Obsah

Karina Karáčová


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - poslankyňa, sobášiaca, školská rada MŠ