Obsah

Informácia starostu obce

Typ: ostatné
Informácia starostu obce  1Informácia pre všetkých, ktorí si myslia, že len sadíme kvetinky alebo zveľadujeme obec v rámci svojich možností.. Mnoho aktivít a zmien vyžaduje čas a veľa stretnutí, ktorých výsledky nie sú hneď viditeľné. Ako napr. štvrtkové stretnutie na Ministerstve životného prostredia so Štátnym tajomníkom ohľadom dokončenia kanalizácie v obci.
Poukazovali sme na to, že momentálny model financovania obcí nie je vhodný.
Zhodli sme sa, že ideálnym riešením je dotácia obcí, ktoré majú vysoké štádium rozostavanosti a čakajú na zhotovenie ČOV, medzi tieto obce sa radíme aj my.
Jelenec ako i ďalšie obce združenia mikroregiónu Tribeč podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na výstavbu ČOV, ktoré by malo byť vydané do konca augusta 2020.
Na základe tohto povolenia budeme hľadať možnosti ako financovať uvedenú ČOV. Jej hodnota je cca 2.100.000, - €.
Dnešné rokovanie na Ministerstve nepovažujem za uzavretie tejto kapitoly, práve naopak, naďalej sa budem snažiť o úspešné dokončenie kanalizácie v našej obci.

Vytvorené: 24. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2020 19:00
Autor: