Obsah

Daniela Penzešová


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad - Mzdové účtovníctvo, evidencia obyvateľstva, hrobové miesta
Hlavná 126, Jelenec

Zamestnanci - zamestnankyňa