Obsah

Dôležitý oznam!!!

Typ: ostatné
Dôležitý oznam!!! 1V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov, je každý daňovník povinný do 31. januára nahlásiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľností.
Tieto zmeny môžu byť napríklad: predaj, kúpa, prístavba, výstavba, zbúranie, dedenie, nadobudnutie, strata, úhyn psa. Zmenu treba nahlásiť aj pri komunálnom odpade. V priebehu roka sa nahlásenie týchto zmien nebude akceptovať.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu budeme tieto zmeny prijímať iba telefonicky na tel. čísle: 0902/527 597, e-mailom: kniznica@jelenec.sk, alebo môžete tieto zmeny vhodiť v zalepenej obálke do poštovej schránky obecného úradu (pri vchodových dverách).


Vytvorené: 12. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 14:29
Autor: