Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 10
posledná

#

Omšový poriadok - Miserend - 6.1.2020 - 12.1.2020

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor:
Dôležitý oznam!!! 1

Dôležitý oznam!!!

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov, je každý daňovník povinný do 31. januára nahlásiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľností.
Tieto zmeny môžu byť napríklad: predaj, kúpa, prístavba, výstavba, zbúranie, dedenie, nadobudnutie, strata, úhyn psa. Zmenu treba nahlásiť aj pri komunálnom odpade. V priebehu roka sa nahlásenie týchto zmien nebude akceptovať.
Žiadame tých občanov, u ktorých tieto zmeny nastali, aby vzniknuté zmeny nahlásili na Obecnom úrade s príslušnými dokladmi do 31.1.2020. celý text

ostatné | 3. 1. 2020 | Autor:
#

Voľné pracovné miesta

Základná škola - Alapiskola Jelenec hľadá do svojich radov učiteľa/ku pre 1. stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a učiteľa/ku pre 2.stupeň ZŠ s VJM, aprobácia Maďarský jazyk - Anglický jazyk.
Viac informácií nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor:
Vývoz žltej smetnej nádoby - Plasty 2

Vývoz žltej smetnej nádoby - Plasty

Dňa 2.januára 2020, t.j. vo štvrtok sa uskutoční vývoz žltej smetnej nádoby v obci. celý text

ostatné | 31. 12. 2019 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Samospráva obce z dôvodu súcitu s dotknutými rodinami nedávnej tragédie zrušila organizovanie obecného ohňostroja. Namiesto toho podporíme ľudí, ktorých postihol tragický výbuch v Prešove.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor:
#

Omšový poriadok - Miserend - 30.12.2019 - 5.1.2020

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor:
#

Dovolenka

MUDr. Števanka oznamuje, že v dňoch 27., 30. a 31.decembra 2019 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Zastupovať bude doktorka Šabová. celý text

ostatné | 27. 12. 2019 | Autor:
Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad 2

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 27.decembra 2019, t.j. v piatok sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci. celý text

ostatné | 26. 12. 2019 | Autor:
#

Omšový poriadok - Miserend 23.12.2019 - 29.12.2019

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 24. 12. 2019 | Autor:
#

Výpadok elektriny

Na ulici Gaštanová bola prerušená dodávka elektriny kvôli silnému vetru. Porucha bude odstránená v priebehu zajtrajšieho dňa. celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor:
Veľko-objemový kontajner zatvorený 1

Kontajnerové státie zatvorené

Kontajnerové státie nad cintorínom bude zatvorené až do 2.januára 2020. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor:
Betlehemské svetlo - Betlehemi láng 1

Betlehemské svetlo - Betlehemi láng

Dňa 24.decembra 2019, t.j. v utorok v čase od 8:30 do 9:30 hod. si môžete v kostole prevziať betlehemskhé svetlo.

2019. december 24-én, azaz kedden 8:30-tól 9:30-ig átvehetik a betlehemi lángot a templomban. celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor:
#

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020

V najbližších dňoch Vám budú do schránok doručené: harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020 a informácie k vývozu odpadu do veľko-objemového kontajnera. celý text

ostatné | 21. 12. 2019 | Autor:
#

Dovolenka

Oznamujeme Vám, že doktorka Korčeková nebude ordinovať od 30. decembra 2019 do 4. januára 2020 z dôvodu dovolenky.
Zastupovať bude Dr. Jedlička. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor:
Omšový poriadok - Miserend 16.12.2019 - 22.12.2019 1

Omšový poriadok - Miserend 16.12.2019 - 22.12.2019

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 15. 12. 2019 | Autor:
Ďakovný list - Köszönőlevél 1

Ďakovný list - Köszönőlevél

Členovia maďarského folklórneho súboru Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport sa druhý decembrový víkend zúčastnili na 29. ročníku Medzinárodného festivalu koledníkov v maďarskom Debrecene.
V spolupráci s pani učiteľkou Máriou Jókaiovou predviedli naši členovia súboru zvyky koledovania na Podzoborí, konkrétne koledovanie v obci Hosťová pri Nitre.

A Debreceni Művelődési Központ köszönőlevele a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport tagjainak, akik részt vettek a 29. Nemzetközi Betlehemes Találkozón. celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor:
Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad 1

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 11. decembra 2019, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor:
Spoločná verejná zbierka - Önkéntes gyűtés 1

Spoločná verejná zbierka - Önkéntes gyűtés

Zdieľajte, preposielajte!
Ak máte vo svojom okolí spoločnosť, nadáciu, organizáciu, súkromnú osobu...., ktorá by ochotne prispela do zbierky na odškodnenie obetí tragickej dopravnej nehody.

Ak nám na emailovú adresu obec.jelenec@jelenec.sk pošlete poštovú adresu potencionálneho darcu, tak mu tento list pošleme aj v papierovej forme.

Za Váš prejav spolupatričnosti a nezištnosť Vám vopred ďakujeme!

Kolon és Gímes község önkormányzatai önkéntes gyűjtést rendeznek a tragikus balesetben elhunyt áldozatok hozzátartozói számára.
Több információt a mellékletben találhatnak. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor:
Vývoz modrej smetnej nádoby - Papier 1

Vývoz modrej smetnej nádoby - Papier

Dňa 9.decembra 2019, t.j. v pondelok sa uskutoční vývoz modrej smetnej nádoby - papiera v obci. celý text

ostatné | 8. 12. 2019 | Autor:
#

Omšový poriadok - Miserend 9.12.2019 - 15.12.2019

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 7. 12. 2019 | Autor:
#

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 6. decembra 2019 v čase od 07:30 hod do 15:00 hod budú vykonané plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme. Viac informácií o prerušení dodávky elektrickej energie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor:
Omšový poriadok - Miserend 2.12.2019 - 8.12.2019 1

Omšový poriadok - Miserend 2.12.2019 - 8.12.2019

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 30. 11. 2019 | Autor:
Informácie k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad 2

Informácie k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad

Za zmesový odpad si od nového roka budeme musieť priplatiť.
V prílohe získate odpovede na otázky ohľadom zvýšenia poplatkov za komunálny odpad. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
Ďakovný list Hasičskému a záchrannému zboru 1

Ďakovný list Hasičskému a záchrannému zboru

Obec Jelenec zaslala ďakovný list Hasičskému a záchrannému zboru, ktorí zasahovali pri nehode autobusu.
Ešte raz ďakujeme. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
Vývoz čiernej smetnej nádoby  - Komunálny odpad 1

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 27. novembra 2019, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
Omšový poriadok - Miserend 25.11.2019 - 1.12.2019 1

Omšový poriadok - Miserend 25.11.2019 - 1.12.2019

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
#

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 3. decembra 2019 v čase od 9:00 hod do 14:00 hod budú vykonané plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme.
Viac informácií o prerušení dodávky elektrickej energie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:
Vývoz hnedej smetnej nádoby - BIO odpad 1

Vývoz hnedej smetnej nádoby - BIO odpad

Dňa 26. novembra 2019, t.j. v utorok sa uskutoční vývoz hnedej smetnej nádoby - BIO odpadu v obci. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:
Vývoz žltej smetnej nádoby - Plasty 2

Vývoz žltej smetnej nádoby - Plasty

Dňa 25. novembra 2019, t.j. v pondelok sa uskutoční vývoz žltej smetnej nádoby - plastov v obci. celý text

ostatné | 24. 11. 2019 | Autor:
Cisterna s pitnou vodou 1

Cisterna s pitnou vodou

V Šumine neďaleko čísla domu 389 je prístavená cisterna s pitnou vodou. celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor:
prvá
z 10
posledná