Obsah

Kalendár akcií

11.12.2019 - 01.01.2020

Vianočné sviatky - Karácsonyi ünnepek

Vianočné sviatky - Karácsonyi ünnepek

V prílohe nájdete časy otváracích hodín počas vianočných sviatkov. A nyitvatartási időpontok a karácsonyi ünnepek alatt a mellékletben tekinthetők meg.

Detail

Správy

11.12.2019

Ďakovný list - Köszönőlevél 1

Ďakovný list - Köszönőlevél

Členovia maďarského folklórneho súboru Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport sa druhý decembrový víkend zúčastnili na 29. ročníku Medzinárodného festivalu koledníkov v maďarskom Debrecene. V spolupráci s pani učiteľkou Máriou Jókaiovou predviedli naši členovia súboru zvyky koledovania na Podzoborí, konkrétne koledovanie v obci Hosťová pri Nitre. A Debreceni Művelődési Központ köszönőlevele a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport tagjainak, akik részt vettek a 29. Nemzetközi Betlehemes Találkozón.

Detail

10.12.2019

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad 1

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 11. decembra 2019, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci.

Detail

10.12.2019

Spoločná verejná zbierka - Önkéntes gyűtés 1

Spoločná verejná zbierka - Önkéntes gyűtés

Zdieľajte, preposielajte! Ak máte vo svojom okolí spoločnosť, nadáciu, organizáciu, súkromnú osobu...., ktorá by ochotne prispela do zbierky na odškodnenie obetí tragickej dopravnej nehody. Ak nám na emailovú adresu obec.jelenec@jelenec.sk pošlete poštovú adresu potencionálneho darcu, tak mu tento list pošleme aj v papierovej forme. Za Váš prejav spolupatričnosti a nezištnosť Vám vopred ďakujeme! Kolon és Gímes község önkormányzatai önkéntes gyűjtést rendeznek a tragikus balesetben elhunyt áldozatok hozzátartozói számára. Több információt a mellékletben találhatnak.

Detail

08.12.2019

Vývoz modrej smetnej nádoby - Papier 1

Vývoz modrej smetnej nádoby - Papier

Dňa 9.decembra 2019, t.j. v pondelok sa uskutoční vývoz modrej smetnej nádoby - papiera v obci.

Detail

07.12.2019

Omšový poriadok - Miserend 9.12.2019 - 15.12.2019

Omšový poriadok - Miserend 9.12.2019 - 15.12.2019

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe. A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg.

Detail

03.12.2019

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 6. decembra 2019 v čase od 07:30 hod do 15:00 hod budú vykonané plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme. Viac informácií o prerušení dodávky elektrickej energie nájdete v prílohe.

Detail

30.11.2019

Omšový poriadok - Miserend 2.12.2019 - 8.12.2019 1

Omšový poriadok - Miserend 2.12.2019 - 8.12.2019

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe. A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg.

Detail

26.11.2019

Informácie k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad 2

Informácie k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad

Za zmesový odpad si od nového roka budeme musieť priplatiť. V prílohe získate odpovede na otázky ohľadom zvýšenia poplatkov za komunálny odpad.

Detail

26.11.2019

Ďakovný list Hasičskému a záchrannému zboru 1

Ďakovný list Hasičskému a záchrannému zboru

Obec Jelenec zaslala ďakovný list Hasičskému a záchrannému zboru, ktorí zasahovali pri nehode autobusu. Ešte raz ďakujeme.

Detail

26.11.2019

Vývoz čiernej smetnej nádoby  - Komunálny odpad 1

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 27. novembra 2019, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci.

Detail

Fotogaléria

08.12.2019

Mikuláš v Jelenci - Télapó Gímesen (2019)

Mikuláš v Jelenci - Télapó Gímesen (2019)

Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď, Mikuláš, medzi nás. 8. decembera do našej obce zavítal Mikuláš. Pred jeho príchodom nás zabavil Kúzelník Peter. Édes kedves Mikuláš, köszöntünk most téged. Eljöttél az idén is, ahogy megígérted. December 8-án ellátogatott községünkbe a Mikulás. Eljövetele előtt bűvészműsorra került sor.

Detail

01.12.2019

Posvätenie adventného venca a zapálenie prvej sviečky - Ádventi koszorú megáldása és az első gyertyagyújtás

Posvätenie adventného venca a zapálenie prvej sviečky - Ádventi koszorú megáldása és az első gyertyagyújtás

Advent, advent, štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece. Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá horí stíška tešíme sa na Ježiška. Advent alatt ti földön élő emberek kongassátok az elhallgatott szíveket, legyen csengés - bongás a föld terén át, úgy várjátok az örök Isten szent fiát! Mert jön, mert jön, mert nemsokára itt leszen, az ég fénylő csillagképében megjelen, Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, s az égi fény jelzi: megérkezett!

Detail

01.12.2019

Črepiny našej minulosti - Múltunk töredékei

Črepiny našej minulosti - Múltunk töredékei

Poslednú novembrovú sobotu sa v kultúrnom dome uskutočnilo posedenie s pani Vierkou Peťkovou, ktorá nám v rámci besedy predstavila svoju ručnú prácu, výšivky čipiek z folklórnej oblasti z rôznych kútov Slovenska. Podujatie obohatila o čítanie príbehov z knihy Príbehy jednej dediny a vystúpeniami Lindy Makóovej a Adama Kazíka. Ďakujeme za krásny zážitok. November utolsó szombatján egy kellemes délutánt töltöttünk el Peťková Vierka asszonnyal, aki beszélgetés keretén belül bemutatta kézimunkáit, Szlovákia folklórviseletének csipkéiből. A beszélgetés Makó Linda és Kazík Adam zenés műsorával és könyvolvasással volt meggazdagítva. Nagyon szépen köszönjük a kellemes délutánt.

Detail

04.11.2019

Šarkaniáda 2019

Šarkaniáda 2019

Dňa 26. októbra sa v našej obci uskutočnila šarkaniáda. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Detail

18.10.2019

Mesiac úcty k starším - Idősek hónapja

Mesiac úcty k starším - Idősek hónapja

Bože môj. Komu to povedať? Nikto ma nechce počúvať. Že ubúda mi už síl. Nevládzem. Už dobre nevidím. Sluch ide kdesi do ticha. Na listoch života píše sa nová rubrika - staroba. 16. októbra 2019 sme si pri príležitosti mesiaca úcty k starším uctili našich starších občanov. Po slávnostnej svätej omši sa v kultúrnom dome konal krátky program v podaní detí z materskej a základnej školy. Posedenie pokračovalo chutným občerstvením pri dobrej hudbe. Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať členkám klubu dôchodcov za prípravu občerstvenia na toto posedenie. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat. 2019. október 16-án tartottuk meg a helyi kultúrházban az október - az idősek hónapja alkalmából rendezett ünnepséget. Az ünnepi szentmise után rövid műsort adtak az óvodások és az alapiskola tanulói. A frissítőhöz szólt a jó zene. Ezúttal is megszeretnénk köszönni a nyugdíjasklub tagjainak a frissítő elkészítését.

Detail