Obsah

Mikuláš 2021

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí.
Dňa 5.12.2021 do našej obce zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi - s čertom a s anjelom.

Tešil sa na všetky detičky. Veľmi pekne ďakuje za všetky básničky, pesničky, riekanky... Aj my sa chceme v mene Mikuláša poďakovať každému, kto tento rok privítal mikulášsky sprievod vo svojom domove.

Mikuláš sa na Vás teší aj na budúci rok!!! HO-HO-HO!!! 

Mikulás 2021

Hull a a pelyhes fehér hó,

jöjj el kedves Télapó!

Minden gyermek várva vár,

Vidám ének hangja száll.

2021. 12.5-én Gímesre is ellátogatott a Mikulás és segédei: az angyal és az ördög. Nagyon örült az énekeknek, verseknek. Mi is nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki otthonába fogadta a Mikulást és kíséretét.

Reméljük, jövőre is ellátogat hozzánk!!!! HO-HO-HO!!!