Obsah

3. adventná nedeľa - Ádvent 3. vasárnapja

Dňa 11.12.2022 sa v kultúrnom dome uskutočnili ďalšie vianočné trhy. V rámci programu vystúpili deti z materskej školy, detský folklórny súbor Jelenček a o dobrú náladu sa postarala spevácka skupina Quantum Bora.

Zo srdca ďakujeme chalanom z obecného úradu za technickú prípravu podujatia, zamestnancom OcÚ , vystupujúcim za krásny kultúrny zážitok, predajcom za účasť, a veľké ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa nášho Adventného Jelenca zúčastnili. 

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov Vám želám, aby ste prežili krásne, čarovné chvíle v kruhu svojich najbližších.

 

2022.12.11-én ismét karácsonyi vásárra került sor községünkben. A vásár mellett programot adtak az óvodások, a Jelenček gyermekfolklórcsoport majd a Quantum Bora éneklőcsoport tette szebbé a vasárnapi délutánt. 

Nagy köszönetet mondunk a községi hivatal dolgozóinak az előkészületekért, a segítségért, a fellépőknek a színvonalas műsorért, az árusítóknak a részvételért, de legfőképpen mindannyiuknak, akik részt vettek a Ádventi Gímesen.

Karácsony közeledtével kívánunk mindenkinek meghitt, áldott karácsonyi ünnepeket szeretteik körében.Vytvorené: 12. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2022 15:44
Autor: Eva Klepáčová