Obsah

19. zasadnutie OZ Jelenec a zloženie sľubu starostu obce a poslanca OZ

Dňa 12. novembra 2021 sa uskutočnilo 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, v rámci ktorého zložil sľub novozvolený starosta Július Molnár a nastupujúci poslanec Ing. Eduard Jančo.