Obsah

Spojovateľka, pokladňa, agenda

Organizačné zaradenie

Obecný úrad

Kontaktné spojenie

Telefón: 037/7764950
Telefón: 037/6313204