Obsah

Mgr. Daniela Kazíková


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - poslankyňa, predsedkyňa finančnej komisie a správy obecného majetku, pre obchod, služby a cestovný ruch