1. 2011 706.00  
7271905556 2011 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn - telocvičňa 21. 1. 2011 464.00  
7271905493 2011 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn - DS 21. 1. 2011 17.00  
7271905511 2011 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn - OcÚ,KD 26. 1. 2011 2679.00  
111000401 2011 LE CH. Dejeuner BA Stravné lístky 25. 1. 2011 1320.00  
6808369027 2011 Komunálna poisť. NR Združené poist. náj. byty 27. 1. 2011 298.17  
2107012008 2011 Nevernet, a.s. Neverice Internet ATC 21. 1. 2011 27.52  
2117022008 2011 Nevernet, a.s. Neverice Internet MŠ 21. 1. 2011 27.52  
2311 2011 Agentúra Virco, Nitra Služby CO 1/11 21. 1. 2011 66.39  
110001 2011 Dakap,s.r.o.Zl.Moravce Stravovanie dôchodcov 21. 1. 2011 102.48  
7220328483 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia –záloha, náj. byty 21. 1. 2011 43.92  
7220327363 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, DS 21. 1. 2011 52.10  
7220326097 2011 ZSE, a.s. Bratislava El . energia - záloha, MŠ 21. 1. 2011 125.09  
7220326096 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, ATC 21. 1. 2011 439.02  
7220326095 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - zál.KD,SOI,VO1,VO2,VO3 27. 1. 2011 1995.40  
720110279 2011 Vema,sro. Bratislava Použ. PC verzií 1-12/2011 26. 1. 2011 188.40  
32011 2011 Ing. A.Štefanková, NR Monitor. správy -SP,ZŠ,ÚP 31. 1. 2011 300.00  
110030 2011 Juraj Užovič-Tribeč NR Nálepky –erb obce 31. 1. 2011 9.60  
430024 2011 Veolia Transport Nitra Dopravné služby 1/2011 31. 1. 2011 14.94  
2011004 2011 Mazy, Čifáre 227 Verej.obstar.-rekonštr.kašt. 31. 1. 2011 330.00  
110009 2011 TsM Zlaté Moravce Odvoz odpadu-PET fliaš 31. 1. 2011 64.99  
25467945 2011 Orange Slovensko BA Mobil. telefóny 10.4.2011 257.71  
7140489790 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energ.- záloha TJ 31. 1. 2011 153.22  
3559008457 2011 PKF, a.s. Nitra Poistné – za škodu 31. 1. 2011 53.20  
109000281 2011 PKF, a.s. Nitra Poistenie majetku 31. 1. 2011 238.21  
7123703816 2011 SPP, a.s. Bratislava Zálohová platba -obj.SOI 9. 2. 2011 337.00  
7123703437 2011 SPP, a.s. Bratislava Zálohová platba- KD, OcÚ 3. 2. 2011 2597.00  
7123703419 2011 SPP, a.s. Bratislava Zálohová platba–dom smútku 3. 2. 2011 17.00  
7123703482 2011 SPP, a.s. Bratislava Zálohová platba-telocvičňa 9. 2. 2011 450.00  
7123703473 2011 SPP, a.s. Bratislava Zálohová platba - MŠ 3. 2. 2011 684.00  
2011014 2011 PaČ Žitava, Zl.Moravce Pranie obrusov a prádla 9. 2. 20111 142.60  
1/11 2011 ŠJ pri ZŠ Jelenec Obedy dôchodc. 1/2011 9. 2. 2011 678.03  
420110260 2011 Vema, s.r.o. Bratislava Seminár PaM 9. 2. 2011 44.40  
6470002617 2011 Tlač. MVSR Bratislava Tlačivá - matrika 10. 2. 2011 79.77  
11110002 2011 Premier Consulting KN Centrum obce-monitoring 11. 2. 2011 2741.76  
110012 2011 TsM Zlaté Moravce Odvoz PET fliaš 18. 2. 2011 73.67  
003/2011 2011 P.Blaško Zobor Travel Doprava – Jelenec-Nitra 18. 2. 2011 84.00  
2111101756 2011 SOZ, Bratislava Autorské práva 18. 2. 2011 14.28  
12011 2011 Poľov.združ.Žirany-Jel. Odber el.ener. z poľov. chaty 23. 2. 2011 236.00  
1110004 2011 E.Rácz, Žirany Štrkopiesok na cesty - RO 1. 3. 2011 776.58  
5011 2011 Ing. Viršík, Nitra Služby CO 2/11 18. 2. 2011 66.39  
111017232 2011 LE CH. Dejeuner BA Stravné lístky 18. 2. 2011 1320.00  
3110004905 2011 SEPI, s.r.o. Žilina Verejná správa, fin.spravodaj 23. 2. 2011 60.20  
322011 2011 J.Šmrhola, Bratislava Propag. materiál –upomien. predmety 1. 3. 2011 138.60  
700212881 2011 Allianz –slov.poist. BA Havar.poist. autobus 1. 3. 2011 370.48  
260000712 2011 ZVS a.s. Nitra Spotreba vody 18. 2. 2011 216.00  
109000281 2011 PKF, a.s. Nitra Poistenie majetku 31. 1. 2011 238.21  
201101 2011 Igor. Hrušovský Nitra Výkopové práce- jarky 22. 2. 2011 157.03  
110023 2011 TsM Zlaté Moravce Odvoz a skladovanie odpadu 22. 2. 2011 2195.87  
2107022008 2011 Nevernet, sro. Neverice Internet MŠ 22. 2. 2011 27.52  
1722933595 2011 T-Com, a.s. Bratislava Hovorné MŠ, ATC, OcÚ a internet OcÚ 22. 2. 2011 104.48  
308072 2011 Samnet- ISS, Zl.Morav. Informácie o obstaráv. 2011 22. 2. 2011 32.86  
110014 2011 Sann, s.r.o. Zl. Moravce Stavebný materiál – údržba budovy TJ 22. 2. 2011 286.82  
8800308072 2011 RTVS, s.r.o. Bratislava Služby RTVS 18. 2. 2011 223.96  
7230312387 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, SD 23. 2. 2011 49.18  
7230313513 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, náj. byty 23. 2. 2011 43.63  
430140 2011 Veolia Transport Nitra Dopravné služby –medzimes. 23. 2. 2011 14.94  
7230311098 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, VO1,VO2,VO3,KD, SOI 23. 2. 2011 1876.65  
7230311099 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, ATC 23. 2. 2011 400.98  
7230311100 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, MŠ 23. 2. 2011 115.07  
43673111 2011 Improst, s.r.o. Bratisl. Obecné noviny r. 2011 18. 2. 2011 165.60  
009/2011 2011 P.Blaško Zobor Travel Doprava – TJ 18. 2. 2011 74.40  
22011 2011 Igor Franko, Neverice Stav. práce na budove TJ 1. 3. 2011 390.00  
7240278675 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia -záloha TJ 25. 2. 2011 147.39  
122011 2011 CK PB Zobor-Travel Prepravné TJ 25. 2. 2011 69.60  
7160434590 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia -vyúčt. KD 2009 25. 2. 2011 119.02  
7160434591 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia -vyúčt. KD 2010 25. 2. 201 83.95  
180/2011 2011 Olymp-RA Santovka Preukazy posl., obaly, št.znak 1. 3. 2011 103.30  
2011/010 2011 Mazy, Čifáre 227 Stav. dozor –centr.č. obce 3. 3. 2011 361.80  
0221/2011 2011 RVC Nitra Príručka-Miestna samospráva 3. 3. 2011 53.10  
201108404 2011 ESET, s.r.o. Bratislava Antivír.program.NOD32-7 ks 3. 3. 2011 221.76  
2/11 2011 ŠJ pøi ZŠ Jelenec Stravné - dôchodcovia 3. 3. 2011 705.99  
011/013 2011 Dominant,sro. Nitra Peňažné pošt. poukážky 23. 3. 2011 18.00  
110083 2011 Techn. Sl. Zl. Moravce Vývoz kontajnerov 23. 3. 2011 67.97  
2011043 2011 PAČ Zl. Moravce Pranie obrusov 23. 3. 2011 133.16  
111027219 2011 LE CH.Dejeuner BA Stravné lístky 21. 3. 2011 1320.00  
79 2011 Virco, Ing. Viršík, Nitra Služby CO 3/11 23. 3. 2011 66.39  
25467945 2011 Orange Slovensko BA Mobil. telefóny 10.4.2011 257.71  
211100327 2011 Nevernet, Neverice Internet MŠ 23. 3. 2011 27.52  
211100328 2011 Nevernet, Neverice Internet ATC 23. 3. 2011 27.52  
110099 2011 TSM Zl. Moravce Odvoz a skladovanie odpadu 23. 3. 2011 2085.42  
20117063 2011 PD Neverice Oprava traktora 21. 3. 2011 122.40  
019/2011 2011 CKPB Zobor Travel Doprava TJ 23. 3. 2011 84.00  
20110364 2011 Mesto Nitra Stavebný úrad 2011 22. 3. 2011 1464.65  
1100005 2011 Dakap, sro.Zl. Moravce Obedy dôchodcov 2/2011 23. 3. 2011 82.35  
1100006 2011 Dakap, sro.Zl. Moravce Obedy dôchodcov 2/2011 23. 3. 2011 164.70  
1100004 2011 Dakap, sro.Zl. Moravce Obedy dôchodcov 1/2011 24. 3. 2011 78.69  
1100008 2011 Dakap, sro.Zl. Moravce Fašiangy- kult.prog. (šišky) 24. 3. 2011 84.00  
1100008 2011 Dakap, sro.Zl. Moravce Fašiangy- kult.prog. (šišky) 24. 3. 2011 84.00  
5723951101 2011 T-Com, a.s. Bratislava Hovorné MŠ, ATC, OcÚ a internet OcÚ 21. 3. 2011 96.42  
260004815 2011 ZsVAK Spotreba vody OcÚ, MŠ, nájomné byty 21. 3. 2011 297.60  
430308 2011 Veolia Transport Nitra Doprav. služby medzimests. 24. 3. 2011 19.92  
201103072 2011 Nitrabus, sro. Nitra Prepravné na kult.vystúpenia 24. 3. 2011 390.00  
7240289219 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, ATC 24. 3. 2011 439.19  
7240289218 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, KD,SOI,VO1,VO2,VO3 24. 3. 2011 1996.16  
7240289220 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, MŠ 24. 3. 2011 125.27  
7240290949 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia -záloha, spol.dom 24. 3. 2011 52.26  
7240292276 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, náj. byty 24. 3. 2011 43.63  
236010562 2011 ZVS, a.s. Nitra Spotreba vody -TJ 24. 3. 2011 33.60  
7200387780 2011 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha, TJ 24. 3. 2011 153.62  
023/2011 2011 CKPB Zobor Travel Preprava TJ 24.03.2011 156.00  
304166865 2011 Ives Košice PC progr.– matrika, ročný p. 24.03.2011 25.09  
110164 2011 TSM Zlaté Moravce Odvoz PET fliaš 29. 3. 2011 134.26  
11001400 2011 JUDr. Stodolová Nitra Exekučné trovy- V.Zvažij 10.4.2011 37.23  
2011/05 2011 Igor Hrušovský, Nitra Výkopové práce - rygoly 29. 3. 2011 586.81  
25467945 2011 Orange Slovensko BA Mobil. telefóny 10.4.2011 257.71  
2011127 2011 RS a údr.ciest Nitra povod. opravy ciest 6.4.2011 4793.86  
2011/115 2011 VIRCO,Slnečná 11, NR Služby CO 4/11 18.4.2011 66.39  
2011/116 2011 PAČ Žitava pranie 6.4.2011 206.08  
2011/117 2011 PKF, a.s. Nitra, poist. áut 6.4.2011 53.20  
2011/118 2011 PKF, a.s. Nitra, poist. majetku 6.4.2011 255.96  
2011/119 2011 Ing.Jozef Vida, Šahy komunit.plán soc.služieb 6.4.2011 100.00  
2011/120 2011 Mazy, Čifáre 227 Centr.obce-st.dozor 6.4.2011 361.80  
2011/121 2011 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn-telocvič. 7.4.2011 232.00  
2011/122 2011 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn-OcÚ,KD 7.4.2011 1340.00  
2011/123 2011 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn-DS 7.4.2011 17.00  
7272019694 2011 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn-SOI 7.4.2011 337.00  
7272019359 2011 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn-MŠ 6.4.2011 353.00  
310510321 2011 Komunálna poisťovňa úraz.poist.uchádz.o zam 6.4.2011 26.00  
3/11 2011 ŠJ pri ZŠ Jelenec Obedy pre dôchodcov 6.4.2011 1041.51  
114018 2011 HOUP Taid,sro.Nitra samozatvárač na dvere 27.4.2011 306.00 materská škola
1140172 2011 HOUP Taid,sro.Nitra plas.vchodové dvere 27.4.2011 2624.00 MŠ (2 ks)
0111037930 2011 LE CH.Dejeuner BA stravné lístky 7.4.2011 1320.00  
20110366 2011 Homex, Prievidza Inf.sprievodca Ms a OÚ 7.4.2011 19.90 kniha
211100484 2011 Nevernet, s.r.o Neverice Internet MŠ 11.4.2011 27.52  
211100483 2011 Nevernet, s.r.o Neverice Internet ATC 11.4.2011 27.52  
260009090 2011 ZVS, a.s. Nitra Spotreba vody OcÚ, byt., MŠ 11.4.2011 241.00  
8724966367 2011 T-Com,a.s., Bratislava Hovorné MŠ, ATC,OcÚ 11.4.2011 90.36  
20110083 2011 Lesostav, a.s. Nitra Práce s grederom 11.4.2011 82.50  
110219 2011 Techn.služby Zl.Moravce Vývoz a skladov. odpadu 13.4.2011 156.04  
110218 2011 Techn.služby Zl.Moravce Vývoz a skladov. odpadu 13.4.2011 2386.84  
236020816 2011 ZVS, a.s. Nitra Vodné TJ 13.4.2011 27.60  
430503 2011 Veolia Transport Nitra dopravné služby 13.4.2011 17.82  
72403000 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 18.4.2011 1956.26  
7240300051 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 18.4.2011 426.49  
7240300052 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 13.4.2011 121.98  
7240301311 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha spoloč.dom 13.4.2011 51.20  
7240302410 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha náj.byty 13.4.2011 43.63  
211100166 2011 Nevernet, s.r.o Neverice Internet ATC za2/11 20.4.2011 27.52  
6020041619 2011 Generali Slovensko Havar.poist. VW Golf 20.4.2011 257.55  
7241994859 2011 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn-SOI 20.4.2011 337.00  
7241994537 2011 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn-telocvič. 20.4.2011 424.00  
7241994529 2011 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn-MŠ 20.4.2011 645.00  
7241994493 2011 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn-OcÚ,KD 26.4.2011 2448.00  
7241994478 2011 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn-DS 20.4.2011 17.00  
1100011 2011 Dakap, s.ro. Zl.Moravce Obedy pre dôchodcov 26.4.2011 100.65  
048/2011 2011 CKPB Zobor-Travel, Nitra Preprava TJ 26.4.2011 84.00  
2011/184 2011 Techn.služby Zl.Moravce skládkovanie a uloženie komunálneho odpadu 25.5.2011 3331.72  
7240310275 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 24.5.2011 1996.00  
110355 2011 Techn.služby Zl.Moravce skládkovanie a uloženie komunálneho odpadu 31.5.2011 1647.71  
5/11 2011 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 9.6.2011 1015.88  
7240315048 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 23.6.2011 1955.56  
2011/244 2011 ENVI-GEOS, Korytovská 2, Vývoz a skladov. odpadu 22.6.2011 3217.09  
2011001195 2011 Envi-Geos, Korytovská 2, Vývoz a skladov. odpadu 21.7.2011 3989.68  
7240319909 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 26.7.2011 2275.39  
5/2011 2011 D. Kovaľák, Vitanová 395 výkopové práce, prehlbovanie rýh, nakladanie odpadu 24.8.2011 1370.04  
2011/093 2011 Vestam Company, Nitra Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec 27.9.2011 317187.94  
2011/081 2011 Vestam Company, Nitra Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec 11.7.2011 17988.00  
2011001378 2011 Envi-Geos, Korytovská 2, Vývoz a skladov. odpadu 24.8.2011 3533.61  
7450017816 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 25.8.2011 2274.71  
110313 2011 Ekostaving, Ing. Jozef Vy vyprac. projekt. dokumentácie na kanal. Brezová ul., a náj. byty 31.8.2011 1568.64  
74360825540 2011 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra SOI 8.9.2011 1922.07  
7475251864 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 30.9.2011 2274.71  
20110017156 2011 Envi-Geos, Korytovská 2, Vývoz a skladov. odpadu 30.9.2011 3745.62  
7297241646 2011 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- OcÚ 10.10.2011 1228.00  
1150909 2011 Agrostav, s.r.o. Tehelná Stavebné práce - nájomné byty 13.10.2011 5407.36  
110454 2011 Ekostaving, Ing. Jozef Vy kanalizačné odbočky 25.10.2011 202952.06  
2011001902 2011 Envi-Geos, Korytovská 2, Vývoz a skladov. odpadu 14.10.2011 4169.45  
7445432365 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3 27.10.2011 2274.71  
1011 2011 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov   1062.48  
7242290125 2011 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- OcÚ 18.11.2011 2031.00  
111108107 2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky   1535.00    
2011002187 2011 Envi-Geos, Korytovská 2, Vývoz a skladov. odpadu 18.11.2011 3153.42  
7445540271 2011 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha KD,SOI, VO1,VO2,VO3   1531.80  
2111480 2011 Vestam Company, Nitra Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec - práce naviac (parkoviská pri cukrárni, pohostinstve..)   11478.05  
1111 2011 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 11.12.2011 1085.78  
7222337615 2011 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- OcÚ 15.12.2011 2394.00  
2011002363 2011 Envi-Geos, Korytovská 2, Vývoz a skladov. odpadu   2762.60  
2011002640 2011 Envi-Geos, Korytovská 2, Vývoz a skladov. odpadu   3112.77  

 

 

Zverejňovanie

Voľby a referendá

Harmonogram vývozu odpadu

vývoz odpadu 2024

Celý rok 2024 je v tomto odkaze Typ: PDF dokument, Velkosť: 285.54 kB

Múzeum rodu Forgach

Múzeum Jelenec

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Több információért kattintson a képre.

WiFi pre Teba

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenník sadzieb - prenájom kultúrneho domu

Partnerská obec

balaton-vilagos

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Jelenec

EU

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
slabý dážď 33 °C 21 °C
slabý dážď, dosť čerstvý východný vietor
vietorV, 5.59m/s
tlak1012hPa
vlhkosť40%
zrážky1.1mm

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:354
TÝŽDEŇ:2055
CELKOM:1171298

Kontakt

Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126, 
951 73 Jelenec

tel:  037/6313204
        037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11
12 13 14
15 16 17
18 19
20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Hrad Gýmeš

Hrad Gýmeš

Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: