Obsah

Prednostka

Organizačné zaradenie

Obecný úrad

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Gáliková Mária, Ing. prednostka OcÚ 037/7764954