Obsah

Práce na materskej škole pokračujú - Az óvoda felújítása

V prílohe Vám prinášame zábery z prerábky materskej školy.

A munkálatok az óvoda épületén továbbra is folytatódnak.