Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jelenec
Obec Jelenec
Gímes község

Rok 2017

Rok 2017

 

Číslo Rok Dodávateľ Predmet Úhrada Suma Mena Poznámka
20171 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 24.1.2017 1528.40  
20172 2017 Poradca, s.r.o. Žilina poradca podnikateľa 24.1.2017 24.90  
20173 2017 Szonlajtner, Autoservis Ž oprava autobusu 24.1.2017 597.12  
20174 2017 JF real, s.r.o. Jelenec 4 MŠ - doskočisko - detské preliezky 10.1.2017 1800.96  
20175 2017 Andrea Shop, s.r.o., D. S MŠ - jedálen - zakúpenie sporáka 10.1.2017 278.99  
20176 2017 Plantex, s.r.o., Veselé 9 MŠ-jedáleň , školské ovocie 6.2.2017 49.87  
20177 2017 Geodetica, s.r.o. Košice mesačný poplatok 6.2.2017 29.00  
20178 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajneru 6.2.2017 216.00  
20179 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice MŠ - internet 1/2017 6.2.2017 27.52  
201710 2017 Vema, s.r.o. Bratislava používanie verezie PaM 6.2.2017 244.68  
201711 2017 Š. Miškolci, Obyce 440 Odborná prehliadka - nájomné byty 6.2.2017 437.00  
201712 2017 Olymp, Šmrhola, Santovka plaketa, diplom 6.2.2017 63.92  
201713 2017 Vema, s.r.o. Bratislava Seminár PaM 6.2.2017 54.00  
201714 2017 SOZA Bratislava verej. používanie hudobných diel 6.2.2017 14.28  
201715 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 8.2.2017 3048.40  
201716 2017 Prounion, a.s. Piaristick Proj. zámer - MŠ - nadstavba 15.2.2017 600.00  
201717 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 1/2017 9.2.2017 1042.00  
201718 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 1/2017 9.2.2017 10.00  
201719 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 1/2017 9.2.2017 344.00  
201720 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 1/2017 9.2.2017 414.00  
201721 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 1/2017 9.2.2017 506.00  
201722 2017 Ing. Viera Púchovská, Nit zameranie stavieb - býv. MNV a priľahlá budova 9.2.2017 284.00  
201723 2017 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 9.2.2017 282.00  
201724 2017 ELcomp, s.r.o., Pražská 2 VO - výmena svietidiel verej. osvetlenia 21.2.2017 2679.94  
201725 2017 Gyepes Trans, s.r.o. Doln preprava žiakov ZŠ Jelenec 9.2.2017 137.42  
201726 2017 Gyepes Trans, s.r.o. Doln preprava žiakov ZŠ Jelenec 9.2.2017 194.71  
201727 2017 Szonlajtner, Autoservis Ž údržba autobusu 14.2.2017 601.70  
201728 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ Jelenec 6.2.2017 107.35  
201729 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber odpadu 13.2.2017 678.30  
201730 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec obedy dôchodcov 1/2017 14.2.2017 1160.34  
201731 2017 Vadas - J.Vadovič, Bohdan školenie BOPZ- Ocú, MŠ, aktivač. 15.2.2017 420.00  
201732 2017 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 15.2.2017 161.65  
201733 2017 RVC Nitra panelová diskusia k dani z nehn. 13.2.2017 12.00  
201734 2017 Ferex, s.r.o. Nitra dodávka kontajnerov 17.2.2017 169.56  
201735 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa SOI 17.2.2017 658.26  
201736 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa VO2 17.2.2017 283.03  
201737 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 2/2017 1.3.2017 1009.00  
201738 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 2/2017 1.3.2017 10.00  
201739 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 2/2017 1.3-2017 344.00  
201740 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 2/2017 1.3.2017 402.00  
201741 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 2/2017 1.3.2017 490.00  
201742 2017 RZPO Kolíňany výročná schôdza 13.2.2017 120.00  
201743 2017 Slovak Telekom, Bratislav telefón, internet-OcÚ 1/2017 13.2.2017 74.63  
201744 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 1/2017 - MŠ, kult. ATC 13.2.2017 47.71  
201745 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 2/2017 15.2.2017 27.52  
201746 2017 Insgraf, s.r.o. Šaľa MŠ - materiál 17.2.2017 162.50  
201747 2017 VPP, s.r.o. Jelenec 377 násypník 17.2.2017 374.00  
201748 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 1/2017 17.2.2017 47.77  
201749 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 1/2017 17.2.2017 288.00  
201750 2017 JF real, s.r.o. Jelenec 4 oprava žľabu strechy MŠ 17.2.2017 156.24  
201751 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 1/2017 17.2.2017 13.30  
201752 2017 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- vyúčt. fa TJ 1/2017 17.2.2017 132.66  
201753 2017 PZO pre separ. zber a nak vývoz odpadu 20.2.2017 2323.01  
201754 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 13.2.2017 43.83  
201755 2017 Unimal - O. Borbély, Jele Oprava verejného osvetlenia 20.2.2017 945.60  
201756 2017 Geodetica, s.r.o. Košice služby web Gis 17.2.2017 29.00  
201757 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajneru 17.2.2017 216.00  
201758 2017 Poradca, s.r.o. Žilina Poradca r. 2016 1.3.2017 24.90  
201759 2017 Olymp, Šmrhola, Santovka kľúčenky 17.2.2017 199.08  
201760 2017 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr Nákup tanierov KD, pohárov 17.2.2017 464.96  
201761 2017 RVC Martin školenie hlavných kontrolórov 23.2.2017 188.00  
201762 2017 NRZO ZMOS Jelšovce členské 2017 23.2.2017 105.80  
201763 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 1/2017 23.2.2017 132.52  
201764 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 1/2017 23.2.2017 71.30  
201765 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 23.2.2017 66.68  
201766 2017 RTVS Bratislava služby poskytované verjnosti rozhlas a telev. 23.2.2017 222.96  
201767 2017 NISSR, a.s. Bratislava Pečať rozvoja obcí 23.2.2017 265.20  
201768 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné 1/2017, TJ 23.2.2017 8.92  
201769 2017 Kameňolomy a štrkopiesky štrk, kameň na cesty 23.2.2017 592.15  
2017/70 2017 St. Florián ročná revízia - hasiace prístroje 23.2.2017 280.80  
21771 2017 Vojtech Kuman, Šaľa Nákup obrusov KD 23.2.2017 221.00  
1 2017 Komplet&K, s.r.o., Nitra pracovný odev a obuv 3.1.2017 40.00 pokl.
2 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 4.1.2017 92.88 pokl.
3 2017 Ing. Ernest Tyukos, Kasal TJ štadion - elektro materiál 5.1.2017 29.12 pokl.
4 2017 Tesco Nitra Tombola na ples 5.1.2017 29.90 pokl.
5 2017 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 9.1.2017 78.08 pokl.
6 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 9.1.2017 66.50 pokl.
7 2017 OBI Slovakia, s.r.o. Brat nákup zámku - budova býv. MNV 9.1.2017 20.99 pokl.
8 2017 NAY Elektrodom Nitra sáčky do vysávača 9.1.2017 20.97 pokl.
9 2017 Motoroil - F, Nitra olej do traktora 9.1.2017 40.05 pokl.
10 2017 Stanislav Dubec, Gen.Svob toner do tlačiarní 10.1.2017 167.80 pokl.
11 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 1/2017 11.1.2017 195.00 pokl.
12 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie OZ 11.1.2017 111.00 pokl.
13 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 12/2016 11.1.2017 257.50 pokl.
14 2017 Nálrodná diaľničná spoloč diaľničné známky 11.1.2017 100.00 pokl.
15 2017 Búran, s.r.o. Štúrova 99, oceľová tyč, rukavice 13.1.2017 22.57 pokl.
16 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 13.1.2017 16.00 pokl.
17 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 16.1.2017 230.00 pokl.
18 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 16.1.2017 91.12 pokl.
19 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 16.1.2017 20.00 pokl.
20 2017 Breno, s.r.o., Nitra koberec - autobus 17.1.2017 27.58 pokl.
21 2017 2U spol. s r.o. Trnavská SR zástavy, EÚ zástavy 17.1.2017 151.20 pokl.
22 2017 Ivan Fedák, Jelenec čistiace potreby 17.1.2017 19.00 pokl.
23 2017 F. Majtán- Euronics TPD , monitor k počítaču 17.1.2017 144.90 pokl.
24 2017 PRO-NIK, s.r.o.Nitra pracovný odev a obuv 17.1.2017 306.80 pokl.
25 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 17.1.2017 17.30 pokl.
26 2017 F. Majtán- Euronics TPD , MŠ - počítač 17.1.2017 399.00 pokl.
27 2017 Slovenská pošta, a.s. B. kolky - vysporiadanie pozemkov pod MŠ(4 zmluvy&&ň 18.1.2017 264.00 pokl.
28 2017 Mesto Nitra, Štefánikova parkovacie karty ročné 2x 18.1.2017 170.00 pokl.
29 2017 PRO-NIK, s.r.o.Nitra pracovný odev a obuv 18.1.2017 86.90 pokl.
30 2017 Búran, s.r.o. Štúrova 99, železo - pluh za traktor 18.1.2017 94.56 pokl.
31 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav materiál - autobus 19.1.2017 0.00 pokl.
32 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 19.1.2017 22.85 pokl.
33 2017 COOP Jednota, SD Nitra občerstvenie - vystúpenie spev. súborov 19.1.2017 25.37 pokl.
34 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 23.1.2017 46.55 pokl.
35 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 23.1.2017 83.80 pokl.
36 2017 NAY Elektrodom Nitra cena do tomboly - ples maď. rodičov 23.1.2017 53.77 pokl.
37 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 23.1.2017 201.24 pokl.
38 2017 Linda Andrašková príspevok pri narodení dieťaťa 24.1.2017 50.00 pokl.
39 2017 Štefan Matesko príspevok pri narodení dieťaťa 26.1.2017 50.00 pokl.
40 2017 Robson, s.r.o, Nitra STK + emisná kontrola - autobus 26.1.2017 88.00 pokl.
41 2017 Farby, laky, drogéria, M. materiál na TJ štadión 21.1.2016 61.73 pokl.
42 2017 Slovenská pošta, a.s. B. správny poplatok 26.1.2017 66.00 pokl.
43 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 26.1.2017 31.95 pokl.
44 2017 Panta Rhei, Veľký Meder nákup kníh do knižnice 30.1.2017 24.72 pokl.
45 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 30.1.2017 77.14 pokl.
201772 2017 Inta, s.r.o. Trenčín odber kuchynského odpadu 1.3.2017 17.10  
201773 2017 Mesto Nitra, Štefánikova spoločný stav. úrad 2016 1.3.2017 4654.67  
201774 2017 V.I. Trade, Novozámocká 1 oprava kotla MŠ 1.3.2017 208.46  
2017/76 2017 Alianz, a.s. Bratislava havarijné poistenie autobusu 1.3.2017 370.48  
201776 2017 ALZA CE a.s. MŠ jedáleň - tyčový mixér 1.3.2017 40.28  
201777 2017 Szonlajtner, Autoservis Ž oprava autobusu 6.3.2017 588.80  
201778 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodcov 2/17 6.3.2017 985.59  
201779 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 2/2017 9.3.2017 42.76  
201780 2017 PKF, a.s. Nitra poist. mot. vozidla - zodp. za škodu 13.3.2017 144.91  
201781 2017 PKF, a.s. Nitra poistenie majetku 13.3.2017 421.61  
201782 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 14.3.2017 1528.40  
201783 2017 OZ Žibrica, Štitáre členské 2017 13.3.2017 25.00  
201784 2017 Lyreco CE Pezinok kancelárske potreby 9.3.2017 155.44  
201785 2017 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s biolog. odpadom 9.3.2017 678.30  
201786 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné a internet - obec 9.3.2017 68.00  
201787 2017 Slovak telekom, a.s. Bati hovorné MŠ, ATC, kult. 9.3.2017 56.75  
201788 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajneru 9.3.2017 216.00  
201789 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice MŠ-internet 3/2017 9.3.2017 27.52  
201790 2017 Gigaprint, s.r.o. Trenčín tonery 9.3.2017 48.23  
201791 2017 Unimal - O. Borbély, Jele údržba osvetlenia 9.3.2017 996.60  
201792 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie 9.3.2017 82.80  
201793 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 3/2017 15.3.2017 951.00  
201794 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 3/2017 15.3.2017 10.00  
201795 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 3/2017 15.3.2017 344.00  
201796 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 3/2017 15.3.2017 379.00  
201797 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 3/2017 22.3.2017 462.00  
201798 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 2/2017 15.3.2017 256.00  
201799 2017 Unimal - O. Borbély, Jele údržba VO 22.3.2017 266.00  
2017100 2017 Creatick.s.r.o. Nitra Fotokniha - M. Jókaiová 22.3.2017 46.40  
2017101 2017 Poľov. združenie Jelenec- služby rok 2016 15.3.2017 668.53  
2017102 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 2/2017 15.3.2017 61.30  
2017103 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 2/2017 15.3.2017 112.77  
2017104 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,2/2017 15.3.2017 145.16    
2017105 2017 RZPO Kolíňany školenie 17.3.2017 200.00  
2017106 2017 Pavel Hók, Jelenec 543 ohrievač TJ (montáž, demontáž) 22.3.2017 434.00  
2017107 2017 Prounion, a.s. Piaristick Spracovanie projektovej dokumentácie (učebne ZŠ) 22.3.2017 600.00  
2017108 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné 2/2017, TJ 22.3.2017 24.62  
2017109 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa 1/2017, TJ 22.3.2017 2.21  
2017110 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 2/2017 22.3.2017 181.84  
2017111 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa SOI 02/17 24.03.2017 -328.10  
2017112 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa VO2 2/17 22.3.2017 50.89  
2017113 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 2/2017 24.03.2017 -15.10  
2017114 2017 Ing. J. Vyskoč, Ekostavin čerpanie vody, výkop, uloženie potrubia 24.03.2017 3720.47  
2017115 2017 Slovgram Bratislava verej. používanie hudobných diel 22.3.2017 38.50  
2017116 2017 Meggy, s.r.o. Jelenec 26 MŠ - školské potreby 22.3.2017 66.40  
2017117 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 23.3.2017 87.00  
2017118 2017 IVES Košice služby matrika 3/17-2/18 30.3.2017 25.09  
2017119 2017 Inta, s.r.o. Trenčín MŠ odber kuchynského odpadu 30.3.2017 11.40  
2017120 2017 Ing. Viera Púchovská, Nit adresný bod - zameranie p.č. 431/9 30.3.2017 70.00  
2017121 2017 Prounion, a.s. Piaristick vedenie procesu VO - projekt MŠ 30.3.2017 600.00  
2017122 2017 Hagleitner, s.r.o. Senec čistiace potreby 30.3.2017 206.81  
2017123 2017 Geodetica, s.r.o. Košice služby web Gis 30.3.2017 29.00  
2017124 2017 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 30.3.2017 614.40  
2017125 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice servisné práce 30.3.2017 15.00  
2017126 2017 Unimal - O. Borbély, Jele natieračské práce - pódium 30.3.2017 1642.46  
46 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice nákup kancelárskych potrieb 1.2.2017 151.07 pokl.
47 2017 Ivan Fedák, Jelenec občerstvenie - maškarný ples 1.2.2017 31.41 pokl.
48 2017 COOP Jednota, SD Nitra M. Jókaiová - dárkový koš 1.2.2017 38.66 pokl.
49 2017 M. Michalková -ORTV Nitra náhradné súč. - soc. zariadenia 1.2.2017 32.65 pokl.
50 2017 J.Oprala - Garmond Nitra diplomy - maškarný ples 1.2.2017 26.40 pokl.
51 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 1.2.2017 234.00 pokl.
52 2017 Boris Drobný príspevok pri narodení dieťaťa 1.2.2017 50.00 pokl.
53 2017 Slovenská pošta, a.s. B. nákup kolka - vysp. pozemkov 1.2.2017 66.00 pokl.
54 2017 Slovenská pošta, a.s. B. nákup známok 1.2.2017 25.00 pokl.
55 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 1.2.2017 286.65 pokl.
56 2017 Ivan Kondé cestovný príkaz 3.2.2017 35.07 pokl.
57 2017 Personal Agency E.J. Nitr kytica - M. Jókai , živ. jubileum 3.2.2017 38.00 pokl.
58 2017 Ján Poláčik, Jelenec 612 oprava auta WV - prevodovka 6.2.2017 332.20 pokl.
59 2017 L. Púchovský cestovný príkaz 6.2.2017 22.50 pokl.
60 2017 Metro Cash & Carry SR, s. MŠ - čistiace potreby 6.2.2017 28.60 pokl.
61 2017 Adonai Halanda príspevok pri narodení dieťaťa 6.2.2017 50.00 pokl.
62 2017 Eva Kopuncová, Štvrtok 30 čistiace potreby 6.2.2017 75.90 pokl.
63 2017 Agroland Nitra, s.r.o náhr. diel - vlečka 7.2.2017 81.62 pokl.
64 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 8.2.2017 77.81 pokl.
65 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie - odovzdanie ocenenia - živ. jubileum 8.2.2017 183.00 pokl.
66 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obč. - z príležitosti vystúpenia folkl.skupin 8.2.2017 300.00 pokl.
67 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 8.2.2017 417.50 pokl.
68 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 13.2.2017 76.67 pokl.
69 2017 Ema Tábiová príspevok pri narodení dieťaťa 13.2.2017 50.00 pokl.
70 2017 Agroland Nitra, s.r.o náhr. diely - vlečka za traktorom 13.2.2017 119.58 pokl.
71 2017 L&Š, s.r.o. Nitra materiál na traktor 13.2.2017 42.62 pokl.
72 2017 Panta Rhei, Veľký Meder nákup kníh do knižnice 15.2.2017 31.52 pokl.
73 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 15.2.2017 190.00 pokl.
74 2017 Agroland Nitra, s.r.o náhr. diely - traktor 15.2.2017 59.95 pokl.
75 2017 Metro Cash & Carry SR, s. KD - nákup príborov 15.2.2017 116.35 pokl.
76 2017 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrk na cesty 15.2.2017 115.00 pokl.
77 2017 Jaroslav Plavy, Galanta materiál - metly, vrecia.. 15.2.2017 59.16 pokl.
78 2017 Talamon, s.r.o. D. Streda nákup kníh do knižnice 16.2.2017 163.89 pokl.
79 2017 Metro Cash & Carry SR, s. Ples ZŠ - tombola 16.2.2017 109.55 pokl.
80 2017 Peter Rybanský, Nadlice nákup kníh do knižnice 17.2.2017 36.00 pokl.
81 2017 Búran, s.r.o. Štúrova 99, materiál na traktor - vlek 17.2.2017 54.74 pokl.
82 2017 L&Š, s.r.o. Nitra materiál na TJ štadión 17.2.2017 34.69 pokl.
83 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 20.2.2017 200.60 pokl.
84 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 20.2.2017 27.15 pokl.
85 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano materiál KD + SOI 21.2.2017 88.00 pokl.
86 2017 Vojtech Kuman, Šaľa obrusové pásy 22.2.2017 50.00 pokl.
87 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 23.2.2017 84.79 pokl.
88 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav žiarovky do auta 23.2.2017 29.40 pokl.
89 2017 M. Michalková -ORTV Nitra náhradné súč. - soc. zariadenia 23.2.2017 49.28 pokl.
90 2017 Robson, s.r.o, Nitra STK - traktor 24.2.2017 107.00 pokl.
91 2017 Olívia Besedičová príspevok pri narodení dieťaťa 27.2.2017 50.00 pokl.
92 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano materiál KD 28.2.2017 35.70 pokl.
93 2017 Slovenská pošta, a.s. B. zakúpenie kolkov 2.3.2017 23.00 pokl.
94 2017 Briston, s.r.o. Sládkovič MŠ - čistiace potreby 2.3.2017 136.20 pokl.
95 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravné dôchodcov 4/17 4.5.2017 542.50 pokl.
96 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 3.3.2017 79.80 pokl.
97 2017 Hagard Hal, spol.s.r.o. N materiál na TJ štadión 3.3.2017 41.82 pokl.
98 2017 AJ Produkty, a.s. Bratisl Plechová skriňa - KD 6.3.2017 358.00 pokl.
99 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 6.3.2017 212.40 pokl.
100 2017 Metro Cash & Carry SR, s. MŠ-kancelárske potreby 6.3.2017 94.88 pokl.
101 2017 Alza.cz.a.s, Praha 7 nákup tlačiarne 6.3.2017 173.68 pokl.
102 2017 Fox, s.r.o. Nitra prenájom náradia 7.3.2017 26.40 pokl.
103 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 7.3.2017 59.85 pokl.
104 2017 L&Š, s.r.o. Nitra TJ - latex 7.3.2017 19.38 pokl.
105 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravné dôchodcov 2/17 7.3.2017 875.00 pokl.
106 2017 FaxCopy, a.s. Bratislava výroba razítok - stavebné 7.3.2017 31.90 pokl.
107 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 7.3.2017 236.00 pokl.
108 2017 Autobaterky, s.r.o. Nitra baterka do traktora 8.3.2017 129.00 pokl.
109 2017 Slovenská pošta, a.s. B. nákup kolka - vysp. pozemkov 8.3.2017 66.00 pokl.
110 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice nákup kancelárskych potrieb 9.3.2017 92.55 pokl.
111 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 9.3.2017 27.55 pokl.
112 2017 Topmotors, s.r.o. Nitra stierače WV auto 10.3.2017 21.20 pokl.
113 2017 Metro Cash & Carry SR, s. nákup materiálu (koše, termosky...) 10.3.2017 129.61 pokl.
114 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 13.3.2017 160.00 pokl.
115 2017 Slovenská pošta, a.s. B. katastrálne mapy 13.3.2017 23.00 pokl.
116 2017 Slovak Tourism, a.s. Nitr občerstvenie - stavebný odb. 13.3.2017 35.15 pokl.
117 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 13.3.2017 79.55 pokl.
118 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 15.3.2017 40.55 pokl.
119 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 16.3.2017 25.30 pokl.
120 2017 Pavol Čepček Best Foto Ži Pohľadnice obce Jelenec 16.3.2017 204.00 pokl.
121 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 20.3.2017 197.20 pokl.
122 2017 Kameňolomy a štrkopiesky štrk na cesty - chat. oblasť 20.3.2017 387.58 pokl.
123 2017 Baltazár Andraško zakúpenie radlice 20.3.2017 450.00 pokl.
124 2017 Belumi Pumpy, s.r.o. Nové prisávací ventil - studňa na cintoríne 21.3.2017 7.70 pokl.
125 2017 Agroland Nitra, s.r.o tiahlo - traktor 21.3.2017 30.80 pokl.
126 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 21.3.2017 49.55 pokl.
127 2017 Mgr. Peter Moško, Veľký K čistiace potreby 21.3.2017 34.00 pokl.
128 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 21.3.2017 62.70 pokl.
129 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 21.3.2017 79.30 pokl.
130 2017 Velsen, s.r.o. Nitra údržba auta Passat 22.3.2017 43.60 pokl.
131 2017 Meta-gas, spol s r.o Nitr materiál na cintorín 22.3.2017 29.98 pokl.
132 2017 Chrome, s.r.o. Nitra Oprava Kosačky - TJ štadión 22.3.2017 270.88 pokl.
133 2017 Iveta Kušnírová, Dolné Kl silón do kosačiek 22.3.2017 68.82 pokl.
134 2017 Školáčik, s.r.o. Nitra MŠ - školské potreby 23.3.2017 33.06 pokl.
135 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 23.3.2017 232.08 pokl.
136 2017 Gigaprint, s.r.o. Trenčín toner do tlačiarní 24.3.2017 60.58 pokl.
137 2017 Ivan Fedák, Jelenec nákup materiálu 24.03.2017 31.44 pokl.
138 2017 Peter Turčan, Jelenec 28 Olej - Passat 24.3.2017 73.00 pokl.
139 2017 Metro Cash & Carry SR, s. občerstvenie - stretnutie starostov 29.3.2017 104.76 pokl.
140 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice nákup kancelárskych potrieb 29.3.2017 77.75 pokl.
143 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 31.3.2017 53.45 pokl.
144 2017 Agroland Nitra, s.r.o traktor - náhradné súčiastky 31.3.2017 217.91 pokl.
145 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk toner do tlačiarní 31.3.2017 99.94 pokl.
146 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano materiál KD 31.3.2017 34.10 pokl.
2017127 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 6.4.2017 1528.40  
2017128 2017 Taktik, Vydavateľstvo Koš MŠ - materiál pre predškolákov 6.4.2017 77.30  
2017129 2017 Mickoitem LLC MŠ - materiál pre predškolákov 6.4.2017 79.60  
2017130 2017 Infra Slovakia, Veľké Lev MŠ - materiál pre predškolákov 6.4.2017 42.49  
2017131 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie 13.4.2017 90.68  
2017132 2017 Miva Konstrukt, s.r.o, Je MŠ Jelenec -stavebné povolenie 12.4.2017 993.00  
2017133 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodcov 3/17 6.4.2017 1749.83  
2017134 2017 ZVS, a.s. Nitra oprvná faktúra - telocvičňa 6.4.2017 -1.12  
2017135 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - nájomné byty 6.4.2017 -2.58  
2017136 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - bytovka 6.4.2017 -0.31  
2017137 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - CO chata 6.4.2017 -1.12  
2017138 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - Bistro 6.4.2017 -0.61  
2017139 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - lupienkareň 6.4.2017 -1.12  
2017140 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra MŠ 6.4.2017 0.40  
2017141 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - adm. budova 6.4.2017 -7.74  
2017142 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - potraviny pri mlyne 6.4.2017 -1.12  
2017143 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 4/2017 20.4.2017 253.00  
2017144 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 4/2017 20.4.2017 208.00  
2017145 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 4/2017 20.4.2017 10.00  
2017146 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 4/2017 20.4.2017 521.00  
2017148 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber BIO odpadu 13.4.2017 678.30  
2017149 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra OcÚ 13.42017 -4.58  
2017150 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná fa - mlyn 6.4.2017 -1.12  
2017151 2017 RZPOP Kolíňany členské 2017 20.4.2017 289.80  
2017152 2017 one TWO, s.r.o., Remeseln čistenie multifunkčného ihriska 13.4.2017 688.88  
2017153 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 3/2017 19.4.2017 51.56  
2017154 2017 V.Patúc, V. Zálužie Zvoz haluzoviny 13.4.2017 329.28  
2017155 2017 T-Com Bratislava hovorné - kult. dom, ATC, MŠ 13.4.2017 61.72  
2017156 2017 T-Com Bratislava hovorné, internet - OcÚ 4/2017 13.4.2017 58.16  
2017157 2017 Dekoravia, s.r.o., Hlohov obhliadka javiska KD 13.4.2017 160.00  
2017158 2017 V.Patúc, V. Zálužie zber a zvoz haluzoviny 19.4.2017 2294.40  
2017159 2017 MVDr. Inštitorisová, Reme odchyt túlavých psov 19.4.2017 237.84  
2017160 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 4/2017 19.4.2017 27.52  
2017161 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa SOI 03/17 19.4.2017 351.86  
2017162 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 3/2017 19.4.2017 43.03  
2017163 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa VO2 3/17 20.4.2017 343.12  
2017164 2017 APM Technik, s.r.o. servis projektora 20.4.2017 145.00  
2017145 2017 ELcomp, s.r.o., Pražská 2 reklamácia káblov VO 19.4.2017 102.72  
2017146 2017 Plantex, s.r.o., Veselé 9 MŠ - školské ovocie 19.4.2017 43.00  
2017167 2017 Inta, s.r.o. Trenčín odber kuchynského odpadu 26.4.2017 22.80  
2017168 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 3/2017 26.4.2017 58.16  
2017169 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné 3/2017, TJ 26.4.2017 51.85  
2017170 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 3/2017 26.4.2017 320.00  
2017171 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 3/2017 26.4.2017 114.07  
2017172 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,3/2017 26.4.2017 172.37  
2017173 2017 Geodetica, s.r.o. Košice služby web Gis 26.4.2017 29.00  
2017174 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajnera 26.4.2017 216.00  
2017175 2017 PZO pre separ. zber a nak vývoz odpadu 26.4.2017 2958.70  
2017176 2017 one TWO, s.r.o., Remeseln oprava oplotenia na multifunkčnom ihrisku 26.4.2017 1044.64  
2017177 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodcov 4/17 26.4.2017 1237.23  
2017178 2017 Hagleitner, s.r.o. Senec čistiace potreby 26.4.2017 233.28  
2017179 2017 ZMOS Bratislava členské 2017 26.4.2017 2100.00  
2017180 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 26.4.2017 1528.40  
2017181 2017 Krtko Profík, Nitra čistenie kanal. potrubia TJ 26.4.2017 203.42  
2017182 2017 P. Blaško, Zobor travel, TJ doprava-1.,8.,15/4 26.4.2017 247.20  
147 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 3.4.2017 299.82 pokl.
148 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 3.4.2017 19.80 pokl.
149 2017 Borbély Elektro - Š. Borb MŠ - výmena el. sporáka, oprava bojlera 3.4.2017 50.00 pokl.
150 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 3/2017 4.4.2017 587.50 pokl.
151 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie - OZ 4.4.2017 60.50 pokl.
152 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 5.4.2017 60.65 pokl.
153 2017 Michaela Starovičová, Jel kvety - deň učiteľov 5.4.2017 152.00 pokl.
154 2017 Ivan Fedák, Jelenec čistiace potreby 5.4.2017 55.23 pokl.
155 2017 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrk na cesty - chat. oblasť 6.4.2017 62.00 pokl.
156 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 7.4.2017 78.00 pokl.
157 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 7.4.2017 36.40 pokl.
158 2017 Jaroslav Plavy, Galanta metly - nákup 7.4.2017 73.00 pokl.
159 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 7.4.2017 17.70 pokl.
160 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 10.4.2017 200.00 pokl.
161 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 10.4.2017 21.95 pokl.
162 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 11.4.2017 33.13 pokl.
163 2017 Peter Turčan, Jelenec 28 oprava auta Passat 11.4.2017 194.00 pokl.
164 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 11.4.2017 12.90 pokl.
165 2017 OBI Slovakia, s.r.o. Brat nákup materiálu KD 11.4.2017 41.87 pokl.
166 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelársky materiál 11.4.2017 40.10 pokl.
167 2017 Roman Drienovský, Topoľči pracovný odev a obuv 12.4.2017 50.00 pokl.
168 2017 Roman Drienovský, Topoľči pracovný odev a obuv 12.4.2017 40.00 pokl.
169 2017 Inter Cars, Bratislava TJ štadión - materiál 19.4.2017 62.81 pokl.
170 2017 Motoroil - F, Nitra prevodový olej - traktor 19.4.2017 24.95 pokl.
171 2017 ČS OMV Dolná Streda PHM Passat 19.4.2017 86.74 pokl.
172 2017 L&Š, s.r.o. Nitra TJ štadión - farba 20.4.2017 43.30 pokl.
173 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 20.4.2017 55.35 pokl.
174 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 20.4.2017 37.75 pokl.
175 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 21.4.2017 31.60 pokl.
176 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk farba do tlačiarne 21.4.2017 89.81 pokl.
177 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano nákup materiálu (lišty, rukavice..) 24.4.2017 77.14 pokl.
178 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 24.4.2017 185.60 pokl.
179 2017 Haker, spol. s r.o. Nitra motor., olej, hlavice, sviečky, filter 24.4.2017 168.00 pokl.
180 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav TJ - benzín do kosačky 24.4.2017 54.00 pokl.
181 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 25.4.2017 51.15 pokl.
182 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 25.4.2017 236.00 pokl.
183 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 26.4.2017 85.05 pokl.
184 2017 Hagard Hal, spol.s.r.o. N TJ - elektroinšt. materiál 26.4.2017 32.20 pokl.
185 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 26.4.2017 29.60 pokl.
186 2017 Corex, s.r.o. Vráble materiál na autobus 27.4.2017 88.42 pokl.
187 2017 PRO-NIK, s.r.o.Nitra pracovná obuv 27.4.2017 89.60 pokl.
188 2017 Metro Cash & Carry SR, s. MŠ - čistiace potreby 27.4.2017 38.98 pokl.
189 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 2.5.2017 300.31 pokl.
190 2017 Tesco Nitra dárkový kôš 2.5.2017 98.71 pokl.
191 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk farba do tlačiarne 3.5.2017 20.84 pokl.
192 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 3.5.2017 67.58 pokl.
193 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 3.5.2017 83.16 pokl.
94 2017 Haker, spol. s r.o. Nitra náhradné diely - krovinorez 3.5.2017 44.20 pokl.
95 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravné dôchodcov 4/17 4.5.2017 542.50 pokl.
96 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 10.5.2017 165.00 pokl.
97 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 10.5.2017 52.00 pokl.
98 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav TJ - benzín do kosačky 10.5.2017 37.58 pokl.
99 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 11.5.2017 95.45 pokl.
100 2017 Bruno Gálik príspevok pri narodení dieťaťa 11.5.2017 50.00 pokl.
101 2017 Jozef Tužinský - kominárs revízia plynových komínov 11.5.2017 100.00 pokl.
102 2017 Campri, spol. s r.o. Luži TJ materiál vodoinšt. 11.5.2017 40.75 pokl.
103 2017 Peter Rybanský, Nadlice nákup kníh do knižnice 11.5.2017 38.00 pokl.
104 2017 Ivan Fedák, Jelenec deň matiek - občerstvenie 12.5.2017 79.85 pokl.
105 2017 Roel Adrian Ramp led žiarovky 16.5.2017 184.88 pokl.
106 2017 Alza.cz, a.s., Praha dar k životnému jubileu 16.5.2017 133.68 pokl.
107 2017 Vladimír Uhrecký, Zl. Mor pracovný odev a obuv 16.5.2017 40.00 pokl.
108 2017 Michaela Starovičová, Jel nákup kvetov - deň matiek 16.5.2017 250.00 pokl.
109 2017 Vladimír Uhrecký, Zl. Mor pracovný odev a obuv 16.5.2017 40.00 pokl.
110 2017 Metro Cash & Carry SR, s. nákup riadu do kuchyne 16.5.2017 73.16 pokl.
111 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 16.5.2017 190.00 pokl.
112 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice nákup kancelárskych potrieb 17.5.2017 119.80 pokl.
113 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 17.5.2017 25.80 pokl.
114 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 18.5.2017 36.30 pokl.
115 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 19.5.2017 22.85 pokl.
116 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 19.5.2017 25.81 pokl.
117 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 19.5.2017 224.00 pokl.
118 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 19.5.2017 230.00 pokl.
119 2017 Tesco Nitra TJ štadión - materiál 19.5.2017 21.03 pokl.
120 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 22.5.2017 79.98 pokl.
121 2017 Penzion Hoffer, Zbehy vystúpenie spev. súborov 22.5.2017 79.62 pokl.
122 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk farba do tlačiarne 22.5.2017 127.71 pokl.
123 2017 NAY Elektrodom Nitra nákup vysavača OÚ 23.5.2017 170.98 pokl.
124 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 23.5.2017 32.10 pokl.
125 2017 Viliam Ružovič-Hydrakov, klinové remene - mulčovač 24.5.2017 146.12 pokl.
126 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk farba do tlačiarne 24.5.2017 199.88 pokl.
127 2017 Muziker, a.s. Bratislava ozvučenie 24.5.2017 199.00 pokl.
128 2017 Iveta Kušnírová, Dolné Kl silón do kosačiek 25.5.2017 73.02 pokl.
129 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 26.5.2017 168.00 pokl.
130 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 26.5.2017 51.15 pokl.
131 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav TJ - benzín do kosačky 29.5.2017 36.15 pokl.
132 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano materiál KD 29.5.2017 54.07 pokl.
133 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 29.5.2017 26.20 pokl.
134 2017 Agroland Nitra, s.r.o náhradné diely - mulčovač 30.5.2017 105.46 pokl.
135 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 30.5.2017 40.31 pokl.
136 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice nákup kancelárskych potrieb 31.5.2017 75.82 pokl.
137 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 31.5.2017 33.00 pokl.
138 2017 Element Senica did. predst. Šašo Fifo 31.5.2017 300.00 pokl.
139 2017 Ivan Fedák, Jelenec KD - čistiace potreby 31.5.2017 40.44 pokl.
140 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 31.5.2017 25.00 pokl.
2017183 2017 Ľubeh J.Behál, Nitr. Hrnč zemné práce- cintorín, ATC 2.5.2017 1408.80  
2017184 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 5.5.2017 40.58  
2017185 2017 Prounion, a.s. Nitra Žiadosť o dotáciu MŠ - nadstavba 3.5.2017 1200.00  
2017186 2017 Zábavné učenie, s.r.o. MŠ - materiál pre predškolákov 3.5.2017 187.48  
2017187 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 32/2017 4.5.2017 178.67  
2017188 2017 Inkopps, s.r.o. Žilina Aktualizácia energ. auditu MŠ 5.5.2017 300.00  
2017189 2017 Soft-Gl, s.r.o., Košice Aktualiz. a servis programu - ŠJ 5.5.2017 39.24  
2017190 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - ATc - opravná fa 1/17 5.5.2017 0.77  
2017191 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - opravná fa 1/17 5.5.2017 -4.39  
2017192 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - SOI - opravná fa 1/17 5.5.2017 -6.06  
2017193 2017 SPP, a.s. Bratislava zálohová fa plyn - telocvičňa 5/2017 23.5.2017 97.00  
2017194 2017 SPP, a.s. Bratislava zálohová fa plyn - MŠ 5/2017 23.5.2017 80.00  
2017195 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 54/2017 31.5.2017 344.00  
2017196 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 5/2017 23.5.2017 10.00  
2017197 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 5/2017 23.5.2017 200.00  
2017198 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie 17.5.2017 57.53  
2017199 2017 Lyreco CE Pezinok kancelársky materiál 17.5.2017 163.46  
2017200 2017 NÚ celož. vzdelávania, Br školenie, mzdová účt. 5.5.2017 20.00  
2017201 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 4/2017 17.5.2017 159.36  
2017202 2017 Inta, s.r.o. Trenčín MŠ odber kuchynského odpadu 17.5.2017 22.80  
2017203 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 4/2017 17.5.2017 41.78  
2017204 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 5/2017- ATC, kult, MŠ 17.5.2017 61.72  
2017205 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 5/2017- OcÚ + internet 17.5.2017 52.44  
2017206 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 5/2017 18.5.2017 27.52  
2017207 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber BIO odpadu 18.5.2017 678.30  
2017208 2017 ZO Mikroregión Podtribeči členské r. 2017 22.5.2017 146.16  
2017209 2017 Ferex, s.r.o. Vodná 23, N 6 kontajnerov na separovaný zber 18.5.2017 113.04  
2017210 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajnera 18.5.2017 216.00  
2017211 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 4/2017 18.5.2017 60.40  
2017212 2017 E-Dotácie, s.r.o., Mostná Podanie žiadosti - MŠ - zateplenie 18.5.2017 1440.00  
2017213 2017 PZO pre separ. zber a nak vývoz stavebného odpadu a objemový odpad 19.5.2017 3180.83  
2017214 2017 Unimal - O. Borbély, Jele TJ - osvetlenie 22.5.2017 996.60  
2017215 2017 RVC Nitra MŠ jedálen - školenie vedúcich prac. 19.5.2017 50.00  
2017216 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 4/2017 22.5.2017 14.20  
2017217 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa VO2 4/2017 22.5.2017 137.21  
2017218 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - SOI - vyúčt. fa 4/17 22.5.2017 223.66  
2017219 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 4/2017 22.5.2017 105.00  
2017220 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,4/2017 22.5.2017 133.52  
2017221 2017 Ferex, s.r.o. Vodná 23, N zakúpenie kontajnerov 22.5.2017 810.00  
2017222 2017 OZ Žibrica, Štitáre Spolufin. proj. NSK - LEADER 22.5.2017 300.00  
2017223 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné 22.5.2017 37.60  
2017224 2017 Geodetica, s.r.o. Košice mesačné poplatky 4/17 23.5.2017 29.00  
2017225 2017 P. Blaško, Zobor travel, preprava TJ - 23.4.17 23.5.2017 81.00  
2017226 2017 Allianz, Bratislava havarijné poistenie autobusu 23.5.2017 370.48  
2017227 2017 Mazy, S. Matušková, Čifár ver. obst. - schodište KD 23.5.2017 250.00  
2017228 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 1.6.2017 1528.40  
2017229 2017 PKF, a.s. Nitra poist. mot. vozidla - zodp. za škodu 1.6.2017 144.91  
2017230 2017 PKF, a.s. Nitra poistenie majetku 6.6.2017 421.61  
2017231 2017 Benjamín, s.r.o. Buchlovi MŠ - materiál pre predškolákov 1.6.2017 508.60  
2017232 2017 Generali poisť. , a.s. Br poistenie majetku 1.6 47.24  
2017233 2017 novoplasta, s.r.o. Šenkov modré vrecia na odpad 1.6.2017 96.00  
2017234 2017 Združenie obcí Zobor, Pod členské r. 2017 1.6.2017 67.00  
20172262 2017 P. Blaško, Zobor travel, TJ preprava 6.5.2017 1.6.2017 78.00  
2017235 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 1.6.2017 40.47  
2017236 2017 P. Blaško, Zobor travel, TJ preprava 21.5.2017 1.6.2017 78.00  
2017237 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie OÚ, Soi 21.6.2017 371.72  
2017238 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec obedy dôchodcov 5/2017 6.6.2017 1617.02  
2017239 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 6/2017 6.6.2017 41.00  
2017240 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 6/2017 6.6.2017 34.00  
2017241 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 6/2017 6.6.2017 344.00  
2017242 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 6/2017 6.6.2017 84.00  
2017243 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 6/2017 6.6.2017 10.00  
2017244 2017 danvi, s.r.o., Vodná 3, N preprac. PD - zníženie spotreby energie MŠ 16.6.2017 2600.00  
2017245 2017 danvi, s.r.o., Vodná 3, N Kopírovanie sád PD - MŠ 16.6.2017 460.00  
2017246 2017 Miva Konstrukt, s.r.o, Je inž. činnosť - Rekonštr. schodišťa pred OcÚ 6.6.2017 645.00  
2017247 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - vyúčt. fa 5/17 16.6.2017 94.09  
2017248 2017 Biz Tech Point, s.r.o. Ni oprava a revízia kotla- MŠ 16.6.2017 290.00  
2017249 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber BIO odpadu 16.6.2017 678.30  
2017250 2017 Geodetica, s.r.o. Košice mesačné poplatky 5/17 16.6.2017 29.00  
2017251 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 6/2017- OcÚ + internet 16.6.2017 52.99  
2017252 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 6/2017- ATC, kult, MŠ 16.6.2017 61.72  
2017253 2017 Slovenská pošta, a.s. B. MŠ - Včielka , predšk. výchova 2017 16.6.2017 7.60  
2017254 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 6/2017 21.6.2017 27.52  
2017255 2017 Ľubeh J.Behál, Nitr. Hrnč zemné práce pri škole, Remitáž 21.6.2017 534.00  
2017256 2017 Ľubeh J.Behál, Nitr. Hrnč zemné práce vinohrady, Remitáž 21.6.2017 1561.20  
2017257 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 5/2017 21.6.2017 43.84  
2017258 2017 P. Blaško, Zobor travel, TJ preprava 21.6.2017 78.00  
2017259 2017 Inta, s.r.o. Trenčín odber kuchynského odpadu 5/17 21.6.2017 22.80  
2017260 2017 Kanal servis, s.r.o., Iva čistenie kanal. potrubia NB 21.6.2017 120.00  
2017261 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 5/2017 21.6.2017 61.07  
2017262 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 5/17 21.6.2017 128.33  
2017263 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,5/2017 21.6.2017 164.63  
2017264 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajnera 21.6.2017 216.00  
2017265 2017 MVDr. Inštitorisová, Reme odchyt túlavých psov 21.6.2017 190.56  
2017266 2017 Kanal servis, s.r.o., Iva čistenie kanal. potrubia NB 21.6.2017 175.00  
2017267 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - SOI - vyúčt. fa 5/17 21.6.2017 152.06  
2017268 2017 PZO pre separ. zber a nak vývoz a uloženie odpadu 5/2017 21.6.2017 4237.74  
2017269 2017 OZ Zelený Krík, Alekšince vystúpenie skupiny Gladiátor 21.6.2017 2000.00  
2017270 2017 Hagleitner, s.r.o. Senec KD - čistiace potreby 23.6.2017 203.52  
2017271 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ 5/17 23.6.2017 45.37  
2017272 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 5/2017 23.6.2017 48.71  
2017273 2017 Š.Miškolci, Obyce 440 revízia kotlov múzeum, KD, MŠ 29.6.2017 554.50  
241 2017 SANN, Sľažany TJ štadión - materiál do kosačky 1.6.2017 78.80 pokl.
242 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 1.6.2017 68.85 pokl.
243 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 5.6.2017 199.81 pokl.
244 2017 L&Š, s.r.o. Nitra MŠ - farba, materiál 5.6.2017 107.28 pokl.
245 2017 Drgon, Palárikovo TJ štadión - náhradné diely 5.6.2017 75.75 pokl.
246 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 5/2017 6.6.2017 622.50 pokl.
247 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 6.6.2017 79.30 pokl.
248 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 6.6.2017 92.40 pokl.
249 2017 Haker, spol. s r.o. Nitra Krovinorez FS 410 8.6.2017 799.00 pokl.
250 2017 Peter Turčan, Jelenec 28 oprava auta Passat 8.6.2017 82.00 pokl.
251 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 8.6.2017 222.00 pokl.
252 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 8.6.2017 25.61 pokl.
253 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 8.6.2017 87.45 pokl.
254 2017 Haker, spol. s r.o. Nitra krovinorez - náhradné diely 9.6.2017 249.50 pokl.
255 2017 L&Š, s.r.o. Nitra TJ - farba do lajnovačky 9.6.2017 26.52 pokl.
256 2017 ČS OMV Nitra prevodový olej - Passat 9.6.2017 41.80 pokl.
257 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 9.6.2017 37.95 pokl.
258 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 12.6.2017 52.80 pokl.
259 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 12.6.2017 152.60 pokl.
260 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 12.6.2017 44.55 pokl.
261 2017 Zámocká koruna Nitra občerstvenie - poslanci z MR 13.6.2017 110.50 pokl.
262 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 14.6.2017 50.63 pokl.
263 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 14.6.2017 57.75 pokl.
264 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 19.6.2017 150.00 pokl.
265 2017 E-shop Slovsoft, Dlhé Klč silón do kosačiek 19.6.2017 73.02 pokl.
266 2017 Eurožalúzie, Nitra sieťka na okno - kanc. OÚ 19.6.2017 66.00 pokl.
267 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 20.6.2017 77.50 pokl.
268 2017 Ján Poláčik, Jelenec 612 oprava auta WV 20.6.2017 127.20 pokl.
269 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav TJ - benzín do kosačky 22.6.2017 35.00 pokl.
270 2017 Lidl, Nitra MŠ - nákup materiálu 22.6.2017 26.74 pokl.
271 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 22.6.2017 25.01 pokl.
272 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 22.6.2017 37.50 pokl.
273 2017 Ivan Fedák, Jelenec MŠ - čistiace potreby 22.6.2017 19.62 pokl.
274 2017 Komplet K&K Nitra pracovný odev 22.6.2017 33.70 pokl.
275 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 23.6.2017 31.50 pokl.
276 2017 Ladislav Suchý príspevok pri narodení dieťaťa 23.6.2017 50.00 pokl.
277 2017 Elit Slovakia, s.r.o., Ni TJ štadión - materiál 26.6.2017 47.93 pokl.
278 2017 Victory sport, s.r.o. Bra medaile - Forgáchov turnaj 26.6.2017 109.70 pokl.
279 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 26.6.2017 230.05 pokl.
280 2017 Lidl, Nitra občerstvenie - Forgachov turnaj 26.6.2017 36.60 pokl.
281 2017 Agroland Nitra, s.r.o nákup materiálu - traktor, mulčovač 29.6.2017 109.48 pokl.
282 2017 Peter Šindler, Nitra benzín do krovinor. 29.6.2017 24.62 pokl.
283 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 29.6.2017 78.78 pokl.
284 2017 Ariana Fintová príspevok pri narodení dieťaťa 29.6.2017 50.00 pokl.
2017274 2017 danvi, s.r.o., Vodná 3, N PD-zateplenie viacúč. budovy Jelenec 28.6.2017 2600.00  
2017275 2017 Nomiland, s.r.o. Košice MŠ - nákup materiálu pre predškolákov 29.6.2017 191.52  
2017276 2017 PK Zobor travel, Nitra TJ preprava 18.6.17 29.6.2017 93.00  
20172761 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 5/2017 29.6.2017 544.00  
2017277 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie SOI, OcÚ 6/17 29.6.2017 145.13  
2017278 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 3.7.2017 3048.40  
2017279 2017 Ing. Janka Štubňová Statický posudok - rozdelenie budov MNV 29.6.2017 200.00  
2017280 2017 Remek, s.r.o. Nitra Licenčná zmluva - účt. 29.6.2017 324.00  
2017281 2017 Prounion, a.s. Nitra Spracovanie žiadosti - Vytvorenie a modrern. odbor. učební 29.6.2017 1200.00  
2017282 2017 Stiefel Eurocart, s.r.o. MŠ - nákup materiálu pre predškolákov 10.7.2017 461.50  
2017283 2017 Miloš Pajer MIPA, Žirany údržba MR 10.7.2017 143.28  
2017284 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodcov 6/17 10.7.2017 1509.84  
2017285 2017 Ing. M. Súkeník, Pov. Bys plast. známky pre psov 10.7.2017 55.20  
2017286 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 10.7.2017 42.19  
2017287 2017 VPP, s.r.o. Jelenec 377 náhradné diely - mulčovač 12.7.2017 498.60  
2017288 2017 Briston, s.r.o. Sládkovič MŠ - osviežovače vzduchu a textílií 10.7.2017 69.98  
2017289 2017 ŠEVT, B. Bystrica MŠ-kancelárske potreby 10.7.2017 20.87  
2017290 2017 T-Com Bratislava hovorné ATC, MŠ, kult. 7/17 10.7.2017 61.73  
2017291 2017 T-Com Bratislava hovorné a internet OcÚ 10.7.2017 58.03  
2017292 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 7/2017 10.7.2017 27.52  
2017293 2017 Talizman, s.r.o., Hrnčiar Hudobné vystúpenie D. Mirgovej 18.7.2017 1700.00  
2017294 2017 OZ Zelený Krík, Alekšince Hud. vystúpenie Gladiator 1.splátka 17.7.2017 1600.00  
2017295 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajnera 10.7.2017 216.00  
2017296 2017 J.Šmrhola, Santovka 145 perá s potlačou 10.7.2017 133.88  
2017297 2017 VEMA, s.r.o. Bratislava Konzultácia apliácií 10.7.2017 27.00  
2017298 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 7/2017 18.7.2017 78.00  
2017299 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 7/2017 18.7.2017 344.00  
2017130 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 7/2017 18.7.2017 31.00  
2017301 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 7/2017 18.7.2017 10.00  
2017302 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 7/2017 18.7.2017 38.00  
2017303 2017 Lyreco CE Pezinok kancelársky materiál 10.7.2017 156.35  
2017304 2017 Ferex, s.r.o. Vodná 23, N kontajnery na separ. zber 10.7.2017 169.56  
2017305 2017 Unimal - O. Borbély, Jele TJ - oprava fasády 12.7.2017 351.60  
2017306 2017 Unimal - O. Borbély, Jele práce hydraulickou ploš. VO 12.7.2017 46.80  
2017307 2017 JFREAL, s.r.o. Jelenec 40 ZD - rekonštr. schodišťa 14.7.2017 5388.85  
2017308 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 5/2017 17.7.2017 143.82  
2017309 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 6/2017 17.7.2017 130.01  
2017310 2017 Renaudit consulting, s.r. overenie účtovnej závierky 17.7.2017 954.00  
2017311 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ 6/17 17.7.2017 22.03  
2017312 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ 6/17 17.7.2017 108.89  
2017313 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,6/2017 17.7.2017 184.05  
2017314 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - ATC - vyúčt. fa 6/17 18.7.2017 126.32  
2017315 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - vyúčt. fa 6/17 18.7.2017 79.19  
2017316 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 6/2017 17.7.2017 39.56  
2017317 2017 PZO pre separ. zber a nak Výsyp a uloženie odpadu 24.7.2017 3052.38  
2017318 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - SOI - vyúčt. fa 6/17 18.7.2017 122.78  
2017319 2017 Geodetica, s.r.o. Košice služby Web Gis 06/17 24.7.2017 29.00  
2017320 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 6/2017 24.7.2017 64.85  
2017321 2017 Inta, s.r.o. Trenčín MŠ odber kuchynského odpadu 6/2017 24.7.2017 22.80  
2017322 2017 PKF, a.s. Nitra VO - nákup el. energie 25.7.2017 360.00  
2017323 2017 Ing. R. Mésaros, V. Kýr prenájom ozvučovacej techn. 25.7.2017 1400.00  
2017324 2017 Ing. R. Mésaros, V. Kýr ozvučenie, osvetlenie 22.-23.7.17 25.7.2017 401.00  
2017325 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 6.8.2017 66.26  
2017236 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 6/2017 31.7.2017 288.00  
3017327 2017 J.Šmrhola, Santovka 145 hrnčeky s fotkou 31.7.2017 328.14  
2017328 2017 Ervín Molnár, Jelenec 128 futbalový turnaj o pohár starostu - obč. 31.7.2017 2169.00  
2017329 2017 Peter Kováč, Klasov 427 futbalový turnaj o pohár starostu -prenájom býka 31.7.2017 420.00  
3017330 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie 07/2017 31.7.2017 144.32  
2017331 2017 RZPO Kolíňany seminár zamestnancov 31.7.2017 1440.00  
2017332 2017 Datatrade, Zl. Moravce služby pre obce 13.8.2017 75.36  
2017333 2017 Ing. Galbavý, Černicová 1 spracovanie podkladov k zákazke 10.8.2017 200.00  
2017334 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 8/2017 31.8.2017 78.00  
2017335 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 8/2017 31.8.2017 10.00  
2017336 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 8/2017 31.8.2017 334.00  
2017337 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 8/2017 31.8.2017 31.00  
2017338 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 8/2017 31.8.2017 38.00  
2017339 2017 ELcomp, s.r.o., Pražská 2 meranie porúch káblov NN 14.8.2017 373.44  
2017340 2017 Wolter Kluwer, s.r.o. Bra kniha-susedské spory v obci 24.8.2017 26.09  
2017341 2017 SOZA, Bratislava 2 verej. používanie hudobných diel - futbalový turnaj 17.8.2017 160.80  
2017342 2017 Torvo, s.r.o.,Bratislava VO-zníženie ener. náročn. MŠ 11.8.2017 1200.00  
2017343 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 8/2017 15.8.2017 27.52  
2017344 2017 Talizman, s.r.o., Hrnčiar vystúpenie D. Mirgovej -vyúčtovanie- futbalový turnaj 21.8.2017 0.00  
2017345 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - vyúčt. fa 7/17 19.8.2017 97.62  
285 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 3.7.2017 150.00 pokl.
286 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 6.7.2017 80.00 pokl.
287 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelársky materiál 6.7.2017 88.34 pokl.
288 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 6.7.2017 128.40 pokl.
289 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano KD - čistiace potreby 7.7.2017 113.90 pokl.
290 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 6/2017 10.7.2017 712.50 pokl.
291 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc kult. akcia pri kameňolome 10.7.2017 189.20 pokl.
292 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie - OZ 10.7.2017 53.20 pokl.
293 2017 Peter Šindler, Nitra benzín do krovinor. 10.7.2017 49.20 pokl.
294 2017 Peter Šindler, Nitra PHM auto VW golf 10.7.2017 53.00 pokl.
295 2017 Elcom Nitra fošne - štadión TJ 10.7.2017 36.77 pokl.
296 2017 OMV Hungaria Kft dialničná známky 10.7.2017 45.23 pokl.
297 2017 Gigaprint, s.r.o. Trenčín tonery do tlačiarní 11.7.2017 45.31 pokl.
298 2017 COOP Jednota, SD Nitra TJ štadión - čistiace potreby 11.7.2017 50.31 pokl.
299 2017 Autokľúče Nitra výroba kľúčov 11.7.2017 66.90 pokl.
300 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 11.7.2017 25.50 pokl.
301 2017 Agroland Nitra, s.r.o materiál - Passat 12.7.2017 93.60 pokl.
302 2017 Metro Cash & Carry SR, s. MŠ - čistiace potreby 12.7.2017 75.94 pokl.
303 2017 Peter Turčan, Jelenec 28 výmena svetiel - Passat 12.7.2017 45.00 pokl.
304 2017 Ernest Rácz, Žirany štrk na cesty - chat. oblasť 13.7.2017 170.00 pokl.
305 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 13.7.2017 218.00 pokl.
306 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 13.7.2017 25.40 pokl.
307 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 13.7.2017 76.20 pokl.
308 2017 Kamenárstvo Jana Čapuchov Pamätná tabuľa - Zoltán Kodály 13.7.2017 848.00 pokl.
309 2017 Metro Cash & Carry SR, s. tombola - futbalový turnaj 13.7.2017 508.25 pokl.
310 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 13.7.2017 45.25 pokl.
311 2017 Kamenárstvo Jana Čapuchov Oprava hrobu - Forgách 14.7.2017 585.00 pokl.
312 2017 Peter Rybanský, Nadlice nákup kníh do knižnice 14.7.2017 24.00 pokl.
313 2017 Tesco Nitra tombola - futbalový turnaj 19.7.2017 90.12 pokl.
314 2017 Ernest Rácz, Žirany štrk na cesty 19.7.2017 64.00 pokl.
315 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav TJ - benzín do kosačky 19.7.2017 35.05 pokl.
316 2017 Haker, spol. s r.o. Nitra náhr. diely - krovinorez 19.7.2017 63.50 pokl.
317 2017 Jozef Babulík oprava miestneho rozhlasu 19.7.2017 114.37 pokl.
318 2017 Metro Cash & Carry SR, s. občerst. futbalový turnaj 19.7.2017 112.15 pokl.
319 2017 Aldessport, Jelšovce nákup emblémov, diplomov z dotácie NSK 19.7.2017 302.00 pokl.
320 2017 E-shop Slovsoft Dlhé Klčo silón do kosačiek 20.7.2017 73.02 pokl.
321 2017 Haker, spol. s r.o. Nitra olej do krovinorezov 21.7.2017 69.90 pokl.
322 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano TJ štadión - materiál 24.7.2017 137.36 pokl.
323 2017 Bogdán Csaba Maďarsko hudobná produkcia 24.7.2017 995.00 pokl.
324 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 26.7.2017 28.10 pokl.
325 2017 Robson, s.r.o, Nitra STK autobus 27.7.2017 61.00 pokl.
326 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 27.7.2017 147.83 pokl.
327 2017 Monika Kukučková, Jelenec nákup materiálu 27.7.2017 68.50 pokl.
328 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 31.7.2017 31.75 pokl.
329 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav prevodový olej - Passat 31.7.2017 27.67 pokl.
330 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 31.7.2017 76.20 pokl.
331 2017 COOP Jednota, SD Nitra TJ štadión - čistiace potreby 2.8.2017 35.26 pokl.
332 2017 Peter Turčan, Jelenec 28 oprava auta Passat 2.8.2017 237.00 pokl.
333 2017 Merkury Market Slovakia, TJ štadion - dvere 2.8.2017 34.99 pokl.
334 2017 Marta Poláčková, Sklenárs TJ stadion - okno 2.8.2017 69.60 pokl.
335 2017 Jurák - Autotech, Nitra nákup materiálu do mulčovača 2.8.2017 65.79 pokl.
336 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 7/2017 4.8.2017 1937.50 pokl.
337 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie - turnaj o pohár starostu 4.8.2017 1124.00 pokl.
338 2017 Anna Andrašková ZEL-OV občerstvenie - turnaj o pohár starostu 4.8.2017 774.00 pokl.
339 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 4.8.2017 76.20 pokl.
340 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce MŠ - čistenie prádla 7.8.2017 25.53 pokl.
341 2017 L&Š, s.r.o. Nitra nákup materiálu a čistiacich potrieb 7.8.2017 84.15 pokl.
342 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano nákup materiálu - KD, TJ štadion 7.8.2017 30.45 pokl.
343 2017 Matej Lalík príspevok pri narodení dieťaťa 7.8.2017 50.00 pokl.
344 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 8.8.2017 51.20 pokl.
345 2017 Geis Parcel Sk, Bratislav zakúpenie zrkadla do KD 9.8.2017 32.50 pokl.
346 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 10.8.2017 36.30 pokl.
347 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 11.8.2017 58.88 pokl.
348 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 11.8.2017 25.78 pokl.
349 2017 Elektrosped, a.s. Bratisl nákup skartovačky 14.8.2017 108.40 pokl.
350 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 15.8.2017 221.00 pokl.
351 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 15.8.2017 25.44 pokl.
352 2017 Ema Nagyová príspevok pri narodení dieťaťa 16.8.2017 50.00 pokl.
353 2017 Juma, Martina Zámočníková pracovný odev a obuv 16.8.2017 33.00 pokl.
354 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 17.8.2017 108.35 pokl.
355 2017 Tapex, spol. s r.o. Nitra TJ štadión - materiál 17.8.2017 56.38 pokl.
356 2017 Liliana Gyepesová príspevok pri narodení dieťaťa 17.8.2017 50.00 pokl.
357 2017 Agroland Nitra, s.r.o materiál na traktor 22.8.2017 50.20 pokl.
358 2017 Olivia Jamrich príspevok pri narodení dieťaťa 22.8.2017 50.00 pokl.
359 2017 L&Š, s.r.o. Nitra MŠ - čistiace potreby 23.8.2017 42.37 pokl.
360 2017 OKAY Slovakia, s.r.o. Bra MŠ - materiál do kuchyne 23.8.2017 72.38 pokl.
361 2017 Kameňolomy a štrkopiesky štrk na cesty - vinohrad 23.8.2017 77.68 pokl.
362 2017 Metro Cash & Carry SR, s. KD - nákup tanierov 23.8.2017 308.29 pokl.
363 2017 Kameňolomy a štrkopiesky štrk na cesty - vinohrad 25.8.2017 289.24 pokl.
364 2017 Adam Krasňanský príspevok pri narodení dieťaťa 25.8.2017 50.00 pokl.
365 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 25.8.2017 49.96 pokl.
366 2017 Roel Adriaan Ramp, Česká led žiarovky 28.8.2017 180.75 pokl.
367 2017 Tesco Nitra TJ štadión - čistiace potreby 31.8.2017 81.79 pokl.
368 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 31.8.2017 35.84 pokl.
369 2017 Realshop Bratislava tlačiareň 31.8.2017 180.91 pokl.
2017346 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - vyúčt. fa 7/17 14.8.2017 97.62 pokl.
2017347 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 7/2017 14.8.2017 40.04  
2017348 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné a internet Ocú 08/17 14.8.2017 54.72  
2017349 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult. ATC 08/2017 14.8.2017 61.73  
2017350 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 7/2017 14.8.2017 171.41  
2017351 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 15.8.2017 1528.40  
2017352 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber a BIO odpad 14.8.2017 678.30  
2017353 2017 Obec Velčice vývoz odpad. vôd bytovky 07/17 15.8.2017 272.00  
2017354 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia -SD - vyúčt. fa 1.1.-2.8.17 21.8.2017 186.74  
2017355 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 7/17 15.8.2017 169.77  
2017356 2017 PZO pre separ. zber a nak vývoz a uloženie odpadu 7/2017 21.8.2017 2543.47  
2017357 2017 Hagleitner, s.r.o. Senec čistiace prostriedky 21.8.2017 206.82  
2017358 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 7/2017 21.8.2017 65.50  
2017359 2017 ZVS, a.s. Nitra výmena ventula-šachta KD 21.8.2017 136.64  
2017360 2017 P. Blaško, Zobor travel, preprava futbalistov TJ 21.8.2017 84.00  
2017361 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné 7/2017 21.8.2017 31.10  
2017362 2017 Geodetica, s.r.o. Košice služby Web Gis 07/17 22.8.2017 29.00  
2017363 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 7/17 22.8.2017 111.48  
2017364 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,7/2017 22.8.2017 197.03  
2017365 2017 Ing. J. Vyskoč, Ekostavin kanalizačné poklopy - oprava 22.8.2017 175.24  
2017366 2017 L. Tichanský, Nitra, Prie KD - nákup pohárov a riadu 22.8.2017 180.23  
2017367 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajnera 22.8.2017 216.00  
2017368 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber 4/16 22.8.2017 188.30  
2017369 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber7/16 22.8.2017 118.30  
2017370 2017 PZO pre separ. zber a nak biologický odpad 9/16 22.8.2017 490.00  
2017371 2017 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 11/16 23.8.2017 3150.00  
2017372 2017 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 25.8.2016 2667.41  
2017373 2017 Mazy, S. Matušková, Čifár poradenská činnosť a vyprac. smerníc 22.8.2017 600.00  
2017374 2017 Ľubeh J.Behál, Nitr. Hrnč zemné a výkopové práce - ATC, vinohrady 28.8.2017 1371.60  
2017375 2017 Envi-Geos, Nitra zneškodnenie objemového odpadu 7/17 25.8.2017 754.49  
2017376 2017 Allianz, Bratislava havarijné poistenie 4.9.2017 370.48  
2017377 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 8/2017 4.9.2017 65.39  
2017378 2017 Ferex, s.r.o. Vodná 23, N kontajner plastový 15 ks 4.9.2017 297.00  
2017379 2017 Unimal - O. Borbély, Jele maliarske práce - futbalový štadión 4.9.2017 360.00  
2017380 2017 Unimal - O. Borbély, Jele oprava fasády KD 4.9.2017 305.40  
2017381 2017 Unimal - O. Borbély, Jele oprava verejného osvetlenia 4.9.2017 78.00  
2017382 2017 Unimal - O. Borbély, Jele farba na oplotnie cintorína 4.9.2017 284.66  
2017383 2017 Krtko Profík, Nitra monitoring obec. kanaliz. 4.9.2017 290.70  
2017384 2017 Krtko Profík, Nitra čistenie obecnej kanalizácie 4.9.2017 303.60  
2017385 2017 PK Zobor trave Nitra TJ preprava 17. a27.8.2017 5.9.2017 150.00  
2017386 2017 Patúc Vladimír , V. Záluž zber a zvor haluzoviny 5.9.2017 1839.12  
2017387 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 9/2017 5.9.2017 78.00  
2017388 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 9/2017 5.9.2017 64.00  
2017389 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 9/2017 5.9.2017 344.00  
2017390 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 9/2017 5.9.2017 10.00  
2017391 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 9/2017 5.9.2017 161.00  
2017392 2017 Miva Konstrukt, s.r.o, Je zhotovenie rygolu, montáž potrubia 8.9.2017 3199.00  
2017393 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 14.9.2017 1528.40  
2017394 2017 Miva Konstrukt, s.r.o, Je korug. potrubia pod asfaltovou cestou 19.9.2017 1474.80  
2017395 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie 07/2017 13.9.2017 302.58  
2017396 2017 T-Com Bratislava OcÚ - hovorné a internet 9/17 13.9.2017 50.82  
2017397 2017 T-Com Bratislava hovorné ATC, MŠ, kult. 9/17 13.9.2017 61.73  
2017398 2017 Nucu, Bratislava školenie, mzdová účt. 12.9.2017 20.00  
2017399 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 8/2017 12.9.2017 42.66  
2017400 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajnera 13.9.2017 216.00  
2017401 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa Ocú 08/17 12.9.2017 37.00  
2017402 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - vyúčt. fa 8/17 13.9.2017 138.32  
2017403 2017 Greppel Tomáš, Jelenec 34 MŠ maliarske a natieračské práce 12.9.2017 265.00  
2017404 2017 Svetelné dekorácie, Brati vianočná hviezda, kométa 14.9.2017 1360.00  
2017405 2017 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s biologickým odpadom 8/17 12.9.2017 683.67  
2017406 2017 Envi-Geos, Nitra objemový odpad 8/17 12.9.2017 2250.38  
2017407 2017 Topset, s.r.o. Stupava licencia progr. - registratúra r. 2017 18.9.2017 302.40  
2017408 2017 AJ produkty Bratislava jedálne kupóny 18.9.2017 662.40  
2017409 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 9/2017 13.9.2017 27.52  
2017410 2017 Nomiland, s.r.o. Košice detský kototoč do parku 14.9.2017 1500.00  
2017411 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 8/2017 18.9.2017 128.20  
2017412 2017 PZO pre separ. zber a nak vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2017 22.9.2017 1723.63  
2017413 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 8/17 18.9.2017 328.03  
2017414 2017 PesmenPol , Prešov tréningové futbal. brány 18.9.2017 1376.20  
2017415 2017 P. Domasta, Centrum Nitra Lopty TJ 18.9.2017 270.00  
2017416 2017 J. Oprala, Garmond, Nitra Materiál - Kodály Zoltán 18.9.2017 142.94  
2017417 2017 Minerálium SK, Jelenec 30 vstupné 18.9.2017 60.00  
2017418 2017 PK Zobor travel, Nitra TJ preprava 8.9. a 18.9.2017 19.9.2017 72.00  
2017419 2017 Luben, J. Behál, Nitrians zemné a výkopové práce v obci 20.9.2017 2198.40  
2017420 2017 Slovak Telekom, Bratislav vytýčenie telekom. vedenia 19.9.2017 72.00  
2017421 2017 PKF, a.s. Nitra poistenie majetku 19.9.2017 421.61  
2017422 2017 PKF, a.s. Nitra poistenie majetku za škodu(traktor, vlečka autobus, autá) 19.9.2017 144.91  
2017423 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 8/2017 19.9.2017 65.34  
2017424 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 8/17 19.9.2017 124.44  
2017425 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,7/2017 19.9.2017 172.40  
2017426 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - SOI - vyúčt. fa 8/17 25.9.2017 155.04  
2017427 2017 Berndorf, Sandrik, s.r.o. MŠ taniere 25.9.2017 89.24  
2017428 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ 8/17 25.9.2017 29.81  
2017429 2017 PK Zobor travel, Nitra TJ preprava 15.9.2017 25.9.2017 29.81  
2017430 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 8/2017 25.9.2017 256.00  
2017431 2017 Topset, s.r.o. Stupava školenie programu - registratúra 25.9.2017 24.00  
2017432 2017 Wolter Kluwer, s.r.o. Bra účtovníctvo ROPO a obcí 2.10.2017 98.00  
2017433 2017 Geodetica, s.r.o. Košice mesačné poplatky 8/17 25.9.2017 29.00  
2017434 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 2.10.2017 57.48  
2017435 2017 Mazy, S. Matušková, Čifár výkon činnosi vo verej. obstarávaní 2.10.2017 350.00  
2017436 2017 SK Exekútorov, Bratislava poplatok - portál 2.10.2017 2.50  
2017437 2017 Gyepew Trans, s.r.o. D. O preprava žiakov ZŠ 2.10., 21.a 22.9.2017 2.10.2017 453.01  
2017438 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber 2.10.2017 638.00  
2017439 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchod i - 9/2017 2.10.2017 1260.53  
2017440 2017 Poradca podnikateľa, Žili finančný spravodaj - preddavok r.2018 6.10.2017 26.40  
2017441 2017 Poradca podnikateľa, Žili zákony r. 2018 6.10.2017 27.60  
2017442 2017 VEMA, s.r.o. Bratislava seminár zamestnancov 27.9.2017 6.10.2017 54.00  
2017443 2017 Nomiland, s.r.o. Košice MŠ - nákup materiálu pre predškolákov 4.10.2017 133.67  
2017444 2017 Ferex, s.r.o. Vodná 23, N kontajnery na separ. zber 4.10.2017 226.08  
2017445 2017 Autoservis Žirany oprava autobusu 4.10.2017 1608.94  
2017446 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 10/2017 4.10.2017 244.00  
2017447 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 10/2017 4.10.2017 200.00  
2017448 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 10/2017 4.10.2017 344.00  
2017449 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 10/2017 4.10.2017 502.00  
2017450 2017 SPP a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 10/2017 4.10.2017 10.00  
2017451 2017 L.CH.DEJEUNER Bratislava jedálne kupóny 6.10.2017 1528.40  
2017452 2017 RZPO Kolíňany Semináre(10.-12.10.2017) 6.10.2017 620.00  
2017453 2017 Envi-Geos, Nitra vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2017 6.10.2017 2080.35  
2017454 2017 Unimal - O. Borbély, Jele oprava VO, čistenie žľabov 6.10.2017 182.64  
2017455 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie SOI, OcÚ 6.10.2017 235.62  
2017456 2017 EMPORO, s.r.o. Bratislava regále do archívu 9.10.2017 700.80  
2017457 2017 PZO Výčapy Opatovce členské 2017 9.10.2017 1061.50  
2017458 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 10/2017 6.10.2017 27.52  
2017459 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné ATC, MŠ, kult. 10/17 9.10.2017 62.17  
2017460 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné a internet Ocú 10/17 9.10.2017 51.55  
2017461 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - vyúčt. fa 9/17 9.10.2017 181.74  
2017462 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - SOI - vyúčt. fa 9/17 9.10.2017 162.72  
2017463 2017 Geodetica, s.r.o. Košice služby Web Gis 9/17 9.10.2017 29.00  
2017464 2017 Poradca podnikateľa, Žili pedplatné r. 2018 9.10.2017 29.40  
2017465 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,9/2017 9.10.2017 138.69  
2017466 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 9/17 9.10.2017 88.15  
2017467 2017 M. Medlen, Ondavská 8, Br MŠ - predprimárne vzdelávanie 9.10.2017 16.70  
2017468 2017 ZSE, a.s. Bratislava TJ - doprava 9/2017 9.10.2017 142.02  
2017469 2017 PZO pre separ. zber a nak vývoz a uloženie odpadu 9/2017 25.10.2017 1717.46  
2017470 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 9/2017 18.10.2017 50.02  
2017471 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 9/2017 18.10.2017 62.30  
2017472 2017 Ernest Rácz, Žirany štrkopiesok lomový 18.10.2017 399.60  
2017473 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 10/17 18.10.2017 33.73  
2017474 2017 Ing. Viera Púchovská, Nit zameranie plochy na zriad. zberného dvora 18.10.2017 315.00  
2017475 2017 P. Blaško, Zobor travel, prepravné TJ 8.10.17 18.10.2017 78.00  
2017476 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajnera 18.10.2017 216.00  
2017477 2017 P. Blaško, Zobor travel, TJ preprava 9.10.2017 18.10.2017 75.00  
2017478 2017 Hagleitner Senec čistiace a toal. potreby 18.10.2017 305.04  
2017479 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ 9/17 18.10.2017 16.85  
2017480 2017 Dekoravia, s.r.o Hlohovec javiskové textílie 13.10.2017 5598.72  
2017481 2017 L.CH.DEJEUNER Bratislava jedálne kupóny 6.11.2017 1528.40  
2017482 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 9/2017 30.10.2017 256.00  
2017483 2017 PB Zobor travel, Nitra TJ preprava 15.-16.10.2017 23.10.2017 153.00  
2017484 2017 Inta, s.r.o. Trenčín MŠ odber kuchynského odpadu 9/2017 23.10.2017 17.10  
2017485 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 23.10.2017 41.48  
2017486 2017 PB Zobor travel, Nitra TJ - doprava 20.10.2017 23.10.2017 73.50  
2017487 2017 Plantex, s.r.o., Veselé 9 MŠ - školské ovocie 23.10.2017 10.40  
2017488 2017 Hagleitner, s.r.o. Senec čistiace prostriedky 30.10.2017 65.40  
2017489 2017 RVC Nitra školenie 30.10.2017 10.00  
2017490 2017 Kníhkupectvo Nitra nákup kníh do knižnice 30.10.2017 1004.42  
2017491 2017 Kníhkupectvo Nitra nákup kníh do knižnice 30.10.2017 104.49  
2017492 2017 Poradca podnikateľa, Žili vyúčt. faktúra 30.10.2017 29.40  
2017493 2017 ZŠ - Školská jedáleň Jele stravovanie dôchodcov 10/2017 30.10.2017 1460.91  
2017494 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 11/2017 15.11.2017 330.00  
2017495 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 11/2017 20.11.2017 344.00  
2017496 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 11/2017 20.11.2017 10.00  
2017497 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 11/2017 20.11.2017 829.00  
2017498 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber 10/2017 14.11.2017 683.67  
2017499 2017 Unimal - O. Borbély, Jele osvetl. multifunkčného ihriska 10.11.2017 94.32  
2017500 2017 Ing. G. Cigáňová, Jelšovc PD pre prípojku elektr. KS 15.11.2017 200.00  
2017501 2017 PB Zobor travel, Nitra TJ - doprava 29.10.17 8.11.2017 78.00  
2017502 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné ATC, MŠ, kult. 10/17 20.11.2017 62.26  
2017503 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné a internet Ocú 11/17 20.11.2017 56.96  
2017504 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie SOI, OcÚ 10.11.2017 286.55  
2017505 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 11/2017 15.11.2017 27.52  
2017506 2017 Geodetica, s.r.o. Košice služby Web Gis 10/17 15.11.2017 29.00  
2017507 2017 Západoslovenská distribuč Pripojenie odberr. elektr. zariadenia 15.11.2017 5.59  
2017508 2017 Ing. J. Vyskoč, Ekostavin Kanalizácia a kanalizačné odbočky (platené z dotácie) 20.11.2017 136842.11  
2017509 2017 MVDr. Inštitorisová, Reme odchyt túlavých psov 20.11.2017 122.40  
2017510 2017 Envi-Geos, Nitra objemový odpad 10/17 20.11.2017 1614.41  
2017511 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 27.11.2017 40.43  
2017512 2017 Peter Jurík, Čierna Voda služby na port. www. slovakregion.sk 20.11.2017 27.88  
2017513 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - SOI - vyúčt. fa 10/17 20.11.2017 335.06  
2017514 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - vyúčt. fa 10/17 20.11.2017 -39.43  
2017515 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 10/17 20.11.2017 -45.12  
2017516 2017 Ernest Rácz, Žirany štrkopiesok lomový 20.11.2017 266.49  
2017517 2017 Koma Slovakia, Nitra prenájom ozvučovacej techn. 20.11.2017 216.00  
2017518 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 10/2017 20.11.2017 145.49  
2017519 2017 JFREAL, s.r.o. Jelenec 40 oprava miest. komun. Staničná 20.11.2017 35959.21  
2017520 2017 Ferex, s.r.o. Vodná 23, N kontajner plastový čierny 25.11.2017 612.00  
370 2017 Slovenská pošta, a.s. B. nákup známok 4.9.2017 25.00 pokl.
371 2017 Gigaprint, s.r.o. Trenčín nákup tonerov 5.9.2017 92.40 pokl.
372 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 5.9.2017 78.00 pokl.
373 2017 Merkury Market Slovakia, okno - budova býv. MNV 5.9.2017 90.58 pokl.
374 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 8/2017 6.9.2017 2040.00 pokl.
375 2017 NAY Elektrodom Nitra nákup materiálu, varné konvice KD 6.9.2017 89.85 pokl.
376 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 7.9.2017 64.30 pokl.
377 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 7.9.2017 222.69 pokl.
378 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav prevodový olej - Passat 7.9.2017 22.98 pokl.
379 2017 Marián Hubáček, Žitavany prenájom kolotočov 7.9.2017 200.00 pokl.
380 2017 Národná diaľničná spoločn autobus - mýto 8.9.2017 100.00 pokl.
381 2017 Ivan Fedák, Jelenec občerstvenie - partnerská obec 8.9.2017 45.17 pokl.
382 2017 Penzion Hoffer, Lapáš občerstvenie - partnerská obec 11.9.2017 86.37 pokl.
383 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 13.9.2017 290.01 pokl.
384 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 18.9.2017 180.81 pokl.
385 2017 Panta Rhei, Veľký Meder nákup kníh do knižnice 18.9.2017 33.91 pokl.
386 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk farba do tlačiarne 18.9.2017 55.05 pokl.
387 2017 Lekáreň Minerva Jelenec doplnenie lekárničky 19.9.2017 26.28 pokl.
388 2017 Elektroservis Pintér, s.r oprava sušičky TJ 19.9.2017 52.80 pokl.
389 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 20.9.2017 80.83 pokl.
390 2017 Horex, HX, s.r.o., Lužian hasiaci prístroj - archív 20.9.2017 28.76 pokl.
391 2017 Agroland Nitra, s.r.o. traktor - náradné súčiastky 21.9.2017 78.91 pokl.
392 2017 Peter Šindler, Nitra PHM auto VW golf 22.9.2017 39.00 pokl.
393 2017 Peter Turčan, Jelenec 28 oprava auta WV 22.9.2017 60.00 pokl.
394 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 25.9.2017 15.75 pokl.
395 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 27.9.2017 150.40 pokl.
396 2017 Metro Cash & Carry SR, s. MŠ - kencelárske potreby 27.9.2017 78.44 pokl.
397 2017 Agroland Nitra, s.r.o. traktor - náradné súčiastky 27.9.2017 208.11 pokl.
398 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 28.9.2017 267.90 pokl.
399 2017 Agroland Nitra, s.r.o. traktor - náradné súčiastky 28.9.2017 62.08 pokl.
400 2017 Viliam Čabo, Jelenec 29 občerstvenie - futbalový turnaj o Pohár starostu obce 28.9.2017 735.00 pokl.
401 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 2.10.2017 80.91 pokl.
402 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 2.10.2017 34.35 pokl.
403 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 4.10.2017 54.55 pokl.
404 2017 Dekoravia, s.r.o Hlohovec okenné textílie 4.10.2017 967.20 pokl.
405 2017 Briston, s.r.o. Sládkovič MŠ - čistiace potreby 4.10.2017 50.00 pokl.
406 2017 Jozef Špendel príspevok pri narodení dieťaťa 4.10.2017 50.00 pokl.
408 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín - TJ štadion 4.10.2017 38.40 pokl.
409 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk farba do tlačiarne 5.10.2017 195.83 pokl.
410 2017 Metro Cash & Carry SR, s. nákup materiálu KD + občerstvenie 5.10.2017 231.95 pokl.
411 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 5.10.2017 21.70 pokl.
412 2017 Slovenská pošta, a.s. B. nákup známok 5.10.2017 27.85 pokl.
413 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 9/2017 6.10.2017 542.50 pokl.
414 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie - návšteva z Balatonvilágosu 6.10.2017 897.40 pokl.
415 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 9.10.2017 290.70 pokl.
416 2017 Present, darčeková predaj návšteva z Balatonvil. - darčeky 9.10.2017 63.40 pokl.
417 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce čistenie obrusov 9.10.2017 26.40 pokl.
418 2017 Ján Otruba, Palárikovo pozlátenie a čistenie náhrob. kameňa - Forgach 9.10.2017 160.00 pokl.
419 2017 Smart, spol. s.r.o. Trnav materiál na traktor 11.10.2017 32.55 pokl.
420 2017 COOP Jednota, SD Nitra občertstv. - mesiac úcty k starším 12.10.2017 31.39 pokl.
421 2017 Monika Kukučková, Jelenec nákup materiálu 12.10.2017 38.10 pokl.
422 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano materiáln na cintorín 12.10.2017 104.69 pokl.
423 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 12.10.2017 32.95 pokl.
424 2017 NAY Elektrodom Nitra CD prehrávač - KD 12.10.2017 93.98 pokl.
425 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 13.10.2017 188.40 pokl.
426 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 13.10.2017 53.60 pokl.
427 2017 Agroland Nitra, s.r.o. traktor - náradné súčiastky 16.10.2017 285.60 pokl.
428 2017 Metro Cash & Carry SR, s. občerstvenie - mesiac úcty k starším 16.10.2017 25.92 pokl.
429 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 16.10.2017 80.01 pokl.
430 2017 Slovenská pošta, a.s. B. nákup známok 16.10.2017 25.00 pokl.
431 2017 Kameňolomy a štrkopiesky štrk - cesta cintorín 16.10.2017 380.76 pokl.
432 2017 Kameňolomy a štrkopiesky štrk na cesty 18.10.2017 120.73 pokl.
433 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice kanc. potreby a vlajky k volbám 18.10.2017 50.00 pokl.
434 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice kanc. potreby 18.10.2017 43.82 pokl.
435 2017 JSRrec, s.r.o, Nemce nákup kníh do knižnice 18.10.2017 41.00 pokl.
436 2017 Peter Turčan, Jelenec 28 výmena oleja, filtra - Passat 19.10.2017 149.00 pokl.
437 2017 IRdistribution Nitra telefón + zábezpeka 20.10.2017 102.00 pokl.
438 2017 dm drogerie markt., sr.o. materiál - TJ štadion 20.10.2017 56.39 pokl.
439 2017 Vemax Group, s.r.o. Považ plachta na prenosné pódium 20.10.2017 103.47 pokl.
440 2017 Ján Poláčik, Jelenec 612 oprava auta WV 23.10.2017 259.70 pokl.
441 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 23.10.2017 215.00 pokl.
442 2017 Agroland Nitra, s.r.o. traktor - náradné súčiastky 23.10.2017 99.57 pokl.
443 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano archív - materiál 24.10.2017 29.63 pokl.
444 2017 Dušan Subally, Nitra zapožičanie auta 24.10.2017 140.00 pokl.
445 2017 Peter Šindler, Nitra PHM Passat 24.10.2017 80.01 pokl.
446 2017 Slovenská pošta, a.s. B. kolkové známky 25.10.2017 66.00 pokl.
447 2017 Breno, s.r.o. Bratislava PVC podlahovina 25.10.2017 132.69 pokl.
448 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 27.10.2017 232.00 pokl.
449 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 30.10.2017 302.90 pokl.
450 2017 Slovenská pošta, a.s. B. nákup známok 30.10.2017 50.00 pokl.
2017521 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,10/2017 14.11.2017 101.10  
2017522 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 10/17 14.11.2017 112.78  
2017523 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 10/2017 22.11.2017 68.08  
2017524 2017 J.Šmrhola, Santovka 145 hrnčeky s fotkou, magnetky 23.11.2017 794.16  
2017525 2017 Kameňolomy a štrkopiesky štrk-vápenec 23.11.2017 277.76  
2017526 2017 Hagleitner, s.r.o. Senec čistiace prostriedky 23.11.2017 105.84  
2017527 2017 Luben, J. Behál, Nitrians zemné a výkopové práce v CHO 23.11.2017 646.40  
2017528 2017 Luben, J. Behál, Nitrians zemné a výkopové práce v obci 5.12.2017 1280.40  
2017529 2017 Imrich Točka, Nitra Knihy - Zvony Podzoboria 23.11.2017 200.00  
2017530 2017 Inta, s.r.o. Trenčín MŠ odber kuchynského odpadu 10/2017 23.11.2017 22.80  
2017531 2017 Petit Press, a.s. Bratisl Nitr. noviny 5.12.2017 35.00  
2017532 2017 Urbárske spoločenstvo Jel nájomné r. 2017 5.12.2017 200.00  
2017533 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 11/2017 5.12.2017 1377.03  
2017533b 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 10/2017 5.12.2017 256.00  
2017534 2017 Slovenská pošta, a.s. B. predplatné časopisov 5.12.2017 23.80  
2017535 2017 Taktik, s.r.o. Košice MŠ- materiál predškoláci 5.12.2017 223.42  
2017536 2017 Luben, J. Behál, Nitrians zemné a výkopové práce -Remitáž, Vinohrady 8.12.2017 1185.60  
2017537 2017 Luben, J. Behál, Nitrians zemné a výkopové práce v obci 8.12.2017 561.60  
2017538 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber 11/2017 8.12.2017 683.67  
2017539 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 5.12.2017 41.48  
2017540 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ 10/17 5.12.2017 32.41  
2017541 2017 Slovenská pošta, a.s. B. MŠ - tlač. služby 5.12.2017 5.51  
2017542 2017 Allianz, Bratislava havarijné poistenie autobusu 22.12.2017 370.48  
2017543 2017 ZMOS Bratislava členské r. 2018 30.12.2017 350.30  
2017544 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 12/2017 11.12.2017 977.00  
2017545 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 12/2017 8.12.2017 10.00  
2017546 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 12/2017 8.12.2017 475.00  
2017546b 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 12/2017 22.12.2017 389.00  

 

 

Zverejňovanie

Voľby a referendá

Harmonogram vývozu odpadu

vývoz odpadu 2024

Celý rok 2024 je v tomto odkaze Typ: PDF dokument, Velkosť: 285.54 kB

Múzeum rodu Forgach

Múzeum Jelenec

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Több információért kattintson a képre.

WiFi pre Teba

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenník sadzieb - prenájom kultúrneho domu

Partnerská obec

balaton-vilagos

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Jelenec

EU

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
slabý dážď 33 °C 21 °C
slabý dážď, dosť čerstvý východný vietor
vietorV, 5.59m/s
tlak1012hPa
vlhkosť40%
zrážky1.1mm

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:337
TÝŽDEŇ:2038
CELKOM:1171281

Kontakt

Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126, 
951 73 Jelenec

tel:  037/6313204
        037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11
12 13 14
15 16 17
18 19
20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Hrad Gýmeš

Hrad Gýmeš

Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: