Obsah

Kalendár akcií

Správy

15.01.2019

Dozber komunálneho odpadu 1

Dozber komunálneho odpadu

Dozber komunálneho odpadu sa z technických príčin uskutoční dňa 16.1.2019, t. j. v stredu

Detail

14.01.2019

Vývoz komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu

Dozber komunálneho odpadu v obci sa uskutoční dňa 15.1.2019 t.j. v utorok.

Detail

13.01.2019

10. výročie

10. výročie

Zmiešaný zbor Ghymes oslávil 10. výročie

Detail

09.01.2019

Vývoz odpadu

Z dôvodu nepriaznivého počasia nebol zrealizovaný úplný vývoz odpadu v obci.

Detail

08.01.2019

Vytvorenie a modernizácia odborných učební

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Jelenec projekt s názvom: „Vytvorenie a modernizácia odborných učební“.

Detail

02.01.2019

Vážení občania!

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov, je každý daňovník povinný do 31. januára nahlásiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľností. Tieto zmeny môžu byť napríklad: predaj, kúpa, prístavba, výstavba, zbúranie, dedenie, nadobudnutie, strata, úhyn psa. Zmenu treba nahlásiť aj pri komunálnom odpade. V priebehu roka sa nahlásenie týchto zmien nebude akceptovať. Žiadame tých občanov, u ktorých tieto zmeny nastali, aby vzniknuté zmeny nahlásili na Obecnom úrade s príslušnými dokladmi do 31.1.2019.

Detail

29.12.2018

Dôležitý oznam:

Upozorňujeme občanov na pohyb podozrivých osôb v našej obci, pre vlastné bezpečie Vás prosím nenechávajte si otvorené dvere a bránky!

Detail

Fotogaléria

13.01.2019

10. výročie zmiešaného zboru Ghymes

10. výročie zmiešaného zboru Ghymes

Dňa 6.1.2019 sa v kultúrnom dome uskutočnil jubilejný koncert.

Detail

12.12.2018

Ustanovujúca schôdza 2018

Ustanovujúca schôdza 2018

Fotogaléria

Detail

12.12.2018

Mikuláš v Jelenci 2018

Mikuláš v Jelenci 2018

Deti privítali Mikuláša

Detail

23.10.2018

Mesiac úcty k starším 2018

Mesiac úcty k starším 2018

Fotky z udalosti

Detail

09.08.2018

Pohár starostu obce 2018

Pohár starostu obce 2018

V dňoch 28. a 29.7.2018 sa uskutočnil 28. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce Jelenec.

Detail