Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jelenec
Obec Jelenec
Gímes község

Rok 2013

 

 

Číslo Rok Dodávateľ Predmet Úhrada Suma Mena Poznámka
7297642780 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 24.1.2013 841.00  
7297642786 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 24.1.2013 654.00  
7297642744 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 24.1.2013 11.00  
7297642756 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 24.1.2013 1599.00  
7297642983 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- SOI 26.1.2013 618.00  
2107022018 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 1/2013 24.1.2013 27.52  
2107012008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 07/2013 19.7.2013 27.52  
00213 2013 Ing. M. Jeloková, Piarist Sprac. CO dokum. 1/2013 24.1.2013 66.40  
0113003104 2013 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 26.1.2013 1528.40  
4363311 2013 Inprost, s.r.o., Bratisla Obecné noviny r.2013 26.1.2013 520.00  
7417303095 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 24.1.2013 32.35  
720130261 2013 VEMA, s.r.o. Bratislava Používanie programov 1-12/2013 26.1.2013 204.00  
7446761988 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 26.1.2013 158.31  
7446761985 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 29.1.2013 347.64  
7446761984 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, KD, SO 29.1.2013 1156.54  
7446766060 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 26.1.2013 189.27  
201303 2013 MAZY, S. Matušková, Čifár výkon inžinierskej činnosti 31.1.2013 558.00  
31050021 2013 Komunálna poisťovňa Brati úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 24.1.2013 35.75  
52013 2013 CK-PB Zobor Travel Nitra preprava Nitra - Jelenec a späť 29.1.2013 69.60  
7417308623 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha NB 29.1.2013 9.45  
426000643 2013 ZVS, a.s. Nitra preplatok vodného   0.00  
8260158112 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - admin. budova 29.1.3013 5.05  
5192785847 2013 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 31.1.2013 54.32  
1300001 2013 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce Občerstvenie na Fašiangy 31.1.3013 99.00  
1300002 2013 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce Fašiangy - občerstvenie 31.1.2013 99.00  
12022013 2013 Obec Ladice, Hlavná 219 Výročná schôdza Podzoborského združenia 31.1.2013 70.00  
262311231 2013 SV pre Unicef, SNP 13, Br Príspevok pre deti 31.1.2013 15.00  
2013011 2013 Š.Miškolci, Istra, Vysoká Odborná prehliadka a skúška plynových spotr. v NB 31.1.2013 437.00  
20130107 2013 Gumex Slovakia, Inovecká plášte zadné na autobus 18.2.2013 1476.00  
32013 2013 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravovanie dôchodcov 1/2013 20.2.2013 976.27  
2013013 2013 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov 12.2.2013 189.43  
1300005 2013 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 1/2013 12.2.2013 380.00  
00308072 2013 Ponitr. združenie obcí pr spoluúčasť projektu "Separovaný zber" - časť 12.2.2013 200.00  
122013 2013 Danube Euroconsulting, s. Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS OZ Žibrica 26.2.2013 600.00  
0262013 2013 Fresco, s.r.o. Bratislava MŠ - dodávka ovocia 1/2013 12.2.2013 15.00  
2107012008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 07/2013 19.7.2013 27.52  
2107022008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 07/2013 19.7.2013 27.52  
130040 2013 Educaplay, s.r.o. Žilina Skrinka na výtvar. pomôcky - MŠ 18.2.2013 116.00  
0746946048 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné a internet OcÚ 2/2013 12.2.2013 83.40  
8746947027 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 18.2.2013 52.30  
7287680795 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- SOI 2/2013 18.2.2013 618.00  
7287680504 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 2/2013 20.2.2013 1550.00  
7287680486 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 2/2013 18.2.2013 11.00  
7287680535 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 2/2013 18.2.2013 815.00  
7287680542 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 2/2013 20.2.2013 634.00  
12381 2013 Talamon, s.r.o. Dunajská nákup kníh 14.2.2013 27.11  
223001094 2013 Mesto Nitra - Centrum voľ úhrada za žiaka (basketbal) 14.2.2013 178.25  
2013 2013 Reg. združenie Podzoborsk Členský príspevok r. 2013 14.2.2013 284.62  
336000030 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné Ocú, MŠ 14.2.2013 152.36  
336000015 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B" 14.2.2013 95.23  
13007 2013 Ing. J. Látečka, SATEL, J Dodávka a montáž telef. ústredne 22.2.2013 2224.03  
420130376 2013 VEMA, s.r.o. Bratislava seminár 14.2.2013 44.40  
2013000155 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 01/2013 26.2.2013 3416.72  
1048039459 2013 O2, Slovakia, s.r.o. Brat hovorné 1/2013 14.2.2013 64.46  
7130753393 2013 ZSE, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra VO2 25.2.2013 1271.57  
7446808818 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 14.2.2013 158.31  
7446808817 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 14.2.2013 347.64  
7446808816 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD 14.2.2013 1156.54  
7446825888 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 14.2.2013 32.35  
7446829287 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha bytovka A,B 14.2.2013 9.45  
1130222782 2013 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 1/2013 14.2.2013 68.77  
12012 2013 Poľovnícke združenie Žira nájom za chatu 14.2.2013 664.70  
0113017765 2013 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 25.2.2013 1528.40  
01113 2013 Ing. M. Jeloková, Piarist Sprac. CO dokum. 2/2013 20.2.2013 66.40  
8360008345 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 14.2.2013 5.08  
7446811252 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 22.2.2013 189.27  
2131101471 2013 SOZA, Rastislavova 3, Bra Licencia za použ.hud. diel 22.2.2013 14.28  
0700212881 2013 Alianz, Slov. poisť. Brat Havarijné poistenie autobusu 26.2.2013 370.48  
201308074 2013 ESET, s.r.o. Bratislava Antivírusový program 22.2.2013 221.76  
20130646 2013 Mesto Nitra , Štefánikova Doplatok za r.2012 (stavebné) 5.3.2013 2712.00  
00308072 2013 Ponitr. združenie obcí pr Spláka 5% spoluúčasť - separovaný zber odpadu 5.2.2013 200.00  
920130063 2013 VEMA, s.r.o. Bratislava Konzultácie, oprava inštalácie, tabuľky 26.2.2013 88.80  
00308072 2013 Ponitr. združenie obcí pr Spláka 5% spoluúčasť - separovaný zber odpadu 5.3.2013 500.00  
13105 2013 St. Florián, s.r.o. Štúro požiarna ochrana - revízia 6.3.2013 472.80  
8800308072 2013 RTVS, Mlynská Dolina, Bra poskytovné služby RTVS 6.3.2013 223.96  
22013 2013 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravovanie dôchodcov 2/2013 6.3.2013 1139.37  
1130007 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový na cesty 6.3.2013 121.70  
0025467945 2013 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 9.3.2013 44.51  
2013 2013 Nitr. ZMOS Jelšovce členský príspevok na r. 2013 6.3.2013 101.85  
2013044 2013 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov 6.3.2013 107.57  
1300010 2013 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 11.3.2013 300.00  
7257734119 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn 11.3.2013 1461.00  
7257734150 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 3/2013 11.3.2013 768.00  
7257734156 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 11.3.2013 597.00  
7257734104 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 3/2013 11.3.2013 11.00  
7257734411 2013 19.3.2013 Zálova na plyn- SOI 3/2013 19.3.2013 618.00  
01813 2013 Ing. M. Jeloková, Piarist Sprac. CO dokum. 03/2013 11.3.2013 83.00  
7446761987 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha DS, PZ 31.1.2013 302.50  
7446761986 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha (fontána) 31.3.2013 72.61  
2107012008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 07/2013 19.7.2013 27.52  
7107022008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 19.3.2013 27.52  
2013001355 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 02/2013 21.3.2013 2758.19  
6747929747 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné a internet OcÚ 19.3.2013 119.88  
8747930026 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 19.3.2013 52.50  
0109000281 2013 PKF, a.s. Nitra poistenie majetku 1.4.-30.6.2013 2.4.2013 316.06  
3559008457 2013 PKF, a.s. Nitra poistenie majetku-zodp. za škodu 1.4.-30.6.2013 2.4.2013 53.20  
336000422 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B" 19.3.2013 90.15  
336000441 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné Ocú, MŠ 19.3.2013 149.84  
130033 2013 Ing.Jozef Vyskoč, Podhájs kanal. príp. (PVC rúra, práca ....) 2.4.2013 801.67  
7180568644 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fakt. VO2 22.3.2013 1104.36  
7446920150 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD 22.3.2013 1156.54  
7746920152 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 22.3.2013 158.31  
7446920151 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 22.3.2013 347.64  
7417416569 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 2.4.2013 32.35  
7417419879 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha bytovka A,B 2.4.2013 9.45  
1049480642 2013 O2, s.r.o. Bratislava hovorné 19.3.2013 41.45  
130156 2013 Educaplay, s.r.o. Žilina Skrinka na výtvar. pomôcky - MŠ 19.3.2013 105.00  
1472013 2013 Fresco, s.r.o. Bratislava MŠ - dodávka ovocnej šťavy a ovocia 19.3.2013 21.10  
001532013 2013 J.Šmrhola - Olymp, Madaro Kazeta s perom ku dňu učiteľov 22.3.2013 122.12  
7446922554 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 22.3.2013 189.27  
8360014890 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 22.3.2013 19.04  
2013 2013 Ponitr. združenie obcí pr členský príspevok na r. 2013 22.3.2013 203.70  
1130011 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový na cesty 2.4.2013 240.00  
1130010 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový na cesty 2.4.2013 471.00  
201300010 2013 Molnár könyv, s.r.o. D. S nákup kníh 2.4.2013 39.05  
101130076 2013 Veolia Transport, a.s. Ni oprava a údržba autobusu 2.4.2013 951.91  
5200024316 2013 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 2.4.2013 41.77  
2682013 2013 Fresco, s.r.o. Bratislava MŠ - dodávka ovocnej šťavy a ovocia 2.4.2013 6.50  
13100 2013 J.O.Garmond, F.Mojtu 10, tlač poukážok 2.4.2013 18.00  
182013 2013 CK-PB Zobor Travel Nitra TJ - preprava 2.4.2013 266.40  
7010442106 2013 ZSE, a.s. Bratislava El. energia - preplatok VO 2.4.2013 -3874.12  
7010443327 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fakt. VO2 3.4.2013 297.43  
262013 2013 CK-PB Zobor Travel Nitra TJ - preprava autobusom 3.4.2013 110.40  
0113032769 2013 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 3.4.2013 1528.40  
2013068 2013 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov a prádla 30.4.2013 188.90  
1130015 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrkodrť - Agátová ul. 18.4.2013 91.61  
72013 2013 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravovanie dôchodcov 3/2013 17.4.2013 848.12  
7417495925 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha bytovka A,B 17.4.2013 9.45  
7417491434 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 17.4.2013 32.35  
74174994994 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD 24.4.2013 1156.54  
7446994995 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 24.4.2013 347.64  
7446994996 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha (fontána) 22.4.2013 72.61  
7446994997 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ,VO2 24.4.2013 611.60  
8748910069 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 3/2013 17.4.2013 50.30  
7748909624 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 3/2013 17.4.2013 100.96  
7292724398 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- SOI 17.4.2013 618.00  
7292724144 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 12.4.2013 421.00  
7292724118 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 17.4.2013 800.00  
7292724100 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 12.4.2013 11.00  
7292724148 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 17.4.2013 327.00  
211300652 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 12.4.2013 27.52  
211300651 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 17.4.2013 27.52  
1300016 2013 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravné 18.4.2013 90.00  
1300014 2013 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 3/2013 18.4.2013 570.00  
026 2013 Ing. M. Jeloková, Piarist Sprac. CO dokum. 04/2013 30.4.2013 66.40  
130100079 2013 Remek, s.r.o. Nitra Používanie programov 30.4.2013 388.37  
2013000659 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 3.5.2013 3815.49  
7446997706 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 24.4.2013 189.27  
8360028272 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 24.4.2013 59.68  
1050836922 2013 O2 Telefonica, s.r.o. Br hovorné 3/2013 24.4.2013 43.78  
2013071 2013 CZCZ Nitra, s.r. Nitra vypracovanie dokladov k žiadosti o dotáciu 18.4.2013 500.00  
8200130128 2013 VEMA, s.r.o. Bratislava PAM - konz. k využ. služby ON-LINE 24.4.2013 25.80  
1130016 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 18.4.2013 107.59  
336000946 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné Ocú, MŠ, budova býv. MNV 18.4.2013 149.82  
336000945 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B" 18.4.2013 113.01  
2013 2013 Ponitr. združenie obcí pr Spláka 5% spoluúčasť - separovaný zber odpadu 18.4.2013 500.00  
131312363 2013 Stiefel Eurocart, Ružinov materiál pre MŠ 2.5.2013 107.00  
131312364 2013 Stiefel Eurocart, Ružinov brožúra pre MŠ 30.4.2013 15.00  
101130106 2013 Veolia Transport, a.s. Ni Oprava autobusu, výmena oleja 30.4.2013 371.28  
101130112 2013 Veolia Transport, a.s. Ni Oprava autobusu, stab. nápravy 30.4.2013 140.40  
6802508292 2013 Komunálna poisťovňa Brati poistenie majetku-zodp. za škodu - autobus 2.5.2013 390.01  
13101 2013 Talamon, s.r.o. Dunajská nákup kníh do knižnice 30.4.2013 50.67  
1130020 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový-prepojenie Agátovej ul. 2.5.2013 559.21  
2013001 2013 Juhas, s.r.o., Vráble náhr. súč. do autobusu 2.5.2013 226.67  
362013 2013 P. Blaško Nitra - Zobor-T TJ - preprava (13.4.) 2.5.2013 74.40  
312013 2013 P. Blaško Nitra - Zobor-T TJ - preprava (6.a7.4.2013.) 2.5.2013 182.40  
5203690706 2013 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 2.5.2013 41.16  
14130023 2013 Novosedlík, s.r.o. Chotár betń na cesty v ATC 2.5.2013 364.01  
  2013 ZSE, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra KD 30.4.2013 -139.90  
5590012739 2013 Ives Košice , Čs. Armády Používanie programov Ives - matrika 2.5.2013 25.09  
2013082 2013 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie obrusov 6.5.2013 109.78  
1130025 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 6.5.2013 715.40  
422013 2013 P. Blaško Nitra - Zobor-T TJ - preprava (20.a21.4.) 6.5.2013 184.80  
462013 2013 Mgr. A Bekecová, Výčapy - MŠ - materiál 19.6.2013 49.20  
102013 2013 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravovanie dôchodcov 4/2013 6.5.2013 1202.28  
336001275 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - MŠ, OcÚ 21.5.2013 132.06  
336001274 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - nájomné byty "A" a "B" 21.5.2013 83.80  
1130028 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 24.5.2013 111.90  
7749896671 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 24.5.2013 76.13  
1749897195 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 24.5.2013 50.30  
2013014 2013 Lesné a vodné stavby, Nit Valcovanie ihriska TJ 21.5.2013 122.40  
130455 2013 PRO Solutions, s.r.o. Bra edukačné aktivity MŠ 17.5.2013 24.70  
3842013 2013 Fresco, s.r.o. Bratislava materiál pre MŠ - ovocie 21.5.2013 20.00  
032 2013 Ing. M. Jeloková, Piarist Sprac. CO dokum. 05/2013 17.5.2013 83.00  
0113045310 2013 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 17.5.2013 1528.40  
211300826 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 17.5.2013 27.52  
211300825 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 17.5.2013 27.52  
7227803334 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 17.5.2013 11.00  
7227803638 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- SOI 17.5.2013 618.00  
7227803351 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 17.5.2013 306.00  
7227803384 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 17.5.2013 126.00  
7227803381 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 17.5.2013 161.00  
1052810168 2013 O2 Telefonica, s.r.o. Br hovorné 17.5.2013 57.07  
1300022 2013 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 4/2013 24.5.2013 300.00  
1300021 2013 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravné - kultúra 17.5.2013 85.51  
2013027 2013 MVDr. Inštitoris Ivan, Re odchyt túlavých psov 21.5.2013 236.00  
2013000917 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 04/2013 14.5.2013 3410.97  
7447104276 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 17.5.2013 32.35  
7447107527 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha bytovka AB 17.5.2013 9.45  
7447087710 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ 21.5.2013 611.60  
7447087709 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 21.5.2013 347.64  
7447087708 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, SOI, KD 21.5.2013 1156.54  
2013094 2013 J.Vadovič, Vadas, Bohdano školenie ochr. pred požiarmi a BOZP 17.5.2013 120.00  
201302 2013 Ján Želovič, Lukov Dvor 2 Kamenivo, JCB 3CX 29.5.2013 690.00  
8360041430 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 24.5.2013 16.51  
7447090075 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 24.5.2013 189.27  
820130155 2013 VEMA, s.r.o. Bratislava PAM - konz. k využ. služby ON-LINE 24.5.2013 25.80  
1130037 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 28.5.2013 107.59  
20130327 2013 LIMPO,s.r.o., Prešov Propagačný materiál k 900. výr. obce 24.5.2013 2075.59  
0700212881 2013 Alianz, Slov. poisť. Brat Havarijné poistenie autobusu 28.5.2013 370.48  
7010449660 2013 ZSE, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra VO2 31.5.2013 -3797.56  
7010449658 2013 ZSE, a.s. Bratislava opravná faktúra VO2 31.5.2013 -774.83  
  2013 CK-PB Zobor Travel Nitra TJ - preprava 28.5.2013 110.40  
3105103213 2013 Komunálna poisťovňa Brati úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 24.5.2013 35.75  
5207361151 2013 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 28.5.2013 44.32  
20130066 2013 Mgr. Lilla Akerman Nagy K zverejnenie obce 28.5.2013 50.00  
7297759967 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 5.6.2013 53.00  
7297759963 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- MŠ 5.6.2013 68.00  
7297759941 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 5.6.2013 129.00  
7297760193 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- SOI 5.6.2013 618.00  
122013 2013 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravovanie dôchodcov 5/2013 5.6.2013 1199.95  
0109000 2013 PKF, a.s. Nitra poistenie majetku 1.7.-30.9.2013 5.6.2013 316.06  
3559008457 2013 PKF, a.s. Nitra poistenie majetku-zodp. za škodu - 1.7.-30.9.2013 5.6.2013 53.20  
130413 2013 CBS, s.r.o. , Kynceľová 5 Prezentácia obce - Ponitrie 13.6.2013 718.80  
69213 2013 P. Blaško Nitra - Zobor-T TJ - preprava (26.5.) 5.6.2013 110.40  
2013111 2013 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie 5.6.2013 77.21  
1639 2013 Lyreco, Na Pántoch 18, Br kancelársky materiál 13.6.2013 56.70  
1300025 2013 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 5/2013 13.6.2013 307.50  
2107012008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 07/2013 19.7.2013 27.52  
2107022008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 07/2013 19.7.2013 27.52  
461052013 2013 SOFT-GL, s.r.o. Belehrads aktualizácia a servis programu ŠJ 13.6.2013 39.32  
7436835846 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ, VO 19.6.2013 611.60  
7436835846 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 19.6.2013 347.64  
7436835845 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, KD, SOI 19.6.2013 1156.54  
7436852303 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 19.6.2013 32.35  
7436855498 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha bytovka AB 19.6.2013 9.45  
0113055226 2013 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 21.6.2013 1528.40  
3750860353 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 13.6.2013 50.30  
5750859939 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné OcÚ 13.6.2013 93.77  
2013001218 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 12.6.2013 4571.12  
03913 2013 Ing. M. Jeloková, Piarist Sprac. CO dokum. 6/2013 13.6.2013 83.00  
201329 2013 MAZY, S. Matušková, Čifár verejné obstar. MŠ, MK 21.6.2013 666.00  
5072013 2013 Fresco, s.r.o. Bratislava materiál pre MŠ - ovocie 19.6.2013 15.00  
2133174 2013 Nomiland, s.r.o. Košice materiál pre MŠ 19.6.2013 50.20  
762013 2013 CK-PB Zobor Travel Nitra TJ - preprava 21.6.2013 74.40  
  2013 Slovenská pošta, B. Bystr MŠ predplatné časopisov 21.6.2013 7.60  
7436838202 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 19.6.2013 189.27  
2013100088 2013 Boel- J. Bohumel, Nitra krovinorez 21.6.2013 797.98  
03213 2013 Filaw, s.r.o. Zl. Moravce úprava tanečnej plochy, schody v kaštieľ. dvore 21.6.2013 7185.00  
336001 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 6/2013 - bytovky 26.7.2013 104.11  
336001758 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 05/2013 - MŠ, OcÚ, AB 21.6.2013 159.98  
462013 2013 Mgr. A Bekecová, Výčapy - MŠ - materiál 19.6.2013 49.20  
2013 2013 Ponitr. združenie obcí pr Spláka 5% spoluúčasť - separovaný zber odpadu 24.6.2013 500.00  
131313451 2013 Stiefel Eurocart, Ružinov MŠ - dodávka ovocnej šťavy a ovocia 28.6.2013 11.90  
2013071 2013 S.Miskolci, Istra, Vysoká údržba plynového kotla 28.6.2013 95.00  
213070 2013 S.Miskolci, Istra, Vysoká Revízia plynových kotlov OcÚ, kaštieľ 28.6.2013 290.00  
8360055074 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 05/2013 - TJ Jelenec 28.6.2013 31.74  
00543 2013 J.Šmrhola - Olymp, Madaro propagačný materiál 28.6.2013 431.06  
842013 2013 CK-PB Zobor Travel Nitra TJ - preprava 28.6.2013 182.40  
142013 2013 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravovanie dôchodcov 6/2013 28.6.2013 1123.06  
62013 2013 Ponitr. združenie obcí pr Spláka 5% spoluúčasť - separovaný zber odpadu 3.7.2013 500.00  
2013038 2013 Kompas Trans, Horný Oháj Doprava FS Jelenec 10.7.2013 803.00  
3105103513 2013 Komunálna poisťovňa Brati úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 3.7.2013 39.00  
134061 2013 Houp Taid, s.r.o, Žilinsk plastové okná MŠ - montáž 4.7.2013 4000.00  
2425092013 2013 Združenie obcí, RVC, Fars Inventarizácia majetku - školenie 2.9.2013 125.00  
84027549 2013 Poradca, s.r.o. Žilina predplatné 2013 3.7.2013 42.00  
336001 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 6/2013 - bytovky 26.7.2013 104.11  
336001905 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - MŠ, OcÚ, AB 26.7.2013 171.40  
7436917285 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ, VO2 19.7.2013 611.60  
7436917284 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha DS, PZ 18.7.2013 302.50  
7436917282 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 19.7.2013 347.64  
7436917283 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha (fontána) 18.7.2013 72.61  
7436917281 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1,VO3, KD, SOI 19.7.2013 1156.54  
7222847346 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn- SOI 16.7.2013 618.00  
7222847115 2013 SPP, a.s. Bratislava Zálova na plyn-telocvičňa 16.7.2013 49.00  
7222847070 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- DS 16.7.2013 11.00  
7222847085 2013 SPP, a.s. Bratislava Záloha na plyn- OcÚ 16.7.2013 119.00  
2107012008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 07/2013 19.7.2013 27.52  
2107022008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 07/2013 19.7.2013 27.52  
011 2013 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o stravné lístky 10.7.2013 1528.40  
2013155 2013 PAČ Žitava, s.r.o Zl. Mor pranie OcÚ, ATC 19.7.2013 200.30  
14130048 2013 Novosedlík, s.r.o. Chotár betón na cesty v chatovej osade 10.7.2013 360.67  
042013 2013 Alitta, SHR, A.Andraško, traktorové služby 27.12.2013 2670.00  
1054410118 2013 O2, s.r.o. Bratislava hovorné 5/2013 10.7.2013 51.64  
1200065 2013 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 2.1.2013 265.00 pokl.
1310000028 2013 Palace, s.r.o., Farská 52 oprava počítača 5.2.2013 198.94 pokl.
113 2013 Jozef Babulík, Dubina 117 oprava verejného osvetlenia 27.2.2013 125.94 pokl.
130008 2013 Borbély- Elektro, Jelenec revízna správa pre rozvádzač pouličného osvetlenia č. 163 28.2.2013 40.00 pokl.
1301556 2013 Knihy SOVA nákup kníh do knižnice 5.3.2013 22.57 pokl.
11380143 2013 Campri, spol. s r.o., Hlo Drva obaľovaná studená na cesty 14.3.2013 604.20 pokl.
013508 2013 Metro Cash & Carry SR , s nákup kanc. materiálu 14.3.2013 42.90 pokl.
7017468 2013 Metro Cash & Carry SR , s monotorovacia kamera 16.4.2013 23.99 pokl.
2013010 2013 Erik Péli, Jelenecká 298, zhodnocovanie odpadu - odpadová kôra a drevo 22.4.2013 700.00 pokl.
2013013 2013 Erik Péli, Jelenecká 298, zhodnocovanie odpadu - odpadová kôra a drevo 29.4.2013 300.00 pokl.
94300256 2013 Autoskol Hornet, s.r.o. Ź oprava skla na aute, zasklenie vozidla, vyčistenie 29.4.2013 79.99 pokl.
0015023744 2013 Metro Cash & Carry SR , s kancelársky mat. , odkvapkávač 28.4.2013 45.88 pokl.
2013018 2013 Erik Péli, Jelenecká 298, zváženia a zhodnocovanie odpadu - odpadová kôra a drevo 6.5.2013 600.00 pokl.
12013 2013 Vlasta Greppelová, Jelene Maľovka a náter soklu a futb. štadióne 7.5.2013 180.00 pokl.
1360100650 2013 Hriadeľ, spol. s r.o., Me stĺpiky kombinátora 9.5.2013 25.20 pokl.
1332000560 2013 Raminent, Opletalova 65, požičovné - vibr. doska 15.5.2013 25.99 pokl.
7019629 2013 Metro Cash & Carry SR , s fólie do lamin. stroja - MŠ 15.5.2013 14.39 pokl.
313 2013 Jozef Babulík, Dubina 117 oprava MR 17.5.2013 273.28 pokl.
017016508 2013 Metro Cash & Carry SR , s čist. potreby 30.5.2013 48.78 pokl.
413 2013 Jozef Babulík, Dubina 117 oprava verejného osvetlenia a montáž transparentov 12.6.2013 391.24 pokl.
8017998 2013 Metro Cash & Carry SR , s nákup materiálu 12.6.2013 42.83 pokl.
9029751 2013 Metro Cash & Carry SR , s ceny do tomboly 10.6.2013 27.60 pokl.
4013081 2013 Privatex-Pyro, s.r.o. Dub pyrotechnika na oslavy 900. výročia obce 17.6.2013 545.18 pokl,.
836005938 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné - TJ Jelenec 06/13 26.7.2013 20.32  
5751904924 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné a internet OcÚ 16.7.2013 76.15  
1751934125 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 16.7.2013 50.30  
2013001504 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 06/2013 29.7.2013 4052.13  
42013 2013 Vlasta Greppelová, Jelene Maľovka MŠ 16.7.2013 1510.00  
1300032 2013 Dakap, s.r.o. Zl.Moravce stravovanie dôchodcov 6/2013 16.7.2013 272.50  
7436920826 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha FC Jelenec 26.7.2013 189.27  
213111 2013 SOZA, Rastislavova 3, Bra Používanie hudobných diel 15.6.2013 26.7.2013 31.08  
1130056 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 30.7.2013 447.60  
7413858347 2013 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra DS 29.7.2013 31.34  
7413858348 2013 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra OcÚ 29.7.2013 1621.27  
7413858350 2013 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra telocvičňa 29.7.2013 344.79  
7413858349 2013 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra MŠ 29.7.2013 186.57  
7413858351 2013 SPP, a.s. Bratislava vyúčt. faktúra SOI 30.7.2013 646.55  
1055923627 2013 O2, s.r.o. Bratislava hovorné 29.7.2013 61.07  
2013024 2013 Luky Trade, s.r.o. Rudno koberce do MŠ 30.7.2013 977.39  
201303 2013 Ján Želovič, Lukov Dvor 2 práce s JCB 3CX 30.7.2013 532.00  
7511031522 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 29.7.2013 32.35  
7511036493 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha nájomné byty 29.7.2013 9.45  
0122013 2013 P.Čepček BEST, Foto Žitav Pohľadnice obce Jelenec 30.7.2013 200.00  
313276 2013 Reg. správa a údržba cies oprava miestnej komunikácie 29.7.2013 7966.24  
20130479 2013 Limpo, s.r.o. Jesenná 1, stojan drevený interiérový 30.7.2013 56.00  
1222013 2013 P. Blaško Nitra - Zobor-T TJ - preprava 27.9.2013 72.00  
25467945 2013 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 30.7.2013 48.89  
622 2013 Reg. úrad VZ, Štefánikova rozbor pitnej vody 30.7.2013 77.69  
1130060 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrkopiesok lomový 26.8.2013 131.59  
2013042 2013 Kompas Trans, Horný Oháj TJ - preprava 26.8.2013 76.29  
2107012008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 19.8.2013 27.52  
20107022008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 19.8.2013 27.52  
008102013 2013 J.Šmrhola - Olymp, Madaro plaketa 20.8.2013 201.90  
131218297 2013 Mediatel, Miletičova 21, zverejnenie obce v Zlatých stránkach 26.8.2013 144.00  
2013188 2013 PAČ Žitava, Zl. Moravce pranie 20.8.2013 220.80  
1262013 2013 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 26.8.2013 75.00  
7417827068 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 19.8.2013 32.35  
7436989202 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1, VO3 ,KD, SOI 19.8.2013 1156.54  
7436981203 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 19.8.2013 347.64  
7436989204 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ, VO2 19.8.2013 611.60  
5752787019 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné, internet OcÚ 19.8.2013 79.81  
4752787251 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra Hovorné MŠ, ATC, kultúra 19.8.2013 53.88  
2013001813 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 27.9.2013 4829.55  
8330127251 2013 Jura Edition, s.r.o. Brat časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 20.8.2013 69.60  
336002309 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 07/2013 OcÚ, adm. bud., kaštieľ,... 20.8.2013 246.31  
3360022308 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 07/2013 bytovky 20.8.2013 82.53  
7417830220 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha nájomné byty 19.8.2013 60.00  
20130110 2013 Mgr. M. Kováčová, MPK Ser prenájom atrakcie na turnaj o pohár starostu 20.8.2013 400.00  
0113077432 2013 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o stravné lístky 20.8.2013 1528.40  
213029 2013 Impress Media, s.r.o. , N fólia - lepenie písmen 20.8.2013 12.00  
2013363 2013 ZO Mikroregión Podtribeči členské za r. 2013 20.8.2013 142.10  
203026 2013 MVDr. Institoris Ivan, Ni odchyt túlavých psov 20.8.2013 145.00  
8360071115 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 07/2013 TJ 23.8.2013 43.18  
7413876534 2013 SPP, a.s. Bratislava opravná fa - prepl. za plyn SOI 22.8.2013 -2727.28  
7413876532 2013 SPP, a.s. Bratislava opravná fa - prepl. za plyn OcÚ 22.8.2013 -2031.90  
7413876533 2013 SPP, a.s. Bratislava opravná fa - prepl. za plyn telocvičňa 22.8.2013 -1501.97  
1342013 2013 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 2.9.2013 192.00  
1057492483 2013 Telefonica Slovakia, s.r. hovorné 7/2013 30.8.2013 95.82  
0700212881 2013 Allianz, sp., a.s., Brati havar. poist. autobusu 2.9.2013 370.48  
046 2013 Ing. M. Jeloková, PhD., N spracovnia CO dokumentácie 8/2013 30.8.2013 83.00  
7452005564 2013 SPP, a.s. Bratislava opravná fa - prepl. za plyn OcÚ 4.9.2013 -62.17  
7452005567 2013 SPP, a.s. Bratislava opravná fa - prepl. za plyn SOI 4.9.2013 -561.17  
7452005566 2013 SPP, a.s. Bratislava nedoplatok na plyn 1.7. - 18.8.2013 2.9.2013 7.83  
7452005563 2013 SPP, a.s. Bratislava nedoplatok na plyn DS 2.9.2013 82.06  
7452005556 2013 SPP, a.s. Bratislava nedoplatok na plyn 2.9.2013 151.34  
2013350 2013 J. Szonlajtner, autoservi servis autobusu + materiál 2.9.2013 202.02  
5218327374 2013 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 2.9.2013 38.46  
20130326 2013 Ferex, s.r.o. Nitra zakúpenie KUKA nádob 2.9.2013 487.20  
81301918 2013 Datatrade, s.r.o. ZL. Mor ročný poplatok za služby pre OBCE-INFO 2.9.2013 62.40  
1560000065 2013 centrum polygr. slulžieb, tlačivá - matrika 18.9.2013 15.42  
1412013 2013 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 20.9.2013 192.00  
7436991541 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha TJ 11.9.2013 189.27  
7437045402 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha TJ 18.9.2013 189.27  
8360080012 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 8/2014 18.9.2013 20.32  
04913 2013 Ing. M. Jeloková, PhD., N spracovnia CO dokumentácie 9/2013 20.9.2013 83.00  
2013028 2013 MVDr. Institoris Ivan, Ni odchyt túlavých psov 20.9.2013 136.60  
2753744611 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 9/2013- MŠ, ATC, kult. 16.9.2013 50.30  
2753744460 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 9/2013- Ocú. 16.9.2013 80.23  
336002663 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 18.9.2013 92.69  
336002667 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ, MŠ, adm. budova 18.9.2013 177.75  
7267863419 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn MŠ 9/2013 16.9.2013 153.00  
7267863423 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn telocvičňa 9/2013 16.9.2013 84.00  
7267863374 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn DS 9/2013 16.9.2013 24.00  
7267863392 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn OcÚ 9/2013 16.9.2013 285.00  
7267863656 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn SOI 9/2013 16.9.2013 443.00  
2013217 2013 PAČ Žitava, Zl. Moravce pranie 20.9.2013 271.10  
7437059251 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 16.9.2013 32.35  
7437043073 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1, VO3 ,KD, SOI 18.9.2013 1156.54  
7437043074 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 16.9.2013 347.64  
7437062400 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha nájomné byty 18.9.2013 60.00  
2107022008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 09/2013 20.9.2013 27.52  
2107012008 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 09/2013 20.9.2013 27.52  
2013037 2013 Reg. vzdelávacie centrum manuál - osvedčovanie listín a podpisov 18.9.2013 6.50  
072013 2013 Ponitr. združ. obcí pre s 5% spoluúčasť obce 20.9.2013 500.00  
7437043075 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ, VO2 18.9.2013 611.60  
0109000281 2013 Prvá komunálna fin., a.s. vyúčt. poistného 1.10.-31.12.2013 20.9.2013 316.06  
3559008457 2013 Prvá komunálna fin., a.s. vyúčt. poistného 1.10.-31.12.2013 20.9.2013 53.20  
10154 2013 Knihkupectvo ŠEVT Nitra nákup kníh do knižnice 26.9.2013 307.63  
1552013 2013 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava autobusom Nitra-Jelenec- V.Zálužie 27.9.2013 114.00  
1058942978 2013 Telefonica Slovakia, s.r. hovorné 8/2013 20.9.2013 89.09  
072013 2013 Agentúra pre poradenstvo kamerový systém v obci Jelenec - verejné obstaranie 27.9.2013 200.00  
131221602 2013 Mediatel, Miletičova 21, ONLINE balíček BASIC 27.9.2013 93.60  
5130950 2013 Vydavateľstvo Homi, Košic materiál do MŠ 27.9.2013 106.73  
0025467945 2013 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 27.9.2013 103.56  
2013002098 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 27.9.2013 4549.13  
420130857 2013 VEMA, s.r.o. Bratislava Seminár PaM 3.10.2013 54.00  
162013 2013 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravné pre dôchodcov 3.10.2013 1123.06  
049/2013 2013 Vanger, Popcorn, Levice materiál do MŠ 3.10.2013 17.32  
141310104 2013 Stiefel Eurocart Bratisla materiál do MŠ 3.10.2013 218.55  
1310000247 2013 Ľ.Tichanský, Mati, Nitra kultúrny dom - materiál 3.10.2013 306.04  
16212013 2013 Peter Blaško, CK PB Zobor preprava futbalistov 20.-22.9.2013 3.10.2013 192.00  
2013236 2013 PAČ Žitava, Zl. Moravce pranie 3.10.2013 132.36  
336002975 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 9/2013 3.10.2013 177.76  
21070220081 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ10/2013 3.10.2013 27.52  
21070120081 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 10/2013 3.10.2013 27.52  
4302013 2013 CVČ - sv. Gorazda, Nitra príspevok za žiakov 4.10.2013 62.70  
21309716 2013 Papera, s.r.o. Banská Bys komp. laser.toner 16.10.2013 50.34  
7437123240 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha TJ 16.10.2013 189.27  
7292861267 2013 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn MŠ 16.10.2013 476.00  
7292861228 2013 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn DS 16.10.2013 24.00  
7292861271 2013 SPP, a.s. Bratislava záloha na plyn - telocvičňa 16.10.2013 262.00  
7292861272 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn OcÚ 16.10.2013 888.00  
7292861508 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn SOI 15.10.2013 443.00  
2013002391 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 15.10.2013 4761.98  
7437120614 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ, VO2 16.10.2013 611.60  
7417981309 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha nájomné byty 18.10.2014 60.00  
7437120611 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1, VO3 ,KD, SOI 18.10.2013 1156.54  
7437120612 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 18.10.2013 347.64  
7437120613 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha - fontána 130 18.10.2013 72.61  
8360089474 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ 16.10.2013 26.66  
0113092014 2013 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o stravné lístky 14.10.2013 1528.40  
7437139547 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 18.10.2013 32.25  
2013122 2013 Lesné a vodné stavby Nitr zarovnanie cesty - ul. Gaštanová 29.10.2013 234.00  
4754700157 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 29.10.2013 52.61  
8754700658 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 29.10.2013 50.30  
1060539346 2013 Telefonica Slovakia, s.r. hovorné 29.10.2013 62.12  
2013318 2013 Juraj Mego, V. Zálužie doprava TJ 5.11.2013 192.00  
051 2013 Ing. M. Jeloková, PhD., N spracovnia CO dokumentácie 10/2013 29.10.2013 66.40  
1772013 2013 Peter Blaško, CK PB Zobor doprava TJ 5.11.2013 192.00  
182013 2013 Školská jedáleň pri ZŠ Je stravné pre dôchodcov 9/2013 5.11.2013 41.94  
1130086 2013 E.Rácz - palivá a stavebn materiál na ohradu MŠ 5.11.2013 259.99  
192013 2013 Školská jedáleň pri ZŠ Je obedy dôchodcov 10/2013 5.11.2013 1139.37  
201311438 2013 Fresco, s.r.o. Bratislava MŠ - ovocie, ovocná šťava 5.11.2013 30.50  
201311438 2013 Národné Inform. stredisko export údajov z registra nehnuteľnosti 5.11.2013 120.00  
6802508460 2013 Komunálna poisťovňa Brat poist. (traktor) zodpov. za škodu 5.11.2013 55.30  
6802508292 2013 Komunálna poisťovňa Brat poist. (autobus) zodpov. za škodu 5.11.2013 390.01  
2131130459 2013 SOZA, Rastislavova 3, Bra turnaj o pohár starostu 5.11.2013 53.76  
5225606166 2013 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 5.11.2013 42.42  
7112013 2013 Ponitr. združ. obcí pre s 5% spoluúčasť obce 7.11.2013 1000.00  
8112013 2013 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o stravné lístky 7.11.2013 1528.40  
7437207768 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha nájomné byty 8.11.2013 60.00  
7437204658 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha SD 8.11.2013 32.35  
7437188654 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha VO1, VO3 ,KD, SOI 8.11.2013 1156.54  
7437188655 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha ATC 8.11.2013 347.64  
743718656 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha MŠ, VO2 8.11.2013 611.60  
336003369 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 10/2013 OcÚ, adm. bud., MŠ 8.11.2013 170.13  
336003339 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 8.11.2013 88.88  
2380128462 2013 Lyreco CE Bratislava papier, obaly 14.11.2013 69.24  
201371 2013 Mazy, S. Matušková, Čifár verejné obstarávanie - ZŠ 3. budova 14.11.2013 600.00  
7297873306 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn MŠ 18.11.2013 788.00  
7297873309 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn telocvičňa 18.11.2013 433.00  
7297873562 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn SOI 14.11.2013 443.00  
7297873278 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn OcÚ 14.11.2013 1468.00  
7297873262 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn DS 14.11.2013 24.00  
2013260 2013 PAČ Žitava, Zl. Moravce Pranie - OcÚ, SOI 14.11.2013 413.17  
1942013 2013 CKPB Zobor Travel, P. Bla doprava TJ 14.11.2013 204.00  
10130442 2013 Peter Jurík, Čierna voda prezentácie obcena inform. portáli 20.11.2013 27.88  
03162013 2013 RVC Nitra, Farská 7 príručka pre obecných a školsk. kronikárov 14.11.2013 9.60  
2013002724 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 12.11.2013 4985.30  
5990008257 2013 Komunálna poisťovňa Brat poistenie uchádzačov o zamestnanie 14.11.2013 39.00  
1100003 2013 Agroinštitút Nitra školenie BOZP 14.11.2013 39.00  
05613 2013 Ing. M. Jeloková, PhD., N spracovnia CO dokumentácie 11/2013 18.11.2013 66.40  
1062178902 2013 O2, s.r.o. Bratislava hovorné 10/2013 18.11.2013 51.47  
14112013 2013 RVC Nitra, Farská 7 členské r. 2014 14.12.2013 250.00  
7756605288 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné, internet OcÚ 18.11.2013 65.14  
21070120082 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 18.11.2013 27.52  
21070220082 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC 18.11.2013 27.52  
4750605274 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné - MŠ, ATC, kult. 18.11.2013 50.30  
84053165 2013 Poradca, s.r.o. Žilina predplatné Poradca r. 2014 20.11.2013 24.90  
003080721 2013 Mikroregion, ZO Herľany prísp. na vydanie monografie (Forgachovci) 18.11.2013 50.00  
7437190956 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - záloha TJ 20.11.2013 189.27  
8360098798 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné10/2013 TJ 20.11.2013 16.51  
13311802 2013 Anna Minarová, Hlboká 405 Encyklopédia - Kultúrne dedičstvo 25.11.2013 100.00  
0700212881 2013 Allianz, sp., a.s., Brati havar. poist. autobusu 27.12.2013 370.48  
201332 2013 Ing. Karol Slivkanič, Luž PD- miestna komunikácia k RD Studená pažiť 25.11.2013 400.00  
20132455 2013 Gumex Slovakia, Inovecká pneumatiky na traktor 3x 25.11.2013 949.20  
20132402 2013 Gumex Slovakia, Inovecká pneumatiky na autobus 2x 25.11.2013 817.99  
022013 2013 Ing. M.Mozdíková Marimos, vypracovanie žiadosti - projekt Európa 25.11.2013 300.00  
13103373 2013 Bonul, s.r.o. Novozámocká kamerový systém v obci Jelenec 26.11.2013 21129.00  
112013 2013 Ponitr. združ. obcí pre s 5% spoluúčasť obce 19.12.2013 1000.00  
1305541400 2013 Poradca, s.r.o. Žilina predplatné Finančný spravodajca 30.12.2013 19.98  
05913 2013 Ing. M. Jeloková, PhD., N spracovnia CO dokumentácie 12/2013 16.12.2013 83.00  
1130096 2013 Palivá a stavebníny, Žira štrkopiesok lomový 6.12.2013 145.40  
0109000281 2013 Prvá komunálna fin., a.s. poistenie majetku 8.1.2014 316.06  
3559008457 2013 Prvá komunálna fin., a.s. poistenie - zodp. za škodu 8.1.2014 53.20  
43773411 2013 Inprost, s.r.o. Bratislav Obecné noviny 2014 30.12.2013 520.00  
2013282 2013 PAČ Žitava, Zl. Moravce pranie 6.12.2013 141.22  
201403251 2013 Petit Press, a.s.Bratisla MY - Nitrianske noviny 2014 16.12.2013 25.00  
212013 2013 ŠJ - ZŠ Jelenec obedy dôchodcov 11/2013 6.12.2013 1125.39  
2131131365 2013 SOZA, Rastislavova 3, Bra zábava MŠ 6.12.2013 12.60  
0113114920 2013 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o stravné lístky 6.12.2013 1528.40  
2012013 2013 CKPB Zobor Travel, P. Bla doprava TJ 6.12.2013 204.00  
84053165 2013 Poradca, s.r.o. Žilina Poradca r. 2014 8.1.2014 24.90  
5229326166 2013 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 6.12.2013 35.50  
2013120311 2013 Legalsoft, s.r.o., Turčia materiál do MŠ 16.12.2013 88.95  
20130823 2013 Ferex, s.r.o. Nitra materiál do MŠ - jedáleň 16.12.2013 30.00  
211302011 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet MŠ 12/2013 16.12.2013 27.52  
211302012 2013 Nevernet, s.r.o. Neverice internet ATC12/2013 16.12.2013 27.52  
336003753 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 11/2013 OcÚ, adm. bud., MŠ 19.12.2013 92.67  
336003745 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 11/2013 16.12.2013 93.96  
4756663058 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné 12/2013- MŠ, ATC, kult. 16.12.2013 50.30  
0756663090 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné, internet OcÚ 12/2013 16.12.2013 66.48  
60007331 2013 Euronet, s.r.o. , Považsk webhosting optimal r.2014 30.12.2013 86.16  
13482 2013 Alex, kov. a školský náby materiál MŠ 16.12.2013 521.52  
20130949 2013 LIM PO, s.r.o., Prešov stolové kalendáre 16.12.2013 73.50  
20130036 2013 Stamex, Nitra výkopové práce bagrom 17.12.2013 180.00  
042013 2013 Alitta, SHR, A.Andraško, traktorové služby 27.12.2013 2670.00  
14923 2013 Renaudit, Consulting, Nit audit účt. závierky 2012 17.12.2013 768.00  
2013000021 2013 Obec D.Obdokovce štrk - Remitáž 17.12.2013 419.40  
1131215252 2013 SWAN Bratislava hovorné 16.12.2013 44.47  
012014 2013 ZMOS Bratislava členské r. 2014 30.12.2013 334.80  
72729225645 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn SOI 12/2013 16.12.2013 443.00  
7272925645 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn DS12/2013 16.12.2013 24.00  
7272925697 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn telocvičňa 12/2013 16.12.2013 510.00  
7272925693 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn MŠ 12/2013 17.12.2013 928.00  
7272925663 2013 SPP, a.s. Bratislava fa za plyn OcÚ 12/2013 16.12.2013 1729.00  
2013003069 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2013 16.12.2013 3673.11  
301185057 2013 Slovenská pošta, B.Bystri predplatné časopisov 16.12.2013 23.80  
003080723 2013 Ponitr. združ. obcí pre s 5% spoluúčasť obce 30.12.2013 1000.00  
131270 2013 Educaplay, s.r.o. Žilina materiál MŠ 16.12.2013 112.05  
1063862983 2013 O2, s.r.o. Bratislava hovorné 11/2013 19.12.2013 40.50  
141311770 2013 Stiefel Eurocart Bratisla materiál MŠ 27.12.2013 307.00  
1130102 2013 E.Rácz - palivá a stavebn štrk 30.12.2013 128.68  
120133319 2013 Krtko profík, Nitra čistenie kanalizácie 30.12.2013 248.04  
420131147 2013 VEMA, s.r.o. Bratislava Seminár PaM 30.12.2013 54.00  
262313268 2013 Slov.výbor pre Unicef Bra príspevok 30.12.2013 20.00  
20131 2013 Občianske združenie Žibri členské r. 2014 30.12.2013 166.32  
8360107380 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 11/2013 TJ 30.12.2013 11.42  
2014 2013 Združ.zboru Človek človek členské r. 2014 8.1.2014 81.20  
82550911 2013 Poradca, s.r.o. Žilina predplatné 2014 - úplné znenia zákonov 30.12.2013 27.60  
0025467945 2013 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 12/2013 8.1.2014 42.59  
122013 2013 PAČ Žitava, Zl. Moravce pranie 12/2013 8.1.2014 121.33  
7180627186 2013 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ   -106.72  
336014135 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné 12/2013 OcÚ, adm. bud., MŠ 16.1.2014 111.73  
336004116 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 12/2013 16.1.2014 109.20  
1140120589 2013 SWAN Bratislava hovorné 12/2013 16.1.2014 41.78  
232013 2013 Školská jedáleň pri ZŠ Je obedy dôchodcov 12/2013 16.1.2014 822.49  
7210579033 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fa DS, PZ, fontána 17.1.2014 155.94  
7010475636 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fa ATC 17.1.2014 -2958.86  
7120940680 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fa SD 16.1.2014 379.93  
7210579034 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fa MŠ 16.1.2014 -21.21  
7170643656 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt. fa - nájomné byty 16.1.2014 273.40  
7210579032 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt.fa VO1, VO3 ,KD, SOI 17.1.2014 3271.21  
5757642101 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné a interner OcÚ 12/2013 16.1.2014 73.55  
9757642080 2013 Slovak Telekom , a.s. Bra hovorné - MŠ, ATC, kult. 12/2013 16.1.2014 50.30  
003080724 2013 Prima banka Slovensko, Ži vedenie účtov r.2013 17.1.2014 39.96  
2013003307 2013 Envi-Geos, Korytovská 2, vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2013 22.1.2014 2999.02  
71209455153 2013 ZSE, a.s. Bratislava El.energia - vyúčt.fa VO2 29.1.2014 1844.20  
8360016135 2013 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ 12/2013 29.1.2014 2.54  
5041306068 2013 Poradca, s.r.o. Žilina finančný pravodajca 2013 29.1.2014 14.21  

 

 

Zverejňovanie

Voľby a referendá

Harmonogram vývozu odpadu

vývoz odpadu 2024

Celý rok 2024 je v tomto odkaze Typ: PDF dokument, Velkosť: 285.54 kB

Múzeum rodu Forgach

Múzeum Jelenec

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Több információért kattintson a képre.

WiFi pre Teba

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenník sadzieb - prenájom kultúrneho domu

Partnerská obec

balaton-vilagos

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Jelenec

EU

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
takmer jasno 24 °C 12 °C
takmer jasno, slabý západný vietor
vietorZ, 2.37m/s
tlak1016hPa
vlhkosť51%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:396
TÝŽDEŇ:396
CELKOM:1158315

Kontakt

Obecný úrad Jelenec
Hlavná 126, 
951 73 Jelenec

tel:  037/6313204
        037/7764950
fax: 037/7764953
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk
web: www.jelenec.sk

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30
31 1 2
3 4 5 6 7
8 9
10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30

Hrad Gýmeš

Hrad Gýmeš

Presmerovanie na stránku www.hradgymes.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: