Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jelenec
Obec Jelenec
Gímes község

Rok 2015

Rok 2015

 

Číslo Rok Dodávateľ Predmet Úhrada Suma Mena Poznámka
20151 2015 Miva Konstrukt, Jelene stavebno-mont. práce pri pošte 12.1.2015 1500.00  
20152 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 1/2015 KD 19.1.2015 458.13  
20153 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 1/2015 SD 19.1.2015 61.34  
20154 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 1/2015 - bytovky 19.1.2015 53.00  
20155 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice intrnet 1/2015-ATC 19.1.2015 27.52  
20156 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice intrnet 1/2015-MŠ 19.1.2015 27.52  
20157 2015 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 1/2015 19.1.2015 3067.50  
20158 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 1/2015-MŠ 19.1.2015 158.18  
20159 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 1-6/2015 19.1.2015 343.42  
201510 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 1-3/2015 - fontána 19.1.2015 89.45  
201511 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 1/2015-ATC 19.1.2015 143.15  
201512 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 1/2015 VO1,VO3,SOI 19.1.2015 740.67  
201513 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o Jedálne kupóny 19.1.2015 1528.40  
201514 2015 Vema, s.r.o. Bratislava Verzia 1-12/2015 28.1.2015 210.00  
201515 2015 SIMS, a.s. Nová Bošáca obce r. 2015 15.1.2015 118.80  
201516 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 1/2015 - MŠ, ATC, kultúra 19.1.2015 94.54  
201517 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 1/2015 TJ 28.1.2015 170.95  
201518 2015 MVDr Inštitorisová, Remes odchyt túlavých psov 23.2.2015 84.96  
201519 2015 V.I.Trade, s.r.o. , Nitra údržba kotla v MŠ 28.1.2015 337.06  
201520 2015 Š. Miškolci, Obyce 440 oprava plyn. kotlov OcÚ 28.1.2015 56.00  
201521 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné a internet Ocú 1/2015 28.1.2015 59.17  
201522 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 autob. zastávka pri železnici 20.1.2015 1501.88  
201523 2015 OZ Žibrica Štitáre Členské na rok 2015 28.1.2015 25.00  
201524 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 1/2015 - SOI 28.1.2015 163.00  
201525 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 1/2015 - telocvičňa 28.1.2015 331.00  
201526 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 1/2015 - MŠ 28.1.2015 560.00  
201527 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 1/2015 - DS 28.1.2015 12.00  
201528 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 1/2015 - OcÚ 28.1.2015 1356.00  
201529 2015 Š. Miškolci, Obyce 440 odborná prehliadka a skúška PZ 28.1.2015 437.00  
201530 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o nespot. jedálne kupóny 28.1.2015 -41.20  
201531 2015 Poradca, s.r.o. Žilina poradca 2015 28.1.2015 24.90  
201532 2015 Ing. V. Púchovská Nitra, vypracovanie GP 28.1.2015 200.00  
201533 2015 Hagleitner, Service cente čistiace prostriedky 28.1.2015 104.41  
201534 2015 RZ Podzoborských obcí Bra Členské na rok 2015 28.1.2015 285.32  
201535 2015 PZO pre separ. zber a nak Členské na rok 2015 10.2.2015 1022.50  
201536 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 10.2.2015 40.00  
201537 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 10.2.2015 156.60  
201538 2015 Vema, s.r.o. Bratislava seminár PaM 10.2.2015 54.00  
201539 2015 J.O. Garmond Nitra Jelenecký spravodaj 01/2015 10.2.2015 752.40  
201540 2015 Fresco, s.r.o., Bratislav MŠ - ovocie a ovocná šťava 10.2.2015 16.50  
201541 2015 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 1/2015 10.2.2015 987.92  
201542 2015 RZ Podzoborských obcí Bra stretnutie obcí 10.2.2015 144.00  
201543 2015 J. Szonlajtner, Žirany 21 údržba autobusu 19.2.2015 837.35  
201544 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 2/2015 10.2.2015 158.18  
201545 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa ATC 2/2015 11.2.2015 143.15  
201546 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3, KD,SOI - 2/2015 19.2.2015 1198.80  
201547 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa bytovky 2/2015 11.2.2015 53.00  
201548 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 2/2015 10.2.2015 61.34  
201549 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 2/2015 10.2.2015 27.52  
201550 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice intrnet 2/2015-MŠ 10.2.2015 27.52  
201551 2015 Lyreco CE, Bratislava kancelársky materiál - OcÚ 19.2.2015 227.80  
201552 2015 J.Šmrhola, Olymp, Santovk preukazy poslancov 23.2.2015 104.96  
201553 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 1/2015 16.2.2015 51.54  
201554 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult, ATC- 1/2015 16.2.2015 44.71  
201556 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 - 1/2015 19.2.2015 803.38  
201557 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 2/2015 19.2.2015 170.95  
201558 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 1/2015, OcÚ, MŠ 23.2.2015 149.07  
201559 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 1/2015, bytovky 23.2.2015 125.74  
201560 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 2/2015 16.2.2015 1315.00  
201561 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 2/2015 - DS 16.2.2015 12.00  
201562 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 2/2015 - MŠ 16.2.2015 543.00  
201563 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 2/2015 16.2.2015 321.00  
201564 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 2/2015 16.2.2015 163.00  
201565 2015 Vema, s.r.o. Bratislava oprava inštal. k PAM 16.2.2015 88.80  
1 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav dialničné známky 2.1.2015 100.00 pokl.
2 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-Passat 2.1.2015 78.41 pokl.
3 2015 Viliam Čabo, Jelenec 29 občerstvenie 2.1.2015 300.00 pokl.
4 2015 Viliam Čabo, Jelenec 29 občerstvenie - návšteva druž. obce 2.1.2015 333.00 pokl.
5 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 9.1.2015 238.00 pokl.
6 2015 PRO-NIK pracovný odev 9.1.2015 263.30 pokl.
7 2015 PRO-NIK pracovný odev 9.1.2015 77.00 pokl.
8 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 9.1.2015 170.00 pokl.
9 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie - ustan. zasad. OZ 9.1.2015 160.00 pokl.
10 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 12/2014 9.1.2015 660.00 pokl.
11 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie - vystúpenie speváckych zborov 9.1.2015 290.00 pokl.
12 2015 AGEES, s.r.o. Krušovce PHM auto WV 15.1.2015 55.86 pokl.
13 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 16.1.2015 215.76 pokl.
14 2015 Muziker, a.s. Bratislava akordeón 19.1.2015 719.00 pokl.
15 2015 Mgr. Pavol Riecky kancelárske potreby 22.1.2015 137.20 pokl.
16 2015 Mestské služby Nitra parkovacie karty 22.1.2015 170.00 pokl.
17 2015 Marián Molnár, Gýmeš ser Oprava auta Passat 23.1.2015 112.00 pokl.
18 2015 Gear 4 Music Repro set 26.1.2015 328.49 pokl.
19 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 26.1.2015 140.00 pokl.
20 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 29.1.2015 72.44 pokl.
21 2015 Mont Plast Okná, Igor Ško žalúzie na okná 21 ks 30.1.2015 445.00 pokl.
22 2015 SHT Slovensko Výtokový ventil - cintorín 7 ks 30.1.2015 79.72 pokl.
23 2015 Dušan Moravčík Elektromat žiarovky VO 30.1.2015 95.38 pokl.
201566 2015 SOZA, Bratislava 2 obecný rozhlas - autorské práva 16.2.2015 14.28  
201567 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 23.2.2015 435.38  
201568 2015 Š. Miškolci, Obyce 440 nájomné byty - oprava plynového kotla 23.2.2015 332.70  
201569 2015 Mesto Nitra, Štefánikova dopl. na výdavky -spoločný stav. úrad   2922.74  
201570 2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Úzar. poistenie -poberatelia hmotnej núdze 19.2.2015 48.75  
201571 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o Jedálne kupóny 23.2.2015 1528.40  
201572 2015 V.I.Trade, s.r.o. , Nitra servis kotla MŠ 23.2.2015 175.08  
201573 2015 Ponitr. združ. obcí pre s vývoz a zneškodnenie odpadu 02/2015 24.2.2015 3067.50  
201574 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 1/2015, TJ 23.2.2015 10.37  
201575 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 1/2015 23.2.2015 59.92  
201576 2015 RTVS Bratislava konces. poplatky 23.2.2015 224.11  
201577 2015 Poľovnícke združenie Žira závlaha športového areálu 2014 4.3.2015 845.00  
201578 2015 ZMOS Bratislava - Nitr. z Členské na rok 2015 24.2.2015 102.25  
201579 2015 Talamon, s.r.o, D.Streda nákup kníh do knižnice 24.2.2015 50.57  
201580 2015 Fresco, s.r.o., Bratislav MŠ - ovocie a ovocná šťava 24.2.2015 2.50  
201581 2015 Stiefel Eurocart, s.r.o., MŠ - materiál pre predškolákov 24.2.2015 256.50  
201582 2015 Poľovnícke združenie Žira závlaha športového areálu 2014   0.00   viď fa 201577
201583 2015 Allianz, sp., a.s., Brati Poistenie autobusu (havarijné)28.3.-27.6.2015 18.3.2015 370.48  
201584 2015 Hrušovský Igor, Šúdolská práce s JCB -úprava ciest 4.3.2015 250.18  
201585 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 4.3.2015 40.00  
201586 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o Jedálne kupóny 4.3.2015 1528.40  
201587 2015 Mesto Nitra, Štefánikova CVČ Domino - 8 detí 18.3.2015 502.64  
201588 2015 Poradca, s.r.o. Žilina Fin. sprav. 2015 4.3.2015 19.98  
201589 2015 Ing. J. Vyskoč, Ekostavin Spracovanie žiadosti na Environ. fond 4.3.2015 52.54  
201590 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel obnova maľovky KD - malá sála chodba 10.3.2015 1943.28  
201591 2015 PZO pre separ. zber a nak vývoz a zneškodnenie odpadu 03/2015 9.3.2015 3067.50  
201592 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 dobudovanie spevnenej plochy - kaštieľ 6.3.2015 1900.00  
201593 2015 Peter Blaško, CK PB Zobor doprava TJ 19.3.2015 321.00  
201594 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 3/2015 4.3.2015 158.18  
201595 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa ATC 3/2015 6.3.2015 143.15  
201596 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3, KD,SOI - 3/2015 6.3.2015 1198.80  
201597 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 1/2015, OcÚ, MŠ 10.3.2015 154.26  
201598 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 2/2015, bytovky 10.3.2015 110.18  
201599 2015 St. Florián, Štúrovo, s.r ročná revízia - hasiace prístroje 10.3.2015 256.50  
2015100 2015 PKF, s.a. Nitra poistenie - zodpovednosť za škodu (autá, autobus) 1.4.-30.6. 20.3.2015 144.91  
2015101 2015 PKF, s.a. Nitra poistenie majetku 1.4.-30.6.2015 20.3.2015 388.73  
2015102 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 18.3.2015 632.38  
2015103 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 3/2015 10.3.2015 27.52  
2015104 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice intrnet 3/2015-MŠ 10.3.2015 27.52  
2015102 2015 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 2/2015 20.3.2015 1134.71  
2015106 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu 10.3.2015 17.10  
2015107 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie OcÚ, SOI 10.3.2015 177.92  
2015108 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 3/2015 10.3.2015 61.34  
2015109 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 3/2015 - bytovky 11.3.2015 53.00  
2015110 2015 Ferex, s.r.o., Vodná 23, nákup kontajnerov 240 l - 20 ks 18.3.2015 612.00  
2015111 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 16.3.2015 538.00  
2015112 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 3/2015 16.3.2015 163.00  
2015113 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 3/2015 - MŠ 16.3.2015 512.00  
2015114 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 3/2015 16.3.2015 1239.00  
2015115 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 3/2015 - DS 16.3.2015 12.00  
2015116 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 3/2015 16.3.2015 302.00  
2015117 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 položenie dlažby - autobus. zastávka 18.3.2015 698.12  
2015118 2015 Slovak Telekom, Bratislav Hovorné , internet - OcÚ 11.3.2015 77.06  
2015119 2015 Slovak Telekom, Bratislav Hovorné ATC, kult, MŠ 11.3.2015 44.71  
2015120 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 2/2015 11.3.2015 44.11  
2015121 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 3/2015 16.3.2015 170.95  
2015122 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 2/2015, TJ 18.3.2015 37.60  
2015123 2015 RZ Podzoborských obcí Bra školenie starostov Podzobor. obcí 20.3.2015 80.00  
2015124 2015 RVC Martin konferencia kontrolórov 23.3.2015 180.00  
2015125 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 20.3.-19.4.2015 30.3.2015 41.64  
2015126 2015 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 15.3.2015 30.3.2015 78.00  
2015128 2015 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 28.2.2015 30.3.2015 78.00  
2015129 2015 Remek, s.r.o. Nitra ročný poplatok za používanie SW 30.3.2015 388.37  
2015130 2015 Geodetica, s.r.o. Košice Služby WEB GIS 30.3.2015 149.00  
2015131 2015 Agentúra pre poradenstvo Kamerový systém 2. etapa VO 30.3.2015 200.00  
2015132 2015 ESET, spol. s.r.o. Bratis Licencia na použ. antivítr. progr.- 2 roky 30.3.2015 94.80  
2015133 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 2/2015 30.3.2015 67.96  
2015134 2015 Slovgram Bratislava poplatok 30.3.2015 33.50  
2015135 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné telocvičňa v kaštieli 3/2015   0.00    
2015136 2015 Ives Košice služby STP APV 032015-022016 31.3.2015 25.09  
2015137 2015 Združ. obcí Podtríbečie- Členské na rok 2015 31.3.2015 142.59  
2015138 2015 Mazy, S. Matušková, Čifár VO - kontaj. státie, odvod. cesty, vyčist. kanála 31.3.2015 660.00  
2015139 2015 Združenie obcí Zobor - Po členské 2011-2015 31.3.2015 326.05  
2015140 2015 Geodetica, s.r.o. Košice Digitálna ortofotomapa 31.3.2015 211.80  
2015141 2015 Inkopp, s.r.o. Žilina štúdia "Modernizácia MŠ Jelenec" 8.4.2015 378.00  
2015142 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu 19.3,2015 11.40  
2015143 2015 Ponitr. združ. obcí pre s vývoz a zneškodnenie odpadu 04/2015 11.4.2015 3067.50  
24 2015 Robson, s.r.o. Nitra STK - autobus 2.2.2015 94.00 pokl.
25 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 2.2.2015 220.00 pokl.
26 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM-traktor 2.2.2015 220.05 pokl.
27 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto WV 4.2.2015 50.18 pokl.
28 2015 M.Michalková, ORTV Nitra Batéria a iný materiál do KD 5.2.2015 95.80 pokl.
29 2015 Metro, s.r.o. Nitra vybavenie kuchyne KD 12.2.2015 133.94 pokl.
30 2015 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr Poháre do kuchyne KD 12.2.2015 119.70 pokl.
31 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 12.2.2015 70.00 pokl.
32 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 13.2.2015 285.60 pokl.
33 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 1/2015 16.2.2015 610.00 pokl.
34 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc Občerstvenie hud. skupín - fašiangy 16.2.2015 115.50 pokl.
35 2015 Metro, s.r.o. Nitra vybavenie kuchyne KD - naberačky 16.2.2015 80.28 pokl.
36 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto WV 19.2.2015 55.08 pokl.
37 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 20.2.2015 62.42 pokl.
38 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 23.2.2015 200.00 pokl.
39 2015 D.Moravčík, Elektromat, N žiarivky verej. osvetlenia 24.2.2015 115.65 pokl.
40 2015 ABC elektroservis, Komjat nákup čerpadla do SOI 24.2.2015 589.00 pokl.
41 2015 Palace, s.r.o. Nitra toner do tlačiarní 24.2.2015 112.30 pokl.
42 2015 Mgr. Pavol Riecky kancelárske potreby 24.2.2015 48.98 pokl.
43 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 27.2.2015 180.80 pokl.
2015144 2015 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 3/2015 19.4.2015 990.25  
2015145 2015 Vema, s.r.o. Bratislava seminár PaM 7.4.2015 54.00  
2015146 2015 Fresco, s.r.o., Bratislav Jedáleň MŠ - ovocie, šťava 7.4.2015 8.00  
2015147 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie OcÚ, SOI 7.4.2015 93.28  
2015148 2015 UNImal, spol. , Jelenec 1 obnova maľovky KD - malá sála chodba 8.4.2015 1973.10  
2015149 2015 JF real, s.r.o. Jelenec 4 opravy krytiny strechy TJ a výmena zvodov 9.4.2015 1617.72  
2015150 2015 ZEERTS, s.r.o., Malý Lapá Montáž kamerového systému podľa zmluvy 9.4.2015 12724.33  
2015151 2015 Lyreco CE, Bratislava kancelárske potreby 16.4.2015 157.92  
2015152 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 4/2015 16.4.2015 158.18  
2015153 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa - fontána 15.4.2015 89.45  
2015154 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 4/2015 16.4.2015 61.34  
2015155 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 4/2015 - bytovky 16.4.2015 53.00  
2015156 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3, KD,SOI - 4/2015 16.4.2015 1198.00  
2015157 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa ATC 4/2015 16.4.2015 143.15  
2015158 2015 J. Szonlajtner, Žirany 21 údržba autobusu 19.4.2015 760.06  
2015159 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné, OcÚ, internet - 4/2015 17.4.2015 82.72  
2015160 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult, ATC- 3/2015 17.4.2015 44.71  
2015161 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 17.4.2015 425.20  
2015162 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 16.4.2015 565.99  
2015163 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice intrnet 4/2015-MŠ 16.4.2015 27.52  
2015164 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 4/2015 16.4.2015 27.52  
2015165 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel stav.práce s plošinou 16.4.2015 139.68  
201566 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 16.4.2015 1528.40  
2015167 2015 Gyepes Trans, Dolné Obdok preprava žiakov 14.4.2015 90.82  
2015168 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 3/2015 17.4.2015 43.91  
2015169 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 3/2015 17.4.2015 58.48  
2015170 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 4/2015 16.4.2015 12.00  
2015171 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 3/2015 17.4.2015 678.00  
2015172 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn 4/2015 - MŠ 16.4.2015 280.00  
2015173 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 4/2015 16.4.2015 167.00  
2015174 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 4/2015 16.4.2015 163.00  
2015175 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice servis internetu MŠ 16.4.2015 15.00  
2015176 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 3/2015, OcÚ MŠ, admin. budova 17.4.2015 211.27  
2015177 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 3/2015, bytovky 16.4.2015 123.14  
2015178 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 3/2015, TJ 16.4.2015 42.78  
2015179 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 4/2015 17.4.2015 170.95  
2015180 2015 Gyepes Trans, Dolné Obdok preprava žiakov 17.4.2015 163.03  
2015181 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 bezbar. vstup do DS 17.4.2015 650.00  
2015182 2015 JF real, s.r.o. Jelenec 4 Chodník k MŠ - zámková dlažba 17.4.2015 1116.04  
2015183 2015 Ing. M.Mozdíková, Marimos spracovanie projektu 19.4.2015 700.00  
2015184 2015 RVC, a.s., Nitra školenie - elektronické trhovisko 19.4.2015 30.00  
2015185 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 Kontajnerové státie   3622.23  
2015186 2015 M.Porubský, Lipová 5, Nit oprava čerpadla-traktor   160.00  
2015187 2015 J.Šmrhola, Olymp, Santovk plakety   131.87  
2015188 2015 AJ Produkty Bratislava skladovacia skriňa biela   330.00  
2015189 2015 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 4.4.2015   114.00  
2015190 2015 Hobla Slov., s.r.o. Levic MŠ - materiál pre predškolákov 27.4.2015 153.12  
2015191 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 20.4.-19.5.   41.62  
2015192 2015 JF real, s.r.o. Jelenec 4 oprava chodníka a kanalizácie   1193.86  
2015193 2015 Ing. V. Púchovská Nitra, vypracovanie GP-MŠ   304.00  
2015194 2015 Peter Blaško, CK PB Zobor doprava TJ mikrobusom 19.4.15   84.00  
2015195 2015 OPTIMA, a.s. Nitra MŠ - šeky   4.80  
2015196 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu 3/2015   17.10  
2015197 2015 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 5/2015   3068.50  
2015198 2015 Fresco, s.r.o., Bratislav Jedáleň MŠ - ovocie, šťava   24.00  
2015199 2015 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 4/2015   1055.49  
2015200 2015 Lubeh- Jozef Behál, Čereš zemné a výkopové práce   240.00  
2015201 2015 Impressmedia, s.r.o., F. brožúry k 50.výročiu Villő   504.00  
2015202 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny   1528.40  
2015203 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel stav.práce s plošinou   201.00  
2015204 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 5/2015   65.00  
2015205 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 5/2015   109.00  
2015206 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 5/2015   260.00  
2015207 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 5/2015   12.00  
2015208 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 5/2015   163.00  
2015209 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 5/2015   158.18  
2015210 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa ATC 5/2015   143.15  
201521 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3, KD,SOI - 5/2015   1198.80  
20152012 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 5/2015 - bytovky   53.00  
2015213 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 5/2015   61.34  
2015214 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie   187.46  
2015215 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 5/2015   27.52  
2015216 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice intrnet 5/2015-MŠ   27.52  
2015217 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné, OcÚ, internet - 4/2015   44.71  
2015218 2015 Š. Miškolci, Obyce 440 oprava plyn. kotlov bytovky   70.00  
20152189 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 4/2015, TJ   41.48  
2015220 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 5/2015   170.95  
2015221 2015 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 2.5. a 3.5 2015   233.50  
44 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 2.3.2015 80.00 pokl.
45 2015 Roel A. Ramp, Česká Lípa led svietidlá 3.3.2015 143.56 pokl.
46 2015 Slov. pošta, B. Bystrica poštovné 3.3.2015 86.80 pokl.
47 2015 Agroland, s.r.o. Nitra materiál na traktor 3.3.2015 232.15 pokl.
48 2015 Agroland, s.r.o. Nitra materiál na traktor 4.3.2015 117.26 pokl.
49 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 4.3.2015 47.80 pokl.
50 2015 D.Moravčík, Elektromat, N výbojka VO 5.3.2015 46.98 pokl.
51 2015 D.Moravčík, Elektromat, N žiarovky , svietidlá do KD 5.3.2015 78.00 pokl.
52 2015 Agroland, s.r.o. Nitra náhradné diely - traktor 6.3.2015 38.93 pokl.
53 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 10.3.2015 81.60 pokl.
54 2015 Novoplasta, s.r.o., Cerov vrecia na odpad 10.3.2015 96.00 pokl.
55 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 2/2015 11.3.2015 612.50 pokl.
56 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 11.3.2015 39.50 pokl.
57 2015 Mimi plus, s.r.o., Zl. Mo výroba dverí KD 11.3.2015 349.15 pokl.
58 2015 Milan Porubský, Lipová 5, traktor - nastavenie trisiek 11.3.2015 40.00 pokl.
59 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto WV 11.3.2015 50.96 pokl.
60 2015 Slovak parcel service, s. zakúpenie hudobného nástroja 13.3.2015 699.00 pokl.
61 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 13.3.2015 50.75 pokl.
62 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 16.3.2015 175.51 pokl.
63 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 238 238.00 pokl.
64 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 18.3.2015 47.65 pokl.
65 2015 Roel A. Ramp, Česká Lípa led svietidlá 19.3.2015 948.92 pokl.
66 2015 Palace, s.r.o. Nitra oprava počítača - disk 19.3.2015 93.70 pokl.
67 2015 Ivan Fedák, Jelenec, 397 drobný materiál 19.3.2015 49.46 pokl.
68 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 23.3.2015 62.90 pokl.
69 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-Passat 23.3.2015 81.84 pokl.
70 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 23.3.2015 140.00 pokl.
71 2015 Mimi plus, s.r.o., Zl. Mo materiál KD 23.3.2015 181.39 pokl.
72 2015 Mgr. Pavol Riecky kancelárske potreby 23.3.2015 50.26 pokl.
73 2015 Agroland, s.r.o. Nitra materiál na vlek 24.3.2015 61.74 pokl.
74 2015 Datard International, OC navigácia - autobus 24.3.2015 157.00 pokl.
75 2015 Robson, s.r.o. Nitra kontrol. nálepka, a ost. materiál na traktor 24.3.2015 105.00 pokl.
76 2015 Združenie Migaro - Ján Be sústruženie brzdových bubnov - vlek 27.3.2015 96.00 pokl.
77 2015 STS, s.r.o. Nitra brzd. čelusť - vlek 27.3.2015 208.00 pokl.
78 2015 Monika Kukučková, Jelenec Silikon, lepidlo a iný mat. na vlek 27.3.2015 51.35 pokl.
79 2015 Real-K, s.r.o., Komárno PHM auto WV 27.3.2015 49.74 pokl.
80 2015 Borbély Elektro - Štefan oprava ovládania a zapojenie ponorného čerpadla + motorový spúšťač 27.3.2015 53.00 pokl.
81 2015 Agroland, s.r.o. Nitra náhradné diely - vlek 27.3.2015 261.15 pokl.
82 2015 KSM papiernictvo, Nitra kancelárske potreby MŠ 27.3.2015 45.91 pokl.
83 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 30.3.2015 238.81 pokl.
84 2015 Palace, s.r.o. Nitra farba do tlačiarní 1.4.2015 43.30 pokl.
85 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 1.4.2015 83.23 pokl.
86 2015 Jaroslav Plavý, Galanta hrable, metly, násady 1.4.2015 86.00 pokl.
87 2015 Kameňolomy a štrkopieskov piesok a štrk na cesty 2.4.2015 44.81 pokl.
88 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín na štadion 7.4.2015 37.21 pokl.
89 2015 Gumex Slovakia, Mostná 15 koleso na vlek 7.4.2015 199.00 pokl.
90 2015 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr nákup materiálu 9.4.2015 70.30 pokl.
91 2015 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr nákup materiálu 9.4.2015 50.89 pokl.
92 2015 JKL-Steel, s.r.o., Zl. Mo materiál na pílu 8.4.2015 30.00 pokl.
93 2015 Branislav Sabo, Trenčín Panvice - vybavenie kuchyne 10.4.2015 42.00 pokl.
94 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie 13.4.2015 55.94 pokl.
95 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 3/2015 13.4.2015 905.00 pokl.
96 2015 MLZ plus, s.r.o. Ivanka p pracovné a ochr. prostriedky 13.4.2015 73.80 pokl.
97 2015 Haker, spol. s r.o. Nitra Silon do kosačky 13.4.2015 82.46 pokl.
98 2015 MLZ plus, s.r.o. Ivanka p pracovné a ochr. prostriedky 13.4.2015 41.00 pokl.
99 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 13.4.2015 83.76 pokl.
100 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 14.4.2015 202.30 pokl.
101 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 15.4.2015 45.85 pokl.
102 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM-traktor 15.4.2015 232.07 pokl.
103 2015 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 15.4.2015 90.91 pokl.
104 2015 PRO-NIK, Nitra pracovné a ochr. prostriedky 15.4.2015 145.40 pokl.
105 2015 D.Moravčík, Elektromat, N náhradné žiarivky 15.4.2015 32.84 pokl.
106 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM auto WV 15.4.2015 50.71 pokl.
107 2015 Branislav Sabo, Trenčín vybavenie kuchyne 16.4.2015 54.00 pokl.
108 2015 Ruža NR. s.r.o., Nitra kvety kult. podujatie 16.4.2015 39.00 pokl.
109 2015 JKL-Steel, s.r.o., Zl. Mo materiál na pílu 16.4.2015 24.80 pokl.
110 2015 101 Drogérie, Nitra čistiace potreb na štadión 16.4.2015 23.53 pokl.
111 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 20.4.2015 160.00 pokl.
112 2015 Orient, Jelenec občerstvenie pre DFS za 1.miesto v krajskom koke 20.4.2015 37.20 pokl.
113 2015 M. Jančovičová, Senec MŠ - nákup kníh 20.4.2015 19.89 pokl.
114 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 20.4.2015 28.35 pokl.
115 2015 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 20.4.2015 20.67 pokl.
116 2015 Tesco Stores SR, a.s. občerstvenie - vystúpenie spevokolov 21.4.2015 130.44 pokl.
117 2015 Tesco Stores SR, a.s. drobný materiál 22.4.2015 47.38 pokl.
118 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 22.4.2015 74.82 pokl.
119 2015 KDM plus, s.r.o. Goliano zámok, vložka (dvere KD) 22.4.2015 45.69 pokl.
120 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 22.4.2015 22.50 pokl.
121 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 27.4.2015 257.04 pokl.
122 2015 Autoškola Paluška, s.r.o. STK vlek 27.4.2015 25.00 pokl.
123 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín do kosačky 27.4.2015 77.40 pokl.
124 2015 Merkury Market Slov., s.r zakúpenie hasákov veľkých 27.4.2015 27.99 pokl.
125 2015 Haker, spol. s r.o. Nitra krovinorez - silon a hlavica 27.4.2015 148.00 pokl.
126 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 27.4.2015 29.35 pokl.
127 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 30.4.2015 20.15 pokl.
128 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 30.4.2015 84.57 pokl.
129 2015 Kamelot Books, Nadlice 28 nákup kníh 30.4.2015 22.50 pokl.
2015222 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 4/2015, OÚ MŠ, lupienkareň 19.5.2015 308.50  
2015223 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 Kontajnerové státie 13.5.2015 6307.00  
2015224 2015 Ing. Viktor Csala, Vikárs Príprava projektu a spracovanie žiadosti - VO 19.5.2015 840.00  
2015225 2015 Geodetica, s.r.o. Košice mesačný poplatok za program 4/2015 19.5.2015 29.00  
2015226 2015 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 18.5.15 19.5.2015 81.00  
2015227 2015 Lyreco CE, Bratislava kancelárske potreby 19.5.2015 106.08  
2015228 2015 Envi-Geos, s.r.o. Korytov objemový odpad 18.5.2015 349.68  
2015229 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 4/2015, bytovky 18.5.2015 120.55  
2015230 2015 Insgraf, s.r.o. P.Pázmaňa MŠ - materiál pre predškolákov 27.5.2015 240.90  
2015231 2015 Š. Miškolci, Obyce 440 Bytovky - oprava plynového kotla 18.5.2015 70.00  
2015232 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 4/2015 18.5.2015 42.53  
2015233 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné, OcÚ, internet 18.5.2015 86.80  
2015234 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 - 04/2015 18.5.2015 425.87  
2015235 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 27.5.2015 63.81  
2015236 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž lomová štrkodrť 19.5.2015 515.78  
2015237 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž stav.práce Liaz 150 skláp 19.5.2015 71.99  
2015238 2015 Gyepes Trans, Dolné Obdok doprava autobusom 27.5.2015 83.71  
2015239 2015 Allianz, sp., a.s., Brati Poistenie autobusu (havarijné)28.6.-27.9.2015 29.5.2015 370.48  
2015240 2015 SOFT-GL, s.r.o., Belehrad Program ŠJ MŠ 29.5.2015 39.24  
2015241 2015 J.Šmrhola, Olymp, Santovk šálka s fotkou 29.5.2015 102.24  
2015242 2015 J.Šmrhola, Olymp, Santovk šálka s fotkou 29.5.2015 102.24  
2015243 2015 Vladimír Patúc, V. Záluži zber haluzoviny hydraulickou rukou 29.5.2015 1350.36  
2015244 2015 Lubeh- Jozef Behál, Čereš zemné a výkopové práce 29.5.2015 216.00  
2015245 2015 Bohuš Viskup,Lehotská 12, vývoz odpadu do ČOV - náj. byty 29.5.2015 100.00  
2015246 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 20.5.-19.6.2015 29.5.2015 43.13  
2015247 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu 29.5.2015 22.80  
2015248 2015 W.Kluver, Mlynské Nivy, B knihy - zákon o priestupkoch 29.5.2015 58.40  
2015249 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 29.5.2015 277.60  
2015250 2015 Združenie HK členské 2.6.2015 20.00  
2015251 2015 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 5/2015 3.6.2015 1146.36  
2015252 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 6/2015 3.6.2015 12.00  
2015253 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 6/2015 3.6.2015 163.00  
2015254 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 6/2015 3.6.2015 27.00  
2015255 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 6/2015 3.6.2015 47.00  
2015256 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 6/2015 3.6.2015 110.00  
2015257 2015 Envi-Geos, s.r.o. Korytov objemový odpad 3.6.2015 1475.78  
2015258 2015 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 6/2015 5.6.2015 3067.50  
2015259 2015 Kameňolomy a štrkopieskov hrubé drv. kamenivo 4.6.2015 475.64  
2015260 2015 PKF, s.a. Nitra poistenie majetku 7-9/2015 19.6.2015 388.73  
2015261 2015 PKF, s.a. Nitra zopovednosť za škodu 7-9/2015 (autá, autobus, traktor) 19.6.2015 144.91  
2015262 2015 Ing. Peter Martiška, Luži znalecký posudok na pozem. pod škôlkou 9.6.2015 74.41  
2015263 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel Maliarske práce (DS) 17.6.2015 349.86  
2015264 2015 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 31.5.15 17.6.2015 165.00  
2015265 2015 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 17.5.15 17.6.2015 148.80  
2015266 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 6/2015 17.6.2015 27.52  
2015267 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice intrnet 6/2015-MŠ 17.6.2015 27.52  
2015268 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 17.6.2015 149.44  
2015269 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 6/2015 17.6.2015 61.34  
2015270 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 6/2015 17.6.2015 158.18  
2015271 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa ATC 6/2015 17.6.2015 143.15  
2015272 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 6/2015 17.6.2015 1198.80  
2015273 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 6/2015 - bytovky 17.6.2015 53.00  
2015274 2015 Mazy, S. Matušková, Čifár verej. obstarávanie - oprava povrchu MK 17.6.2015 250.00  
2015275 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 19.6.2015 1528.40  
2015276 2015 J.Jánošík El.Mont, Ruland Odstr. poruchy - únik plynu ATC Jelenec 17.6.2015 336.91  
2015277 2015 JF real, s.r.o. Jelenec 4 Oprava časti Mk - Gaštanová 12.6.2015 8032.13  
2015278 2015 Microitem Bratislava CD - prezentácie 17.6.2015 59.70  
2015279 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 5/2015, OcÚ,byty, adm. bud., lupienk. 19.6.2015 180.17  
2015280 2015 SAN HUMA Župné nám., Nitr CO - digit. verzia ÚPNO 19.6.2015 144.00  
2015281 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 5/2015 19.6.2015 78.65  
2015282 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 spracovanie PD na kontajnerové státie 19.6.2015 407.50  
2015283 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 19.6.2015 315.40  
2015284 2015 Hulica Liturgica, s.r.o. nákup knihy 19.6.2015 19.00  
2015285 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 5/2015 18.6.2015 39.42  
2015286 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné, OcÚ, internet 5/2015 18.6.2015 69.04  
2015287 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult, ATC- 5/2015 18.6.2015 44.71  
2015288 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 5/2015, TJ 18.6.2015 42.78  
2015289 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 6/2015 18.6.2015 170.95  
2015290 2015 Slovenská pošta, a.s. B. MŠ - časopisy 18.6.2015 7.60  
2015291 2015 Geodetica, s.r.o. Košice mesačný poplatok za program 5/2015 18.6.2015 29.00  
2015292 2015 Meva sport Slovakia, s.r. ochranná sieť za bránu 18.6.2015 449.28  
2015293 2015 Slovenská pošta, a.s. B. MŠ - poštové poukážky 25.6.2015 5.51  
2015294 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 5/2015, bytovky 25.6.2015 107.59  
2015295 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 25.6.2015 347.27  
2015296 2015 V.Patúc, Veľké Zálužie 50 práce s hydraul. rukou - zber haluzoviny 25.6.2015 227.82  
2015297 2015 Obec Velčice čistenie odpadových vôd 05/2015-byty 25.6.2015 192.00  
2015298 2015 Kameňolomy a štrkopieskov kamenivo - cesta Studená pažiť 25.6.2015 336.42  
2015299 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 sadrokart. priečky ZŠ - šatne 29.6.2015 700.00  
2015300 2015 Peter Blaško, CK PB Zobor doprava autobusom TJ 13. a 14.6.2015 29.6.2015 209.64  
2015301 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 20.6.- 19.7. 29.6.2015 40.00  
2015302 2015 Nomiland, s.r.o. , Košice MŠ - predeľovacia stena 29.6.2015 101.92  
2015303 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie Ocú, SOI 29.6.2015 122.62  
2015304 2015 J.Kotlár, Topoľčany hudobná produkcia 11.8.2015 130.00  
2015305 2015 Benjamin, s.r.o. Buchlovi MŠ - materiál pre predškolákov 29.6.2015 402.88  
2015306 2015 Nomiland, s.r.o. , Košice MŠ - materiál pre predškolákov 29.6.2015 242.33  
2015307 2015 Benjamin, s.r.o. Buchlovi MŠ - materiál pre predškolákov 31.8.2015 401.42  
2015308 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice servis internetu v ATC 2.7.2015 15.00  
2015309 2015 RZPO Kolíňany školenie zamestn. OcÚ 25.-27.8.2015 2.7.2015 1700.00  
2015310 2015 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 6/2015 2.7.2015 1272.18  
2015311 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ 2.7.2015 22.80  
2015312 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ 2.7.2015 22.80  
2015313 2015 Mazy, S. Matušková, Čifár verej. obstarávanie - rekonštrukcia VO 2.7.2015 250.00  
2015314 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 7/2015 6.7.2015 42.00  
2015315 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 72015 6.7.2015 102.00  
2015316 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 7/2015 6.7.2015 12.00  
2015317 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 7/2015 6.7.2015 26.00  
2015318 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 7/2015 6.7.2015 163.00  
2015319 2015 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 7/2015 6.7.2015 3096.00  
2015320 2015 JF real, s.r.o. Jelenec 4 Oprava časti Mk - Gaštanová 6.7.2015 8298.32  
2015321 2015 HD sat -TV, s.r.o. Jelene skúšobný vrt 6.7.2015 300.00  
2015322 2015 Envi-Geos, s.r.o. Korytov vývoz odpadu -objemový 6.7.2015 1663.19  
2015323 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 7/2015 9.7.2015 27.52  
2015324 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice intrnet 7/2015-MŠ 9.7.2015 27.52  
2015325 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 7/2015 9.7.2015 61.34  
2015326 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 6/2015 9.7.2015 1198.80  
2015327 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa ATC 7/2015 9.7.2015 143.15  
2015328 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa -fontána 7-9/2015 15.7.20154 89.45  
2015329 2015 ZSE, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS, PZ 7-11/2015 15.7.2015 343.42  
2015330 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ7/2015 9.7.2015 158.18  
2015331 2015 Lyreco CE, Bratislava Kancel. materiál OcÚ 9.7.2015 275.09  
2015332 2015 Hagleitner, Bratislava Hygien. materiál OcÚ 9.7.2015 90.85  
2015333 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 7/2015 - bytovky 9.7.2015 53.00  
2015334 2015 Geodetica, s.r.o. Košice služby web 6/2015 19.7.2015 29.00  
2015335 2015 AD značenie, s.r.o. Priev doprvavné zrkadlo 20.7.2015 178.80  
2015336 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 6/2015, OcÚ,byty, adm. bud., 20.7.2015 230.74  
2015337 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 6/2015, bytovky 20.7.2015 115.37  
2015338 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 20.7.2015 1528.40  
2015339 2015 Obec Velčice čistenie odpadových vôd 06/2015-byty 20.7.2015 304.00  
2015340 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné, OcÚ, internet 20.7.2015 84.42  
2015341 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult, ATC- 7/2015 20.7.2015 44.71  
2015342 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 6/2015, TJ 20.7.2015 25.92  
2015343 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 - 06/2015 20.7.2015 277.94  
2015344 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 7/2015 14.7.2015 170.95  
2015345 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel údržba objektov hydraulickou plošinou 14.7.2015 289.80  
2015346 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel oprava miestn. rozhlasu a VO 14.7.2015 211.80  
2015347 2015 Komunálna poisťovňa Brati úrazové poistenie uchádzačov o zam. 14.7.2015 58.50  
2015348 2015 Hrušovský Igor, Školská 6 Práce so strojom JCB 20.7.2015 298.60  
2015349 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 6/2015 20.7.2015 41.28  
2015350 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 6/2015 20.7.2015 66.87  
2015351 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 20.7.-19.8.2015 29.7.2015 41.42  
2015352 2015 JF real, s.r.o. Jelenec 4 oprava MK - Smreková-Čaládka 29.7.2015 2041.75  
2015353 2015 Nomiland, s.r.o. , Košice MŠ - materiál pre predškolákov 11.8.2015 85.07  
2015354 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ 6/2015 29.7.2015 36.00  
2015355 2015 OZ Žibrica, Štitáre 14 vyúčt. projek. manažéra 29.7.2015 185.00  
2015356 2015 Arch - Strukture Proj. činnosť - rozšírenie MŠ 30.7.2015 1860.00  
2015357 2015 Š. Miškolci, Obyce 440 Odborná prehliadka PZ, KD, múzeum 30.7.2015 290.00  
2015358 2015 Nový domov, Želiezovce jednoráz. sociál. výpomoc 29.7.2015 484.00  
2015359 2015 Ferex, s.r.o. Nitra zakúpenie plast. kontajnerov 30.7.2015 297.00  
2015360 2015 Ing. Viera Púchovská, Nit vytýčenie hraníc komunikácie Gaštanová 29.7.2015 290.00  
2015361 2015 Elhyco, s.r.o. Bratislava Projektové práce VO Jelenec 6.8.2015 2100.00  
2015362 2015 Ľubo Kuruc - Dolný Oháj Ozvučenie koncertu K. Duchoňa 3.8.2015 120.00  
2015363 2015 Autoškola HP, Nitra Kvalif. karta - 25 hod. kurz pre 2 osoby 3.8.2015 356.00  
2015364 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 8/2015 3.8.2015 12.00  
130 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 4.5.2015 22.50 pokl.
131 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 4.5.2015 120.00 pokl.
132 2015 Merkury Market Slov., s.r farba na prístrešok 4.5.2015 26.68 pokl.
133 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM -futbal. štadion 4.5.2015 36.96 pokl.
134 2015 Coop Jednota Nitra čistiace potreby OcÚ 4.5.2015 30.22 pokl.
135 2015 Agroland Nitra brzd. ventil - traktor 5.5.2015 72.71 pokl.
136 2015 Sconto Nábytok, s.r.o Nábytok - stoly a stolička 5.5.2015 537.00 pokl.
137 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 5.5.2015 21.70 pokl.
138 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka občerstv. vystupujúcim - Deň matiek 6.5.2015 31.07 pokl.
139 2015 Horex HX, s.r.o. Lužianky požiarna hadica 6.5.2015 69.12 pokl.
140 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM auto WV 6.5.2015 52.81 pokl.
141 2015 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr nákup vázy a taniere do kuchyne 6.5.2015 299.60 pokl.
142 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín do kosačky 6.5.2015 26.41 pokl.
143 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 6.5.2015 41.60 pokl.
144 2015 Gienger, s.r.o., Lužianky zakúpenie KG rúry 3 ks 6.5.2015 151.99 pokl.
145 2015 Slovak Telekom, Bratislav vyjadrenie k existencii telekom. zariadení 6.5.2015 19.99 pokl.
146 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 11.5.2015 160.42 pokl.
147 2015 Agroland Nitra materiál na traktor 11.5.2015 55.97 pokl.
148 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 11.5.2015 82.76 pokl.
149 2015 Ruža NR. s.r.o., Nitra Kvety na deň matiek 9.5.2015 182.00 pokl.
150 2015 Palace, s.r.o.Nitra tonery do tlačiarní 12.5.2015 132.70 pokl.
151 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné, kolok 12.5.2015 66.00 pokl.
152 2015 Ivan Fedák, Jelenec čistiace potreby 12.5.2015 64.05 pokl.
153 2015 AXIS Computers, s.r.o. Zl Router WAN 12.5.2015 61.80 pokl.
154 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 13.5.2015 18.00 pokl.
155 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 13.5.2015 18.75 pokl.
156 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka občerstv. - návšteva družobnej obce 13.5.2015 75.08 pokl.
157 2015 Ins. Vít Drgon - fi Drgon materiál do kosačky TJ 13.5.2015 76.00 pokl.
159 2015 Slovakia Trend, Sobrance Spojka , rozprašovač , hadica - materiál TJ 14.5.2015 25.69 pokl.
160 2015 Gale, s.r.o. Staškov 642 dverová západka s kľučkou 14.5.2015 41.90 pokl.
161 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 14.5.2015 34.15 pokl.
162 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 14.5.2015 246.06 pokl.
163 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinorezu 14.5.2015 55.26 pokl.
164 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačky TJ 14.5.2015 38.65 pokl.
165 2015 Henrieta Ackermannová, Je kancelárske potreby 14.5.2015 45.90 pokl.
166 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 4/2015 15.5.2015 650.00 pokl.
167 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 18.5.2015 170.00 pokl.
168 2015 Jozef Tužinský - kominárs prevedenie revízií v objektoch OÚ 18.5.2015 100.00 pokl.
169 2015 Bascotrans, slovakia S.r. doprava nábytku 18.5.2015 30.00 pokl.
170 2015 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr zakúpenie misiek do KD 19.5.2015 56.00 pokl.
171 2015 ASV Agronova, s.r.o. Púch hriadeľ do traktora 20.5.2015 56.42 pokl.
172 2015 Sigma Pumpy, Sk, s.r.o. N čerpadlo na fontánu 20.5.2015 56.95 pokl.
173 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 21.5.2015 74.67 pokl.
174 2015 Okresný úrad Nitra, katas správne popl. - LV + snímka na MŠ 21.5.2015 97.00 pokl.
175 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka MŠ - čistiace potreby 22.5.2015 31.60 pokl.
176 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka MŠ - čistiace potreby 22.5.2015 37.21 pokl.
177 2015 Rugen, s.r.o. Čakanovce 2 MŠ knihy + kanc. mat. 25.5.2015 98.43 pokl.
178 2015 Eva Karasová PHM - autobus 25.5.2015 317.20 pokl.
179 2015 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 26.5.2015 74.42 pokl.
180 2015 Mgr. Pavol Riecky, Levice farba do tlačiarne 26.5.2015 84.70 pokl.
181 2015 Ing. Vít Drgon - fi Drgon filter do kosačky TJ 26.5.2015 36.80 pokl.
182 2015 Monika Kukučková Jelenec materiál a čist potr. 28.5.2015 49.60 pokl.
183 2015 L&Š, s.r.o. Novozámocká, farba - lavičky MŠ 28.5.2015 59.74 pokl.
2015365 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 8/2015 3.8.2015 102.00  
2015366 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 8/2015 3.8.2015 42.00  
2015367 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 8/2015 3.8.2015 163.00  
2015368 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 8/2015 3.8.2015 26.00  
2015369 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie Ocú, SOI 3.8.2015 95.42  
2015370 2015 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 8/2015 4.8.2015 3096.00  
2015371 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 7.8.2015 1528.40  
2015372 2015 Envi-Geos, s.r.o. Korytov objemový odpad 7/2015 7.8.2015 1647.91  
2015373 2015 SOZA Bratislava spomienkový koncert - štadión 6.8.2015 81.60  
2015374 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 6.8.2015 107.59  
2015375 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa VO1, VO3,KD,SOI 6/2015 10.8.2015 1198.80  
2015376 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 8/2015 6.8.2015 158.18  
2015377 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa ATC 8/2015 17.8.2015 143.15  
2015378 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel Práce na ihrisku (zváranie, brúsenie) 17.8.2015 457.20  
2015379 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel práce na ihrisku 17.8.2015 94.46  
2015380 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 7/2015, OcÚ,byty, adm. bud., 17.8.2015 281.28  
2015381 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 7/2015, bytovky 17.8.2015 110.19  
2015382 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult, ATC 17.8.2015 44.71  
2015383 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné OcÚ, internet 17.8.2015 75.07  
2015384 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 8/2015 17.8.2015 27.52  
2015385 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 7/2016 17.8.2015 27.52  
2015386 2015 Geodetica, s.r.o. Košice mesačný poplatok za program 7/2015 17.8.2015 29.00  
2015387 2015 W.Kluver, Mlynské Nivy, B účtovníctvo ROPO a obcí 17.8.2015 75.00  
2015388 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 8/2015 12.8.2015 61.34  
2015389 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 8/2015 - bytovky 12.8.2015 53.00  
2015390 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 7/2015 12.8.2015 42.26  
2015391 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 - 07/2015 12.8.2015 312.28  
2015392 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa TJ 8/2015 12.8.2015 170.95  
2015393 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 7/2015, TJ 12.8.2015 40.19  
2015394 2015 Kníhkupectvo Nitra nákup kníh do knižnice 14.8.2015 649.94  
2015395 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 Army Race 2015 - služby, dovoz stanov... 31.8.2015 998.00  
2015396 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 zabezpečenie akcie Army Race 31.8.2015 472.00  
2015397 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 zabezpečenie akcie Army Race   0.00   storno
2015398 2015 Datatrade s.r.o., Zl. Mor Služba - obce, info mini 24.8.2015 75.36  
2015399 2015 ZVS, a.s. Nitra vytýčenie IS Jelenec , Čaládka-Smreková 24.8.2015 49.54  
2015400 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice servisné práce 31.8.2015 15.00  
2015401 2015 Petit Press, s.r.o., Brat inzercia v Nitr. novinách 24.8.2015 138.24  
2015402 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 7/2015 24.8.2015 61.42  
2015403 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ 24.8.2015 27.00  
2015404 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel Pílenie stromov hydraul. zdvíh. plošinou 24.8.2015 173.52  
2015405 2015 Allianz, sp., a.s., Brati Poistenie autobusu (havarijné)28.9.-27.12.2015 3.9.2015 370.48  
2015406 2015 Johny servis, s.r.o., Gaj Army Race 2015 - služby, oplotenie, doprava 31.8.2015 804.00  
2015407 2015 Sport Timing, Slovakia, s Technické zabezpečenie Army Race 2015 31.8.2015 650.00  
2015408 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 31.8.2015 157.22  
2015409 2015 AP Slovakia Mojmírovce Prenájom elektrocentrály - Army Race 3.9.2015 396.00  
2015410 2015 Ponitrianske združenie ob nakladanie s odpadom 9/2015 7.9.2015 3096.00  
2015411 2015 JF real, s.r.o. Jelenec 4 odvodnenie cesty Smreková - Čaládka 3.9.2015 7893.78  
2015412 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 uloženie a montáž rúr na ul. Gaštanová 3.9.2015 1498.88  
2015413 2015 Mazy, S. Matušková, Čifár VO Army Race (zapožičanie čípov, prenájom piv. setov...) 9.9.2015 500.00  
2015414 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 9/2015 9.9.2015 163.00  
2015415 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 9/2015 9.9.2015 51.00  
2015416 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 9/2015 9.9.2015 88.00  
2015417 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 9/2015 9.9.2015 210.00  
2015418 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 9/2015 9.9.2015 12.00  
2015419 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 17.9.2015 243.80  
2015420 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 16.9.2015 1528.40  
2015421 2015 Envi-Geos, s.r.o. Korytov veľkoobjemový odpad 8/2015 15.9.2015 1608.85  
2015422 2015 Remaudit consulting, Nitr overenie účtovnej závierky 9.9.2015 828.00  
2015423 2015 Slovak Telekom, Bratislav vytýčenie telekomun. sietí 9.9.2015 72.00  
2015424 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 9/2015 16.9.2015 27.52  
2015425 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 9/2016 16.9.2015 27.52  
2015426 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 9/2015 - bytovky 16.9.2015 53.00  
2015427 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 9/2015 16.9.2015 61.34  
2015428 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa ATC 9/2015 16.9.2015 143.15  
2015429 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO1,VO3,KD,SOI 9/2015 16.9.2015 1198.80  
2015430 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 9/2015 16.9.2015 158.18  
2015431 2015 Kompas Trams, Horný Ohaj Autobus. doprava 9.9.2015 758.88  
2015432 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 17.9.2015 265.13  
2015433 2015 Geodetica, s.r.o. Košice služby web 8/2015 9.9.2015 29.00  
2015434 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 17.9.2015 406.74  
2015435 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 17.9.2015 40.03  
2015436 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult, ATC 17.9.2015 44.71  
2015437 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné OcÚ, internet 17.9.2015 56.02  
2015438 2015 Mikroregión Drevenica, Ne členské 15.9.2015 142.59  
2015439 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 9/2015 - TJ 17.9.2015 170.95  
2015440 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 8/2015, bytovky 22.9.2015 97.23  
2015441 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 8/2015, OcÚ,byty, adm. bud., 22.9.2015 104.99  
2015442 2015 Optima, a.s. Nitra MŠ - stravovanie 28.9.2015 4.80  
2015443 2015 Mgr. M. Kováčová, Malé Ch prenájom atrakcií 22.9.2015 350.00  
2015444 2015 PKF, s.a. Nitra poistenie majetku obce 9.11.2015 388.73  
2015445 2015 PKF, s.a. Nitra zodpovedn. za škodu (traktor, auto, autobus) 9.10.2015 144.91  
2015446 2015 P.Blaško, Štefánikova 5, TJ - doprava mikrobusom 6.9.2015 22.9.2015 78.00  
2015447 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 22.9.2015 64.72  
2015448 2015 Ing. Viktor Csala, Vikárs Príprava a tvorba projektu, spracovanie žiadosti 22.9.2015 840.00  
2015449 2015 Autoservis, Žirany č. 21 údržba autobusu 22.9.2015 488.40  
2015450 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 8/2015, TJ 22.9.2015 37.60  
2015451 2015 ZVS, a.s. Nitra čistenie odpadových vôd 086/2015-byty 22.9.2015 32.00  
2015452 2015 Autoservis, Žirany č. 21 údržba autobusu 28.9.2015 421.30  
2015453 2015 M.Medlem, Ondavská 8, Bra MŠ kniha - predprimárne vzdelávanie 28.9.2015 16.60  
2015454 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 28.9.2015 75.11  
2015455 2015 J.Šmrhola, Olymp, Santovk Hrnček s fotkou + obal 1.10.2015 192.60  
2015456 2015 P.Blaško, Štefánikova 5, TJ - prepravné 20.9.2015 28.9.2015 78.00  
2015457 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC - 1-9/2015 5.10.2015 -347.79  
2015458 2015 Ponitrianske združenie ob nakladanie s odpadom 10/2015 5.10.2015 3096.00  
2015459 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 10/2015 5.10.2015 163.00  
2015460 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 10/2015 7.10.2015 160.00  
2015461 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 10/2015 7.10.2015 271.00  
2015462 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 10/2015 7.10.2015 653.00  
2015463 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 10/2015 5.10.2015 12.00  
2015464 2015 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 9/2015 7.10.2015 1244.22  
2015465 2015 Vema, s.r.o. Bratislava seminár PaM 7.10.2015 54.00  
2015466 2015 Mazy, S. Matušková, Čifár verejné obstarávanie na verejné osvetlenie 7.10.2015 250.00  
2015467 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 7.10.2015 299.34  
2015468 2015 Empemont, s.r.o. Bratisla lampy verejného osvetlenia 9.10.2015 680.00  
2015469 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 7.10.2015 84.67  
2015470 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 10/2016 7.10.2015 27.52  
2015471 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet ATC 10/2015 7.10.2015 27.52  
2015472 2015 Briston, s.r.o., Sládkovi MŠ - čistiace potreby 9.10.2015 60.00  
2015473 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 10/2015 9.10.2015 158.18  
2015474 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO1,VO3,KD,SOI 10/2015 9.10.2015 1198.81  
2015475 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 10/2015 - ATC 9.10.2015 143.15  
2015476 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - fontána 20.10.2015 89.45  
2015477 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 10/2015 - bytovky 9.10.2015 53.00  
2015488 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 10/2015 9.10.2015 61.34  
2015479 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel oprava MR, VO 15.10.2015 243.96  
2015480 2015 Geodetica, s.r.o. Košice mesačný poplatok za program 9/2015 9.10.2015 104.47  
2015481 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 15.10.2015 1528.40  
184 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 2.6.2015 82.80 pokl.
185 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM - krovinorez 2.6.2015 53.60 pokl.
186 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 3.6.2015 177.48 pokl.
187 2015 Haker, spol. s r.o. Nitra Silon, cievka - krovinorez 3.6.2015 95.12 pokl.
188 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM auto WV 3.6.2015 63.84 pokl.
189 2015 Monne, s.r.o. Nitra čistiace potreby TJ 3.6.2015 33.62 pokl.
190 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM - autobus 5.6.2015 183.00 pokl.
191 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM - kosačky 5.6.2015 53.20 pokl.
192 2015 Haker, spol. s r.o. Nitra olej do kosačiek 5.6.2015 60.50 pokl.
193 2015 Pro-Hand.s.r.o. Galanta pracovné ochranné prostr. 5.6.2015 65.24 pokl.
194 2015 Meta-Gas, spol. s.r.o. Ni batéria WC + silikón 5.6.2015 49.61 pokl.
195 2015 Ivan Fedák, Jelenec čistiace potreby OcÚ 8.6.2015 30.25 pokl.
196 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 8.6.2015 44.60 pokl.
197 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 9.6.2015 87.32 pokl.
198 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín do kosačky TJ a do krovinorezu 9.6.2015 63.85 pokl.
199 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín do krovinorezu 10.6.2015 27.24 pokl.
200 2015 Ján Poláčik, Pneuservis, výmena olejov + filter Pasat 10.6.2016 86.90 pokl.
201 2015 Haker, spol. s r.o. Nitra silon + filter do kosačiek 11.6.2015 126.40 pokl.
202 2015 Monika Kukučková Jelenec postreky proti burine 12.6.2015 46.30 pokl.
203 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 5/2015 15.6.2015 542.50 pokl.
204 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 15.6.2015 150.00 pokl.
205 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie - deň matiek 15.6.2015 55.00 pokl.
2016 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 16.6.2015 242.00 pokl.
207 2015 Ján Poláčik, Pneuservis, výmena oleja Wv auto 16.6.2015 79.00 pokl.
208 2015 Arriva Slovakia Nitra sklo-zrkadlo - autobus 17.6.2015 50.00 pokl.
209 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka nákup hrncov MŠ 17.6.2015 188.80 pokl.
210 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 19.6.2015 180.00 pokl.
211 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 19.6.2015 79.80 pokl.
212 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 19.6.2015 22.30 pokl.
213 2015 Victory sport, spol, s.r. nákup trofejí, emblémov 19.6.2015 73.60 pokl.
214 2015 Melinda Hebixer MŠ - učebná pomôcky 19.6.2015 60.00 pokl.
215 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto WV 22.6.2015 56.00 pokl.
216 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinorezu 22.6.2015 56.06 pokl.
217 2015 Soft-Tech, s.r.o. Stropko náplne do tlačiarní 23.6.2015 89.91 pokl.
218 2015 Muziker, a.s. Bratislava nákup piána, stolík, puzdro 24.6.2015 799.80 pokl.
219 2015 Dunajnet, s.r.o., Bratisl nepremokavá plachta - pódium 24.6.2015 112.55 pokl.
220 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka materiál do kuchyne MŠ 25.6.2015 45.44 pokl.
221 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačky 25.6.2015 56.00 pokl.
222 2015 NAY, elektrodom, Nitra magnetofón 26.6.2015 109.00 pokl.
223 2015 Borbély-Elektro, Jelenec oprava ovládania pouličného osvetlenia 26.6.2015 95.00 pokl.
224 2015 Coop Jednota Nitra občerstvenie 29.6.2015 31.59 pokl.
225 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 29.6.2015 81.00 pokl.
226 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka materiál do kuchyne KD 29.6.2015 536.88 pokl.
227 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 29.6.2015 200.00 pokl.
228 2015 Zámocká koruna Nitra donáška stravy - spol. stav.úrad 30.6.2015 100.50 pokl.
229 2015 Národná diaľničná spoločn mýto autobus 30.6.2015 200.00 pokl.
230 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 30.6.2015 28.00 pokl.
231 2015 Giener, spol. s.r.o. Nitr zakúpenie KG rúry 2 ks 2.7.2015 101.33 pokl.
232 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 6/2015 3.7.2015 782.50 pokl.
233 2015 Ivan Fedák, Jelenec čistiace potreby KD 3.7.2015 36.70 pokl.
234 2015 Mário Rapsa, Nitra-Janiko riečny kameň - studňa TJ štadion 3.7.2015 76.80 pokl.
235 2015 Soft-Tech, s.r.o. Stropko náplne do tlačiarní 3.7.2015 81.25 pokl.
236 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 3.7.2015 22.50 pokl.
237 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 6.7.2015 231.80 pokl.
238 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 6.7.2015 16.15 pokl.
239 2015 Monika Kukučková Jelenec nákup materiálu 7.7.2015 15.80 pokl.
240 2015 Agroland Nitra materiál na traktor 7.7.2015 21.06 pokl.
241 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 8.7.2015 90.82 pokl.
242 2015 Haker, spol. s r.o. Nitra náhradné diely - krovinorezy 8.7.2015 102.74 pokl.
243 2015 Horex HX, s.r.o. Lužianky požiarna hadica 8.7.2015 79.20 pokl.
244 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín krovinorez 8.7.2015 27.04 pokl.
245 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín krovinorez 9.7.2015 30.80 pokl.
246 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín krovinorez 9.7.2015 27.20 pokl.
247 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM auto WV 9.7.2015 52.36 pokl.
248 2015 Drevona, NR, s.r.o. Nitra nákup fošní - TJ štadión 9.7.2015 36.00 pokl.
249 2015 Monika Kukučková Jelenec postreky, žiarovky 9.7.2015 79.40 pokl.
250 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačky TJ 10.7.2015 40.89 pokl.
251 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka občerstvenie - futbalový turnaj 13.7.2015 208.48 pokl.
252 2015 OMV, Hungária KFT dialničná známka 13.7.2015 43.84 pokl.
253 2015 Eva Karasová-Meteor, Smre olej prevodový - traktor 13.7.2015 41.40 pokl.
254 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín krovinorez 15.7.2015 27.80 pokl.
255 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 15.7.2015 84.10 pokl.
256 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 16.7.2015 41.50 pokl.
257 2015 Aldesšport, spol. s r.o. medaile, diplomy, trofeje-futbalový turnaj 17.7.2015 211.90 pokl.
258 2015 Union Poisťovňa Bratislav poistenie hráčov - futbalový turnaj 17.7.2015 148.40 pokl.
259 2015 Haker, spol. s r.o. Nitra Silon do kosačky 20.7.2015 109.90 pokl.
260 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačky 20.7.2015 56.02 pokl.
261 2015 Manutam Slovakia, s.r.o. zdravotnícka taška 20.7.2015 74.69 pokl.
262 2015 Chateau Modra občerstvenie - futbalový turnaj 22.7.2015 41.80 pokl.
263 2015 SHT Slovensko, s.r.o. Sen mriežky - fontána 22.7.2015 20.00 pokl.
264 2015 Aldesšport, spol. s r.o. dary do tomboly - turnaj 22.7.2015 99.70 pokl.
265 2015 Tesco Stores SR, a.s. ceny do tomboly - turnaj 23.7.2015 311.47 pokl.
266 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 23.7.2015 234.04 pokl.
267 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 23.7.2015 101.40 pokl.
268 2015 COOP Jednota, SD Nitra občerstvenie - futbalový turnaj 27.7.2015 62.41 pokl.
269 2015 Robert Černyanszki, Veľký disko + zabezpečenie ozvučenia - turnaj 27.7.2015 300.00 pokl.
270 2015 Radovan Gúcky - Ascalona, ozvučenie, osvetlenie a vystúpenie hud. skupiny 27.7.2015 480.00 pokl.
271 2015 X2 sport. s.r.o. Nitra futbalové lopty 27.7.2015 199.00 pokl.
272 2015 Monika Kukučková Jelenec nákup materiálu KD 27.7.2015 45.00 pokl.
273 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto WV 28.7.2015 41.97 pokl.
274 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 29.7.2015 210.42 pokl.
275 2015 Ivan Fedák, Jelenec čistiace potreby KD, materiál 29.7.2015 31.21 pokl.
276 2015 Dušan Grúň, Hlavná 46, Br kultúrne vystúpenie 29.7.2015 400.00 pokl.
277 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 31.7.2015 82.80 pokl.
482 2015 Marta Vida, Mobilis Vida, Komunitný plán soc. služieb 15.10.2015 100.00  
483 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 19.10.2015 115.37  
484 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 19.10.2015 111.48  
485 2015 Obec Velčice čistenie odpadových vôd 19.10.2015 360.00  
486 2015 Gumex Slovakia, Mostná 15 pneumatiky 4 ks zadné - autobus 19.10.2015 1315.92  
487 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 9/2015 19.10.2015 40.12  
488 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult, ATC 9/2015 19.10.2015 44.81  
489 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné OcÚ, internet 19.10.2015 62.04  
490 2015 P.Blaško, Štefánikova 5, TJ - prepravné 3.10.2015 19.10.2015 78.00  
491 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 19.10.2015 497.40  
492 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 10/2015 - TJ 19.10.2015 170.95  
493 2015 Peter Blaško, CK PB Zobor TJ - prepravné 17.10.2015 23.10.2015 78.00  
494 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 23.10.2015 1528.40  
495 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 9/2015, TJ 23.10.2015 42.78  
496 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 9/2015 23.10.2015 65.15  
497 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 29.10.2015 1528.40  
498 2015 Stiefel Eurocart, s.r.o. MŠ - materiál pre predškolákov 10.11.2015 180.00  
499 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ 9/2015 29.10.2015 22.80  
500 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 29.10.2015 92.80  
501 2015 OZ Žibrica, Štitáre 14 spolufinancovanie projektu 29.10.2015 200.00  
502 2015 Poradca, s.r.o. Žilina zákony 16.11.2015 27.60  
503 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 11/2015 4.11.2015 163.00  
504 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 11/2015 4.11.2015 264.00  
505 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 11/2015 4.11.2015 447.00  
506 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 11/2015 4.11.2015 1.08  
507 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 11/2015 4.11.2015 12.00  
508 2015 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodcov 10/2015 4.11.2015 1332.76  
509 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 10.11.2015 152.69  
510 2015 Ponitrianske združenie ob nakladanie s odpadom 11/2015 16.11.2015 3096.00  
511 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 vyčistenie jarkov - rekr. oblasť 10.11.2015 650.00  
512 2015 Geodetica, s.r.o. Košice služby web 11/2015 10.11.2015 29.00  
513 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 - 10/2015 11.11.2015 590.12  
514 2015 Stiefel Eurocart, s.r.o. MŠ - predškoláci - digitálny mikrofón 10.11.2015 58.00  
515 2015 Marián Kudla, Lietavská L MŠ- preliezka 10.11.2015 530.00  
516 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 11/2015 10.11.2015 47.32  
517 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné OcÚ, internet 10/2015 10.11.2015 69.25  
518 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa SD 11/2015 10.11.2015 61.34  
519 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO1,VO3,KD,SOI 11/2015 10.11.2015 1198.80  
520 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia -zál. fa ATC - 11/2015 10.11.2015 143.15  
521 2015 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- zálohová fa MŠ 11/2015 10.11.2015 158.18  
522 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 11/2015 - bytovky 16.11.2015 53.00  
523 2015 Gyepes Trans, Dolné Obdok preprava speváckeho zboru 6.11.2015 20.11.2015 120.00  
524 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 11/2016 16.11.2015 27.52  
525 2015 RVC Nitra, Farská 7 školenie - nájomné byty 12.11.2015 15.00  
526 2015 RVC Nitra, Farská 7 školenie - podmienky kvality v soc. službách 12.11.2015 14.00  
527 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 10/2015 20.11.2015 39.18  
528 2015 RVC Nitra, Farská 7 školenie - mzdový účtovník 12.11.2015 40.00  
529 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ 16.11.2015 22.80  
530 2015 JF real, s.r.o. Jelenec 4 úprava jarkov v rekr. a vinič. oblasti 17.11.2015 3120.00  
531 2015 P.Blaško, Štefánikova 5, Autobus. doprava TJ - 1.11.2015 16.9.2015 78.00  
532 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 10/2015 20.11.2015 70.00  
533 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 10/2015 20.11.2015 101.12  
534 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC - 9-10/2015 20.11.2015 48.61  
535 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 10/2015, TJ 23.11.2015 67.40  
536 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 10/2015 23.11.2015 68.44  
537 2015 Disig, a.s. Bratislava kvalif.syst. certifikát MSM 23.11.2015 103.20  
538 2015 Gyepes Trans, Dolné Obdok preprava 7.11.2015 23.11.2015 78.00  
539 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - zálohová fa 11/2015 - TJ 23.11.2015 170.95  
540 2015 MVDr Institorisová, Remes odchyt túlavých psov (3) 1.12.2015 224.40  
278 2015 Robson, s.r.o. Nitra STK autobus + nálepka 3.8.2015 61.00 pokl.
279 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 3.8.2015 45.00 pokl.
280 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 7/2015 5.8.2015 2080.00 pokl.
281 2015 Viliam Čabo, Jelenec 29 občerstvenie - futbalový turnaj 5.8.2015 1147.00 pokl.
282 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačky 5.8.2015 30.02 pokl.
283 2015 Novplasta, s.r.o. Šenkvic vrecia na odpad 5.8.2015 96.00 pokl.
284 2015 Ervín Molnár, Jelenec 128 občerstvenie - futbalový turnaj 6.8.2015 1537.00 pokl.
285 2015 Anna Andrašková ZEL-OV, J občerstvenie - futbalový turnaj 6.8.2015 717.40 pokl.
286 2015 Roland Ševčík, Holíč čistiace potreby KD 6.8.2015 110.84 pokl.
287 2015 I&B Tandem, s.r.o. Nitra materiál + čistiace potreby TJ 6.8.2015 67.44 pokl.
288 2015 L&Š, s.r.o. Novozámocká, hadice, rýchlospojky 7.8.2015 64.52 pokl.
289 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 7.8.2015 82.72 pokl.
290 2015 Emporo, s.r.o. Bratislava kovový koš s popolníkom (aut. zastávka) 7.8.2015 103.20 pokl.
291 2015 Agroland Nitra ventil na traktor 11.8.2015 55.84 pokl
292 2015 Haker, spol. s r.o. Nitra silon , náhradné diely - krovinorezy 11.8.2015 199.45 pokl.
293 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín do kosačiek 11.8.2015 52.81 pokl.
294 2015 Palace, s.r.o.Nitra náplne do tlačiarní 11.8.2015 74.70 pokl.
295 2015 Knihkupectvo Viera Nitra nákup kníh do knižnice 12.8.2015 410.81 pokl.
296 2015 Fiamm Slovakia, s.r.o. Tu autobaterie - autobus 13.8.2015 312.00 pokl.
297 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM auto WV 14.8.2015 50.16 pokl.
298 2015 Present - darčeková preda darkový kôš - životné jubileum 17.8.2015 52.98 pokl.
299 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 17.8.2015 73.67 pokl.
300 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 17.8.2015 25.35 pokl.
301 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka občerstvenie Army Race 19.8.2015 93.60 pokl.
302 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 19.8.2015 69.90 pokl.
303 2015 Present - darčeková preda darkový kôš - army race - cena 21.8.2015 49.81 pokl.
304 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka MŠ - čistiace potreby 26.8.2015 66.70 pokl.
305 2015 Talamon, s.r.o., Dunajská knihy do knižnice 26.8.2015 150.71 pokl.
306 2015 Talamon, s.r.o., Dunajská knihy do knižnice 26.8.2015 119.01 pokl.
307 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 26.8.2015 29.70 pokl.
308 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín krovinorez 27.8.2015 50.40 pokl.
309 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM auto WV 27.8.2015 45.37 pokl.
310 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie - futbalový turnaj 28.8.2015 927.00 pokl.
311 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc Army Race - občertstvenie 28.8.2015 839.00 pokl.
312 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc Akcia - výročie Forgách 28.8.2015 96.40 pokl.
313 2015 Greppel Tomáš, Jelenec 34 Maliarske práce (MŠ) 28.8.2015 181.20 pokl.
314 2015 Real- K, s.r.o., Komárno PHM Passat 31.8.2015 81.21 pokl.
315 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 3.9.2015 50.76 pokl.
316 2015 ČS Kalná n. Hronom benzín do kosačky TJ 3.9.2015 33.13 pokl.
317 2015 Jaroslav Oprala dotlač spravodaju 3.9.2015 121.00 pokl.
318 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 3.9.2015 23.40 pokl.
319 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 8/2015 4.9.2015 1887.50 pokl.
320 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravné dôchodcov 9/2015 4.9.2015 55.00 pokl.
321 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie 4.9.2015 139.50 pokl.
322 2015 Haker, spol. s r.o. Nitra filter a popruh na krovinorez 8.9.2015 129.00 pokl.
323 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 8.9.2015 80.65 pokl.
324 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 8.9.2015 51.56 pokl.
325 2015 Ing. Miroslav Jambrich lopaty, násady 8.9.2015 25.60 pokl.
326 2015 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 8.9.2015 103.92 pokl.
327 2015 Generali poisťovňa MŠ poistné 9.9.2015 47.24 pokl.
328 2015 Fast plus, spol. s r.o. mikrosystém s DVD- MŠ 9.9.2015 109.00 pokl.
329 2015 Orange Slovensko, a.s. Br nabíjačka + puzdro na telefón 9.9.2015 35.98 pokl.
330 2015 Briston, s.r.o., Sládkovi čistiace prostriedky 9.9.2015 84.00 pokl.
331 2015 Monika Kukučková Jelenec nákup materiálu 9.9.2015 29.80 pokl.
332 2015 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 16.9.2015 23.94 pokl.
333 2015 Agroland Nitra materiál do traktora 16.9.2015 165.02 pokl.
334 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 16.9.2015 248.40 pokl.
335 2015 Real- K, s.r.o., Komárno benzín krovinorez 16.9.2015 25.38 pokl.
336 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 16.9.2015 25.84 pokl.
337 2015 Inter Cars, SR, s.r.o., B benzín, olej - WV auto 16.9.2015 79.83 pokl.
338 2015 Panta Rhei, s.r.o. V. Med knihy do knižnice 16.9.2015 44.70 pokl.
339 2015 Agroland Nitra materiál do traktora 16.9.2015 275.52 pokl.
340 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 17.9.2015 21.55 pokl.
341 2015 bauMax, spol. s r.o. Brat trávové hnojivo - TJ štadion 17.9.2015 22.90 pokl.
342 2015 Panta Rhei, s.r.o. V. Med knihy do knižnice 17.9.2015 207.34 pokl.
343 2015 Agroland Nitra olej prevodový - traktor 17.9.2015 22.81 pokl.
344 2015 Real- K, s.r.o., Komárno, benzín krovinorez 17.9.2015 24.98 pokl.
345 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 21.9.2015 79.63 pokl.
346 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 21.9.2015 150.02 pokl.
347 2015 Slovenská pošta, Banská B poštovné 24.9.2015 19.50 pokl.
348 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 24.9.2015 62.35 pokl.
349 2015 Inter Cars, SR, s.r.o., B svetlo WV auto 24.9.2015 52.86 pokl.
350 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín krovinorez 24.9.2015 48.40 pokl.
351 2015 Peter Šindler, Novozámock benzín - kosačka TJ štadión 24.9.2015 33.88 pokl.
352 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 25.9.2015 185.30 pokl.
353 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 29.9.2015 218.10 pokl.
354 2015 Arriva Slovakia Nitra snímač tlaku 29.9.2015 28.18 pokl.
355 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 29.9.2015 25.20 pokl.
356 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 29.9.2015 29.05 pokl.
357 2015 Ivan Fedák, Jelenec čistiace potreby 30.9.2015 33.49 pokl.
358 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 30.9.2015 68.26 pokl.
359 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka PHM auto WV 1.10.2015 46.38 pokl.
360 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka občerstvenie - stretnutie s posl. NRSR 1.10.2015 141.29 pokl.
361 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 2.10.2015 170.00 pokl.
362 2015 COOP Jednota, SD Nitra vystúpenie spev. súborov - občerstv. 5.10.2015 24.04 pokl.
363 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 8.10.2015 22.50 pokl.
364 2015 Elektra PV, s.r.o., České nákup chladničky 200.11 8.10 pokl.
365 2015 Elektra PV, s.r.o., České nákup chladničky 8.10.2015 863.72 pokl.
366 2015 Mikona, s.r.o., Púchov výmena pneumatík - autobus 12.10.2015 75.24 pokl.
367 2015 Monika Kukučková Jelenec nákup materiálu KD 14.10.2015 54.80 pokl.
368 2015 Fiamm Slovakia, s.r.o. Tu baterka WV auto 14.10.2015 62.00 pokl.
369 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 14.10.2015 208.81 pokl.
370 2015 Agees, s.r.o. Krušovce, Č PHM Passat 14.10.2015 67.99 pokl.
371 2015 Ivan Fedák, Jelenec mesiac úcty k starším - občerst. 14.10.2015 73.50 pokl.
372 2015 COOP Jednota, SD Nitra mesiac úcty k starším - občerst. 14.10.2015 51.26 pokl.
373 2015 KDM plus, s.r.o. Goliano nákup materiálu KD 14.10.2015 34.50 pokl.
374 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM auto WV 15.10.2015 50.43 pokl.
375 2015 Búran, Novozámocká 15, Ni železo - cintorín 15.10.2015 45.48 pokl.
376 2015 Tempo Kondela, s.r.o. Tvr stoličky - KD 15.10.2015 524.99 pokl.
377 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 9/2015 16.10.2015 632.50 pokl.
378 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc mesiac úcty k starším - občerst. 16.10.2015 490.00 pokl.
379 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc vystúpenie spev. súborov - občerstv. 16.10.2015 20.00 pokl.
380 2015 L&Š, s.r.o. Novozámocká, nákup materiálu 16.10.2015 20.94 pokl.
381 2015 Palace, s.r.o.Nitra náplne do tlačiarní 19.10.2015 175.70 pokl.
382 2015 Martinus.sk, s.r.o. Marti knihy do knižnice 19.10.2015 22.47 pokl.
383 2015 Lukáš Varga príspevok pri narodení dieťaťa 19.10.2015 50.00 pokl.
384 2015 Jozef Ťažký príspevok pri narodení dieťaťa 19.10.2015 50.00 pokl.
385 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 20.10.2015 180.00 pokl.
386 2015 RCS reklama, s.r.o. Nitra výroba pečiatok 20.10.2015 26.49 pokl.
387 2015 Ivan Fedák, Jelenec čistiace prostriedky 21.10.2015 45.42 pokl.
388 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 21.10.2015 23.35 pokl.
389 2015 Slovnaft, a.s. Bratislava PHM autobus 22.10.2015 163.35 pokl.
390 2015 Pro-Hand.s.r.o. Galanta pracovné ochranné prostr. 28.10.2015 60.24 pokl.
391 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka reprofond 23.10.2015 125.93 pokl.
392 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 23.10.2015 22.50 pokl.
393 2015 Asko- Nábytok, spol. s r. nákup materiálu KD 23.10.2015 91.96 pokl.
394 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 23.10.2015 24.38 pokl.
395 2015 KDM plus, s.r.o. Goliano materiál - cintorín 23.10.2015 21.30 pokl.
396 2015 COOP Jednota, SD Nitra reprofond 26.10.2015 44.95 pokl.
397 2015 Aisha Držíková príspevok pri narodení dieťaťa 24.10.2015 50.00 pokl.
398 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 24.10.2015 83.15 pokl.
399 2015 Asko- Nábytok, spol. s r. svietidlá KD 26.10.2015 29.98 pokl.
400 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 27.10.2015 48.65 pokl.
401 2015 Ruža NR. s.r.o., Nitra mesiac úcty k starším - kvety 28.10.2015 24.50 pokl.
402 2015 Henrieta Ackermannová, Je MŠ - kancelárske potreby 28.10.2015 36.40 pokl.
403 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto WV 28.10.2015 51.20 pokl.
404 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín krovinorez 28.10.2015 24.45 pokl.
405 2015 Husqvarna, s.r.o. Nitra materiál- TJ štadión 28.10.2015 34.70 pokl.
406 2015 Mgr. Pavol Riecky, Levice obálky, účt. predpisy, dosky, euroobaly.. 28.10.2015 121.67 pokl.
407 2015 ASV Agronova, s.r.o. Púch náhradné diely, pluh 30.10.2015 183.06 pokl.
408 2015 ASV Agronova, s.r.o. Púch plastové kanistre 30.10.2015 209.20 pokl.
409 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 30.10.2015 130.01 pokl.
410 2015 Corex, Vráble autobus - nádrž, remeň 30.10.2015 115.02 pokl.
411 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 30.10.2015 22.50 pokl.
412 2015 Deichmann-Obuv Sk s.r.o, pracovné ochranné prostr. 2.11.2015 50.88 pokl.
413 2015 Ivan Fedák, Jelenec nákup materiálu KD 2.11.2015 40.10 pokl.
414 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 2.11.2015 76.80 pokl.
415 2015 Ing. Erika Zachar, Šahy stolička - cena do tomboly na ples 3.11.2015 50.00 pokl.
416 2015 L&Š, s.r.o. Novozámocká, nákup farby na preliezku 3.11.2015 59.80 pokl.
417 2015 Simex, s.r.o. Praha trubka na odkanalizovanie spodných vôd 4.11.2015 174.00 pokl.
418 2015 Borbély-Elektro, Jelenec oprava ovládania osvetlenia NB, mult. ihr., .. 5.11.2015 64.00 pokl.
419 2015 Pro-Hand.s.r.o. Galanta pracovné ochranné prostr. 5.11.2015 130.90 pokl.
420 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 5.11.2015 54.52 pokl.
421 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 6.11.2015 190.00 pokl.
422 2015 Alltoys, s.r.o. Nitra MŠ - autíčka 6.11.2015 51.97 pokl.
423 2015 Agroland Nitra materiál do traktora 9.11.2015 125.54 pokl.
424 2015 Mont-plast okná Plastové dvere - priľahlá budova býv. MNV 10.11.2015 650.00 pokl.
425 2015 Hudební dum, s.r.o. Praha kancelárska stolička 10.11.2015 77.60 pokl.
426 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 10.11.2015 22.50 pokl.
427 2015 Matej Borbély príspevok pri narodení dieťaťa 10.11.2015 50.00 pokl.
428 2015 IMA Invest, s.r.o. Zl. Mo upomienkový darček - druž. obec 12.11.2015 85.55 pokl.
429 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravné dôchodcov 10/2015 13.11.2015 742.50 pokl.
430 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc kultúrne podujatie 13.11.2015 351.00 pokl.
431 2015 Slovenská pošta, a.s. B. kolky - vyspor. pozemkov pod MŠ 13.11.2015 24.00 pokl.
432 2015 Matias Furka príspevok pri narodení dieťaťa 16.11.2015 50.00 pokl.
433 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 16.11.2015 278.50 pokl.
434 2015 GATE, s.r.o. Nitra pracovné ochranné prostr. 16.11.2015 25.19 pokl.
435 2015 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancel. potreby 19.11.2015 108.06 pokl.
436 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 23.11.2015 78.12 pokl.
437 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 23.11.2015 192.50 pokl.
438 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 23.11.2015 44.40 pokl.
439 2015 Branislav Sabo, Trenčín vianočné osvetlenie 25.11.2015 90.00 pokl.
440 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 27.11.2015 20.80 pokl.
441 2015 Kristína Szegényová príspevok pri narodení dieťaťa 27.11.2015 50.00 pokl.
442 2015 Nina Lalíková príspevok pri narodení dieťaťa 30.11.2015 50.00 pokl.
443 2015 Ing. Ľ. Molnár Pozemok pod MŠ 30.11.2015 138.80 pokl.
444 2015 Žofia Andrašková Pozemok pod MŠ 30.11.2015 138.80 pokl.
446 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM-traktor 30.11.2015 220.00 pokl.
447 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 30.11.2015 160.00 pokl.
2015541 2015 ZMOS, Bezručova 9, Bratis členský príspevok na r. 2016 1.12.2015 340.56  
2015542 2015 Slovenská pošta, a.s. B. predplatné časopisov 2016 1.12.2015 23.80  
2015543 2015 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 1.12.2015 768.40  
2015544 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 11-12/2015 1.12.2015 40.84  
2015545 2015 RVC Nitra, Farská 7 členské 2016 15.12.2015 250.00  
2015546 2015 Allianz, sp., a.s., Brati Poistenie autobusu (havarijné)28.12.-27.03.2016 23.12.2015 370.48  
2015547 2015 RVC Nitra, Farská 7 Diár samosprávy 1.12.2015 6.65  
2015548 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 11/2015 1.12.2015 160.49  
2015249 2015 Petit Press, s.r.o., Brat týždenník č. 46 Vasárnap 1.12.2015 74.99  
2015250 2015 Petit Press, s.r.o., Brat My - Nitrianske noviny 1.12.2015 25.00  
2015551 2015 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravovanie dôchodcov 11/2015 1.12.2015 1342.08  
2015552 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok na cesty 23.12.2015 488.90  
2015553 2015 Miva Konstrukt, Jelenec 3 oplotenie multif. ihriska 8.12.2015 1950.00  
2015554 2015 PKF, s.a. Nitra poistenie - zodp. za škodu mot. vozidla 28.12.2015 144.91  
2015555 2015 PKF, s.a. Nitra poistenie majetku obce 1.-3.2016 28.12.2015 388.73  
2015556 2015 Gyepes Trans, Dolné Obdok Autobus. doprava folkl. súbor 28.11.15 22.12.2015 517.88  
2015557 2015 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 12/2016 16.12.2015 27.52  
2015558 2015 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s odpadom 12/2015 8.12.2015 3096.00  
2015559 2015 Ing. Viera Púchovská, Nit vytýčenie hraníc pozemkov - ATC 16.12.2015 310.00  
2015560 2015 Hagleitner, Bratislava čistiace prostriedky 16.12.2015 254.63  
2015561 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 12/2015 15.12.2015 163.00  
2015562 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 12/2015 15.12.2015 310.00  
2015563 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 12/2015 15.12.2015 527.00  
2015564 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 12/2015 16.12.2015 1274.00  
2015565 2015 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 12/2015 15.12.2015 12.00  
2015566 2015 J.Šmrhola, Olymp, Santovk plaketa 16.12.2015 46.00  
2015567 2015 Improst, s.r.o. , Bratisl obecné noviny r.2016 16.12.2015 676.00  
2015568 2015 SOZA Bratislava koncert 16.12.2015 16.32  
2015569 2015 Thor, s.r.o.Martin Poradenstvo - žiadosť o dotáciu kam. systém 22.12.2015 200.00  
2015570 2015 Geodetica, s.r.o. Košice služby web 12/2015 16.12.2015 29.00  
2015571 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 za 11/2015 17.12.2015 646.60  
2015572 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok na cesty 23.12.2015 204.70  
2015573 2015 Euronet, Slovakia, s.r.o webhosting r. 2016 17.12.2015 86.16  
2015574 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 11/2015 17.12.2015 40.07  
2015575 2015 Camea computer, a.s. Preš tonery do tlačiarní MŠ 15.12.2015 287.80  
2015576 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel oprava verejného osvetlenia 16.12.2015 378.30  
2015577 2015 Briston, s.r.o., Sládkovi čistiace prostriedky 16.12.2015 173.00  
2015578 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 11/2015 17.12.2015 102.40  
2015579 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 11/2015 17.12.2015 71.29  
2015580 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné OcÚ, internet 22.12.2015 57.22  
2015581 2015 Slovak Telekom, Bratislav hovorné MŠ, kult, ATC 22.12.2015 44.71  
2015582 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC -11/2015 22.12.2015 45.54  
2015583 2015 Poradca, s.r.o. Žilina predplatné Poradca 2016 23.12.2015 24.90  
2015584 2015 Ing. Martina Ďurišová, Tr CD - poznávanie drevín 17.12.2015 13.50  
2015585 2015 Aladin, s.r.o., Levice MŠ - farby 15.12.2015 45.00  
2015586 2015 Bonul, s.r.o. Novoz. 224, kamerovný systém 28.12.2015 10356.00  
2015587 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 11/2015, TJ 22.12.2015 19.44  
2015588 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 11/2015 22.12.2015 74.66  
2015589 2015 Národné inform. str. SR, preddavok - export údajov z reg. nehnuteľností 22.12.2015 120.00  
2015590 2015 Peter Jurík, Čierna Voda prezentácia obce na str. slovakregion 22.12.2015 27.88  
2015591 2015 Aladin, s.r.o., Levice MŠ hojdačka 21.12.2015 110.40  
2015592 2015 Prima Banka, Hodžova 11, poplatok za vedenie účtu 22.12.2015 51.48  
2015593 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín odber kuchynského odpadu MŠ 22.12.2015 22.80  
2015594 2015 Obec Velčice čistenie odpadových vôd 22.12.2015 256.00  
2015595 2015 Andraško Attila, Jelenec vývoz odpadových vôd, MŠ, OcÚ 22.12.2015 8532.00  
2015596 2015 Združenie Človek človeku, členské 2016 28.12.2015 81.48  
2015597 2015 Vema, s.r.o. Bratislava seminár PaM 23.12.2015 54.00  
2015598 2015 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 28.12.2015 40.00  
2015599 2015 Vema, s.r.o. Bratislava úprava softw. - Iban 29.12.2015 15.16  
2015600 2015 Obec Velčice čistenie odpadových vôd 29.12.2015 360.00  
2015601 2015 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie Ocú, SOI 29.12.2015 117.10  
2015602 2015 Hagleitner, Bratislava nákup materiálu 30.12.2015 126.27  
2015603 2015 L.A.C., s.r.o. Bratislava verejné obstarávanie - modernizácia ver. osvetlenia 28.1.2016 3600.00  
2015604 2015 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodci 12/2015 11.1.2016 1116.07  
2015605 2015 Ing.Viktor Csala, Vikársk Príprava a tvorba projektu, verej. osvetlenie 18.1.2016 2900.00  
2015606 2015 Unimal, Borbély Otto, Jel oprava MR, VO 14.1.2016 352.20  
2015607 2015 JF real, s.r.o. Jelenec 4 izolácia terasy - býv. budova MNV 14.1.2016 1285.00  
2015608 2015 T-Com, a.s. Bratislava prehľad poplatkov MŠ, ATC, kult. 12/2015 18.1.2016 44.71  
2015609 2015 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 20.1.2016 138.90  
2015610 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa SD 18.1.2016 -60.60  
2015611 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa bytovky 18.1.2016 2.48    
2015612 2015 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 12/2015 19.1.2015 39.73  
2015613 2015 T-Com, a.s. Bratislava hovorné 12/2015 18.1.2016 66.68  
2015614 2015 Ing. Jozef Vyskoč, Nitra spracovanie žiadosti o dotáciu - kanalizácia 22.1.2015 552.12  
2015615 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO1,VO3,KD, 20.1.2016 19.85  
2015616 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa fontána, PZ, DS 20.1.2016 5.90  
2015617 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa VO2 20.1.2016 704.81  
2015618 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa MŠ 20.1.2016 111.33  
2015619 2015 Geodetica, s.r.o. Košice služby web 12/2015 14.1.2016 29.00  
2015620 2015 Hagleitner, Bratislava čistiace prostriedky, toal. papier 30.12.2015 75.06  
2015621 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa ATC 25.1.2016 45.59  
2015622 2015 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 12/2015 21.1.2016 66.98  
2015623 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 12/2015 25.1.2016 119.26  
2015624 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 12/2015 25.1.2016 10.01  
2015623 2015 Obec Velčice čistenie odpadových vôd 14.1.2016 256.00  
2015624 2015 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn - DS 12/2015 22.1.2016 56.00  
2015625 2015 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn - Ocú 12/2015 22.1.2016 1124.12  
2015626 2015 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn - MŠ 12/2015 22.1.2016 572.54  
2015629 2015 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn - telocvičňa 12/2015 22.1.2016 1390.86  
2015630 2015 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. fa plyn -SOI 12/2015 22.1.2016 2061.83  
2015631 2015 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 18.1.2016 -37.53  
2015632 2015 ZVS, a.s. Nitra vodné 12/2015, TJ 25.1.2016 9.07  
2015633 2015 Inta, s.r.o.,Trenčín MŠ - kuchynský odpad 28.1.2016 17.10  
448 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 2.12.2015 26.80 pokl
449 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 2.12.2015 75.64 pokl.
450 2015 Sulu, s.r.o., Javornicka MŠ - knihy 2.12.2015 23.69 pokl.
451 2015 Internet Mall Slovakia, s MŠ jedáleň - šľahač 3.12.2015 90.99 pokl.
452 2015 Corsaro SK, s.r.o. , Smol nákup kníh do knižnice 3.12.2015 36.09 pokl.
453 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 7.12.2015 190.01 pokl.
454 2015 Milan Klučiar, Jelenec 13 oprava omietok na budove býv. mlyna 8.12.2015 250.00 pokl.
455 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 8.12.2015 22.50 pokl.
456 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka PHM auto WV 8.12.2015 42.01 pokl.
457 2015 Hagard Hal, spol. s r.o. vianočné ozdoby 9.12.2015 32.85 pokl.
458 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka kultúrne podujatie - vianočná kapustnica 9.12.2015 95.59 pokl.
459 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc kultúrne podujatie 9.12.2015 112.00 pokl.
460 2015 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 11/2015 9.12.2015 622.50 pokl.
461 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka MŠ - kancelársky materiál 10.12.2015 67.18 pokl.
462 2015 Emma Baňárová príspevok pri narodení dieťaťa 10.12.2015 50.00 pokl.
463 2015 Agroland Nitra materiál do traktora 10.12.2015 98.34 pokl.
464 2015 Corex, Vráble materiál - autobus 10.12.2015 61.11 pokl.
465 2015 Dominika Kazíková príspevok pri narodení dieťaťa 10.12.2015 50.00 pokl.
466 2015 Filip Finta príspevok pri narodení dieťaťa 11.12.2015 50.00 pokl.
467 2015 Pro-Hand.s.r.o. Galanta pracovné ochranné prostr. 14.12.2015 76.84 pokl.
468 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 14.12.2015 39.50 pokl.
469 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 14.12.2015 180.00 pokl.
470 2015 Jysk, s.r.o. Nitra stoličky 14.12.2015 80.00 pokl.
471 2015 Mgr. Pavol Riecky, Levice kanc. potreby - dosky pokl. doklady, euroobaly... 14.12.2015 170.76 pokl.
472 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 15.12.2015 27.00 pokl.
473 2015 KDM plus, s.r.o. Goliano lepidlo na dlažbu 15.12.2015 41.50 pokl.
474 2015 Jaroslav Oprala, Nitra výroba tlačív 15.12.2015 126.00 pokl.
475 2015 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 17.12.2015 26.95 pokl.
476 2015 Metro Cash&Carry, Ivánka vianočný program MŠ 17.12.2015 80.09 pokl.
477 2015 Školáčik, spol. s r.o. Ni MŠ - kancelárske potreby 17.12.2015 38.65 pokl.
478 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 18.12.2015 200.80 pokl.
479 2015 KDM plus, s.r.o. Goliano SOI - lepidlo, fugovačka 21.12.2015 45.18 pokl.
480 2015 Borbély-Elektro, Jelenec oprava VO 22.12.2015 300.00 pokl.
481 2015 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 22.12.2015 61.56 pokl.
482 2015 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto WV 22.12.2015 47.76 pokl.
483 2015 ZŠ Jelenec - T. Horňáčkov príspevok na činnosť mažoretiek 23.12.2015 500.00 pokl.
484 2015 Urbárske poz. spoločenstv poskytnutie dreva na akciu Army Race 29.12.2015 50.00 pokl.

 

 

Zverejňovanie

Voľby a referendá

Harmonogram vývozu odpadu

vývoz odpadu 2024

Celý rok 2024 je v tomto odkaze Typ: PDF dokument, Velkosť: 285.54 kB

Múzeum rodu Forgach

Múzeum Jelenec

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Több információért kattintson a képre.

WiFi pre Teba

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenník sadzieb - prenájom kultúrneho domu

Partnerská obec

balaton-vilagos

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Jelenec

EU

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
takmer jasno 24 °C 12 °C
takmer jasno, slabý západný vietor
vietorZ, 2.37m/s
tlak1016hPa
vlhkosť51%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:396
TÝŽDEŇ:396
CELKOM:1158315

Kontakt

Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126, 
951 73 Jelenec

tel:  037/6313204
        037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30
31 1 2
3 4 5 6 7
8 9
10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30

Hrad Gýmeš

Hrad Gýmeš

Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: