Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Organizačné zaradenie

Obecný úrad

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Šinka Karol, Ing., PhD. zástupca starostu obce, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Kazíková Daniela, Mgr. poslankyňa, predsedkyňa finančnej komisie a správy obecného majetku, pre obchod, služby a cestovný ruch
Mozdíková Dáša, Ing. poslankyňa, predsedkyňa sociálno-zdravotnej komisie, predsedkyňa pre verejné obstarávanie
Jančo Eduard, Ing. poslanec, predseda komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesníctvo
Varga Marián, Ing. poslanec, školská rada ZŠ
Karáčová Karina poslankyňa, sobášiaca, školská rada MŠ
Nagy František, Ing. poslanec, predseda komisie výstavby a ÚP
Richter Henrich, Mgr. poslanec poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ, sobášiaci, predseda komisie pre verejný poriadok
Šinka Markus, Bc. poslanec, predseda komisie pre kultúru, školstvo, vzdelávanie, mládež, šport a TV, školská rada ZŠ