Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jelenec
Obec Jelenec
Gímes község

Rok 2014

Rok 2014

 

Číslo Rok Dodávateľ Predmet Úhrada Suma Mena Poznámka
130509 2014 Ing. Jozef Vyskoč, Ekosta spracovanie žiadosti- eurofond 2014 19.1.2014 110.40  
7237984103 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn 19.1.2014 24.00  
7237984121 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn 19.1.2014 1843.00  
7237984154 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn 19.1.2014 544.00  
7237984151 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn 20.1.2014 989.00  
7237984352 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn 19.1.2014 443.00  
2107012008 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 01/2014 19.1.2014 27.52  
2107022008 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 01/2014 19.1.2014 27.52  
2010 2014 Združenie nevidiacich v L príspevok 19.1.2014 15.00  
2014010 2014 J. Szonlajtner, autoservi údržba autobusu 20.1.2014 1261.13  
2014011306 2014 Legalsoft, s.r.o., Turčia materiál do MŠ 19.1.2014 101.80  
00308072 2014 Ponitr. združ. obcí pre s 5% spoluúčasť obce 25.1.2014 1000.00  
7540304009 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha 01/14 23.1.2014 752.61  
7437361013 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha 01/14 23.1.2014 161.30  
7437361012 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha 01/14 23.1.2014 328.96  
7437361009 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha 01/14 23.1.2014 1450.72  
7418221727 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha 01/14 23.1.2014 52.75  
7418217764 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha 01/14 23.1.2014 68.47  
720140251 2014 VEMA, s.r.o. Bratislava aktualizácia programu 25.1.2014 206.40  
7437364156 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 01/14 3.2.2014 175.37  
201406 2014 Mazy, S. Matušková, Čifár výkon činnosti vo verej. obstarávaní (chodník k ZŠ) 3.2.2014 600.00  
0025467045 2014 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 3.2.2014 40.46  
2014006 2014 Štefan Miškolci ISTRA Oby oprava plynového kotla - nájomné byty 3.2.2014 229.00  
20140001 2014 Gyepestrans, Dolné Obdoko prepravné žiakov autobusom 3.2.2014 519.00  
2014003 2014 Štefan Miškolci ISTRA Oby od. prehl. a servis plyn. kotlov - nájomné byty 3.2.2014 437.00  
2014000131 2014 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 10.2.2014 3546.65  
7252996306 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn DS -2/14 10.2.2014 24.00  
7252996306 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn DS -2/14 10.2.2014 24.00  
7252296336 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn MŠ -2/14 10.2.2014 958.00  
7252996339 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn, telocvičňa - 2/14 10.2.2014 526.00  
7252996571 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn- SOI- 2/14 13.2.2014 443.00  
2107002008 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 02/2014 10.2.2014 27.52  
2107022008 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 01/2014 19.1.2014 27.52  
7447899232 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 2/14 10.2.2014 68.47  
2141101930 2014 SOZA, Rastislavova 3, Bra za rozhlas r.2014 10.2.2014 14.28  
7447835181 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 02/14 10.2.2014 79.47  
7747835180 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1, VO3 ,KO, SO - 2/2014 02/14 17.2.2014 1450.72  
201402 2014 MUDr. Institoris Nitra ochyt psov 10.2.2014 68.00  
2014031 2014 Fresco, s.r.o. Bratislava MŠ - ovocie, ovocná šťava 10.2.2014 20.00  
2014009 2014 PAČ Žitava, Zl. Moravce Pranie - OcÚ, SOI 10.2.2014 155.68  
7447851901 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha nájomné byty 2/2014 11.2.2014 52.75  
1140003 2014 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 11.2.2014 107.59  
3752622964 2014 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné, internet OcÚ 10.2.2014 99.42  
420140232 2014 VEMA, s.r.o. Bratislava seminár 11.2.2014 54.00  
346000163 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ, MŠ, adm. budova 11.2.2014 125.71  
346000148 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 11.2.2014 110.46  
1758622935 2014 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 1/2014 13.2.2014 50.30  
7447837129 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 13.2.2014 175.37  
8460003601 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ Jelenec 1/2014 13.2.2014 2.54  
20417105 2014 SIMSm a.s. Nová Bošáca Info obce 2014 - web stránka 20.2.2014 118.80  
8800308072 2014 RTVS Bratislava koncesion. poplatky 20.2.2014 224.06  
0134 2014 RVC Nitra, Farská 7 účtovné súvzťažnosti od 1.1.2014 20.2.2014 23.00  
7437462869 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ, VO2 20.2.2014 913.31  
2014005 2014 Blaho J. - JUMBO, Veľké Z práce strojom - cesty 20.2.2014 180.00  
12032014 2014 RVC Nitra, Farská 7 školenie - správa NB 20.2.2014 36.00  
1067221554 2014 O2, s.r.o. Bratislava hovorné 1/2014 20.2.2014 53.07  
140012 2014 Kanál servis, Ivánka pri vysokotlak. čistenie kanal. potrubia - bytovky 20.2.2014 100.00  
0700212881 2014 Allianz, sp., a.s., Brati havar. poist. autobusu 2.Q 20.2.2014 370.48  
1140004 2014 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 20.2.2014 145.40  
14082 2014 ST. Florian, Sv. Štefana ročná rev. has. prístrojov, požiarno- techn. servis 21.2.2014 231.60  
92014 2014 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o stravné lístky 25.1.2014 1528.40  
22014 2014 Igor Hajdu, Pohranice brúsenie a náter parkiet KD 24.1.2014 2344.00  
201447 2014 ŠJ - ZŠ Jelenec obedy dôchodcov 1/2014 10.2.2014 927.34  
201459 2014 Ing. Dušan Ondrejka vypracovanie štúdie- autokemping 19.2..2014 750.00  
0114022549 2014 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o stravné lístky 12.3.2014 1528.40  
7437361011 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha 01/14 23.1.2014 100.97  
7437361010 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha 01/14 ATC 23.1.2014 79.47  
20141 2014 Nitrianske združenie ZMOS členské r. 2014 23.1.2014 102.70  
20142 2014 Ponitr. združ. obcí pre s členské r. 2014 23.1.2014 205.40  
20143 2014 Reg. združenie Podzoborsk členské r. 2014 3.2.2014 575.12  
20140583 2014 Mesto Nitra výdavky na spoločný stavebný úrad 14.3.2014 412.00  
5240469995 2014 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 2/2014 14.3.2014 41.20  
2014000510 2014 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 14.3.2014 2629.27  
2014008 2014 Les.a vodné stavby Nitra valcovanie ihriska TJ 25.3.2014 122.40  
42014 2014 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravné pre dôchodcov 2/2014 20.3.2014 757.25  
04552014 2014 Reg. vzdelávacie centrum CD - návod na zostavenie poznámok 1.4.2014 9.00  
2014038 2014 PAČ Žitava, Zl. Moravce Pranie - OcÚ, SOI 20.3.2014 159.47  
114006 2014 E.Rácz - palivá a stavebn stav.materiál - autobus. zastávka 20.3.2014 338.29  
2014113 2014 J. Szonlajtner, autoservi oprava a servis autobusu 20.3.2014 712.00  
7447943019 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 2/14, Hlavná 736 14.3.2014 68.47  
7447945919 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha nájomné byty 3/2014 14.3.2014 43.96  
7447927853 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1, VO3 ,KD, SOI - 3/2014 17.3.2014 1450.72  
7447927854 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha 03/14 ATC 14.3.2014 79.47  
7477927855 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ, VO2 17.3.2014 913.91  
92014 2014 CKPB Zobor Travel, P. Bla Dopravy mikrobusom - Nitra-Jelenec-Dyčka 20.3.2014 135.00  
201405 2014 MVDr. Institoris Nitra odchyt túlavých psov 20.3.2014 202.00  
6759613694 2014 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 2/2014, MŠ 14.3.2014 44.80  
2759613722 2014 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 2/2014 14.3.2014 75.66  
211400508 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 03/2014 18.3.2014 27.52  
211400507 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 03/2014 18.3.2014 27.52  
2014010 2014 Blaho J. - JUMBO, Veľké Z zemné práce bagrom 1.4.2014 75.00  
7263007792 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn 3/2014 OcÚ 18.3.2014 1684.00  
7263007822 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn MŠ 3/2014 18.3.2014 904.00  
7263007777 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn 3/2014 DS 17.3.2014 24.00  
7263007824 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn 3/2014 telocvičňa 18.3.2014 496.00  
7263008051 2014 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn 3/2014 SOI 17.3.2014 443.00  
87 2014 Prvá komunálna fin., a.s. dodávka el. energie VO/01/2013 PL 20.3.2014 180.00  
24 2014 Prvá komunálna fin., a.s. dodávka el. energie VO/01/2013 EL 20.3.2014 180.00  
346000622 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ, bytov.A,B 3/2014 25.3.2014 100.30  
346000624 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ, MŠ, adm. budova 25.3.2014 129.51  
012014 2014 Ján Finta, Jelenec 618 zmluva o dielo - chodník k ZŠ 18.3.2014 10124.84  
20144 2014 Ponitr. združ. obcí pre s 5% spoluúčasť obce 18.3.2014 6233.87  
7447930045 2014 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha TJ 18.3.2014 175.37  
84600014556 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 3/2014 20.3.2014 11.42  
1068995867 2014 Telefonica Slovakia, s.r. hovorné 2/2014 20.3.2014 60.03  
1560000465 2014 centrum polygr. tlačivá - matrika 25.3.2014 42.99  
2014007 2014 Nitros, s.r.o. Novozámock stavebné práce - ZŠ Jelenec - rekonštrukcia 3. budovy 24.3.2014 9382.19  
2014008 2014 Nitros, s.r.o. Novozámock stavebné práce - ZŠ Jelenec - rekonštrukcia 3. budovy 24.3.2014 47.81  
0109000281 2014 Prvá komunálna fin., a.s. úhrada poistného - moto. vozidlá 1.4.-30.6.2014 4.4.2014 316.06  
3559008457 2014 Prvá komunálna fin., a.s. úhrada poistného - moto. vozidlá 1.4.-30.6.2014 4.4.2014 53.20  
1410000079 2014 Palace s.r.o. Farská 52, zakúpenie kopírky Minolta 1.4.2014 899.71  
486433111 2014 Slovnaft, a.s., Nové Zámk pohonné hmoty do auta 2.1.2014 60.01 pokl.
142014 2014 L. Kaplánová, Jelenec prípevok pri narodení dieťaťa 7.1.2014 50.00 pokl
000052014 2014 Ľ.Tichanský, Mati, Nitra nákup pohárov do KD 8.1.2014 160.50 pokl.
346 2014 Tesco Nitra Ples ZŠ- tombola 8.1.2014 54.99 pokl.
000084 2014 Peter Šindler, Nitra diaľničné známky 10.1.2014 100.00 pokl.
000314 2014 Pavol Riecky, Levice kanc. potreby 10.1.2014 154.27 pokl.
1400003 2014 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obč. účinkujúcim - novoroč. koncert 15.1.2014 87.80 pokl.
140002 2014 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obč. - vianočný koncert 15.1.2014 183.00 pokl.
1300063 2014 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravné pre dôchodcov 12/2013 15.1.2014 375.00 pokl.
140001 2014 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravné pre dôchodcov 1/2014 15.1.2014 75.00 pokl.
697002010 2014 Peter Šindler, Nitra pohonné hmoty do auta 15.1.2014 84.60 pokl.
01222 2014 Ivan Fedák, Jelenec čistiace potreby 15.1.2014 42.17 pokl.
792 2014 Agroland Nitra výmena oleja - traktor 17.1.2014 90.64 pokl.
140002 2014 Borbély-Elektro - Štefan oprava osvetl. multif. ihrska 21.1.2014 38.00 pokl.
772014 2014 Slovenská pošta, B.Bystri poštové ceniny 21.1.2014 34.00 pokl.
10564 2014 Slovnaft, a.s., Bratislav nákup nafty - autobus 23.1.2014 301.40 pokl.
114 2014 Jozef Babulík, V. Zálužie oprava verejného osvetlenia 23.1.2014 181.19 pokl.
0006 2014 Mestské slusžby Nitra parkovacie karty Passat, WV 24.1.2014 170.00 pokl.
10564 2014 Slovnaft, a.s., Bratislav nákup nafty - autobus 27.1.2014 200.00 pokl.
932014 2014 Ž. Samková prípevok pri narodení dieťaťa 29.1.2014 50.00 pokl.
10564 2014 Slovnaft, a.s., Bratislav pohonné hmoty - Passat 29.1.2014 89.29 pokl.
105641 2014 Slovnaft, a.s., Bratislav nákup nafty - autobus 31.1.2014 204.00 pokl.
1002014 2014 Slovenská pošta, B.Bystri poštové poplatky 31.1.2014 32.87 pokl.
62014 2014 ŠJ pri ZŠ Jelenec obedy dôchodcov 03/2014 4.4.2014 1102.09  
2014055 2014 PAČ Žitava, Zl. Moravce pranie OcÚ, SOI 4.4.2014 206.77  
2014072 2014 Bramil, s.r.o. Nitra oprava ústredne 4.4.2014 476.40  
2014061 2014 Bramil, s.r.o. Nitra pravidelná odb. prehliadka a skúška 4.4.2014 180.00  
132014 2014 CK PB Zobor Travel, Nitra doprava TJ 4.4.2014 291.00  
2014366 2014 FRESCO, s.r.o., Bratislav MŠ - jablká ovocná šťava 4.4.2014 30.00  
5244234066 2014 Orange, a.s. Bratislava hovorné 4.4.2014 41.92  
2014 2014 OZ Žibrica Štitáre Spoluúčasť na projekte NSk 1.4.2014 20.00  
2014024 2014 Péli Erik, Štitáre zhodnocovanie odpadu 4.4.2014 850.00  
2014012 2014 Nitros, s.r.o, Nitra, Nov stavebné práce - soc. zar. 3. budova 7.4.2014 25501.16  
2380141364 2014 Lyreco, CE, Bratislava kancelársky materiál 16.4.2014 137.30  
420140493 2014 VEMA, s.r.o. Bratislava Seminár PaM 22.4.2014 54.00  
90125168 2014 Slovak Telekom Bratislava vytýčenie telekom sietí, Školská ul. 16.4.2014 72.00  
5190010755 2014 Komunálna poisťovňa Brati úrazové poistenie UoZ 11.4.2014 65.00  
5190010756 2014 Komunálna poisťovňa Brati úrazové poistenie UoZ 10.4.2014 22.75  
2014000730 2014 Jozef Bohumel, Boel, V. K Krovinorez 10.4.2014 843.00  
211400705 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet AtC 04/14 10.4.2014 27.52  
2111400706 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet MŠ 04/14 10.4.2014 27.52  
1405495 2014 SLOVGRAM Bratislava používanie zvuk.záz. techn. zar. 22.4.2014 33.50  
7448039961 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha bytovky A,B 10.4.2014 52.75  
14197 2014 J. Oprala, Nitra výroba poukážok 10.4.2014 18.00  
140100076 2014 REMEK, s.r.o. Nitra Používanie SW 2014 - účtovn. 22.4.2014 388.37  
201400071 2014 ENVI-GEOS Nitra vývoz a skladovanie odpadu 10.4.2014 3631.37  
7448018591 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha VO1, VO3, KD, SOI 11.4.2014 1450.72  
7448018592 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha Remitáž IV/14 16.4.2014 79.47  
7448018593 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - fontána 16.4.2014 100.97  
7448018594 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - MŠ, IV/14 16.4.2014 161.30  
7448036285 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - SDIV/14 16.4.2014 68.47  
346000797 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné III. mesiac AB, OcÚ, kaštieľ 22.4.2014 175.22  
346000796 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné III. mesiac A,B - bytovky 22.4.2014 96.51  
7268025260 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - MŠ IV. mesiac 22.4.2014 495.00  
7268025234 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - OcÚ IV. mesiac 16.4.2014 922.00  
7268025263 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - telocvičňa, IV. mesiac 16.4.2014 272.00  
7268025216 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - DS IV. mesiac 16.4.2014 24.00  
7268025488 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - SOI IV. mesiac 16.4.2014 443.00  
022014 2014 J. Finta Jelenec ZOD 01/14- zámková dlažba 16.4.2014 13640.65  
7448021033 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - TJ 4/2014 22.4.2014 175.37  
9760607476 2014 Slovak Telekom Bratislava hovorné 04/14, ATC, MŠ,kult. 22.4.2014 42.98  
1760607498 2014 Slovak Telekom Bratislava hovorné, internet - OcÚ 22.4.2014 107.22  
2014090 2014 J.Vadovič, Vadas, Bohdano Ochrana pred požiarmi - školenie a dokumentácia 22.4.2014 198.00  
0114038279 2014 DEJEUNER, s.r.o. Bratisla jedálne kupóny 22.4.2014 1528.40  
272014 2014 P. Blaško, Štefánikova 5, TJ - doprava mikrobusom 22.4.2014 84.00  
192014 2014 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 12/2014 7.1.2015 799.19  
1071430560 2014 O2 Bratislava hovorné 24.4.2014 72.12  
110003 2014 Agroinštitút Nitra povinnosti ved. zam. BOZP 24.4.2014 39.00  
20140328 2014 FEREX, s.r.o. Vodná 23, N kontajnery 110 l 30.4.2014 383.40  
5590015884 2014 IVES Košíce, Čs. Armády 2 služby 3/2014-3/2015 24.4.2014 25.09  
8460023577 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné III. mesiac TJ 22.4.2014 19.04  
7150718312 2014 ZSE, a.s. Bratislava vyúčtovacia fa - VO2 24.4.2014 -149.36  
2014041108 2014 LEGAL SOFT, s.r.o. Turč. MŠ materiál 30.4.2014 13.90  
2014040304 2014 LEGAL SOFT, s.r.o. Turč. školské potreby 30.4.2014 98.10  
2014031 2014 Péli Erik, Štitáre zhodnocovanie odpadu 24.4.2014 425.00  
2014028 2014 Péli Erik, Štitáre zhodnocovanie odpadu - kôra, drevo 24.4.2014 525.00  
140037 2014 Kanal servis Nitra, Novoz vysokotlak. čistenie kanal. bytovky 24.4.2014 120.00  
7401195713 2014 SPP, a.s. Bratislava opravná fa DS 29.4.2014 -9.79  
7401195781 2014 SPP, a.s. Bratislava opravná fa MŠ 29.4.2014 -19.25  
140317 2014 EDUCAPLAY, s.r.o. Žilina MŠ materiál 30.4.2014 126.55  
142014 2014 Poľovnícke združenie Žira služby - polievanie, voda 30.4.2014 898.50  
1435106118 2014 Petit Press Bratislava inzercia v Nitrianskych novinách 30.4.2014 172.80  
524016645 2014 Orange, a.s. Bratislava hovorné 30.4.2014 50.94  
7448018500 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - doplatok MŚ 30.4.2014 11.94  
32014 2014 J. Finta Jelenec Rozšírenie cesty Smreková.. 5.5.2014 3158.81  
2014530 2014 FRESCO, s.r.o., Bratislav MŠ - ovocie, ovocná šťava 9.5.2014 30.50  
0114047936 2014 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 9.5.2014 1528.40  
82014 2014 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodcov 4/2014 9.5.2014 1095.10  
7437670659 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - SD IV/14 9.5.2014 68.47  
2014067 2014 PAČ Žitava, Zl. Moravce pranie OcÚ, SOI 9.5.2014 51.37  
7437673452 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha bytovky A,B 9.5.2014 52.75  
372014 2014 CK PB Zobor Travel, Nitra doprava TJ 9.5.2014 90.00  
7273041315 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - SOI ,V. mesiac 12.5.2014 443.00  
7273041087 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - MŠ V. mesiac 12.5.2014 190.00  
7273041089 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - telocvičňa, V. mesiac 12.5.2014 104.00  
7273041040 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - DS V. mesiac 12.5.2014 24.00  
7273041057 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - OcÚ V. mesiac 12.5.2014 353.00  
211400902 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet AtC 05/14 20.5.2014 27.52  
211400911 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet MŠ 05/14 20.5.2014 27.52  
7102190044 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha za apríl 2014 19.05.2014 463.79  
1140017 2014 E. Rácz,Žirany štrkopiesok lomový 19.5.2014 170.00  
0046612014 2014 J. Šmrhola - Olymp, Santo plakety, diplomy 19.05.2014 432.61  
2014001079 2014 ENVI-GEOS Nitra vývoz a skladovanie odpadu 23.5.2014 5132.20  
7437655865 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha MŠ 5/14 19.05.2014 161.30  
7437655864 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha Remitáž 5/14 19.05.2014 79.47  
7437655883 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha VO1, VO3, KD, SOI-5/14 20.5.2014 1450.72  
761608084 2014 Slovak Telekom Bratislava hovorné 5/14 19.05.2014 42.98  
8761608114 2014 Slovak Telekom Bratislava hovorné 5/14 19.05.2014 107.04  
462014 2014 P. Blaško, Štefánikova 5, doprava TJ - 3.a 4.5.14 23.5.2014 204.00  
346001 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné 4/14 A,B - bytovky 23.5.2014 101.57  
346001197 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné 4/14 OcÚ, MŠ, adm.budova 23.5.2014 179.02  
8460034 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné 4/14 TJ 23.5.2014 16.51  
7437657973 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha za apríl 2014 FC Jelenec 23.5.2014 175.37  
1073189391 2014 O2 Bratislava hovorné 4/14 23.5.2014 71.36  
14050246 2014 INTA, sro, Rybárska 18, T Odber kuchynsk. odpadu MŠ 22.5.2014 27.00  
150005 2014 EDUCAPLAY, s.r.o. Žilina MŠ - materiál 29.5.2014 15.80  
2014008 2014 M. Lukáčová, Obyce preprava osôb 11.5.14 23.5.2014 85.00  
00514/2014 2014 J. Šmrhola - Olymp, Santo hrnčeky, obaly, plakety 22.5.2014 564.44  
2014219 2014 HOBLA, sro, Levice MŠ - materiál 29.5.2014 168.48  
2014016 2014 Nitros, s.r.o, Nitra, Nov ZŠ - oprava časti fasády 3. budova   4962.38  
2014014 2014 Nitros, s.r.o, Nitra, Nov ZŠ - 3 bud. - zateplenie časti fasády, výmena okien 23.5.2014 32134.15  
2014015 2014 Nitros, s.r.o. Novozámock zateplenie časti fasády - ZŠ Jelenec - rekonštrukcia 3. budovy 23.5.2014 70.85  
147069 2014 Unitrams, s.r.o., Nitra ubytovanie - Európa pre občanov 9.-12.5.2014 22.5.2014 2430.00  
201400303 2014 Silcom Multimedia, Žilina materiál MŠ 29.5.2014 303.35  
128042014 2014 J.Bíro - - ESO STAV, V. Z Práce s JCB - cesty 29.5.2014 663.00  
1435108097 2014 Petit Press, a.s.Bratisla Inzercia - na funkciu riaditeľky MŠ 29.5.2014 172.80  
1402000458 2014 SOFT GL, s.r.o. , Košice Servis + aktualizácia programu MŠ-ŠJ 29.5.2014 39.24  
0700212881 2014 Allianz, sp., a.s., Brati Poistenie autobusu (havarijné) 6.-9.14 29.5.2014 370.48  
2014001 2014 Ervín Molnár, Jelenec, 12 Občerstvenie - program Európa pre občanov 29.5.2014 815.00  
592014 2014 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 18.5.14 29.5.2014 144.00  
602014 2014 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 24.5.14 29.5.2014 78.96  
622014 2014 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 25.5.14 29.5.2014 114.00  
2014038 2014 Erik Péli, Štitáre 298 zhodnocovanie odpadu 3.6.2014 400.00  
2014001 2014 Viliam Čabo, Jelenec 29 Občerstvenie - program Európa pre občanov 2.6.2014 3152.00  
832014 2014 Život a zdravie, SNP 21, nákup kníh do knižnice 3.6.2014 56.50  
5251815641 2014 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 5.-6.2014 3.6.2014 48.67  
14184 2014 Talamon, s.r.o. Dunajská nákup kníh do knižnice 3.6.2014 75.79  
14002 2014 Promo ART, sro, Jelenec 6 ozvučenie, osvetlenie (Európa pre občanov 2.6.2014 2100.00  
042014 2014 Ján Finta, Jelenec 618 Oprava a asfalt. ciest v obci 23.6.2014 2362.17  
1400024 2014 Dakap, s.r.o. Zl. Moravc strava (Európa pre občanov) 9.5.-11.5.2014 2.6.2014 6176.56  
2014092 2014 PAČ Žitava, Zl. Moravce pranie OcÚ, SOI 3.6.2014 227.03  
22014 2014 Mgr. A. Molnárová, Jelene preklady textov a tlmočnícke služby 4.6.2014 100.00  
1140022 2014 E. Rácz,Žirany štrkopiesok lomový 9.6.2014 510.00  
122014 2014 Peter Pavlík, Žitavce 163 preprava folkl. skupín 10.5.2014 9.6.2014 109.00  
102014 2014 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 5/2014 4.6.2014 1281.50  
7293041261 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - telocvičňa, VI. mesiac 13.6.2014 44.00  
7293041278 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - OcÚ VI. mesiac 13.6.2014 148.00  
7293041300 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - MŠ VI. mesiac 13.6.2014 80.00  
7293041509 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - SOI ,VI. mesiac 13.6.2014 443.00  
2014001392 2014 ENVI-GEOS Nitra vývoz a skladovanie odpadu 11.6.2014 4312.29  
7111208051 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - vyúčt. fa 13.6.2014 383.76  
211401124 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet AtC 06/14 13.6.2014 27.52  
211401123 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet MŠ 06/14 13.6.2014 27.52  
7448204588 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - SD VI/14 13.6.2014 68.47  
7448207352 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha bytovky A,B, 6/14 13.6.2014 52.75  
7448189903 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha VO1, VO3, KD, SOI-6/14 16.6.2014 1450.72  
7448189904 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha ATC 6/2014 16.6.2014 79.47  
7448189908 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha MŠ 6/14 16.6.2014 161.30  
1405300041 2014 Kameňolomy a štrkopiesky, dielenské služby 19.6.2014 254.75  
2141115742 2014 SOZA Bratislava Medzin. folklórny festival 16.6.2014 76.80  
400185057 2014 Slov. pošta Banská Bystri MŠ - časopis Včielka 19.6.2014 7.60  
6762614185 2014 Slovak Telekom Bratislava hovorné 6/14 19.6.2014 68.17  
2762614165 2014 Slovak Telekom Bratislava hovorné ATC, kult., MŠ 19.6.2014 42.98  
201423 2014 MAZY, Čifáre 227 stavebný dozor - chodník k ZŠ 24.6.2014 650.00  
062014 2014 Ján Finta, Jelenec 618 odvodnenie hlavnej cesty 11.6.2014 755.88  
7448191992 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha ATC 6/2014 16.6.2014 175.37  
752014 2014 P. Blaško, Štefánikova 5, doprava TJ 7.6.14 19.6.2014 213.00  
6802508292 2014 Komunálna poisťovňa Brati poistné autobusu 06-12/2014 24.4.2014 390.01  
43673411 2014 INPROST, s.r.o. Bratislav Obecné noviny - doplatok r. 2014 24.6.2014 156.00  
346001545 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné 5/14 A,B - bytovky 24.6.2014 102.84  
346001563 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné 5/14 OcÚ, MŠ, adm.budova 24.6.2014 242.52  
0114060527 2014 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 19.6.2014 1528.40  
140032 2014 L.Kazík, LK Studio, Topoľ fotogr. a audioviz. služby - Európa pre občanov 16.6.2014 400.00  
1074979580 2014 O2 , Slovakia, s.r.o. Bra hovorné 5/14 24.6.2014 94.05  
2014001 2014 Rod. združenie pri ZŠ Jel Ref. prepl. žiakov - Poprad, celoslov. kolo 24.6.2014 200.00  
62014 2014 ZMOS - Nitr. reg. združen školenie 19.6.2014 30.00  
14060419 2014 INTA, sro, Rybárska 18, T Odber kuchynsk. odpadu MŠ 19.6.2014 36.00  
90126687 2014 Slovak Telekom Bratislava vytýčenie telekom sietí, Smreková ul. pri MŠ 19.6.2014 72.00  
8460047535 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné 05/14 TJ 24.6.2014 17.77  
222014 2014 Ing. V. Púchovská, Marián vypracovanie GP na odčlenenie pozemkov 24.6.2014 247.00  
072014 2014 Ján Finta, Jelenec 618 ZOD 1/14 - stavebné práce 25.6.2014 7198.67  
2014121 2014 PAČ Žitava, Zl. Moravce pranie 30.6.2014 163.30  
5190012515 2014 Komunálna poisťovňa Brati úrazové poistenie UoZ 30.6.2014 48.75  
20140547 2014 CHOME, s.r.o. Podzámska servis a údržba kosačiek 30.6.2014 295.20  
122014 2014 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 6/2014 4.7.2014 1216.26  
1142203099 2014 ŠEVT, a.s. B. Bystrica MŠ - kancelársky materiál 30.6.2014 23.72  
0025467945 2014 Orange, a.s. Bratislava hovorné 20.6.-19.7.14 30.6.2014 43.34  
562014 2014 HEMRO, s.r.o. Sabinov MŠ - obliečky na paplóny 20 ks 30.6.2014 160.00  
2404153159 2014 Generall poissťovňa MŠ - poistenie interaktívnej tabule 30.6.2014 39.99  
7437829600 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - SD 7/14 11.7.2014 68.47  
7437833820 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha bytovky A,B 7/2014 11.7.2014 52.75  
7437829600 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - SD 7/14 11.7.2014 68.47  
7437833820 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha bytovky A,B 7/2014 11.7.2014 52.75  
2014001704 2014 ENVI-GEOS Nitra vývoz a skladovanie odpadu 6/2014 10.7.2014 3450.81  
7437807806 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha MŠ 714 11.7.2014 161.30  
7437807805 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - DS, PZ 11.7.2014 328.96  
7437807804 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - fontána 11.7.2014 100.97  
7437807802 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha VO1, VO3, KD, SOI 11.7.2014 1450.72  
7437807803 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - ATC 7/2014 11.7.2014 79.47  
2107022008 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet AtC 07/14 11.7.2014 27.52  
2107012008 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet MŠ 07/14 11.7.2014 27.52  
00111 2014 Ing. Stehlílková, Piarist spracovanie dokumentácie CO 25.7.2014 913.00  
2107022008 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet AtC 07/14 11.7.2014 27.52  
2107012008 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet MŠ 07/14 11.7.2014 27.52  
00114 2014 Ing. Stehlílková, Piarist spracovanie dokumentácie CO 25.7.2014 913.00  
2014046 2014 Š. Miškolci, Istra, Obyce pravidelná odb. prehliadka a skúška PZ, kond. kotol - múzeum 17.7.2014 290.00  
7437810939 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - TJ 7/2014 11.7.2014 175.37  
7763625237 2014 Slovak Telekom Bratislava hovorné ATC, kult., MŠ 7/2014 17.7.2014 42.98  
8763625267 2014 Slovak Telekom Bratislava hovorné OcÚ 7/2014 17.7.2014 87.73  
14070488 2014 INTA, sro, Rybárska 18, T Odber kuchynsk. odpadu MŠ 17.7.2014 36.00  
8460053783 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné 6/2014 23.7.2014 24.12  
0114079509 2014 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 18.7.2014 1528.40  
346001679 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné 5/14 OcÚ, MŠ, adm.budova 23.7.2014 26.57  
346001674 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné 614 A,B - bytovky 23.7.2014 101.58  
7130863717 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - vyúčt. fa VO2 17.7.2014 315.52  
7288089591 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - DS 7/2014 23.7.2014 24.00  
7288089606 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - OcÚ 7/2014 23.7.2014 137.00  
72880889635 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - telocvičňa, 7/2014 23.7.2014 41.00  
7288089632 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - MŠ 7/2014 23.7.2014 74.00  
7288089840 2014 SPP, a.s. Bratislava zál. fa za plyn - SOI ,7/2014 23.7.2014 443.00  
20143013 2014 Štefan Bednárik, Autodopr preprava folkl. skupiny Jelene - Balaton a späť 18.7.2014 500.00  
15053 2014 Obec Moravský Žižkov stretnutie EU samospráv 17.7.2014 300.00  
222062014 2014 Jozef Bíro, ESO STAV, V. práce s JCB 3CX 25.7.2014 225.00  
7415798101 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra za plyn OcÚ 24.7.2014 -2275.60  
7415798104 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra za plyn SOI 24.7.2014 -1365.34  
7415798103 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra za plyn telocvičňa 24.7.2014 -272.28  
7415798102 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra za plyn MŠ 24.7.2014 -1271.66    
7415798100 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra za plyn DS 24.7.2014 -12.62  
1077987788 2014 O2 , Slovakia, s.r.o. Bra hovorné 6/14 23.7.2014 71.51  
19869 2014 MunicipalityOFNEA PROPONT dopravné - Európa pre občaov 17.7.2014 600.00  
032014 2014 Ján Finta, Jelenec 618 zámková dlažba, obrubníky 22.7.2014 2175.00  
262808408 2014 RZ, Podzob. združenie obc školenie pracovníkov 25.7.2014 560.00  
14327 2014 J. Oprala, Nitra Spracovanie brožúry - stretnutie EU samospráv 18.7.2014 231.00  
5190012528 2014 Komunálna poisťovňa Brati úrazové poistenie UoZ 28.7.2014 13.28  
2014002 2014 Ervín Molnár, Jelenec 128 Turnaj o pohár starostu obce - občerstv. 6.8.2014 1449.00  
3559010807 2014 PKF, a.s. Nitra poist. zodpovednosť za škodu 1.7.-30.9.14 6.8.2014 50.33  
4419004161 2014 PKF, a.s. Nitra poist majetku 1.7.-30.9.14 6.8.2014 369.26  
2014346 2014 J. Szonlajtner, Žirany 21 údržba autobusu 6.8.2014 1429.42  
2141122139 2014 SOZA Bratislava hudobné podujatie 11.8.2014 69.60  
7418878942 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - SD 8/14 11.8.2014 68.47  
14149 2014 Alex- Kovový a šk.nábytok Skrine 2 ks do MŠ 8.8.2014 402.00  
7448351240 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha VO1, VO3, KD, SOI-8/14 11.8.2014 1450.72  
7448351241 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha ATC 8/2014 11.8.2014 79.47  
7448351242 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha MŠ 8/14 14.8.2014 161.30  
2014162 2014 PAČ Žitava, Zl. Moravce pranie 14.8.2014 160.79  
7414874508 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra za plyn 19.8.13-30.6.14 SOI 4.8.2014 -471.49  
7414874505 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra za plyn 19.8.13-30.6.14 DS 4.8.2014 -47.69  
7414874506 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra za plyn 19.8.13-30.6.14 MŠ 4.8.2014 -429.96  
7414874507 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra za plyn 19.8.13-30.6.14 telocvičňa 4.8.2014 -464.74  
140091 2014 Profi servis, Ivánka pri vysokotlak. čistenie kanal. bytovky 8.8.2014 145.00  
0025467945 2014 Orange, a.s. Bratislava hovorné 8.8.2014 46.73  
0114081988 2014 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 11.8.2014 1528.40  
2014002058 2014 ENVI-GEOS Nitra vývoz a skladovanie odpadu 76/2014 13.8.2014 4609.15  
21070120081 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet MŠ 14.8.2014 27.52  
21070220081 2014 Nevernet, ISP, Neverice Internet AtC 14.8.2014 27.52  
7418881671 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha bytovky A,B 14.8.2014 52.75  
7418866549 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - záloha - TJ 8/2014 14.8.2014 175.37  
35590108071 2014 PKF, a.s. Nitra poist. zodpovednosť za škodu 1.7.-30.9.14 autobus 14.8.2014 94.58  
2014710 2014 Auto-Bom, s.r.o., Levická údržba auta Golf 20.8.2014 171.49  
11400037 2014 E. Rácz,Žirany štrkopiesok lomový 20.8.2014 237.60  
346002041 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné 7/14 OcÚ, MŠ, adm.budova 20.8.2014 234.90  
346002031 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné7/14 A,B - bytovky 20.8.2014 115.55  
8340141649 2014 Wolters Kulwer, s.r.o. Br účtoníctvo ROPO a obcí- predplatné 20.8.2014 72.00  
660 2014 RÚVZ Nitra rozbor vody 18.8.2014 83.73  
8140068 2014 Datatrade, s.r.o. Zl. Mor Služba obce INFO-MINI 20.8.2014 62.40  
2001400499 2014 AB-Stav, s.r.o., Malý Cet žumpa NB /údržba/ 20.8.2014 134.03  
140351 2014 Ing. J. Vyskoč, Podhájska žiadosť na Environm. fond. 2014 20.8.2014 97.32  
7102214395 2014 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - vyúčt. fa VO2 20.8.2014 339.47  
6764769526 2014 Slovak Telekom Bratislava hovorné ATC, kult., MŠ 07/2014 20.8.2014 43.48  
1764769545 2014 Slovak Telekom Bratislava hovorné, internet - OcÚ 07/2014 20.8.2014 70.80  
1079853585 2014 O2 , Slovakia, s.r.o. Bra hovorné 7/14 20.8.2014 67.23  
8460073160 2014 Zs. vodárenská spoločnosť vodné 07/14 TJ 20.8.2014 59.68  
1252014 2014 CK PB Zobor Travel, Nitra doprava TJ 3.8.14 20.8.2014 75.00  
1222014 2014 CK PB Zobor Travel, Nitra doprava TJ- 10.8.14 Čechynce 20.8.2014 153.36  
140103 2014 Profi servis, Ivánka pri vysokotlak. čistenie kanal. bytovky 2.9.2014 165.00  
7432179486 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra za plyn SOI 2.9.2014 -370.18  
7920181212 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra - telocvičňa 2.9.2014 19.70  
7420181211 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra - MŠ 5.9.2014 -13.30  
7423179843 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra - OcÚ 2.9.2014 648.20  
7423179842 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra - DS 5.9.2014 -12.24  
0025467945 2014 Orange Slovensko, a.s. Br Hovorné 20.8.-20.9.14 2.9.2014 40.75  
0114091586 2014 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o Jedálne kupóny 2.9.2014 1528.40  
201477 2014 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie OcÚ, MŠ, SOI 2.9.2014 117.96  
1402004014 2014 Hagleitner, Service cente čistiace prostriedky 2.9.2014 143.70  
201439 2014 Hrušovský Igor, Šúdolská výkopové prác JCB strojom 2.9.2014 330.88  
2014002371 2014 Envi geos, s.r.o., Lužian vývoz a zneškodnenie odpadu 08/2014 9.9.2014 4217.99  
346002439 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 8/2014, OcÚ MŠ, kaštieľ, adm. budova 22.9.2014 190.53  
346002421 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 8/2014, bytovky 22.9.2014 95.92  
8460098665 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 8/2014, TJ 22.9.2014 46.67  
21070120082 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 09/2014 9.9.2014 27.52  
21070220082 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 09/2014 9.9.2014 27.52  
7170698324 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 9.9.2014 448.20  
3765746008 2014 Telekom, a.s. Bratislava Hovorné 9/2014 - ATC, MŠ, kultúra 9.9.2014 45.19  
2014002427 2014 J. Bohumel, BOEL, Veľký K krovinorez 22.9.2014 837.00  
202014 2014 Ing. H. Ondriáš, Gepron, geodetické práce v ATC 29.9.2014 1250.00  
7437976222 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 9/2014 - DS 9.9.2014 68.47  
7437978942 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 9/2014 - nájomné byty 9.9.2014 52.75  
7437961823 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 9/2014 - VO1, VO,KD, SOI 9.9.2014 1450.72  
7437961825 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa MŠ 16.9.2014 161.30  
7437941824 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 9/2014 - ATC 17.9.2014 79.47  
2014045 2014 Erik Péli, Štitáre 298 zhodnocovanie odpadu 9.9.2014 80.00  
1352014 2014 Peter Blaško, CK PB Zobor doprava TJ - 24.8.2014 9.9.2014 111.00  
20140767 2014 Ferex, s.r.o., Vodná23, N zakúpenie kontajnerov 22.9.2014 567.48  
8460090990 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 8/2014, bytovka A 9.9.2014 15.55  
2014006 2014 JF real, s.r.o. Jelenec 4 oprava miestnych komunikácií - cestným betónom 10.9.2014 3668.15  
20149924 2014 Ponitr. združ. obcí pre s nakladanie s odpadom 9/2014 16.9.2014 3067.50  
3952014 2014 Ing. H. Ďuriš - Trenč. vz elektronická príručka- CD stavebníctvo a ochrana prírody 16.9.2014 19.50  
7243173352 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 9/2014 - telocvičňa 17.9.2014 55.00  
7243173304 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 9/2014 - DS 17.9.2014 17.00  
7243173322 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 9/2014 - OcÚ 17.9.2014 198.00  
7243173558 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 9/2014 - SOI 17.9.2014 214.00  
7243173349 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 9/2014 -MŠ 17.9.2014 89.00  
9765746040 2014 Slovak Telekom, Bratislav Hovorné , internet - OcÚ 17.9-2014 63.04  
1140918337 2014 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 8/2014 17.9.2014 41.60  
1700212881 2014 Allianz, sp., a.s., Brati Poistenie autobusu (havarijné)28.9.-27.12.2014 22.9.2014 370.48  
141218287 2014 Mediatel, s.r.o., Bratisl Online balíček Basic - zml.č. 511039 29.9.2014 93.60  
2014336 2014 TFA, SK, s.r.o., Vráble MŠ - úradné overenie váhy 22.9.2014 69.00  
10817449 2014 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 8/2014 22.9.2014 74.90  
1502014 2014 Peter Blaško, CK PB Zobor doprava TJ - 7.9.2014 22.9.2014 168.00  
1462014 2014 Peter Blaško, CK PB Zobor doprava TJ - 23.8.2014 22.9.2014 88.20  
140413 2014 Ing. J. Vyskoč, Ekostavin oprava dažďovej priepuste 29.9.2014 428.68  
3559010807 2014 PKF, s.a. Nitra zodpovednosť za škodu 1.11.-31.12.2014 29.9.2014 144.91  
4419004161 2014 PKF, s.a. Nitra poistenie majetku 1.10.-31.12.2014 29.9.2014 369.26  
2014747 2014 Fresco, s.r.o., Bratislav Jedáleň MŠ - ovocie 1.10.2014 24.00  
002546799451 2014 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 9/2014 1.10.2014 52.79  
1602014 2014 Peter Blaško, CK PB Zobor doprava TJ 1.10.2014 186.08  
2014072 2014 Kompas Trans, Vráble doprava FS Jelenčan 1.10.2014 499.00  
7150628 2014 NOMI, Slovakia, s.r.o. Ko materiál MŠ 1.10.2014 104.62  
262364850 2014 Unicef Bratislava príspevok 1.10.2014 10.00  
142014 2014 ŠJ pri ZŠ Jelenec Obedy dôchodcov 9/2014 1.10.2014 1085.78  
10962014 2014 Unimal, Borbély Otto, Jel údržba MŠ 1.10.2014 95.04  
15006 2014 Renaudit consulting, s.r. audit účtovnej závierky r. 2013 7.10.2014 768.00  
4014310635 2014 OPTIMA, a.s. Nitra výroba pošt. poukážok 7.10.2014 26.40  
7278140995 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 10/2014 - MŠ 7.10.2014 278.00  
7278140998 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 10/2014 - telocvičňa 7.10.2014 170.00  
7278140970 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 10/2014 - Ocú 7.10.2014 617.00  
7278141218 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 10/2014 - SOI 7.10.2014 214.00  
7278140956 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 10/2014 - DS 8.10.2014 17.00  
2014195 2014 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 7.10.2014 95.00  
2014990064 2014 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 10/2014 8.10.2014 3067.50  
4201400702 2014 Vema, s.r.o. Bratislava seminár PaM 7.10.2014 54.00  
2380157285 2014 Lyreco CE, Bratislava kancelársky materiál - OcÚ 7.10.2014 152.66  
21070120083 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ10/2014 9.10.2014 27.52  
21070220083 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 10/2014 9.10.2014 27.52  
7437963886 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 9/2014 - TJ 8.10.2014 175.37  
7438051414 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 10/2014 - VO1, VO,KD, SOI 9.10.2014 1450.72  
7438051415 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 10/2014 - ATC 9.10.2014 79.47  
7438051416 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 10/2014 - fontána 15.10.2014 100.97  
7438051417 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 10/2014 -MŠ 9.10.2014 161.30  
7419046008 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 10/2014 -spol.dom 9.10.2014 68.47  
74190049549 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 10/2014 - Bytovky 9.10.2014 52.75  
20140856 2014 Ferex, s.r.o., Vodná 23, zakúpenie kontajnerov 9.10.2014 396.00  
2014009 2014 JF real, s.r.o. Jelenec 4 oprava cesty Šumina - asfalt. zmesou 14.10.2014 3200.00  
2014164 2014 TFA, SK, s.r.o., Vráble teplomer MŠ - kuchyňa 15.10.2014 74.80  
1242014 2014 Život a zdravie, SNP 21, MŠ - knihy 16.10.2014 26.00  
21503383 2014 Nomiland, s.r.o., Košice MŠ materiál 16.10.2014 302.71  
1141025462 2014 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 16.10.2014 42.29  
8766689750 2014 Slovak Telekom, Bratislav hovorné OcÚ 9/2014 16.10.2014 86.00  
346002825 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 9/2014, bytovky 16.10.2014 95.93  
7102243350 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 9/2014 16.10.2014 524.33  
7438053756 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 10/2014 - TJ 16.10.2014 175.37  
0766689727 2014 Slovak Telekom, Bratislav Hovorné ATC, kult, MŠ 16.10.2014 52.46  
21070120084 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice servis internetu ATC 16.10.2014 20.61  
1083692063 2014 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 9/2014 16.10.2014 81.14  
2014 2014 OZ Žibrica Štitáre spolufinancovanie projektu 16.10.2014 163.00  
0114104280 2014 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o Jedálne kupóny 16.10.2014 1528.40  
140116 2014 SANN, s.r.o., ZL. Moravce PVC rúra (cesty) 16.10.2014 192.28  
346002832 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 9/2014, adm. budova, 24.10.2014 675.34  
142014 2014 FOARE, s.r.o., Zl. Moravc vyprac. bezpečn. projektu obce 24.10.2014 80.00  
013292014 2014 J.Šmrhola, Olymp, Santovk zakúpenie pier pre posl. 24.10.2014 191.88  
1140059 2014 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 24.10.2014 215.18  
201449 2014 Hrušovský Igor, Šúdolská čistenie priekop, úprava ciest 24.10.2014 274.38  
20141021 2014 Fresco, s.r.o., Bratislav MŠ - ovocie 24.10.2014 16.00  
2010011 2014 JF real, s.r.o. Jelenec 4 oprava výtlkov, vchodu do MŠ 24.10.2014 1500.00  
100011 2014 L. Tóth-Cording, Hurbanov pomník padlým v 1. sv. vojne 27.10.2014 1820.00  
8460111336 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 9/2014, TJ 4.11.2014 25.92  
1772014 2014 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 5.10.2014 4.11.2014 165.35  
2014289 2014 Pesmen Pol, s.r.o. Prešov materiál na multif. ihrisko 05.11.2014 28.00  
0025467945 2014 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 05.11.2014 66.50  
21503755 2014 Nomiland, s.r.o., Košice MŠ materiál 4.11.2014 28.03  
1832014 2014 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 18. a 19.10.2014 5.11.2014 196.80  
2014229 2014 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie OcÚ, ATC, SOI 5.11.2014 507.08  
162014 2014 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 10/2014 5.11.2014 1218.59  
10140417 2014 P.Jurik - Lisa, Č. Voda prezentácia obce 10.11.2014 27.88  
2014990111 2014 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 11/2014 10.11.2014 3067.50  
11132014 2014 Unimal, Borbély Otto, Jel oprava budovy TJ 5.11.2014 176.70  
262374126 2014 Unicef Bratislava príspevok 5.11.2014 15.00  
0114116766 2014 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o Jedálne kupóny 21.11.2014 1528.40  
21070220084 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 11/2014 10.11.2014 27.52  
21070120085 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC11/2014 10.11.2014 27.52  
7288148110 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 11/2014 - Ocú 18.11.2014 1020.00  
7288148363 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 11/2014 - SOI 18.11.2014 214.00  
7288148138 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 11/2014 - MŠ 18.11.2014 459.00  
7288148141 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 11/2014 - telocvičňa 18.11.2014 281.00  
7288148094 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 11/2014 - DS 11.11.2014 17.00  
20140980 2014 Ferex, s.r.o., Vodná 23, zakúpenie kontajnerov 18.11.2014 918.00  
20142012 2014 JK AUTO, s.r.o. Levická 3 Golf - výmena blatníkov 19.11.2014 285.73  
7438136466 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 11/2014 -MŠ 11.11.2014 161.30  
7438136465 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 11/2014 - ATC 11.11.2014 79.47  
7438136464 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 11/2014 - VO1, VO,KD, SOI 19.11.2014 1450.72  
7438153306 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 11/2014 - Bytovky 11.11.2014 52.75  
7438150631 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 11/2014 -spol.dom 11.11.2014 68.47  
014332014 2014 J.Šmrhola, Olymp, Santovk hrnčeky s fotkou 18.11.2014 282.96  
346003090 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 10/2014, bytovky 11.11.2014 121.85  
346003102 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 10/2014, adm. budova, Ocú, kaštieľ, MŠ 11.11.2014 184.05  
1141113667 2014 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 10/2014 18.11.2014 41.58  
7102257334 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 10/2014 19.11.2014 656.87  
4767634090 2014 Slovak Telekom, Bratislav hovorné a internet OcÚ 10.11.2014 73.49  
8460121570 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 10/2014, TJ 11.11.2014 24.62  
7438138499 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 11/2014 - TJ 11.11.2014 175.37  
11192014 2014 Unimal, Borbély Otto, Jel natierač. práce-dom smútku 21.11.2014 977.04  
9767634071 2014 Slovak Telekom, Bratislav Hovorné ATC, kult, MŠ 21.11.2014 52.46  
1085635078 2014 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 10/2014 21.11.2014 63.52  
20141158 2014 LIMPO, s.r.o. Prešov stolové kalendáre 21.11.2014 51.50  
692014 2014 Milop, Milan Pšenko, Skač zakúpenie zástav 21.11.2014 44.00  
1922014 2014 Peter Blaško, CK PB Zobor doprava TJ - 2.11.2014 21.11.2014 114.00  
21505333 2014 Nomiland, s.r.o., Košice MŠ - puzzle, kocky, plasteliny 24.11.2014 65.81  
221451775 2014 Hobla Slov., s.r.o. Levic MŠ - materiál 24.11.2014 149.76  
508140308 2014 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o materiál pre deti MŠ 24.11.2014 22.36  
2015 2014 RVC, a.s., Nitra predplatné členského na r. 2015 13.12.2014 250.00  
4419014161 2014 PKF, s.a. Nitra poistenie majetku 01.07. -30.09.2014 25.11.2014 19.47  
44190041612 2014 PKF, s.a. Nitra poistenie majetku CČO-1.10.2014-31.12.2014 25.11.2014 19.47  
201406067 2014 AJ Produkty Bratislava jedálenské stoly 2.12.2014 1188.00  
5274918551 2014 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 2.12.2014 45.77  
14111048 2014 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu - 9-10/2014 2.12.2014 45.60  
508140169 2014 Benjamín, s.r.o., Buchlov MŠ materiál 2.12.2014 195.87  
150515 2014 Educaplay, s.r.o. Žilina MŠ - materiál pre predškolákov 2.12.2014 149.30  
2141131259 2014 SOZA, Bratislava 2 zábava MŠ 8.12.2014 24.00  
09214 2014 Ján Finta, Jelenec 618 vyčist. stoky pri pošte a navez. makadamu 21.12.2014 2000.00  
0700212881 2014 Allianz, sp., a.s., Brati havarijné poistenie 28.12.2014-27.03.2015 22.12.2014 370.48  
172014 2014 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 11/2014 8.12.2014 1055.49  
140562 2014 Ing. J. Vyskoč, Ekostavin Spracovanie žiadosti na kan. na r. 2015 8.12.2014 104.76  
4367351 2014 Inprost, s.r.o. Bratislav Obecné noviny 2015 8.12.2014 676.00  
012015 2014 ZMOS Bratislava Členské na rok 2015 8.12.2014 337.42  
2014990159 2014 Ponitr. združ. obcí pre s zálohová fa 12/2014 12.12.2014 3067.50  
314489 2014 Regionálna správa ciest N zvodidl. pásnice 12.12.2014 127.46  
70011121 2014 Euronet, s.r.o. Pov. Byst Webhosting, 1.1.-31.12.2015 13.12.2014 86.16  
2404153159 2014 Genarali Bratislava Poistenie MŠ 13.12.2014 4.09  
21070220085 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 12/2014 13.12.2014 27.52  
21070120086 2014 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 12/2014 13.12.2014 27.52  
2380163291 2014 Lyreco CE, Bratislava kancelársky materiál - OcÚ 13.12.2014 184.25  
20141308 2014 Fresco, s.r.o., Bratislav Jedáleň MŠ - ovocie 13.12.2014 24.00  
7253236152 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 17.12.2014 541.00  
7253236106 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn DS 17.12.2014 17.00  
7253236124 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 17.12.2014 1202.00  
7253236385 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - SOI 17.12.2014 214.00  
7253236157 2014 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 17.12.2014 331.00  
7121026148 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 18.12.2014 725.93  
401185057 2014 Slov. pošta, B. Bystrica predplatné časopisov 30.12.2014 23.80  
2015036 2014 Petit Press, a.s.Bratisla predpl. My-Nitr. noviny 2015 30.12.2014 25.00  
2014250 2014 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 18.12.2014 165.36  
0114127 2014 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o Jedálne kupóny 18.12.2014 768.40  
6768589148 2014 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 11/2014 18.12.2014 44.71  
346003483 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 11/2014, OcÚ MŠ, telocvičňa 22.12.2014 169.81  
346003472 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 11/2014, bytovky 22.12.2014 103.71  
7180697261 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO3 22.12.2014 -103.96  
5592014 2014 Prima Banka Slovensko vedenie účtu CP 18.12.2014 39.96  
1140074 2014 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 18.12.2014 277.80  
4768583171 2014 Slovak Telekom, Bratislav hovorné a internet - OcÚ 18.12.2014 90.44  
1141223989 2014 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 11/2014 18.12.2014 42.66  
15122014 2014 Združenie ZPOZ Členské na rok 2015 18.12.2014 81.20  
1087549926 2014 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 11/2014 18.12.2014 60.17  
151311727 2014 Stiefel Eurocart, s.r.o., MŠ materiál 19.12.2014 161.35  
062014 2014 RRA Nitra, Akademická 4 Vypracovanie dokumentu medzi obcou Jelenec a RRA 22.12.2014 1000.00  
140100002 2014 Miva Konstrukt, Jelenec 3 Nakládka a montáž potrubia pri pošte 18.12.2014 500.00  
8460132049 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 11/2014, TJ 22.12.2014 16.85  
4419004161 2014 PKF, s.a. Nitra poistenie majetku 11/2014-03/2015 22.12.2014 388.73  
3557010807 2014 PKF, s.a. Nitra poistenie - zodpovednosť za škodu 22.12.2014 144.91  
52560803 2014 Poradca, s.r.o. Žilina úplnenie znenie zák. 2015 30.12.2014 27.60  
132014 2014 A. Andraško, Jelenec, 199 traktorové služby r. 2014 30.12.2014 4428.00  
11302014 2014 Unimal, Borbély Otto, Jel demontáž a montáž osvetl. vianoč. strom. 22.12.2014 266.40  
2014032 2014 Erik Tižňovský, Lovce 130 autobusová preprava - súbor Jelenčan 30.12.2014 120.00  
192014 2014 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 12/2014 7.1.2015 799.19  
420140978 2014 Vema, s.r.o. Bratislava seminár PaM 30.12.2014 54.00  
140084 2014 Granvia Operation, a.s. B kovové pásnice - ATC 29.12.2014 31.21  
151311727 2014 Stiefel Eurocart, s.r.o., MŠ materiál 23.12.2015 161.35  
1140081 2014 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 7.1.2015 528.40  
7010526087 2014 ZSE, a.s. Bratislava oparvná fa VO3 7.1.2015 1.46  
5278944661 2014 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 30.12.2014 40.00  
84081091 2014 Poradca, s.r.o. Žilina poradca 2015 - predplatné 7.1.2015 24.90  
7210641997 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC 7.1.2015 664.07  
7010530434 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO3, VO1, SOI 7.1.2015 -2898.58  
7210641999 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa MŠ 7.1.2015 -70.75  
7210641998 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa fontána 7.1.2015 -23.69  
7130902257 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa bytovky 7.1.2015 2.22  
7140815931 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa SD 7.1.2015 -88.73  
2014266 2014 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie OcÚ 7.1.2015 100.61  
7140820688 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 16.1.2015 817.03  
1150115599 2014 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 12/2014 16.1.2015 40.36  
14120817 2014 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu -11/2014 16.1.2015 36.00  
1089409722 2014 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 12/2014 16.1.2015 71.06  
7170719896 2014 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 16.1.2015 -72.59    
11412014 2014 Unimal, Borbély Otto, Jel práce s plošinou- VO 16.1.2015 110.40  
346008899 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 12/2014, OcÚ MŠ, admin. budova 16.1.2015 178.87  
346003895 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 12/2014 bytovky 27.1.2014 120.55  
846014 2014 ZVS, a.s. Nitra vodné 12/2014 TJ 27.1.2014 14.26  
7414941557 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa - telocvičňa 16.1.2015 -1.97  
7414941555 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa - Ocú 26.1.2015 158.85  
7414941554 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa - DS 26.1.2015 -18.74  
7424190400 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa - SOI 26.1.2015 -233.04  
7414941556 2014 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa - MŠ 26.1.2015 20.79  
5041405457 2014 Poradca, s.r.o. Žilina vyúčt. predplatného Fin. sprav. 2014 26.1.2015 48.86  
10141208 2014 THOR, s.r.o. Martin kamerový systém 26.1.2015 200.00  

 

 

Zverejňovanie

Voľby a referendá

Harmonogram vývozu odpadu

vývoz odpadu 2024

Celý rok 2024 je v tomto odkaze Typ: PDF dokument, Velkosť: 285.54 kB

Múzeum rodu Forgach

Múzeum Jelenec

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Több információért kattintson a képre.

WiFi pre Teba

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenník sadzieb - prenájom kultúrneho domu

Partnerská obec

balaton-vilagos

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Jelenec

EU

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Aktuálne počasie

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý dážď 24 °C 16 °C
slabý dážď, dosť čerstvý severný vietor
vietorS, 5.48m/s
tlak1013hPa
vlhkosť66%
zrážky1.45mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:60
TÝŽDEŇ:2756
CELKOM:1160675

Kontakt

Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126, 
951 73 Jelenec

tel:  037/6313204
        037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30
31 1 2
3 4 5 6 7
8 9
10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30

Hrad Gýmeš

Hrad Gýmeš

Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: