Obsah

Matrika, stavebná agenda, výrub stromov

Organizačné zaradenie

Obecný úrad

Kontaktné spojenie

Telefón: 037/7764956