Obsah

Ing. Eduard Jančo


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - poslanec, predseda komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesníctvo