Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jelenec
Obec Jelenec
Gímes község

Rok 2016

 

 

Číslo Rok Dodávateľ Predmet Úhrada Suma Mena Poznámka
20161 2016 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 22.1.2016 1528.40  
20162 2016 Poradca, s.r.o. Žilina predplatné Poradca 2016 22.1.2016 24.90  
20163 2016 Vema, s.r.o. Bratislava používanie programu 1-12/2016 22.1.2016 212.28  
20164 2016 Ponitrianske združenie ob nakladanie s odpadom 1/2016 14.1.2016 3096.00  
20165 2016 RVC Nitra Školenie (orgán krízového riadenia) 14.1.2016 5.00  
20166 2016 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 1/2016 22.1.2016 27.52  
20167 2016 Inprost, s.r.o. Bratislav tlačivá - daň z nehnuteľnosti 22.1.2016 16.30  
20168 2016 Poradca, s.r.o. Žilina Finančný spravodajca 2016 22.1.2016 26.40  
20169 2016 RVC Nitra, Farská 7 Školenie - komunitný plán soc. služieb 22.1.2016 15.00  
201610 2016 RVC Zvolen Školenie - register adries 22.1.2016 38.00  
201611 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 1/2016 26.1.2016 334.00  
201612 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 1/2016 26.1.2016 555.00  
201613 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 1/2016 26.1.2016 652.00  
201614 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 1/2016 26.1.2016 1530.00  
201615 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 1/2016 26.1.2016 19.00  
201616 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 1/2016 28.1.2016 159.52  
201617 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa 1-6/2016- DS, PS 28.1.2016 341.24  
201618 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa 1-3/2016 fontána 28.1.2016 98.77  
201619 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 1/2016 28.1.2016 1286.66  
201620 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 1/2016 - bytovky 28.1.2016 53.40  
201621 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 1/2016 28.1.2016 58.65  
201622 2016 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 28.1.2016 1528.40  
201623 2016 Portal, s.r.o, Žilina Aplikácia GPS 29.1.2016 299.00  
201624 2016 Ferex, s.r.o. Nitra 15 ks kontajner plastový 29.1.2016 297.00  
201625 2016 RVC Nitra, Fr. Mojtu 18 panel. diskusia - daň z nehn. 26.1.2016 10.00  
201626 2016 RZ Podzobor. obcí Veľký K výročná schôdza 26.1.2016 120.00  
201627 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 1/2016 - TJ 29.1.2016 171.10  
201628 2016 Ponitrianske združenie ob nakladanie s odpadom 2/2016 3.2.2016 3096.00  
201629 2016 Poľov. združenie Žirany-J závlahové práce 2016 9.2.2016 638.00  
201630 2016 Š. Miškolci, Obyce 440 Odborná prehliadka PZ, kotol 9.2.2016 437.00  
201631 2016 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 10.2.2016 1528.40  
201632 2016 Š. Miškolci, Obyce 440 oprava plynového kotla 9.2.2016 1278.70  
201633 2016 Vema, s.r.o. Bratislava seminár PaM 9.2.2016 54.00  
201634 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - SOI 2/2016 9.2.2016 334.00  
201635 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 2/2016 9.2.2016 538.00  
201636 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 2/2016 15.2.2016 631.00  
201637 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 2/2016 10.2.2016 19.00  
201638 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 2/2016 15.2.2016 1483.00  
201639 2016 JF real, s.r.o. Jelenec 4 oprava havar. stavu - strop býv. MNV 4.2.2016 3645.35  
201640 2016 NIS SR, a.s. Bratislava Pečať rozvoja obcí a miest 2015 10.2.2016 216.00  
201641 2016 ŠJ pri ZŠ Jelenec obedy dôchodcov 1/2016 10.2.2016 943.65  
201642 2016 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 1/16 10.2.2016 40.60  
201643 2016 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 1/16 10.2.2016 79.28  
201644 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ2/2016 10.2.2016 159.52  
201645 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 2/2016 16.2.2016 1286.66  
201646 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 2/2016 10.2.2016 58.65  
201647 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 2/2016 - bytovky 10.2.2016 53.40  
201648 2016 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 2/2016 10.2.2016 27.52  
201649 2016 MUDr. Inštitorisová Nitra odchyt túlavých psov 15.2.2016 148.80  
201650 2016 Optima, a.s. Nitra poukážky MŠ Jedáleň 10.2.2016 4.80  
201651 2016 Unimal, Borbély Otto, Jel Špecializ. stav. práce -oprava VO 15.2.2016 182.88  
201652 2016 ST.Florián , s.r.o. Štúro ročná revízia has. prístr. 15.2.2016 313.20  
201653 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 - 1/2016 18.2.2016 691.21  
201654 2016 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 1/2016 15.2.2016 416.00  
201655 2016 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 1/16 15.2.2016 61.99  
201656 2016 Geodetica, s.r.o. Košice služby web 1/2016 15.2.2016 29.00  
201657 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult, ATC 2/2016 15.2.2016 44.71  
201658 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné OcÚ, internet 1/2016 16.2.2016 71.02  
201659 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC - 1/2016 16.2.2016 45.71  
201660 2016 Ing. Š. Lisý, Dunajská 18 vybud. parkoviska - spevnené plochy pred NB 17.2.2016 360.00  
201661 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 1/2016 17.2.2016 107.60  
201662 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 1/2016 17.2.2016 81.64  
201663 2016 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber odpadu 2/2016 16.2.2016 188.30  
201664 2016 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber odpadu 1/2016 16.2.2016 188.30  
201665 2016 Miva Konstrukt, Jelenec 3 Náter krytiny býv. budova MNV 15.2.2016 185.00  
1 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 4.1.2016 75.23 pokl.
2 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 8.1.2016 40.50 pokl.
3 2016 Slovenská pošta, a.s. B. správny popl. 8.1.2016 66.00 pokl.
4 2016 Merkury Market Slov., s.r dvere SOI 8.1.2016 33.57 pokl.
5 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 12/2015 11.1.2016 702.50 pokl.
6 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc kultúrne podujatie 11.1.2016 62.40 pokl.
7 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc kult. pod. vystúpenie speváckych zborov 11.1.2016 372.00 pokl.
8 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc kult. podujatie 11.1.2016 96.40 pokl.
9 2016 Novplasta, s.r.o. Šenkvic vrecia na odpad 12.1.2016 96.00 pokl.
10 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 13.1.2016 63.67 pokl.
11 2016 Ing. Ivan Šimončič, Čacht detektor - oprava regul. plyn. kúrenia 14.1.2016 415.15 pokl.
12 2016 KDM plus, s.r.o. Goliano žiarovky, lepidlo 15.1.2016 36.74 pokl.
13 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 15.1.2016 225.40 pokl.
14 2016 NAY, elektrodom, Nitra mixér - tombola (ples rodičov) 15.1.2016 39.90 pokl.
15 2016 Národná diaľničná spoločn dialničné známky 19.1.2016 100.00 pokl.
16 2016 Peter Šindler, Novozámock PHM auto WV 19.1.2016 67.85 pokl.
17 2016 Marta Poláčková - sklenár výplne autobusových zastávok 19.1.2016 996.00 pokl.
18 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 21.1.2016 45.35 pokl.
19 2016 Ivan Fedák, Jelenec čistiace prostriedky 21.1.2016 37.70 pokl.
20 2016 L&Š, s.r.o. Novozámocká, material - štadion TJ 21.1.2016 54.32 pokl.
21 2016 PRO-NIK, s.r.o. Nitra pracovný odev 21.1.2016 200.80 pokl.
22 2016 Borbély-Elektro, Jelenec oprava signalizácie úniku plynu 21.1.2016 70.00 pokl.
23 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 21.1.2016 193.80 pokl.
24 2016 Dušan Moravčík, Elektroma žiarovky verejného osvetlenia 21.1.2016 68.58 pokl.
25 2016 Ján Poláčik, Pneuservis, oprava VW golf 21.1.2016 91.90 pokl.
26 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 21.1.2016 46.76 pokl.
27 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 25.1.2016 170.02 pokl.
28 2016 Šarka Fabiková Motoroil N olej prevodový - traktor 26.1.2016 37.24 pokl.
29 2016 PRO-NIK, s.r.o. Nitra pracovné rukavice + obuv 26.1.2016 48.80 pokl.
30 2016 Mestské služby Nitra parkovacie karty 26.1.2016 170.00 pokl.
31 2016 RH SOUND, s.r.o. Vráble stojan na mikrofón 28.1.2016 215.90 pokl.
32 2016 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 28.1.2016 161.94 pokl.
33 2016 COOP Jednota, SD Nitra občerstvenie 28.1.2016 71.66 pokl.
34 2016 Zara Miškovičová príspevok pri narodení dieťaťa 1.2.2016 50.00 pokl.
35 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 1.2.2016 87.09 pokl.
36 2016 Palace, s.r.o.Nitra tonery do tlačiarní 1.2.2016 96.80 pokl.
37 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 1.2.2016 193.80 pokl.
39 2016 Jemná mechanika, Mgr. Sla overenie tach.analóg. digital po 2 rokoch 1.2.2016 77.40 pokl.
40 2016 Robson, s.r.o. Nitra STK autobus 1.2.2016 94.00 pokl.
41 2016 Linda Borbélyová príspevok pri narodení dieťaťa 2.2.2016 50.00 pokl.
42 2016 IRDistribútor, a.s. Nitra telefón na určovanie súradníc 2.2.2016 170.00 pokl.
43 2016 Palace, s.r.o.Nitra toner do kopírky 3.2.2016 128.40 pokl.
44 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 3.2.2016 54.25 pokl.
45 2016 Metro Cash&Carry, Ivánka tombola ZŠ ples - mlynček na mäso 4.2.2016 95.98 pokl.
46 2016 Merkury Market Slov., s.r MŠ - kancelárske potreby 4.2.2016 47.40 pokl.
47 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 4.2.2016 64.70 pokl.
48 2016 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr nákup tanierov do KD 5.2.2016 292.50 pokl.
49 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 5.2.2016 59.00 pokl.
50 2016 Corex, Vráble materiál do autobusu 5.2.2016 78.96 pokl.
51 2016 Talamon, s.r.o., Dunajská nákup kníh do knižnice 5.2.2016 96.02 pokl.
52 2016 Palace, s.r.o.Nitra tlačiareň + skener 5.2.2016 335.96 pokl.
53 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 8.2.2016 80.00 pokl.
54 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 9.2.2016 68.67 pokl.
55 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stret. s poslancami NR (prefakturácia) 10.2.2016 252.00 pokl.
56 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc kut. progr.(hudobný večer Csem.) 10.2.2016 372.00 pokl.
57 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 2/2016 10.2.2016 652.50 pokl.
58 2016 Martin Gyepes príspevok pri narodení dieťaťa 10.2.2016 50.00 pokl.
59 2016 Psychologica , s.r.o. Nit skúšky vodičov - psychotesty 12.1.2016 100.00 pokl.
60 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 12.2.2016 155.04 pokl.
61 2016 BMC, spol. s r.o. Nitra autobus - nemrznúca zmes 12.2.2016 40.02 pokl.
62 2016 Matina Zámočníková, Nitra obrusy - KD 15.2.2016 40.00 pokl.
63 2016 Datart, a.s., Bratislava MŠ materiál 16.2.2016 28.03 pokl.
64 2016 Ivan Fedák, Jelenec čistiace potreby KD 16.2.2016 53.60 pokl.
65 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 16.2.2016 22.50 pokl.
64 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 17.2.2016 95.00 pokl.
65 2016 Ján Poláčik, Pneuservis, výmena oleja Passat 18.2.2016 47.40 pokl.
66 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 19.2.2016 84.18 pokl.
67 2016 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancel. potreby (doručenkové obálky) 19.2.2016 93.90 pokl.
68 2016 Peter Šindler, Novozámock PHM auto WV 19.2.2016 63.80 pokl.
69 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 19.2.2016 160.00 pokl.
70 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 19.2.2016 31.50 pokl.
71 2016 L&Š, s.r.o. Novozámocká, materiál na štadión TJ 22.2.2016 46.29 pokl.
72 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 22.2.2016 77.10 pokl.
73 2016 Toptrans Eu, a.s. Nitra nákup materiálu - lavice 23.2.2016 73.00 pokl.
74 2016 KOHEL, s.r.o. Nitra nabíjačka autobat. 23.2.2016 56.00 pokl.
75 2016 Vojtech Kuman, Šaľa nákup obrusov - KD 24.2.2016 520.00 pokl.
76 2016 Ivan Fedák, Jelenec materiál - PZ 25.2.2016 51.03 pokl.
77 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 25.2.2016 65.77 pokl.
78 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 25.2.2016 83.85 pokl.
79 2016 KDM plus, s.r.o. Goliano material - požiarna zbrojnica 25.2.2016 51.03 pokl.
80 2016 Linda Nowaková príspevok pri narodení dieťaťa 26.2.2016 50.00 pokl.
81 2016 Jaroslav Plavý, Galanta nákup materiálu - metly, hrable 26.2.2016 162.00 pokl.
82 2016 Šimon Fábrik príspevok pri narodení dieťaťa 26.2.2016 50.00 pokl.
83 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštové poukážky - nákup 29.2.2016 32.87 pokl.
84 2016 Henrich Sonnenschein - IT zakúpenie monitora k počítaču 29.2.2016 118.00 pokl.
201666 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 2/2016 - TJ 16.2.2016 171.10  
201667 2016 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 17.2.2016 53.55 pokl.
201668 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné 1/2016, TJ 24.2.2016 1.30  
201669 2016 Urbárske poz. spoločenstv nájomné 1.-12./2015 24.2.2016 600.00  
201670 2016 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ 1/2016 17.2.2016 17.10  
201671 2016 SOZA Bratislava obecný rozhlas 1.-12./2016 17.2.2016 14.28  
201672 2016 Centrum polygraf. služieb úmrtné listy - tlačivá 17.2.2016 19.56  
201673 2016 Komunálna poisťovňa Brati úrazové poistenie uchádzačov o zam. 16.2.2016 58.50  
201673 2016 Insgraf, s.r.o. Šaľa MŠ - materiál pre predškolákov 24.2.2016 166.80  
201674 2016 Insgraf, s.r.o. Šaľa MŠ - materiál pre predškolákov 24.2.2016 166.80  
201675 2016 Miva Konstrukt, Jelenec 3 údržba objektov-oporný múr pri KD 18.2.2016 2563.81  
201677 2016 Mazy, S. Matušková, Čifár verejné obstar. - oporný múr 24.2.2016 300.00  
201678 2016 ZMOS Jelšovce členské 2016 24.2.2016 103.20  
201679 2016 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 24.2.2016 460.61  
201680 2016 RTVS Mlynská dolina popl. rok 2016 24.2.2016 224.11  
201681 2016 ZVS, a.s. Nitra rozbor vody IBV 24.2.2016 41.40  
201682 2016 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 24.2.2016 43.70  
201683 2016 Kameňolomy a štrkopiesky kamenivo - cesty 24.2.2016 310.10  
201684 2016 Mesto Nitra stavebný úrad - doplatok za r. 2015 3.3.2016 3634.63  
201685 2016 Ing. Viera Púchovská, Nit GP okolie budovy MŠ 2.3.2016 334.00  
201686 2016 Allianz, sp., a.s., Brati Poistenie autobusu (havarijné)28.3.-27.062016 2.3.2016 370.48  
201687 2016 Š. Miškolci, Obyce 440 oprava plynového kotla - Zaujecová 3.3.2016 97.00  
201688 2016 Poradca, s.r.o. Žilina Finančný spravodajca 2015 2.3.2016 12.46  
201689 2016 Ing. Š. Lisý, Dunajská 18 PD spevnené plochy pred NB 2.3.2016 144.00  
201690 2016 Ing.Viktor Csala, Vikársk vypracovanie ŽoNFP MŠ 2.3.2016 840.00  
201691 2016 Mazy, S. Matušková, Čifár Výkon exter manaž. a spracovanie PD MŠ 8.3.2016 300.00  
201692 2016 Briston, s.r.o., Sládkovi čistiace prostriedky, 2.3.2016 124.00  
201693 2016 PKF, s.a. Nitra poistenie majetku- KS 2.3.2016 17.90  
201694 2016 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 2/2016 2.3.2016 964.62  
201695 2016 Š. Miškolci, Obyce 440 oprava plyn kotla , čerpadlo 3.3.2016 242.60  
201696 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 3/2016 3.3.2016 507.00  
201697 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 3/2016 3.3.2016 595.00  
201698 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 3/2016 3.3.2016 19.00  
201699 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 3/2016 7.3.2016 1398.00  
2016100 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 3/2016 3.3.2016 334.00  
2016101 2016 Igor Franko, Neverice 115 murárske a maliarske práce - futb. štadión 3.3.2016 967.38  
2016202 2016 Inkopp, s.r.o., Žilina Energetický audit MŠ 7.3.2016 900.00  
2016103 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 3/2016 7.3.2016 58.65  
2016104 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 3/2016 - bytovky 7.3.2016 53.40  
85 2016 Mgr. Pavol Riecky, Levice kanc. materiál k voľbám 1.3.2016 50.00 pokl
86 2016 HSV, s.r. Na Zongorke, Če PHM auto VW golf 1.3.2016 49.84 pokl.
87 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 3.3.2016 32.50 pokl.
88 2016 Palace, s.r.o.Nitra toner do tlačiarní 3.3.2016 112.40 pokl.
89 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 3.3.2016 69.17 pokl.
90 2016 COOP Jednota, SD Nitra občerstvenie - voľby 7.3.2016 72.70 pokl.
91 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 7.3.2016 225.00 pokl.
92 2016 Peter Masiar- Rotox Parti plachty - obrusy 7.3.2016 100.00 pokl.
93 2016 Dušan Moravčík, Elektroma materiál- TJ štadión 9.3.2016 118.20 pokl.
94 2016 L&Š, s.r.o. Novozámocká, materiál na štadión TJ 9.3.2016 112.27 pokl.
95 2016 Benát Centrum, Zl. Moravc material - štadion TJ 9.3.2016 670.35 pokl.
96 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 11.3.2016 40.30 pokl.
97 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 11.3.2016 194.00 pokl.
98 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 11.3.2016 195.80 pokl.
99 2016 Dušan Mesároš Memax, Nitr materiál TJ- parapeta 15.3.2016 305.89 pokl.
100 2016 Peter Šindler, Novozámock PHM auto VW golf 15.3.2016 53.28 pokl.
101 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 15.3.2016 320.00 pokl.
102 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov II/2016 15.3.2016 550.00 pokl.
103 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravné - voľby 15.3.2016 307.40 pokl.
104 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 16.3.2016 63.01 pokl.
105 2016 Agroland Nitra oprava hydrauliky- traktor 16.3.2016 199.08 pokl.
106 2016 Campri, spol s r.o. Lužia drva obaľovaná na miestne komunikácie 17.3.2016 360.00 pokl.
107 2016 Campri, spol s r.o. Lužia drva obaľovaná na miestne komunikácie 17.3.2016 180.00 pokl.
108 2016 Palace, s.r.o.Nitra toner do tlačiarne 17.3.2016 99.80 pokl.
109 2016 Motoroil - F, Nitra olej prevodový - traktor 17.3.2016 54.81 pokl.
110 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 22.3.2016 65.75 pokl.
111 2016 Juraj Dobiáš, JUNADO, Cab penetral-asfalt 22.3.2016 122.65 pokl.
112 2016 Ján Poláčik, Pneuservis, kĺb vonkajší - WV auto 29.3.2016 72.50 pokl.
113 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 30.3.2016 47.57 pokl.
114 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 30.3.2016 70.15 pokl.
115 2016 Haker, spol. s r.o. Nitra náhradné diely - krovinorezy 30.3.2016 184.30 pokl.
116 2016 Roel Adriaan Ramp Česká L LED žiarovky 30.3.2016 220.10 pokl.
117 2016 L&Š, s.r.o. Novozámocká, material - štadion TJ 31.3.2016 80.45 pokl.
118 2016 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 31.3.2016 106.59 pokl.
119 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 31.3.2016 35.65 pokl
2016105 2016 Lyreco CE, Bratislava kanc. materiál 7.3.2016 188.68  
2016106 2016 Geodetica, s.r.o. Košice mesačný poplatok za program 2/2016 7.3.2016 29.00  
2016107 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 3/2016 7.3.2016 159.52  
2016108 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 3/2016 12.3.2016 1286.66  
2016109 2016 Peter Blaško, CK PB Zobor Autobus. doprava TJ - 14.2.,29.2.2016 7.3.2016 175.92  
2016110 2016 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 3/2016 10.3.2016 3096.00  
2016111 2016 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber odpadu 3/2016 10.3.2016 188.30  
2016112 2016 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 2/16 11.3.2016 62.90  
2016113 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 2/2016 11.3.2016 115.07  
2016114 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 2/2016 11.3.2016 77.77  
2016115 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 3/2016 - TJ 11.3.2016 171.10  
2016116 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult, ATC 11.3.2016 44.71  
2016117 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné OcÚ, internet 3/2016 11.3.2016 76.67  
20162018 2016 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 13.3.2016 1528.40  
20162019 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 za 2/2016 15.3.2016 585.77  
2016120 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC 02/2016 15.3.2016 45.56  
2016121 2016 Infra Slovakia, Veľké Lev MŠ - materiál pre predškolákov 15.3.2016 36.76  
2016122 2016 RVC Nitra účtovné súvsťažnosti - knihy 15.3.2016 25.00  
2016123 2016 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 2/16 15.3.2016 112.99  
2016124 2016 Szonlajtner, Autoservis Ž údržba autobusu 13.3.2016 1546.32  
2016125 2016 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 3/2016 15.3.2016 27.52  
2016126 2016 Stiefel Eurocart, s.r.o. MŠ - predškoláci materiál 15.3.2016 153.90  
2016127 2016 Mazy, S. Matušková, Čifár VO spevnené plochy pred bytovkami 15.3.2016 200.00  
2016128 2016 Štátna ochrana prírody ,B vypracovanie potvrdenia k projektu 15.3.2016 35.00  
2016129 2016 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 2/16 24.3.2016 56.63  
2016130 2016 PKF, s.a. Nitra poistenie majektu 1.4.-30.6.16 30.3.2016 421.61  
2016131 2016 PKF, s.a. Nitra poistenie - zodp. za škodu mot. vozidla 15.4.2016 144.91  
2016132 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné   0.00    
2016133 2016 Infra Slovakia, Veľké Lev MŠ - predškoláci materiál 24.3.2016 35.69  
2016134 2016 Roel Adriaan Ramp Česká L LED žiarovky 3 ks 30.3.2016 220.10  
2016135 2016 EDPlus, s.r.o. Továrenská trubice LED 24.3.2016 616.00  
2016136 2016 Ing.Viktor Csala, Vikársk Vypracovnie ŽoNFP 24.3.2016 840.00  
2016137 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné 2/2016, TJ 24.3.2016 23.33  
2016138 2016 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 30.3.2016 1528.40  
2016139 2016 Orange Slovensko, a.s. Br hoovorné 20.3.-19.4.2016 30.3.2016 41.10  
2016140 2016 J. Herda, 1. Mája, Zl. Mo preprava Jelenky Jelenec - Praha 30.3.2016 960.00  
2016141 2016 Kameňolomy a štrkopiesky Hrubé dr. kamenivo 31.3.2016 238.70  
2016142 2016 Vema, s.r.o. Bratislava Poskyt. sl. prostr. vzdial. podp. 31.3.2016 4.80  
2016143 2016 Ives Košice, Čs. armády 2 program matriky 31.3.2016 25.09  
2016144 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 4/2016 4.4.2016 765.00  
2016145 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 4/2016 4.4.2016 326.00  
2016146 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 4/2016 4.4.2016 278.00  
2016147 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 4/2016 4.4.2016 334.00  
2016148 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 4/2016 4.4.2016 19.00  
2016149 2016 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie Ocú, SOI 3/2016 4.4.2016 103.09  
2016150 2016 Slovgram Bratislava verejný rozhlas. odm. výk. umelcom 4.4.2016 38.50  
2016151 2016 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ 4.4.2016 17.10  
2016152 2016 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 3/2016 4.4.2016 1057.82  
2016153 2016 AD Značenie Prievidza dopravné zrkadlo 2 ks 14.4.2016 370.68  
2016154 2016 Danvi, s.r.o. Vodná 3, Ni Vyprac. PD - MŠ 11.4.2016 13.70  
2016155 2016 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 4/2016 11.4.2016 3096.00  
2016156 2016 Geodetica, s.r.o. Košice služby web 3/2016 14.4.2016 29.00  
2016157 2016 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 4/2016 19.4.2016 27.52  
2016158 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 4/2016 14.4.2016 1286.66  
2016159 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - fontána 14.4.2016 98.77  
2016160 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 4/2016 14.4.2016 159.52  
2016161 2016 Lyreco CE, Bratislava kanc. materiál 14.4.2016 2.40  
2016162 2016 Kantorka Košice školenie MŠ-jedálne 14.4.2016 20.00  
2016163 2016 Obec Velčice čistenie odpadových vôd 14.4.2016 256.00  
2016164 2016 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 3/16 14.4.2016 44.09  
2016165 2016 Kameňolomy a štrkopiesky vápenec 20.4.2014 236.59  
2016166 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 4/2016 19.4.2016 58.65  
2016167 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 3/16 19.4.2016 70.02  
2016168 2016 Unimal, Borbély Otto, Jel oprava VO 19.4.2016 452.88  
2016169 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 3/16 19.4.2016 70.02  
2016170 2016 Unimal, Borbély Otto, Jel Pílenie stromov hydraul. zdvíh. plošinou v kaštieli 19.4.2016 129.00  
2016171 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 za 3/2016 19.4.2016 517.84  
2016172 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 4/2016 - bytovky 19.4.2016 53.40  
2016173 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC 03/2016 19.4.2016 45.61  
2016174 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 4/2016 14.4.2016 171.10  
2016175 2016 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 20.4.2016 994.30  
2016176 2016 Ing. Szekeres, Nové Zámky odbor. služby - daň z príjmu 14.4.2016 216.00  
2016177 2016 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava TJ 2.4.16 20.4.2016 72.00  
2016178 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 3/2016 20.4.2016 82.94  
2016179 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 3/2016 20.4.2016 99.81  
2016180 2016 Ferex, s.r.o. Nitra 20 ks kontajner plastový 240 l 20.4.2016 612.00  
2016181 2016 Združ. obcí Mikroregión P členské 2016 14.4.2016 144.27  
2016182 2016 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 20.4.2016 53.18  
2016183 2016 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ 20.4.2016 17.10  
2016184 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné 3/2016, TJ 20.4.2016 32.41  
2016185 2016 JF real, s.r.o. Jelenec 4 odvoz staveb. odpadu 28.4.2016 837.60  
2016186 2016 Miva Konstrukt, Jelenec 3 oporný múr OcÚ/bytovky 28.4.2016 2422.19  
2016187 2016 PKF, s.a. Nitra služby - výber dod. zemného plynu 28.4.2016 360.00  
2016188 2016 Ing. Findrichová Monika, struna na kosenie 29.4.2016 100.20  
2016189 2016 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 29.4.2016 44.01  
2016190 2016 OZ Žibrica, Štitáre 14 členské 2016 29.4.2016 25.00  
2016191 2016 Mineralium, Jelenec 309 vstupné 7.4.16 29.4.2016 26.00  
2016192 2016 Peter Blaško, CK PB Zobor TJ doprava 16.4.16 29.4.2016 78.00  
2016193 2016 Peter Blaško, CK PB Zobor TJ doprava 2.4.16 29.4.2016 78.00  
2016193 2016 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 29.4.2016 1528.40  
2016194 2016 Ústav celoživ. vzdelávani Person. a mzdová účt. 29.4.2016 20.00  
2016196 2016 LUBEN - J. Behál, Nitr. H úprava ciest - rekr. oblasť.   1408.80  
2016197 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa SOI   370.13  
2016198 2016 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodci 4/2016   1684.59  
2016199 2016 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 5/2016   3096.00  
2016200 2016 Vladimír Patúc, Veľké Zál zvoz haluzoviny   1350.36  
2016201 2016 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie Ocú,   118.78  
2016202 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 5/2016   19.00  
2016203 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 5/2016   293.00  
2016204 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 5/2016   125.00  
2016205 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 5/2016   107.00  
2016206 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 5/2016   334.00  
2016207 2016 RNDr. M. Eliáš, Šurany nákup kníh do knižnice   200.00  
2016209 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 5/2016   1286.66  
2016210 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 5/2016   58.65  
2016211 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 1-4/2016   -118.01  
2016213 2016 Envi-Geos, s.r.o. Korytov objemový odpad 4/2016   655.53  
2016214 2016 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber odpadu 5/2016   118.30  
2016215 2016 Obec Velčice čistenie odpadových vôd   288.00  
2016216 2016 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 5/2016   27.52  
2016217 2016 MVDr Institorisová, Remes odchyt túlavých psov   96.00  
2016218 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 4/2016   114.07  
2016219 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné   168.50  
2016220 2016 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny   1528.40  
2016221 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 za 4/2016   385.29  
2016222 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult, ATC 4/2016   44.71  
2016223 2016 SWAN, a.s. Bratislava hovorné OcÚ, internet 4/2016   66.84  
2016224 2016 Unimal, Borbély Otto, Jel oprava VO, montáž lámp, opilovanie stromov   229.20  
2016225 2016 Optima, a.s. Nitra poukážky MŠ Jedáleň   4.80  
2016226 2016 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 4/16   43.42  
2016227 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC 04/2016   45.61  
2016228 2016 Geodetica, s.r.o. Košice služby web 4/2016   29.00  
2016229 2016 Združenie obcí Zobor Podh členské 2016   67.00  
2016230 2016 Peter Blaško, CK PB Zobor TJ doprava 7.,12.5.16   78.00  
2016231 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 5/2016   171.10  
2016232 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné 4/2016, TJ   12.96  
2016233 2016 Ing. D.Toman, Konstrukt, oprava ciest v RO   144.00  
2016234 2016 JF real, s.r.o. Jelenec 4 oplotenie MŠ poplast. pletivom   3922.99  
2016235 2016 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 4/16   62.14  
2016236 2016 Remek, s.r.o. Nitra slulzby SW 2016   238.37  
2016237 2016 ŚEVT, a.s. Bratislava materiál MŠ   8.06  
2016238 2016 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné   42.32  
2016239 2016 Hagleitner, Bratislava čistiace prostriedky,toal. papier   233.28  
2016240 2016 Mazy, S. Matušková, Čifár oplot. MŠ, Gaštanová II - PD   350.00  
2016241 2016 Allianz, sp., a.s., Brati havarij. postenie 6-9.2016   370.48  
2016242 2016 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ   22.80  
2016243 2016 JF real, s.r.o. Jelenec 4 opr. betónového nájazd. mostíka pred kostolom   2330.44  
2016244 2016 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 6/2016   3150.00  
2016245 2016 AB-com, s.r.o. Topoľčany led svietidlá   352.19  
2016246 2016 AB-com, s.r.o. Topoľčany led svietidlá- vrátenie   -352.19  
2016247 2016 Hagleitner, Bratislava čistiace a hygienické potreby   86.83  
2016248 2016 SOFT-GL, s.r.o., Košice servis k programu   39.24  
2016249 2016 Generali poisťovňa poistenie MŠ-PROFI 6/16-6/17   47.24  
2016250 2016 Lilium Aurum, s.r.o. Duna prísp. na vydanie knihy   200.00  
2016251 2016 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok na cesty   197.39  
2016252 2016 Benjamin, s.r.o. Buchlovi MŠ - predškoláci materiál   209.18  
2016253 2016 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny   1528.40  
2016254 2016 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 5/2016   1670.61  
2016255 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 6/2016   45.00  
2016256 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 6/2016   53.00  
2016257 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 6/2016   123.00  
2016258 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 6/2016   19.00  
2016259 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 6/2016   334.00  
2016260 2016 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber odpadu 6/2016   188.30  
2016261 2016 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie4/2016   33.72  
2016262 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 6/2016 - bytovky   53.40  
2016263 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa   58.65  
2016264 2016 Miva Konstrukt, Jelenec 3 Spevnené plochy pred náj. bytmi   5265.10  
2016265 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 2/2016   1286.66  
2016266 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 6/2016   159.52  
2016267 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 6/2016   171.10  
2016268 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 za 5/2016   304.51  
2016269 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC 5/2016   124.26  
2016270 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 5/16- MŠ, kult. ATC   44.71  
2016271 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné, internet 5/2016   55.75  
2016272 2016 Impress Media, s.r.o. F. magnetky 200 ks   180.00  
2016273 2016 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 6/2016   27.52  
2016274 2016 Slovenská pošta, a.s. B. predškolská výchova - Včielka   7.60  
2016275 2016 Envi-Geos, s.r.o. Korytov objemový odpad 5/2016   1640.65  
2016276 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 5/2016   250.17  
2016277 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 5/2016   125.73  
2016278 2016 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 5/2016   47.69  
2016279 2016 Obec Velčice čistenie odpadových vôd 5/2016   288.00  
2016280 2016 Geodetica, s.r.o. Košice služby web 5/2016   29.00  
2016281 2016 PKF, s.a. Nitra poistenie majetku 7-9/16   421.61  
2016282 2016 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava TJ 4-5.6.2016   179.40  
2016283 2016 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ   22.80  
120 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 1.4.2016 255.00 pokl.
121 2016 Ján Poláčik, Pneuservis, oprava auta WV 4.4.2016 72.40 pokl.
122 2016 Palace, s.r.o.Nitra toner do tlačiarne 4.4.2016 36.40 pokl.
123 2016 Ruža NR. s.r.o., Nitra nákup kvetov - deň učiteľov 4.4.2016 120.00 pokl.
124 2016 Borbély-Elektro, Jelenec prispôsobenie svietidiel VO na prev. s LED žiarovkami 4.4.2016 108.00 pokl.
125 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 5.4.2016 44.95 pokl.
126 2016 Ivan Fedák, Jelenec čistiace prostriedky KD, 5.4.2016 48.43 pokl.
127 2016 Haker, spol. s r.o. Nitra olej, silon - kosačky 5.4.2016 113.50 pokl.
128 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 6.4.2016 44.75 pokl.
129 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 6.4.2016 28.50 pokl.
130 2016 Ján Rajnoha Tekovské Nemc MŠ - čistiace potreby 6.4.2016 30.50 pokl.
131 2016 Ing. P. Slovák, B. Bystri MŠ - knihy, CD 6.4.2016 30.00 pokl.
132 2016 Wigger, s.r.o., Mostná 13 výroba máp - tabuľa 6.4.2016 137.12 pokl.
133 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 8.4.2016 153.60 pokl.
134 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 3/2016 11.4.2016 947.50 pokl.
135 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie OZ 11.4.2016 85.50 pokl.
136 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 11.4.2016 76.48 pokl.
137 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 12.4.2016 57.45 pokl.
138 2016 Jaroslav Plavý, Galanta hrable drevené 3 ks 13.4.2016 84.00 pokl.
139 2016 Penzion Hoffer a Elefant Návšteva z MR - občerstvenie 18.4.2016 149.26 pokl.
140 2016 Jaroslav Oprala, Nitra Publikácia Gímes 18.4.2016 197.84 pokl.
141 2016 Ruža NR. s.r.o., Nitra kvety - 20. výročie Villő 18.4.2016 57.00 pokl.
142 2016 I&P Slovakia, a.s. Oponic prehliadka knižnice 18.4.2016 67.50 pokl.
143 2016 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr nákup pohárov 18.4.2016 144.10 pokl.
144 2016 Peter Šindler, Novozámock PHM auto VW golf 18.4.2016 46.41 pokl.
145 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 18.4.2016 60.70 pokl.
146 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 18.4.2016 200.00 pokl.
147 2016 ASV Agronova, s.r.o. Púch materiál na kombinátor 18.4.2016 41.32 pokl.
148 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 18.4.2016 200.00 pokl.
149 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 18.4.2016 54.55 pokl.
150 2016 Metro Cash&Carry, Ivánka nákup 18.4.2016 210.42 pokl.
151 2016 Pake, s.r.o. Zl. Moravce Seitch, konektor, kábel 18.4.2016 29.50 pokl.
152 2016 Pannónia Citeraegyesulet vystúpenie - 20. výr. Villő 18.4.2016 350.00 pokl.
153 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 21.4.2016 35.30 pokl.
154 2016 Marián Molnár, Gýmeš serv oprava auta Passat 22.4.2016 115.00 pokl.
155 2016 Metro Cash&Carry, Ivánka MŠ - čistiace potreby 22.4.2016 51.30 pokl.
156 2016 Slovenská pošta, a.s. B. Návrh na vklad do katastra 22.4.2016 66.00 pokl.
157 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 22.4.2016 22.50 pokl.
158 2016 Fox Nitra prenájom vibr. techniky 25.4.2016 25.20 pokl.
159 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 25.4.2016 226.01 pokl.
160 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 25.4.2016 73.84 pokl.
161 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín - kosačka TJ štadión 25.4.2016 38.38 pokl.
162 2016 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 27.4.2016 73.16 pokl.
163 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 28.4.2016 23.25 pokl.
164 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 28.4.2016 37.02 pokl.
165 2016 Wigger, s.r.o., Mostná 13 výroba tabúľ 28.4.2016 26.52 pokl.
166 2016 Husqvarna, s.r.o. Nitra material - štadion TJ 28.4.2016 76.29 pokl.
167 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 3.5.2016 175.00 pokl.
168 2016 Slovenská pošta, Bynská B poštovné 3.5.2016 36.40 pokl.
169 2016 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok na cesty 3.5.2016 65.00 pokl.
170 2016 Laura Šranková, Jelenec 2 príspevok pri narodení dieťaťa 4.5.2016 50.00 pokl.
171 2016 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 4.5.2016 72.00 pokl.
172 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 4.5.2016 49.60 pokl.
173 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 5.5.2016 26.30 pokl.
174 2016 Metro Cash&Carry, Ivánka MŠ- čistiace potreby 5.5.2016 33.47 pokl.
175 2016 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 5.5.2016 114.30 pokl.
176 2016 ST.Florián , s.r.o. Štúro požiarna hadica 6.5.2016 84.48 pokl.
177 2016 Lara Špaňárová, Jelenec 9 príspevok pri narodení dieťaťa 6.5.2016 50.00 pokl.
178 2016 Agroland Nitra materiál do traktora 6.5.2016 210.68 pokl.
179 2016 Benedikt Ďuriš pracovné ochranné prostr. 6.5.2016 51.30 pokl.
180 2016 Meta-Gas, spol. s.r.o. Ni inštalačný materiál SOI 6.5.2016 51.13 pokl.
181 2016 Jozef Murka pracovný odev 6.5.2016 50.00 pokl.
182 2016 Ruža NR. s.r.o., Nitra nákup kvetov - deň matiek 6.5.2016 250.00 pokl.
183 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 4/2016 10.5.2016 552.50 pokl.
184 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc Folkl. slávn. - 20. výr. Villő 10.5.2016 1051.10 pokl.
185 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc Regionálne združenie - obedy 10.5.2016 119.20 pokl.
186 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 10.5.2016 156.00 pokl.
187 2016 Monika Kukučková Jelenec rukavice, žiarovky, nožnice.... 11.5.2016 81.15 pokl.
188 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 11.5.2016 27.70 pokl.
189 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 11.5.2016 49.20 pokl.
190 2016 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 13.5.2016 71.99 pokl.
191 2016 Soňa Murková pracovná obuv 13.5.2016 48.00 pokl.
192 2016 Svetlana Kurucová pracovná obuv, odev 13.5.2016 48.00 pokl.
193 2016 KDM plus, s.r.o. Goliano MŠ - materiál 16.5.2016 36.50 pokl.
194 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 16.5.2016 40.72 pokl.
195 2016 Ján Poláčik, Pneuservis, výmena svetlomet. - WV auto 16.5.2016 108.60 pokl.
196 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 17.5.2016 200.00 pokl.
197 2016 Rebeka Tkáčová príspevok pri narodení dieťaťa 17.5.2016 50.00 pokl.
198 2016 Jozef Tužinský, Kominárst revízie komínu 18.5.2016 100.00 pokl.
199 2016 Národná diaľničná spoločn mýto autobus 19.5.2016 200.00 pokl.
200 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 20.5.2016 77.49 pokl.
201 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 20.5.2016 49.34 pokl.
202 2016 Auto Kelly Slovakia , Nit akumulátor - TJ štadion 23.5.2016 61.85 pokl.
2013 2016 Haker, spol. s r.o. Nitra krovinorez - silon, sviečky 24.5.2016 158.99 pokl.
204 2016 Velsen, Nitra čistenie auta 24.5.2016 80.00 pokl.
2015 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 24.5.2016 124.80 pokl.
206 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 27.5.2016 26.00 pokl.
207 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 27.5.2016 37.65 pokl.
208 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 27.5.2016 212.00 pokl.
209 2016 Juraj Tokoly, Šurany nákup kníh do knižnice 27.5.2016 27.96 pokl.
210 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 30.5.2016 180.01 pokl.
211 2016 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 30.5.2016 71.92 pokl.
212 2016 L&Š, s.r.o. Novozámocká, MŠ - farby 30.5.2016 57.57 pokl.
213 2016 ŚEVT, a.s. Bratislava MŠ - kancelárske potreby 30.5.2016 46.81 pokl.
214 2016 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 30.5.2016 71.81 pokl.
215 2016 Metro Cash&Carry, Ivánka deň detí - občerstenie 30.5.2016 142.17 pokl.
2016284 2016 PKF, s.a. Nitra poist. zodp. za škodu 24.6.2016 144.91  
2016285 2016 Miva Konstrukt, Jelenec 3 oprava povrchu ciest v RO 21.6.2016 1520.00  
2016286 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné 5/2016, TJ 24.6.2016 31.10  
2016287 2016 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 5/16 24.6.2016 53.60  
2016288 2016 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 24.6.2016 606.79  
2016289 2016 AD Značenie Prievidza dopravné zrkadlo , stĺpik 24.6.2016 176.64  
2016290 2016 ŠEVT, a.s. B. Bystrica MŠ-kancelársky materiál 24.6.2016 21.90  
2016291 2016 Benjamin, s.r.o. Buchlovi MŠ - materiál pre predškolákov 24.6.2016 171.65  
2016292 2016 Mazy, S. Matušková, Čifár VO - výmena svietidiel verej. osvetlenia 24.6.2016 350.00  
2016293 2016 Mazy, S. Matušková, Čifár VO - oprava komunikácie veterná 24.6.2016 250.00  
2016294 2016 Novplasta, s.r.o. Šenkvic odpadové vrecia 24.6.2016 96.00  
2016295 2016 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 24.6.2016 42.25  
2016296 2016 OZ Žibrica, Štitáre 14 vypracovanie ISRU 2014-2020   800.00  
2016297 2016 FOARCH, spol. s r.o. Zl. sprac. dokum. - archivácia   1020.00  
2016298 2016 D. Mésároš Hemax, Nitra MŠ - okno   290.82  
2016299 2016 Š. Miškolci, Obyce 440 Odborná prehliadka PZ, KD múzeum   290.00  
2016300 2016 Š. Miškolci, Obyce 440 oprava plyn kotla M. Nagy - NB   146.00  
2016301 2016 GREEn cake, Bratislava exteriér. svietidlo   299.80  
2016302 2016 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny   1528.40  
2016303 2016 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 6/2016   1670.61  
2016304 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 7/2016   114.00  
2016305 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 7/2016   19.00  
2016306 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 7/2016   334.00  
2016307 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 7/2016   49.00  
2016308 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 7/2016   42.00  
2016309 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 7/2016   1286.66  
2016310 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - fontána   98.77  
2016311 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa DS,PZ, 7-11/2016   341.24  
2016312 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa MŠ 7/2016   159.52  
2016313 2016 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie Ocú, SOI   410.06  
2016314 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 7/2016   171.10  
2016315 2016 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 7/2016   3150.00  
2016316 2016 Envi-Geos, s.r.o. Korytov objemový odpad 5/20166   1698.25  
2016317 2016 Miva Konstrukt, Jelenec 3 oprava cesty pod žel. mostom   2129.00  
2016318 2016 Renaudit consulting, Nitr overenie účt. závierky 2015   900.00  
2016319 2016 Unimal, Borbély Otto, Jel údržba VO   268.08  
2016320 2016 Unimal, Borbély Otto, Jel údržba domú smútku   1661.04  
2016321 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC 06/2016   222.98  
2016322 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 6/16- MŠ, kult. ATC   44.71  
2016323 2016 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 6/16   39.42  
2016324 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 7/2016 - bytovky   53.40  
2016325 2016 Szonlajtner, Autoservis Ž údržba autobusu   450.79  
2016326 2016 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 7/2016   27.52  
2016327 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 7/16   54.73  
2016328 2016 Miva Konstrukt, Jelenec 3 vybudovanie parkoviska pred NB   6.43  
2016329 2016 JF real, s.r.o. Jelenec 4 oprava cesty Veterná   5620.00  
2016330 2016 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn -SOI 1-6/2016   -463.56  
2016331 2016 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn -DS 1-6/2016   -14.99  
2016332 2016 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn -Ocú 1-6/2016   -224.35  
2016333 2016 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn MŠ 1-6/2016   -150.26  
2016334 2016 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn -telocvičňa 1-6/2016   315.29  
2016335 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia - vyúčt.fa VO2 6/2016   246.12  
2016336 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 7/2016 -SD   58.65  
2016337 2016 Obec Velčice čistenie odpadových vôd 6/2016   256.00  
2016338 2016 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 6/16   65.90  
2016339 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 6/2016   386.26  
2016340 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 6/2016   106.29  
2016341 2016 Vema, s.r.o. Bratislava údržba programu Mzdy   234.00  
2016342 2016 Unicef Bratislava príspevok   20.00  
2016343 2016 LUBEN - J. Behál, Nitr. H zemné práce a výkopové práce   1000.00  
2016344 2016 VPP, spol. s r.o., Jelen Mulčovač Enital   5238.00  
2016345 2016 VPP, spol. s r.o., Jelen kardanový hriadeľ   1530.00  
2016346 2016 Ing. Ivan Tešík, Tecolo, klimatizácia, zasadačka, kuchyňa   1980.00  
2016347 2016 Mazy, S. Matušková, Čifár VO odvodnenie - N. Gýmeš   250.00  
2016348 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné 6/2016, TJ   41.48  
2016349 2016 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny   1528.40  
2016350 2016 orange hovorné   41.44  
2016351 2016 Geodetica, s.r.o. Košice služby web 6/2016   29.00  
2016352 2016 Wolters Kulwer, s.r.o. Br účtovníctvo ROPO a obcí   79.80  
2016353 2016 RZ Podzobor. obcí členské 2016   288.54  
2016354 2016 Ing. R. Mészároš, Veľký K prenájom ozvuč. techniky   128.90  
2016355 2016 Ing. R. Mészároš, Veľký K prenájom ozvuč. techniky   270.00  
2016356 2016 Mgr. H. Kováčová. Klasov prenájom - rodeo, býk, šmýkaly   350.00  
2016357 2016 Szonlajtner, Autoservis Ž údržba autobusu   1272.91  
2016358 2016 ZEERTS, s.r.o. Malý Lapáš dod. a monžáz kamer.systému   12000.00  
2016359 2016 RZPZ seminár, školenie RZPO   510.00  
2016360 2016 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ   22.80  
2016361 2016 Unimal, Borbély Otto, Jel Futbalový štadión -oprava VO   704.88  
2016362 2016 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 8/2016   3150.00  
2016363 2016 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový   497.00  
2016364 2016 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie   31.76  
2016365 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 7-8/2016   114.00  
2016366 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 7-8/2016   19.00  
2016367 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 7-8/2016   334.00  
2016368 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 7-8/2016   42.00  
2016369 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 7-8/2016   49.00  
2016370 2016 SPP, a.s. Bratislava nedočerpanie množstva SOI   493.98  
2016371 2016 SPP, a.s. Bratislava TJ-nedočerpanie množstva - telocvičňa   87.93  
2016372 2016 SPP, a.s. Bratislava Ds- nedočerpanie množstva   8.74    
20163723 2016 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava   91.20  
2016374 2016 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 87/2016   27.52  
2016375 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 8/2016   1286.66  
2016376 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 8/2016 - bytovky   53.40  
2016377 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 8/2016 -SD   58.65  
2016378 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 8/2016   159.52  
2016379 2016 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn MŠ 1.1.-30.6/2016   63.23  
2016380 2016 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn -telocvičňa 1.1.-30.6/2016   243.28  
2016381 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 76/16- MŠ, kult. ATC   44.71  
216 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 2.6.2016 18.00 pokl.
217 2016 Element, Kolónia 599, Sen predstavenie ku dňu detí ŠaŠo FiFo 2.6.2016 200.00 pokl.
218 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 3.6.2016 75.17 pokl.
219 2016 Palace, s.r.o.Nitra toner do tlačiarní 3.6.2016 159.20 pokl.
220 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 3.6.2016 194.40 pokl.
221 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 6.6.2016 51.20 pokl.
222 2016 Alex Machálik príspevok pri narodení dieťaťa 6.6.2016 50.00 pokl.
223 2016 Okay Sljovakia spol s r.o materiál 6.6.2016 19.78 pokl.
224 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 6.6.2016 48.25 pokl.
225 2016 Selin Suchá, Jelenec príspevok pri narodení dieťaťa 6.6.2016 50.00 pokl.
226 2016 Metro Cash&Carry, Ivánka občerstv. - medzin. folklórny festival 7.6.2016 150.66 pokl.
227 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 5/2016 8.6.2016 572.50 pokl.
228 2016 Metro Cash&Carry, Ivánka kancelárske potreby 8.6.2016 112.69 pokl.
229 2016 Metro Cash&Carry, Ivánka čistiace a hygienické potreby 8.6.2016 113.92 pokl.
230 2016 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr KD - poháre 8.6.2016 150.10 pokl.
231 2016 M.Michalková - ORTV Nitra KD - náhradné diely WC 8.6.2016 77.90 pokl.
232 2016 Laura Malenká, Jelenec príspevok pri narodení dieťaťa 9.6.2016 50.00 pokl.
233 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 9.6.2016 20.01 pokl.
234 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 9.6.2016 22.50 pokl.
235 2016 COOP Jednota, SD Nitra občerstv. - medzin. folklórny festival V-4 9.6.2016 81.59 pokl.
236 2016 Školáčik, Dlhá 471, Nitra kancelárske potreby 10.6.2016 40.60 pokl.
237 2016 Miroslav Mládek, Coboriho občerstv. - medzin. folklórny festival V-4 10.6.2016 45.00 pokl.
238 2016 Elit Slovakia Nitra výmena oleja, filtrov, VW auto 10.6.2016 44.59 pokl.
239 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 10.6.2016 42.37 pokl.
240 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM krovinorez 10.6.2016 51.40 pokl.
241 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 10.6.2016 80.00 pokl.
242 2016 Ruža NR. s.r.o., Nitra kvety - MFF 2016 10.6.2016 90.00 pokl.
243 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 13.6.2016 145.00 pokl.
244 2016 Mgr. Pavol Riecky, Levice archív. box 13.6.2016 27.90 pokl.
245 2016 COOP Jednota, SD Nitra občerstvenie MFF 13.6.2016 34.30 pokl.
246 2016 Palace, s.r.o.Nitra tonery do počítačov 14.6.2016 235.20 pokl.
247 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 15.6.2016 51.36 pokl.
248 2016 Haker, spol. s r.o. Nitra náhradné diely - krovinorezy 15.6.2016 141.90 pokl.
249 2016 Alex Puchovský príspevok pri narodení dieťaťa 15.6.2016 50.00 pokl.
250 2016 Agroland Nitra materiál do traktora 16.6.2016 139.63 pokl.
251 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 16.6.2016 56.20 pokl.
252 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 20.6.2016 79.38 pokl.
253 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné - návrh na vklad 20.6.2016 66.00 pokl.
254 2016 NAY, elektrodom, Nitra autorádio 20.6.2016 79.90 pokl.
255 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto WV 20.6.2016 50.56 pokl.
256 2016 Herman Slovakia, Revúca uhlová brúska 20.6.2016 154.92 pokl.
257 2016 Peter Turčan, Jelenec 28 oprava auta Passat 21.6.2016 96.00 pokl.
258 2016 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr KD poháre 21.6.2016 24.70 pokl.
259 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 23.6.2016 216.00 pokl.
260 2016 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr KD - poháre 23.6.2016 68.40 pokl.
261 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie MFF V4 27.6.2016 2178.69 pokl.
262 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 27.6.2016 110.00 pokl.
263 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 27.6.2016 50.40 pokl.
264 2016 Jozef Greguš , Sľažany 13 oprava práčky - TJ štadión 27.6.2016 41.00 pokl.
265 2016 ASV Agronova, s.r.o. Púch náhradné diely - traktor, kosačka 27.6.2016 136.33 pokl.
266 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 28.6.2016 26.35 pokl.
267 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 29.6.2016 79.38 pokl.
268 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné-návrh na vklad 29.6.2016 66.00 pokl.
269 2016 ASV Agronova, s.r.o. Púch hriadeľ - kosačka 29.6.2016 53.50 pokl.
270 2016 Sigma pumpy, Nitra čerpadlo - fontána 29.4.2016 56.95 pokl.
271 2016 Branislav Haronik VAB, Ni vstupenky, zámky 29.6.2016 39.20 pokl.
272 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 29.6.2016 25.20 pokl.
273 2016 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 30.6.2016 67.39 pokl.
274 2016 Victory sport, spol. s.r. Forgách cup - ceny 1.7.2016 134.65 pokl.
275 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 6.7.2016 25.29 pokl.
276 2016 Haker, spol. s r.o. Nitra krovinorez - silon, 6.7.2016 131.44 pokl.
277 2016 Webness, s.r.o. Žiliny vanička do auta na obedáre dôchodcov 6.7.2016 30.80 pokl.
278 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 6.7.2016 44.24 pokl.
279 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 6.7.2016 35.60 pokl.
280 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 6.7.2016 25.20 pokl.
281 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 6.7.2016 216.02 pokl.
282 2016 Slovenská pošta, a.s. B. nákup známok 6.7.2016 27.65 pokl.
283 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 8.7.2016 79.63 pokl.
284 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín - kosačka TJ 8.7.2016 35.74 pokl.
285 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 12.7.2016 353.43 pokl.
286 2016 Metro Cash&Carry, Ivánka upomienkové dary - návšteva družobnej obce Maďarska 12.7.2016 114.86 pokl.
287 2016 OMV Hungaria KFT diaľničná známky 12.7.2016 44.66 pokl.
288 2016 Tesco Nitra spevácky zbor - blúzky 12.7.2016 165.00 pokl.
289 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 6/2016 12.7.2016 640.00 pokl.
290 2016 COOP Jednota, SD Nitra čist. potreby, odpad. vrecia, plast. poháre 12.7.2016 43.96 pokl.
291 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorezy 13.7.2016 49.22 pokl.
292 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 13.7.2016 43.05 pokl.
293 2016 Sabina Pintérová, Jelenec príspevok pri narodení dieťaťa 15.7.2016 50.00 pokl.
294 2016 X2 sport., s.r.o. Nitra Futbalové lopty 15.7.2016 298.50 pokl.
295 2016 Dušan Moravčík, Elektroma Svietidlá KD 15.7.2016 32.88 pokl.
296 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 15.7.2016 75.03 pokl.
297 2016 Hriadeľ,spol. s .ro. Nitr traktor - sklá 15.7.2016 28.20 pokl.
298 2016 Metro Cash&Carry, Ivánka ceny do tomboly - turnaj o pohár starostu 18.7.2016 306.65 pokl.
299 2016 Aldessport, spol s r.o. J diplomy, poháre, trofeje, medaily 18.7.2016 251.10 pokl.
300 2016 Drevona NR, s.r.o. Nitra fošne 20.7.2016 98.28 pokl.
301 2016 Lekáreň Minerva Jelenec doplnenie lekárničky 20.7.2016 39.10 pokl.
302 2016 Haker, spol. s r.o. Nitra olej, náhradné diely - krovinorezy 20.7.2016 117.80 pokl.
303 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorezy 20.7.2016 48.85 pokl.
304 2016 Sigma pumpy, Nitra čerpadlo - fontána 20.7.2016 56.95 pokl.
305 2016 L&Š, s.r.o. Novozámocká, MŠ - náhradné diely 20.7.2016 29.24 pokl.
306 2016 Firma Košík, Nové Zámky Lajnovačka na latex - TJ Jelenec 21.7.2016 269.65 pokl.
207 2016 Mária Michalková ORTV Nit Bateria - TJ štadion 21.7.2016 75.00 pokl.
208 2016 Tesco Nitra ceny do tomboly - turnaj o pohár starostu 21.7.2016 233.35 pokl.
209 2016 NAY, elektrodom, Nitra MP prehrávač 21.7.2016 73.79 pokl.
210 2016 Monika Kukučková Jelenec kosák, kotúč, žiarovka - materiál do KD 22.7.2016 45.55 pokl.
311 2016 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 22.7.2016 71.37 pokl.
312 2016 Umelecká agentúra, Kuchyň vystúpenie Otta Weitera 25.7.2016 1200.00 pokl.
313 2016 Blue Dragonfly Kft. Budap vystúpenie Csepregi Éva 25.7.2016 1270.00 pokl.
314 2016 Robert Novotný, Nitra oprava zámku - TJ štadion 25.7.2016 54.00 pokl.
315 2016 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 26.7.2016 80.89 pokl.
316 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 27.7.2016 210.01 pokl.
317 2016 Palace, s.r.o.Nitra tonery do počítačov 29.7.2016 217.40 pokl.
318 2016 Robson, s.r.o. Nitra STK autobus 29.7.2016 61.00 pokl.
2016382 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné OcÚ, internet 7/2016 16.8.2016 55.56  
2016383 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 8/2016 16.8.2016 171.10  
2016384 2016 Datatrade, s.r.o., Zlaté Obce - info 8/16-8/17 17.8.2016 75.36  
2016385 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 07/2016 16.8.2016 277.00  
2016386 2016 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 6/2016 12.8.2016 -16.31  
2016387 2016 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 7/16 16.8.2016 40.36  
2016388 2016 Ing.Viktor Csala, Vikársk Vypracovnie ŽoNFP 17.8.2016 190.00  
2016389 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC - 71/2016 16.8.2016 280.15  
2016390 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 7/2016 16.8.2016 355.17  
2016391 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 7/2016 16.8.2016 97.22  
2016392 2016 Kníhkupectvo Viera ŠEVT nákup kníh do knižnice 22.8.2016 401.34  
2016393 2016 E. Molnár, Jelenec 128 turnaj o pohár starostu - občerstvenie 17.8.2016 1747.00  
2016394 2016 Nitrianske reg. združ. ZM školenie NR ZMOS 27.-29.9.2016 17.8.2016 70.00  
2016395 2016 Regionálny úrad verejného rozbor vody - rekr.oblasť 23.8.2016 200.94  
2016396 2016 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 7/2016 16.8.2016 490.00  
2016397 2016 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber odpadu 8/2016 16.8.2016 188.30  
2016398 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné 7/2016, TJ 17.8.2016 53.15  
2016399 2016 Olymp, Šmrhola, Santovka igelit. tašky s erbom 500 ks 22.8.2016 257.88  
2016400 2016 Ferex, s.r.o. Nitra zakúpenie kontajnerov 22.8.2016 612.00  
2016401 2016 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 7/16 22.8.2016 76.17  
2016402 2016 Miva Konstrukt, Jelenec 3 údržba ciest - betónové žľabovky 23.8.2014 2849.60  
2016403 2016 Geodetica, s.r.o. Košice služby web 7/2016 26.8.2016 29.00  
2016404 2016 Vema, s.r.o. Bratislava Navýšenie osobných šísiel 26.8.2016 63.60  
2016405 2016 Vema, s.r.o. Bratislava PaM - kontrola dát 26.8.2016 342.00  
2016406 2016 Allianz, sp., a.s., Brati Poistenie autobusu (havarijné)28.9.-27.12.2016 26.8.2016 370.48  
2016407 2016 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné OcÚ, internet 20.8.-19.9.2016 26.8.2016 42.54  
2016408 2016 SPP, a.s. Bratislava Storno fa - Ocú 7/2016 21.7.2016 0.00  
2016409 2016 SPP, a.s. Bratislava Storno fa - telocvičňa 7/2016 21.7.2016 0.00  
2016410 2016 SPP, a.s. Bratislava Storno fa - MŠ 7/2016 21.7.2016 0.00  
2016411 2016 SPP, a.s. Bratislava Storno fa - DS 7/2016 21.7.2016 0.00  
2016412 2016 SPP, a.s. Bratislava Storno fa - SOI 7/2016 21.7.2016 0.00  
2016413 2016 SPP, a.s. Bratislava oparva fa telocvičňa - 1.-6.2016 26.7.2016 0.00  
2016414 2016 Obec Velčice vývoz odpadových vôd NB- 7/2016 2.9.2016 304.00  
2016415 2016 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 2.9.2016 1528.40  
2016416 2016 JF real, s.r.o. Jelenec 4 Osadenie a zapojenie satinárneho kontajneru MŠ 6.9.2016 4628.00  
2016417 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 9/2016 8.9.2016 334.00  
2016418 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 9/2016 8.9.2016 101.00  
2016419 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 9/2016 8.9.2016 86.00  
2016420 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 9/2016 8.9.2016 19.00  
2016421 2016 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 9/2016 8.9.2016 237.00  
2016422 2016 Poradca, s.r.o. Žilina preddavok na Poradcu podnikateľa 8.9.2016 26.40  
2016423 2016 Miva Konstrukt, Jelenec 3 Proj. dokument. - MŠ prístrešok 8.9.2016 150.00  
2016424 2016 Nomiland, s.r.o. Košice MŠ - materiál pre predškolákov 16.9.2016 140.80  
2016425 2016 Educaplay, s.r.o. Žilina MŠ - materiál pre predškolákov 16.9.2016 80.70  
2016426 2016 Insgraf, s.r.o. Šaľa MŠ - materiál pre predškolákov 16.9.2016 293.40  
2016427 2016 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo Pranie OcÚ, Soi 8/2016 8.9.2016 364.82  
2016428 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa SD 9/2016 8.9.2016 58.65  
2016429 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa bytovky 9/2016 8.9.2016 53.40  
2016430 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 9/2016 9.9.2016 1286.66  
2016431 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 9/2016 9.9.2016 159.52  
2016432 2016 Envi-Geos, s.r.o. Korytov objemový odpad 8/20166 16.9.2016 1898.94  
2016433 2016 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 9/2016 9.9.2016 27.52  
2016434 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné OcÚ, internet 9/2016 9.9.2016 49.69  
2016435 2016 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 9/16- MŠ, kult. ATC 9.9.2016 50.71  
2016436 2016 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 9/2016 7.9.2016 3150.00  
2016437 2016 Vamont, s.r.o. Vráble MŠ jedáleň - oprava váhy 9 80.00  
2016438 2016 Nár. ústav celož. vzdeláv školenie- účt. 9.9.2016 20.00  
2016439 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 9/2016 16.9.2016 200.92  
2016440 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 8/2016 16.9.2016 110.18  
2016441 2016 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 8/2016 16.9.2016 280.09  
2016442 2016 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 8/16 16.9.2016 39.54  
2016443 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- vyúčt. fa ATC 8/2016 16.9.2016 313.43  
2016444 2016 TFA Slovakia, s.r.o. MŠ jedáleň - kalibrácia teplomerov 16.9.2016 54.00  
2016445 2016 Obec Velčice vývoz odpadových vôd NB- 8/2016 21.9.2016 288.00  
2016446 2016 Ing.Viktor Csala, Vikársk Vypracovnie ŽoNFP - MŠ 21.9.2016 190.00  
2016447 2016 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s biolog. rozl. odpadom 8/2016 21.9.2016 490.00  
2016448 2016 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom - množstvový zber9/2016 21.9.2016 188.30  
2016449 2016 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 8/16 16.9.2016 69.84  
2016450 2016 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zál. fa TJ 9/2016 16.9.2016 171.10  
2016451 2016 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava TJ 27.8.16 21.9.2016 81.00  
2016452 2016 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava TJ 10.9.2016 21.9.2016 75.00  
2016453 2016 Koma Slovakia, Nitra MŠ - doprava sanitárneho kontajneru 21.9.2016 147.60  
2016454 2016 Koma Slovakia, Nitra MŠ prenájom sanitárneho kontajnera 21.9.2016 216.00  
2016455 2016 ZVS, a.s. Nitra vodné 8/2016, TJ 21.9.2016 28.51  
2016456 2016 Hagleitner, Bratislava čistiace prostriedky KD, 21.9.2016 133.49  
2016457 2016 PKF, s.a. Nitra poistenie majetku 1.10.-31.12 30.9.2016 421.61  
2016458 2016 PKF, s.a. Nitra poistenie - zodp. za škodu mot. vozidla 30.9.2016 144.91  
2016459 2016 Nomiland, s.r.o. Košice MŠ - lavička s priehradkami 30.9.2016 34.90  
2016460 2016 Bako Štefan, Priemyselná dezinfekcia vodného zdroja SOI 30.9.2016 637.79  
2016461 2016 Danvi, s.r.o. Vodná 3, Ni kopírovanie sád PD 30.9.2016 220.00  
2016462 2016 Ing. Viera Púchovská, Nit zameranie adresného bodu v k.ú. Jelenec 30.9.2016 50.00  
2016463 2016 Slov. legálna metrológ. B MŠ jedáleň - overenie váhy 30.9.2016 27.00  
2016464 2016 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 30.9.2016 43.16  
2016465 2016 Slovenská pošta, a.s. B. MŠ jedáleň - poštové zloženky 30.9.2016 5.51  
319 2016 Horex, s.r.o. Lužianky TJ štadion - hadica 1.8.2016 91.59 pokl.
320 2016 Henrich Sonnenschein - IT myš k počítaču 1.8.2016 29.60 pokl.
321 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 3.8.2016 30.08 pokl.
322 2016 L&Š, s.r.o. Novozámocká, materiál - autobus 3.8.2016 26.71 pokl.
323 2016 Ruža NR. s.r.o., Nitra kvety - futbal. turnaj 3.8.2016 15.00 pokl.
324 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 4.8.2016 61.40 pokl.
325 2016 Coex, s.r.o. Nitra aktovka pracovná 4.8.2016 17.60 pokl.
326 2016 Hydraflex Slovakia, s.r.o TJ štadion - hadica na polievanie 4.8.2016 51.24 pokl.
327 2016 Iveta Kušnirová, Okružná silon do kosačiek 4.8.2016 40.22 pokl.
328 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie 4.8.2016 40.00 pokl.
329 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc guláš - futb. turnaj 4.8.2016 816.00 pokl.
330 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 7/2016 4.8.2016 2060.00 pokl.
331 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc futbalový turnaj - občerstvenie 4.8.2016 563.20 pokl.
332 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 5.8.2016 27.45 pokl.
333 2016 Viliam Čabo, Jelenec 29 turnaj - občerstvenie 5.8.2016 744.20 pokl.
334 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorezy 10.8.2016 48.04 pokl.
335 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín - kosačka TJ štadión 10.8.2016 34.80 pokl.
336 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 10.8.2016 30.01 pokl.
337 2016 COOP Jednota, SD Nitra nákup materiálu a čist. potrieb TJ 10.8.2016 33.78 pokl.
338 2016 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 10.8.2016 68.44 pokl.
339 2016 Štrkopiesky M&M, Nitra štrk na cestu Ružová 10.8.2016 752.00 pokl.
340 2016 Anna Andrašková Zel-ov, J občertv. - futbalový turnaj 10.8.2016 700.00 pokl.
341 2016 Matúš Augustín, Jelenec 7 príspevok pri narodení dieťaťa 12.8.2016 50.00 pokl.
342 2016 Viliam Ružovič, Hydrakov, materiál do traktora a kosačky 12.8.2016 72.48 pokl.
343 2016 Lucia Emília Kuťková, Jel príspevok pri narodení dieťaťa 12.8.2016 50.00 pokl.
344 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 15.8.2016 24.09 pokl.
345 2016 Inter Cars SR, s.r.o. Nit nákup materiálu TJ 15.8.2016 61.98 pokl.
346 2016 COOP Jednota, SD Nitra čistiace potreby 15.8.2016 23.81 pokl.
347 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 17.8.2016 208.01 pokl.
348 2016 Kníhkupectvo Viera ŠEVT kancelárske potreby 17.8.2016 22.26 pokl.
349 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 17.8.2016 24.40 pokl.
350 2016 ASV Agronova, s.r.o. Púch náhradné diely kosačka 17.8.2016 221.95 pokl.
351 2016 Viliam Ružovič, Hydrakov, klinový remeň na mulčovač 17.8.2016 55.02 pokl.
352 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 17.8.2016 48.81 pokl.
353 2016 Szuts Rita, Balatonvilágo tričká s vyšívaným erbom obce 17.8.2016 200.00 pokl.
354 2016 Autoslužby P, s.r.o. Mojm autopoťah WV auto 18.8.2016 26.50 pokl.
355 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 19.8.2016 78.34 pokl.
356 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 19.8.2016 209.80 pokl.
357 2016 Jumakl, s.r.o. Košice kompresor- štadión TJ 19.8.2016 34.50 pokl.
358 2016 L&Š, s.r.o. Novozámocká, nákup materiálu TJ 19.8.2016 36.53 pokl.
359 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 22.8.2016 24.49 pokl.
360 2016 Haker, spol. s r.o. Nitra materiál - krovinorez 23.8.2016 20.50 pokl.
361 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 23.8.2016 24.00 pokl.
362 2016 Milan Gier príspevok pri narodení dieťaťa 23.8.2016 50.00 pokl.
363 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 24.8.2016 27.50 pokl.
364 2016 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkodrť na cesty ATC 24.8.2016 52.00 pokl.
365 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 24.8.2016 24.88 pokl.
366 2016 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 30.8.2016 89.53 pokl.
367 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 30.8.2016 78.12 pokl.
368 2016 Panta Rhei, Veľký Meder nákup kníh do knižnice 30.8.2016 51.71 pokl.
369 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 30.8.2016 49.60 pokl.
370 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 30.8.2016 214.00 pokl.
371 2016 Iveta Kušnirová, Okružná silon do kosačiek 30.8.2016 75.44 pokl.
372 2016 Velsen, Nitra umytie auta 30.8.2016 28.60 pokl.
373 2016 Chudý Anton Zvolen oprava akordeónu 30.8.2016 80.00 pokl.
374 2016 Gienger, s.r.o. Nitra-Luž trubky do RO - z hlavnej na vedl. cestu 31.8.2016 180.00 pokl.
375 2016 Ing. Dušan Čanky Gumex Sl Koleso - Passat 31.8.2016 237.60 pokl.
376 2016 Knihy Sova, s.r.o. Bratis nákup kníh do knižnice 31.8.2016 42.85 pokl.
377 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 31.8.2016 11.05 pokl.
378 2016 Slovenská pošta, a.s. B. nákup kolkov 2.9.2016 22.00 pokl.
379 2016 Gas product & services Br PHM Passat 2.9.2016 73.32 pokl.
380 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 5.9.2016 25.90 pokl.
381 2016 Corex, Vráble materiál do autobusu 6.9.2016 124.18 pokl.
382 2016 Pemida, s.r.o. Zl. Moravc materiál do kosačky 6.9.2016 78.90 pokl.
383 2016 Juraj Rafaj, Jelenec 287 príspevok pri narodení dieťaťa 6.9.2016 50.00 pokl.
384 2016 Peter Turčan, Jelenec 28 výmena oleja, filtrov, Passat 7.9.2016 90.00 pokl.
385 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 7.9.2016 62.20 pokl.
386 2016 Ivan Fedák, Jelenec MŠ- čistiace potreby 7.9.2016 88.45 pokl.
387 2016 Sconto Nábytok, s.r.o. Ni materiál MŠ - vešiak, kôš na odpad ... 7.9.2016 32.00 pokl.
388 2016 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 8/16 12.9.2016 2042.50 pokl.
389 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 12.9.2016 180.00 pokl.
390 2016 Motoroil - F, Nitra olej do traktora 12.9.2016 38.60 pokl.
391 2016 RCS reklama, s.r.o. Nitra výroba pečiatok OcÚ a MŠ 12.9.2016 59.60 pokl.
392 2016 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 16.9.2016 18.95 pokl.
393 2016 Ivan Fedák, Jelenec spotrebný materiál 16.9.2016 29.27 pokl.
394 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez+kosačka 16.9.2016 24.88 pokl.
395 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín - kosačka TJ 16.9.2016 36.09 pokl.
396 2016 Autobaterky, s.r.o. Nitra batéria do kosačky 16.9.2016 43.00 pokl.
397 2016 Slovenská pošta, a.s. B. nákup známok 16.9.2016 25.50 pokl.
398 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 19.9.2016 133.79 pokl.
399 2016 L&Š, s.r.o. Novozámocká, nákup materiálu TJ 21.9.2016 40.41 pokl.
400 2016 Komunálna poisťovňa Brati vyplatenie poistnej udalosti - Ján Nagy 22.9.2016 24.00 pokl.
401 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 22.9.2016 53.49 pokl.
402 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 22.9.2016 24.88 pokl.
403 2016 Tesco Nitra spotrebný materiál 23.9.2016 49.80 pokl.
404 2016 Briston, s.r.o., Sládkovi MŠ - čistiace potreby 23.9.2016 58.00 pokl.
405 2016 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 26.9.2016 130.01 pokl.
406 2016 Mgr. Pavol Riecky, Levice kanc. materiál 28.9.2016 114.10 pokl.
407 2016 Personal Agency E.J. Brat nákup kvetov - spevokoly 28.9.2016 35.00 pokl.
408 2016 Kníhkupectvo Viera ŠEVT tach. kotúče 30.9.2016 35.00 pokl.
409 2016 Palace, s.r.o.Nitra toner do tlačiarní 30.9.2016 235.20 pokl.
2016466 2016 Nomiland, s.r. Košice MŚ - materiál pre predškolákov 5.10.2016 103.40  
2016467 2016 Nomiland, s.r. Košice MŚ - materiál pre predškolákov 5.10.2016 114.86  
2016468 2016 JF REAL, s.r.o. Jelenec 4 oprava výtlkov ul. Staničná a vchod do areálu Lesov 4.10.2016 2650.00  
2016469 2016 SPP, a.s. Bratislava zál. fa MŠ 10/2016 6.10.2016 314.00  
2016470 2016 SPP, a.s. Bratislava zál. fa SOI 10/2016 6.10.2016 334.00  
2016471 2016 SPP, a.s. Bratislava zál. fa DS 10/2016 6.10.2016 19.00  
2016472 2016 SPP, a.s. Bratislava zál. fa OcÚ 10/2016 6.10.2016 737.00  
2016473 2016 SPP, a.s. Bratislava zál. fa telocvičňa 10/2016 6.10.2016 268.00  
2016474 2016 Miva Konstrukt, Jelenec 3 oprava výtlkov ul. Staničná 6.10.2016 980.00  
2016475 2016 ŠJ ZŠ Jelenec, Školská 33 stravovanie dôchodcov 9/2016 5.10.2016 1402.66  
2016476 2016 Envigeos Nitra, Korytovsk objemový odpad 9/2016 14.10.2016 1882.26  
2016477 2016 PAČ Žitava, s.r.o., Zl. Pranie SOI, OcÚ 6.10.2016 277.85  
2016478 2016 L.CH.Dejeuner, s.r.o., Br jedálne kupóny 10.10.2016 1528.40  
2016479 2016 PZO pre separovaný zber, nakladanie s odpadmi 10/2016 11.10.2016 3150.00  
2016480 2016 J. Behál, Čerešňová 35, N zemné a výkop. práce v chat. oblasti 11.10.2016 2301.00  
2016481 2016 J. Behál, Čerešňová 35, N zemné a výkop. práce vo vinohradoch 6.10.2016 297.00  
2016482 2016 J. Behál, Čerešňová 35, N zemné a výkop. práce na Želez. ulici 10.10.2016 500.00  
2016483 2016 J. Behál, Čerešňová 35, N zemné a výkop. práce na Hlavnej ulici 10.10.2016 544.80  
2016484 2016 VEMA, s.r.o. Bratislava seminár PAM 10.10.2016 54.00  
2016485 2016 ZSE, a.s. Bratislava vyúč. fa fontána 18.10.2016 -268.01  
2016486 2016 ZSE, a.s. Bratislava vyúč. fa MŠ 18.10.2016 -338.68  
2016487 2016 ZSE, a.s. Bratislava vyúč. fa Spoločenský dom 18.10.2016 -108.22  
2016488 2016 Unimal- Borbély, Jelenec údržba MR 10.10.2016 99.00  
2016489 2016 Unimal- Borbély, Jelenec MŠ - údržba hydr. dvíhacou plošinou 10.10.2016 432.00  
2016490 2016 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné a internet OcÚ 11.10.2016 66.84  
2016491 2016 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné MŠ, kultúra, ATC 9/16 10.10.2016 47.71  
2016492 2016 Silcom Multimedia, s.r.o MŠ - multilicenc. 19.10.2016 188.30  
2016494 2016 ELCOMP, s.r.o. Nitra výmena svietidiel VO 24.10.2016 27447.96  
2016495 2016 Obec Velčice, Velčice 173 likvidácia odpad. vôd 9/2016 11.10.2016 288.00  
2016496 2016 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 9/2016 11.10.2016 39.12  
2016497 2016 Nevernet,s.r.o., Neverice Interet MŠ 10/2016 11.10.2016 27.52  

 

 

Zverejňovanie

Voľby a referendá

Harmonogram vývozu odpadu

vývoz odpadu 2024

Celý rok 2024 je v tomto odkaze Typ: PDF dokument, Velkosť: 285.54 kB

Múzeum rodu Forgach

Múzeum Jelenec

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Több információért kattintson a képre.

WiFi pre Teba

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenník sadzieb - prenájom kultúrneho domu

Partnerská obec

balaton-vilagos

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Jelenec

EU

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý dážď 18 °C 8 °C
slabý dážď, mierny južný vietor
vietorJ, 4.23m/s
tlak1015hPa
vlhkosť64%
zrážky0.46mm

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:179
TÝŽDEŇ:3049
CELKOM:1141076

Kontakt

Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126, 
951 73 Jelenec

tel:  037/6313204
        037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10
11
12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27 28 29 30
31 1 2

Hrad Gýmeš

Hrad Gýmeš

Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: