Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Organizačné zaradenie

Obecný úrad

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Šinka Karol, Ing., PhD.poslanec, predseda komisie pre verejné obstarávanie, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Gálik Vladimírposlanec, predseda sociálno-zdravotnej komisie
Mozdíková Dáša, Ing.poslankyňa, predsedkyňa komisie pre životné prostredie, poľnohostpodárstvo a lesníctvo
Molnár Júliuszástupca starostu obce, predseda komisie výstavby a ÚP, sobášiaci
Čapo Peter, Ing.poslanec, školská rada ZŠ
Karáčová Karinaposlankyňa
Nagy František, Ing.poslanec, predseda komisie finančnej a správy obecného majetku, pre obchod, služby a cestovný ruch
Richter Henrich, Mgr.poslanec, predseda komisie pre verejný poriadok
Šinka Markusposlanec, predseda komisie pre kultúru, školstvo, vzdelávanie, mládež, šport a TV, školská rada ZŠ